Tử vi thứ 6 ngày 9/9/2022 của 12 con giáp: Tý hăng hái, Mão bướng bỉnh

Con số may mắn hôm nay, con số may mắn theo 12 con giáp, số đẹp ngày 9/9/2022 theo tuổi của bạn

1. Số đẹp hôm nay cho tuổi Tý

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1984

Giáp Tý

 Kim

Nam

7

93

54 05

Nữ

8

60

17 89

1996

Bính Tý

Thủy

Nam

4

37

85 11

Nữ

2

19

44 67

1948
2008

Mậu Tý

Hỏa

Nam

7
1

58
25

03
68
76
40

Nữ

8
5

72
04

36
78
28
51

1960

Canh Tý

Thổ

Nam

4

81

29 34

Nữ

2 43 90 77

1972

Nhâm Tý

Mộc

Nam

1

69

45 94
Nữ 5 27 56 08
Tử vi hôm nay 9/9/2022 tuổi Tý cần lưu ý điều gì: 

 • Tử vi tuổi Giáp Tý (Kim): Sự nghiệp tiến triển thuận lợi.
 • Tử vi tuổi Bính Tý (Thủy): Mạnh dạn bày tỏ ý kiến của mình.
 • Tử vi tuổi Mậu Tý (Hỏa): Việc làm ăn có tiến triển tích cực.
 • Tử vi tuổi Canh Tý (Thổ): Nhận được khoản lãi lời do đầu tư.
 • Tử vi tuổi Nhâm Tý (Mộc): Nên nhanh chóng hóa giải các mâu thuẫn.

2. Con số may mắn hôm nay 9/9/2022 cho tuổi Sửu

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1985 

Ất Sửu  Kim 

Nam

6

47 75 18

Nữ

9

80 36 59

1997 

Đinh Sửu  Thủy 

Nam

3

16 58 76

Nữ

3 53 14 99

1949
2009

Kỷ Sửu  Hỏa 

Nam

6
9
72
04
66
97
24
48

Nữ

9
6

95
28
40
09
03
87

1961 

Tân Sửu  Thổ 

Nam

3

61 85 30

Nữ

3 34 23 65

1973 

Quý Sửu  Mộc 

Nam

9

89 67 21

Nữ

6

17 38 79
Tử vi hôm nay 9/9/2022 tuổi Sửu cần lưu ý điều gì: 

 • Tử vi tuổi Ất Sửu (Kim): Có túi tiền rủng rỉnh, không lo chi tiêu.
 • Tử vi tuổi Đinh Sửu (Thủy): Tìm ra hướng đi mới cho công việc.
 • Tử vi tuổi Kỷ Sửu (Hỏa): Có cơ hội phát tài bất ngờ nhờ may mắn.
 • Tử vi tuổi Tân Sửu (Thổ): Hãy sử dụng tiền bạc đúng đắn.
 • Tử vi tuổi Quý Sửu (Mộc): Là người dẫn đầu xu hướng.

Tham khảo:

3. Số cát lành cho tuổi Dần

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1974 

Giáp Dần  Thủy  Nam   8 22 70 49
Nữ  7 83 26 65

1986 

Bính Dần  Hỏa  Nam   5 50 93 07
Nữ   1 14 55 88

1998 

Mậu Dần  Thổ  Nam   2 67 19 20
Nữ   4 08 46 91

1950
  2010 

Canh Dần  Mộc  Nam  5
8
73
45
02
87
56
74
Nữ 1
7
90
36
33
78
17
61

1962 

Nhâm Dần  Kim  Nam  2 64 15 38
Nữ  4 58 60 24
Tử vi hôm nay 9/9/2022 tuổi Dần có điều gì lưu ý:

 • Tử vi tuổi Giáp Dần (Thủy): Nên đặt mình vào vị trí của người khác.
 • Tử vi tuổi Bính Dần (Hỏa): Hãy thông cảm với nửa kia nhiều hơn.
 • Tử vi tuổi Mậu Dần (Thổ): Nên chân thành trong chuyện tình cảm.
 • Tử vi tuổi Canh Dần (Mộc): Thích hợp để cầu tài, kí hợp đồng.
 • Tử vi tuổi Nhâm Dần (Kim): Sắp xếp công việc để thực hiện cho phù hợp.

4. Số đại phát cho tuổi Mão

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

 1975 

Ất Mão  Thủy Nam   7 88 30 19
Nữ  8 46 69 75

 1987 

Đinh Mão  Hỏa Nam  4 15 84 57
Nữ 2 78 26 43

 1939 
    1999

Kỷ Mão  Thổ Nam   7
1
27
63
58
05
94
39
Nữ 8
5
35
54
97
12
68
87

 1951 

Tân Mão  Mộc Nam  4 96 47 04
Nữ  2 07 76 23

 1963

Quý Mão   Kim Nam  1 79 28 36
Nữ  5 55 83 60
Tử vi hôm nay 9/9/2022 tuổi Mão cần lưu ý điều gì: 

 • Tử vi tuổi Ất Mão (Thủy): Chớ nên đặt cái tôi lên quá cao.
 • Tử vi tuổi Đinh Mão (Hỏa): Hãy học cách lắng nghe mọi người.
 • Tử vi tuổi Kỷ Mão (Thổ): Chớ hành động một cách bướng bỉnh.
 • Tử vi tuổi Tân Mão (Mộc): Nên tin tưởng nửa kia của mình nhiều hơn.
 • Tử vi tuổi Quý Mão (Kim): Chớ nên nghe theo lời đồn thổi của người khác.

5. Con số may mắn trong ngày 9/9/2022 cho tuổi Thìn

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1964 

 Giáp Thìn  Hỏa Nam  9 71 24 45
Nữ  6 15 67 90

1976 

 Bính Thìn  Thổ Nam  6 59 18 76
Nữ  9 33 75 13

1988

Mậu Thìn   Mộc Nam  3 84 44 58
Nữ  3 01 92 37

 1940
 2000

Canh Thìn  Kim  Nam  6
9
47
96
39
05
85
66
Nữ 9
6
65
22
87
50
04
79

 1952

 Nhâm Thìn Thủy  Nam  3 57 16 28
Nữ 3 34 78 46
Tử vi hôm nay 9/9/2022 tuổi Thìn cần lưu ý điều gì: 

 • Tử vi tuổi Giáp Thìn (Hỏa): Công việc khó có thể tiến triển thuận lợi.
 • Tử vi tuổi Bính Thìn (Thổ): Hãy chấn chỉnh tinh thần làm việc của mình.
 • Tử vi tuổi Mậu Thìn (Mộc): Chớ nên chi tiêu một cách tốn kém.
 • Tử vi tuổi Canh Thìn (Kim): Hãy xuất hành theo các hướng hoàng đạo.
 • Tử vi tuổi Nhâm Thìn (Thủy): Chớ mua đồ dùng không thực sự cần thiết.

6. Số đẹp hôm nay cho tuổi Tị

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1965 

 Ất Tị  Hỏa Nam  8 70 37 15
Nữ  7 93 50 39

1977 

Đinh Tị   Thổ Nam  5 36 84 08
Nữ  1 10 78 94

1989 

Kỷ Tị  Mộc Nam  2 52 11 76
Nữ 4 04 95 57

1941
  2001 

Tân Tị    Kim Nam  5
8
68
27
06
69
83
44
Nữ   1
 7
80
43
40
23
65
74

 1953

Quý Tị   Thủy Nam   2 54 18 20
Nữ  4 38 67 91
Tử vi hôm nay 9/9/2022 tuổi Tị cần lưu ý điều gì: 

 • Tử vi tuổi Ất Tị (Hỏa): Chuyện tình cảm có tiến triển tích cực.
 • Tử vi tuổi Đinh Tị (Thổ): Hãy tự tin bắt chuyện với người khác trước.
 • Tử vi tuổi Kỷ Tị (Mộc): Chớ nên lý tưởng hóa mọi việc.
 • Tử vi tuổi Tân Tị (Kim): Hãy học cách nhìn thẳng vào thực tế trước mắt.
 • Tử vi tuổi Quý Tị (Thủy): Nên đưa ra những kế hoạch thực tế.

Đừng bỏ qua:

7. Con số may mắn trong ngày hôm nay cho tuổi Ngọ

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

 1954

 Giáp Ngọ Kim  Nam   1 75 47 20
Nữ   5 24 82 68

1966 

 Bính Ngọ Thủy  Nam   7 51 06 85
Nữ   8 99 59 03

 1978

 Mậu Ngọ  Hỏa Nam   4 17 38 97
Nữ  2 40 92 33

 1990

 Canh Ngọ  Thổ Nam   1 63 14 56
Nữ   5 35 70 48

1942
 2002 

 Nhâm Ngọ  Mộc Nam  4
7
04
86
66
27
79
15
Nữ 2
 8 
54
65
89
13
90
37
Tử vi hôm nay 9/9/2022 tuổi Ngọ cần lưu ý điều gì: 

 • Tử vi tuổi Giáp Ngọ (Kim): Chú ý làm việc không để xảy ra sơ suất.
 • Tử vi tuổi Bính Ngọ (Thủy): Hãy lắng nghe để phát triển bản thân.
 • Tử vi tuổi Mậu Ngọ (Hỏa): Hãy cẩn thận đối thủ tìm cách chơi xấu.
 • Tử vi tuổi Canh Ngọ (Thổ): Suy nghĩ tích cực hơn trong chuyện tình cảm.
 • Tử vi tuổi Nhâm Ngọ (Mộc): Nhận được sự chú ý của nhiều người.

8. Số phát lộc cho tuổi Mùi

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1955 

 Ất Mùi  Kim Nam 9 50 04 87
Nữ  6 11 65 46

 1967

 Đinh Mùi  Thủy Nam  6 78 37 14
Nữ  9 34 91 68

1979 

Kỷ Mùi  Hỏa  Nam  3 81 17 33
Nữ  3 43 76 97

 1991

Tân Mùi  Thổ Nam 9 09 29 58
Nữ  6 62 48 22

 1943
 2003

Quý Mùi  Mộc  Nam  3
6
25
94
84
52
06
70
Nữ  3
9
36
73
69
15
95
86
Tử vi hôm nay 9/9/2022 tuổi Mùi cần lưu ý điều gì:

 • Tử vi tuổi Ất Mùi (Kim): Không nên nổi nóng trước những lời khích bác.
 • Tử vi tuổi Đinh Mùi (Thủy): Không nên khiến mọi việc thêm phức tạp.
 • Tử vi tuổi Kỷ Mùi (Hỏa): Cẩn thận khi bắt tay làm việc.
 • Tử vi tuổi Tân Mùi (Thổ): Dễ phải nhận khiển trách của lãnh đạo.
 • Tử vi tuổi Quý Mùi (Mộc): Chú ý hơn đến tình hình sức khỏe.

9. Con số may mắn hôm nay 9/9/2022 cho tuổi Thân

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1956 

 Bính Thân  Hỏa Nam  8 60 74 25
Nữ  7 31 16 84

1968 

 Mậu Thân Thổ  Nam 5 05 67 46
Nữ  1 78 22 53

 1980

Canh Thân  Mộc  Nam 2 24 80 09
Nữ  4 93 41 70

 1992

 Nhâm Thân Kim  Nam  8 49 90 15
Nữ  7 18 34 98

 1944
 2004

Giáp Thân  Thủy  Nam  2
5
57
72
83
07
36
63
Nữ  4
1
26
45
59
68
77
14
Tử vi hôm nay 9/9/2022 tuổi Thân cần lưu ý điều gì:

 • Tử vi tuổi Giáp Thân (Thủy): Đạt được thành công khá dễ dàng.
 • Tử vi tuổi Bính Thân (Hỏa): Hãy trân trọng những gì mình đang có.
 • Tử vi tuổi Mậu Thân (Thổ): Hãy học hỏi thêm những điều mới mẻ.
 • Tử vi tuổi Canh Thân (Mộc): Quan hệ vợ chồng hài hòa đầm ấm.
 • Tử vi tuổi Nhâm Thân (Kim): Hãy tìm cách hâm nóng tình cảm gia đình.

10. Số may mắn cho tuổi Dậu

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1957 

Đinh Dậu  Hỏa  Nam  7 03 62 96
Nữ  8 38 87 55

1969

 Kỷ Dậu Thổ Nam  4 64 15 37
Nữ  95 36 14

1981

Tân Dậu  Mộc  Nam  44 60 23
Nữ 5 26 05 81

1993 

Quý Dậu  Kim  Nam  7 73 92 08
Nữ 8 12 56 75

 1945
 2005

 Ất Dậu  Thủy Nam  1
4
84
57
28
41
67
89
Nữ  5
2
78
34
82
19
43
50
Tử vi hôm nay 9/9/2022 tuổi Dậu cần lưu ý điều gì: 

 • Tử vi tuổi Ất Dậu (Thủy): Hoàn toàn tập trung cho công việc.
 • Tử vi tuổi Đinh Dậu (Hỏa): Có cơ hội chạm tay tới thành công.
 • Tử vi tuổi Kỷ Dậu (Thổ): Hãy tin tưởng vào con đường đã chọn.
 • Tử vi tuổi Tân Dậu (Mộc): Nửa kia luôn quan tâm và thấu hiểu bạn.
 • Tử vi tuổi Quý Dậu (Kim): Hãy trân trọng nửa kia của mình.

Xem thêm:

11. Số đẹp hôm nay cho tuổi Tuất

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

 1946
 2006

 Bính Tuất Thổ  Nam  9 38 63 96
Nữ  6 77 18 59

 1958

 Mậu Tuất Mộc  Nam  6 25 71 43
Nữ  9 84 32 67

1970 

Canh Tuất   Kim Nam  3 51 06 28
Nữ  3 69 57 03

 1982

 Nhâm Tuất Thủy  Nam  9 02 94 31
Nữ 6 97 26 17

 1994

 Giáp Tuất  Hỏa Nam  9
3
13
46
85
07
76
83
Nữ 6
3
88
20
49
54
61
09
Tử vi hôm nay 9/9/2022 tuổi Tuất cần lưu ý điều gì: 

 • Tử vi tuổi Giáp Tuất (Hỏa): Hãy giữ tâm lý tích cực đối diện khó khăn.
 • Tử vi tuổi Bính Tuất (Thổ): Công việc không suôn sẻ như dự kiến.
 • Tử vi tuổi Mậu Tuất (Mộc): Không nên trút giận lên nửa kia của mình.
 • Tử vi tuổi Canh Tuất (Kim): Hãy tâm sự với nửa kia những điều khó khăn.
 • Tử vi tuổi Nhâm Tuất (Thủy): Hãy chú ý giữ gìn sức khỏe của mình.

12. Số cát lành cho tuổi Hợi

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1995

Ất Hợi   Hỏa Nam   5 87 54 28
Nữ  1 39 93 65

1959 

 Kỷ Hợi Mộc  Nam  5 72 10 89
Nữ  1 40 86 02

 1971

Tân Hợi  Kim  Nam  2 15 48 97
Nữ 4 90 71 16

1983 

Quý Hợi  Thủy  Nam  8 59 09 78
Nữ 7 07 60 41

1947
2007 

Đinh Hợi   Thổ Nam  8
2
66
21
35
84
57
34
Nữ  7
4
75
38
26
43
80
69

Tử vi hôm nay 9/9/2022 tuổi Hợi cần lưu ý điều gì: 
 • Tử vi tuổi Ất Hợi (Hỏa): Hãy nghiêm túc trong chuyện tình cảm.
 • Tử vi tuổi Đinh Hợi (Thổ): Quan tâm hơn đến nửa kia của mình.
 • Tử vi tuổi Kỷ Hợi (Mộc): Chớ nên sống một cách ích kỷ.
 • Tử vi tuổi Tân Hợi (Kim): Có khả năng thuyết phục mọi người xung quanh.
 • Tử vi tuổi Quý Hợi (Thủy): Mọi công việc tiến triển thuận lợi.

* Cơ sở tìm ra con số may mắn hôm nay 9/9/2022 theo tuổi:

 
Xét về triết học phương Đông, vạn vật trong vũ trụ đều phát sinh từ ngũ hành, chứa trong nó 5 hành tố Kim, Mộc, Thủy, Hỏa và Thổ. Vì thế, ngũ hành được ứng dụng rộng rãi trong đời sống con người, việc tìm ra con số may mắn của mỗi người cũng không ngoại lệ.
 
Theo đó, việc xác định con số may mắn theo 12 con giáp (đủ Lục thập hoa giáp) dựa trên những cơ sở sau:
 
– Ngũ hành
– Thiên can
– Địa chi
– Quái số
 
Đón xem CON SỐ MAY MẮN NGÀY 10/9/2022 THEO NĂM SINH được cập nhật lúc 17h trên Lịch Ngày Tốt!
twitter Con số may mắn hôm nay 9/9/2022 theo tuổi: Số ĐẸP nhất trong ngày, cho vạn sự cát lành! Con số may mắn hôm nay 9/9/2022 theo tuổi: Số ĐẸP nhất trong ngày, cho vạn sự cát lành! Con số may mắn hôm nay 9/9/2022 theo tuổi: Số ĐẸP nhất trong ngày, cho vạn sự cát lành!


Dự án xem nhiều:

Có thể bạn sẽ quan tâm: