Công bố thông tin sai quy định, 2 doanh nghiệp bị xử phạt

Trong 2 ngày từ ngày 06-07/12, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành quyết định xử phạt đối với hai doanh nghiệp gồm CTCP Tập đoàn Tiến Bộ (HOSE: TTB) và CTCP Hoàng Hạc (HoangHac) về vi phạm quy định công bố thông tin khi tổ chức phát hành tăng vốn điều lệ.

TTB đã tổ chức phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 193.5 tỷ đồng lên 387 tỷ đồng trong ngày 05/06/2021. Tuy nhiên, Công ty lại không công bố đúng thời hạn báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được. Ngoài ra, TTB cũng không công bố đúng hạn BCTC bán niên năm 2019 và báo cáo về thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết ngày 01/12/2020. Với vi phạm này, TTB bị xử phạt hành chính số tiền 70 triệu đồng.

Đối với Hoàng Hạc, trong năm 2016, Công ty đã thực hiện phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động, tăng vốn từ 78 tỷ đồng lên 88 tỷ đồng nhưng không gửi tài liệu báo cáo phát hành thêm cổ phiếu cho UBCKNN.

Với sai phạm này, Hoàng Hạc phải thu hồi số cổ phiếu phát hành thêm trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày ra quyết định xử phạt (07/12). Ngoài ra, Công ty sẽ bị phạt hành chính số tiền 70 triệu đồng.

Thượng NgọcDự án xem nhiều:

Có thể bạn sẽ quan tâm: