Công bố thông tin không đúng hạn, ACS bị phạt 70 triệu đồng

Ngày 15/03/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Xây lắp Thương mại 2 (UPCoM: ACS) số tiền 70 triệu đồng.

Cụ thể, ACS công bố thông tin (CBTT) không đúng thời hạn trên hệ thống CBTT của UBCKNN và trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với BCTC riêng và hợp nhất kiểm toán năm 2020, Báo cáo thường niên năm 2020.

Do đó, ACS bị xử phạt số tiền 70 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Minh HồngDự án xem nhiều:

Có thể bạn sẽ quan tâm: