Công ty bất động sản bị thổi bay tỷ USD vốn hóa, con trai chủ tịch ra tay Công ty cổ phần Địa Tín phân phối độc quyền dự án: Khu đô thị Từ Sơn Garden City


Công ty bất động sản bị thổi bay tỷ USD vốn hóa, con trai chủ tịch ra tay

Nguồn: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/cong-ty-bat-dong-san-bi-thoi-bay-ty-usd-von-hoa-con-trai-chu-tich-ra-tay-20220623155704297.htmDự án xem nhiều:

Có thể bạn sẽ quan tâm: