Tử vi thứ 5 ngày 8/9/2022 của 12 con giáp: Sửu có tiền, Thân hạnh phúc

 

Con số may mắn hôm nay 8/9/2022, con số may mắn theo 12 con giáp

1. Con số may mắn trong ngày hôm nay cho tuổi Tý

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1984

Giáp Tý

 Kim

Nam

7

27

43 67

Nữ

8

58

18 45

1996

Bính Tý

Thủy

Nam

4

03

95 77

Nữ

2

74

24 06

1948
2008

Mậu Tý

Hỏa

Nam

7
1

39
86

79
08
52
93

Nữ

8
5

11
63

56
35
81
29

1960

Canh Tý

Thổ

Nam

4

48

82 30

Nữ

2 97 66 75

1972

Nhâm Tý

Mộc

Nam

1

16

40 68
Nữ 5 73 91 12
Điểm nổi bật trong tử vi hôm nay 8/9/2022 của người tuổi Tý: 
 
 • Tử vi tuổi Giáp Tý (Kim): Đường dài mới biết ngựa hay.
 • Tử vi tuổi Bính Tý (Thủy): Nhớ giữ chữ tín trong công việc.
 • Tử vi tuổi Mậu Tý (Hỏa): Nên suy nghĩ mọi thứ đơn giản thôi.
 • Tử vi tuổi Canh Tý (Thổ): Không nên quá nặng lòng với vấn đề gì.
 • Tử vi tuổi Nhâm Tý (Mộc): Trách ai đó cũng ích gì đâu. 
 

2. Số phát lộc cho tuổi Sửu

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1985 

Ất Sửu  Kim 

Nam

6

54 69 47

Nữ

9

98 02 84

1997 

Đinh Sửu  Thủy 

Nam

3

36 78 56

Nữ

3 10 50 33

1949
2009

Kỷ Sửu  Hỏa 

Nam

6
9
75
22
31
15
65
09

Nữ

9
6

48
83
96
27
74
16

1961 

Tân Sửu  Thổ 

Nam

3

07 88 26

Nữ

3 61 43 94

1973 

Quý Sửu  Mộc 

Nam

9

25 72 60

Nữ

6

57 93 44

Điểm nổi bật trong tử vi hôm nay 
8/9/2022 của người tuổi Sửu: 
 
 • Tử vi tuổi Ất Sửu (Kim): Hãy chăm chỉ làm việc thiện hơn.
 • Tử vi tuổi Đinh Sửu (Thủy): Nhiều người yêu quý bạn.
 • Tử vi tuổi Kỷ Sửu (Hỏa): Hãy tôn trọng sự riêng tư của người khác.
 • Tử vi tuổi Tân Sửu (Thổ): Không nên tiết lộ hết những bí mật.
 • Tử vi tuổi Quý Sửu (Mộc): Thử nhường người ta phần thắng xem sao.
 

3. Con số may mắn hôm nay 8/9/2022 cho tuổi Dần

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1974 

Giáp Dần  Thủy  Nam   8 13 79 43
Nữ  7 68 08 75

1986 

Bính Dần  Hỏa  Nam   5 45 36 28
Nữ   1 80 62 59

1998 

Mậu Dần  Thổ  Nam   2 26 15 82
Nữ   4 55 49 16

1950
  2010 

Canh Dần  Mộc  Nam   5
8
97
02
87
56
37
95
Nữ 1
7
34
71
24
93
04
69

1962 

Nhâm Dần  Kim  Nam   2 83 50 23
Nữ   4 57 07 88
Điểm nổi bật trong tử vi hôm nay 8/9/2022 của người tuổi Dần: 
 
 • Tử vi tuổi Giáp Dần (Thủy): Có những điều không cần phải rõ ràng.
 • Tử vi tuổi Bính Dần (Hỏa): Nên học thêm một kỹ năng mới.
 • Tử vi tuổi Mậu Dần (Thổ): Học cách nói không trong một số việc.
 • Tử vi tuổi Canh Dần (Mộc): Cách sắp đặt của người ta không hợp lý.
 • Tử vi tuổi Nhâm Dần (Kim): Một số mong muốn xa rời thực tế.
 

4. Số cát lành cho tuổi Mão

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

 1975 

Ất Mão  Thủy Nam   7 98 37 66
Nữ  8 54 85 45

 1987 

Đinh Mão  Hỏa Nam  4 23 09 84
Nữ 2 71 46 07

 1939 
    1999

Kỷ Mão  Thổ Nam   7
1
05
68
95
13
32
79
Nữ 8
5
17
83
62
28
25
96

 1951 

Tân Mão  Mộc Nam  4 42 74 19
Nữ  2 39 58 40

 1963

Quý Mão   Kim Nam  1 06 89 59
Nữ  5 57 16 73
Điểm nổi bật trong tử vi hôm nay 8/9/2022 của người tuổi Mão: 
 
 • Tử vi tuổi Ất Mão (Thủy): Có nhiều điều kiện tốt hơn trước rất nhiều.
 • Tử vi tuổi Đinh Mão (Hỏa): Bạn nên kiên nhẫn hơn trong mọi việc.
 • Tử vi tuổi Kỷ Mão (Thổ): Không phải cứ thẳng thật mới là tốt.
 • Tử vi tuổi Tân Mão (Mộc): Thể hiện sự vui vẻ trong hoàn cảnh khó khăn.
 • Tử vi tuổi Quý Mão (Kim): Cẩn thận có người tìm cách gây hại.
Đừng bỏ lỡ:

5. Số đẹp hôm nay cho tuổi Thìn

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1964 

 Giáp Thìn  Hỏa Nam  9 25 87 65
Nữ  6 90 06 46

1976 

 Bính Thìn  Thổ Nam  6 57 63 71
Nữ  9 18 24 96

1988

Mậu Thìn   Mộc Nam  3 64 95 08
Nữ  3 03 38 54

 1940
 2000

Canh Thìn  Kim  Nam  6
9
42
77
17
52
83
19
Nữ 9
6
36
81
76
49
27
34

 1952

 Nhâm Thìn Thủy  Nam  3 53 05 79
Nữ 3 12 78 45
Điểm nổi bật trong tử vi hôm nay 8/9/2022 của người tuổi Thìn: 
 
 • Tử vi tuổi Giáp Thìn (Hỏa): Nói năng nhỏ nhẹ mới được lòng người.
 • Tử vi tuổi Bính Thìn (Thổ): Mọi việc thuận lợi hơn bạn nghĩ.
 • Tử vi tuổi Mậu Thìn (Mộc): May mắn trong khía cạnh tài chính
 • Tử vi tuổi Canh Thìn (Kim): Không nên trông đợi ai đó quá nhiều.
 • Tử vi tuổi Nhâm Thìn (Thủy): Biết cách tránh xa những tác nhân tiêu cực.
 

6. Con số may mắn hôm nay 8/9/2022 cho tuổi Tị

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1965 

 Ất Tị  Hỏa Nam  8 68 54 79
Nữ  7 25 97 45

1977 

Đinh Tị   Thổ Nam  5 73 26 90
Nữ  1 06 84 34

1989 

Kỷ Tị  Mộc Nam  2 49 37 66
Nữ 4 91 69 07

1941
  2001 

Tân Tị    Kim Nam  5
8
35
80
05
76
83
29
Nữ   1
 7
14
59
42
17
58
92

 1953

Quý Tị   Thủy Nam   2 08 93 16
Nữ  4 43 58 71
Điểm nổi bật trong tử vi hôm nay 8/9/2022 của người tuổi Tị: 
 
 • Tử vi tuổi Ất Tị (Hỏa): Hãy học cách thay đổi tích cực mỗi ngày.
 • Tử vi tuổi Đinh Tị (Thổ): Đừng dễ dàng bỏ cuộc như thế.
 • Tử vi tuổi Kỷ Tị (Mộc): Hãy tôn trọng ý kiến của người thương.
 • Tử vi tuổi Tân Tị (Kim): Bạn có những nỗi sợ khó giải thích nổi.
 • Tử vi tuổi Quý Tị (Thủy): Chớ nên rước thêm rắc rối vào mình.
 

7. Số đại phát cho tuổi Ngọ

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

 1954

 Giáp Ngọ Kim  Nam   1 88 46 78
Nữ   5 54 93 44

1966 

 Bính Ngọ Thủy  Nam   7 72 57 67
Nữ   8 16 38 02

 1978

 Mậu Ngọ  Hỏa Nam   4 45 85 95
Nữ  2 27 66 39

 1990

 Canh Ngọ  Thổ Nam   1 96 24 83
Nữ   5 03 79 17

1942
 2002 

 Nhâm Ngọ  Mộc Nam  4
7
64
37
05
14
56
29
Nữ 2
 8 
18
59
84
36
70
68
Điểm nổi bật trong tử vi hôm nay 8/9/2022 của người tuổi Ngọ: 
 
 • Tử vi tuổi Giáp Ngọ (Kim): Bạn nên học cách tránh xa kẻ độc hại.
 • Tử vi tuổi Bính Ngọ (Thủy): Khó khăn là do cách nghĩ của bạn không đúng.
 • Tử vi tuổi Mậu Ngọ (Hỏa): Bạn tự loại bỏ cơ hội của mình rồi.
 • Tử vi tuổi Canh Ngọ (Thổ): Chấp nhận bất cứ sự thay đổi nào diễn ra.
 • Tử vi tuổi Nhâm Ngọ (Mộc): Hãy tự tin lên, tin tưởng vào chính mình. 
Tìm hiểu ngay:

8. Số đẹp hôm nay cho tuổi Mùi

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1955 

 Ất Mùi  Kim Nam 9 35 56 48
Nữ  6 67 23 72

 1967

 Đinh Mùi  Thủy Nam  6 29 75 36
Nữ  9 86 38 65

1979 

Kỷ Mùi  Hỏa  Nam  3 03 81 24
Nữ  3 74 07 97

 1991

Tân Mùi  Thổ Nam 9 47 68 13
Nữ  6 18 43 58

 1943
 2003

Quý Mùi  Mộc  Nam  3
6
90
54
16
95
09
80
Nữ  3
9
27
76
88
24
55
69

Điểm nổi bật trong tử vi hôm nay 8/9/2022 của người tuổi Mùi: 

 
 • Tử vi tuổi Ất Mùi (Kim): Hãy hiểu rõ các quy định mới bắt đầu.
 • Tử vi tuổi Đinh Mùi (Thủy): Bạn cần một kế hoạch khôn ngoan hơn.
 • Tử vi tuổi Kỷ Mùi (Hỏa): Tìm được chỗ dựa vững chãi cho mình.
 • Tử vi tuổi Tân Mùi (Thổ): Học cách có cuộc sống đơn giản hơn.
 • Tử vi tuổi Quý Mùi (Mộc): Tiết kiệm được một khoản tiền kha khá.
 

9. Con số may mắn trong ngày 8/9/2022 cho tuổi Thân

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1956 

 Bính Thân  Hỏa Nam  8 78 46 34
Nữ  7 43 97 77

1968 

 Mậu Thân Thổ  Nam 5 80 20 18
Nữ  1 06 52 96

 1980

Canh Thân  Mộc  Nam 2 59 86 44
Nữ  4 27 75 05

 1992

 Nhâm Thân Kim  Nam  8 93 19 89
Nữ  7 15 67 28

 1944
 2004

Giáp Thân  Thủy  Nam  2
5
66
38
08
95
53
61
Nữ  4
1
24
70
36
29
95
48

Điểm nổi bật trong tử vi hôm nay 8/9/2022 của người tuổi Thân: 

 
 • Tử vi tuổi Giáp Thân (Thủy): Hạnh phúc đến từ những điều nhỏ nhoi.
 • Tử vi tuổi Bính Thân (Hỏa): Học cách giao tiếp với mọi người.
 • Tử vi tuổi Mậu Thân (Thổ): Hãy xem xét mọi thứ thận trọng hơn.
 • Tử vi tuổi Canh Thân (Mộc): Tìm ra nguyên nhân gốc rễ vấn đề.
 • Tử vi tuổi Nhâm Thân (Kim): Bạn có những lý tưởng sống hay ho.
 

10. Số may mắn cho tuổi Dậu

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1957 

Đinh Dậu  Hỏa  Nam  7 50 09 78
Nữ  8 36 58 46

1969

 Kỷ Dậu Thổ Nam  4 72 64 05
Nữ  10 95 88

1981

Tân Dậu  Mộc  Nam  63 43 27
Nữ 5 07 29 93

1993 

Quý Dậu  Kim  Nam  7 86 77 12
Nữ 8 25 16 69

 1945
 2005

 Ất Dậu  Thủy Nam  1
4
98
41
32
84
56
35
Nữ  5
2
83
75
04
26
49
80


Điểm nổi bật trong tử vi hôm nay 
8/9/2022 của người tuổi Dậu: 

 
 • Tử vi tuổi Ất Dậu (Thủy): Cẩn thận với những ý tưởng không thực tế.
 • Tử vi tuổi Đinh Dậu (Hỏa): Hãy luôn giữ tinh thần lạc quan.
 • Tử vi tuổi Kỷ Dậu (Thổ): Đừng lãng phí thời gian của mình.
 • Tử vi tuổi Tân Dậu (Mộc): Đề cao những giải pháp an toàn.
 • Tử vi tuổi Quý Dậu (Kim): Đừng ngại thừa nhận sai lầm của mình.
Đọc ngay:

11. Số đẹp hôm nay cho tuổi Tuất

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

 1946
 2006

 Bính Tuất Thổ  Nam  9 95 42 36
Nữ  6 46 84 79

 1958

 Mậu Tuất Mộc  Nam  6 78 15 08
Nữ  9 31 97 56

1970 

Canh Tuất   Kim Nam  3 54 38 93
Nữ  3 19 66 27

 1982

 Nhâm Tuất Thủy  Nam  9 60 03 89
Nữ 6 25 75 14

 1994

 Giáp Tuất  Hỏa Nam  9
3
86
07
29
51
63
48
Nữ 6
3
96
73
18
47
53
09

Điểm nổi bật trong tử vi hôm nay 8/9/2022 của người tuổi Tuất: 

 
 • Tử vi tuổi Giáp Tuất (Hỏa): Tiền bạc ngày càng tăng tiến theo thời gian.
 • Tử vi tuổi Bính Tuất (Thổ): Nên dĩ hòa vi quý với mọi người.
 • Tử vi tuổi Mậu Tuất (Mộc): Có những gợi ý hay ho từ thành công của người khác.
 • Tử vi tuổi Canh Tuất (Kim): Bạn đang cố chấp vào những thông tin không hay
 • Tử vi tuổi Nhâm Tuất (Thủy): Đừng lãng phí tiền vào thứ không đáng.
 

12. Số cát lành cho tuổi Hợi

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1995

Ất Hợi   Hỏa Nam   5 76 65 91
Nữ  1 40 23 36

1959 

 Kỷ Hợi Mộc  Nam  5 67 81 12
Nữ  1 24 49 75

 1971

Tân Hợi  Kim  Nam  2 05 34 48
Nữ 4 89 93 17

1983 

Quý Hợi  Thủy  Nam  8 52 08 62
Nữ 7 27 74 46

1947
2007 

Đinh Hợi   Thổ Nam  8
2
63
78
30
23
15
01
Nữ  7
4
45
21
59
89
77
63

Điểm nổi bật trong tử vi hôm nay 8/9/2022 của người tuổi Hợi: 

 
 • Tử vi tuổi Ất Hợi (Hỏa): Nên chăm lo cho sức khỏe của bản thân.
 • Tử vi tuổi Đinh Hợi (Thổ): Học từ những sai lầm đã qua.
 • Tử vi tuổi Kỷ Hợi (Mộc): Bạn bè không phải ai cũng tốt đẹp.
 • Tử vi tuổi Tân Hợi (Kim): Tính toán lại kế hoạch tài chính đi nhé.
 • Tử vi tuổi Quý Hợi (Thủy): Hãy chấp nhận sai lầm của bản thân.
 

 * Cơ sở tìm ra con số may mắn hôm nay 8/9/2022 theo tuổi:

 
Xét về triết học phương Đông, vạn vật trong vũ trụ đều phát sinh từ ngũ hành, chứa trong nó 5 hành tố Kim, Mộc, Thủy, Hỏa và Thổ. Vì thế, ngũ hành được ứng dụng rộng rãi trong đời sống con người, việc tìm ra con số may mắn của mỗi người cũng không ngoại lệ.
 
Theo đó, việc xác định con số may mắn theo 12 con giáp (đủ Lục thập hoa giáp) dựa trên những cơ sở sau:
 
– Ngũ hành
– Thiên can
– Địa chi
– Quái số
 
Đón xem CON SỐ MAY MẮN NGÀY 9/9/2022 THEO NĂM SINH được cập nhật lúc 17h trên Lịch Ngày Tốt!


twitter Con số may mắn hôm nay 8/9/2022 theo tuổi: Tìm số đẹp giúp bạn ĐÓN LỘC Con số may mắn hôm nay 8/9/2022 theo tuổi: Tìm số đẹp giúp bạn ĐÓN LỘC Con số may mắn hôm nay 8/9/2022 theo tuổi: Tìm số đẹp giúp bạn ĐÓN LỘC


Dự án xem nhiều:

Có thể bạn sẽ quan tâm: