Nam giới tuổi: 09-18-27-36-45-54-63-72-81

Nữ giới tuổi: 03-12-21-30-39-48-57-66-75-84 

Mộc đức nhằm tuổi năm nay Tháng mười tháng chạp được ngay tin mừng

Có kẻ trợ cấp không chừng

Tiền bạc vay lãi đem dưng nhẹ nhàng

Thanh long chiếu mệnh vững vàng

Có người chỉ bảo giúp đường làm ăn

Cũng như trời tối có trăng

Cá kia gặp nước làm ăn có đường

Sao tốt mộc đức thái dương

Nếu gặp vận xấu coi thường không nên

Ăn ngay ở thẳng được bền

Lòng ở ác đức bề trên quở hành

Lễ nhương tinh giải hạn cầu bình an lúc 21h25 phút đêm ngày 25 âm lịch hàng tháng. Lễ ngoài trời (trung thiên)

Bài vị màu xanh, quay về hướng Đông, viết chữ:

Cung thỉnh : Đông phương Giáp Ất Mộc đức tinh quân vị tiền.

Lễ vật gồm: Hương hoa, ngũ quả, chè, oản, chè, thuốc, bánh kẹo, nước, muối gạo,
20 ngọn nến. Tất cả đều màu xanh. Nếu thứ gì khác màu dùng giấy màu xanh
gói vào hoặc lót giấy màu xanh xuống dưới mâm rồi bày lễ lên
trên.

Sau khi lễ Thần linh và gia tiên trong nhà xong thì ra lễ ngoài trời, nhớ phải cung thỉnh các vị sau về chứng giám:

1. Cung thỉnh: trung thiên tinh chúa Bắc Cực Tử Vi Đại Đế Ngọc bệ hạ vị tiền

2. Cung thỉnh: Tả Nam Tào lục ty diên thọ tinh quân vị tiền

3. Cung thỉnh: Hữu Bắc Đẩu cửu hoàng giải hạn ách tinh quân vị tiền.

4. Cung thỉnh Thiên đình thanh vân cung Đại Thánh Trùng quang triều nguyên Mộc đức tinh quân vị tiền.

Giáng
phó toạ tiền chấp kỳ lễ bạc, nhất tuần sơ hiến, nhị tuần á hiến, tam tuần
chung hiến, hiến mãn tam tuần. Chấp lễ chấp bái, chấp kêu chấp cầu ,lưu ân
lưu phúc, âm phù dương trợ, hộ trì chủ nhân v.v………

Lễ xong chờ hết tuần hương thì hoá sớ, bài vị và tiền vàng rồi vẩy rượu lên. Sau đó lấy muối gạo rắc bốn phương tám hướng.

Cách thắp nến theo hình dưới đây:

Phục dĩ

Tinh huy nan hoán hoàng hoàng nan trắc nan danh nhân xứ dương môn lục lục hữu lượng hữu đảo phàm tâm bất cách

Tuệ nhãn diêu quan

Viên hữu:………………………………………..

Việt Nam quốc:………………………………………….
Phật cúng giàng

…………Thiên tiến lễ

Nhương tinh giai hạn cầu gia nội bình an sự 
Kim thần

Nhương chủ:……………………………………….

Tam
quang phổ  thân  nhất ý ngôn niệm thần đẳng sinh phùng đế vượng
tinh bẩm thiên lương bán hoàng duy hạn ách quỳ quỳ khủng ác diệu hoặc
gia ư cảnh cảnh cúng dường.

Nguyên cung trần bái đảo chí nghi nguyên đạo trường sinh chi phúc kim tác đầu thành ngũ thể tịnh tíên nhất tâm

Cụ hữu sớ văn kiền thân

Thượng tấu:

Trung thiên tinh chúa Bắc cực tử vi trương sinh đại đế

Ngọc bệ hạ

Tả nam tào lục ty diên thọ tinh quân

Thánh tiền

Hữu bắc đẩu cửu hoàng giai ách Tinh quân

Thánh tiền

Thiên đình cửu cung bát cửu diệu ngũ hành Đẩu số tinh quân

Vi tiền Cung vọng;

Tôn tinh đồng thuỳ chiếu giám phúc nguyện

Tử
vi chiếu mệnh thiên phủ phù cung bảo mệnh vị thiên tài thiên thọ thiên
tương đồng ,vũ khúc dĩ phù trì sứ thân cung hoá lộc hoá quyền hoá khoa

Đối
văn xương chi thọ vực, tam tai tống khứ, tứ thời vô hạn ách chi ngu,ngũ
phúc hoàn lai bát tiết hỷ thần thanh long chi tả phụ.

Tử tôn quan đới phu thê lộc tồn ác diệu bôn đằng cát tinh biền tập

Đãn thần hạ tình vô nhậm khích thiết bình doanh chi chí 

Cẩn sớ

Thiên vận: niên………. nguyệt………………… 

Nguồn: tuvi.vn



Dự án xem nhiều:

Có thể bạn sẽ quan tâm: