Tử vi thứ 6 ngày 8/7/2022 của 12 con giáp: Tý mệt mỏi, Dần dư dả

 Con số may mắn hôm nay 8/7/2022, con số may mắn theo 12 con giáp

1. Số đẹp hôm nay cho tuổi Tý

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1984

Giáp Tý

 Kim

Nam

7

01

02 98

Nữ

8

30

95 07

1996

Bính Tý

Thủy

Nam

4

50

10 75

Nữ

2

21

78 30

1948
2008

Mậu Tý

Hỏa

Nam

7
1

88
06

35
08
69
84

Nữ

8
5

17
04

54
86
26
63

1960

Canh Tý

Thổ

Nam

4

36

20 15

Nữ

2 65 85 23

1972

Nhâm Tý

Mộc

Nam

1

04

20 01
Nữ 5 22 52 45
Tử vi hôm nay 8/7/2022 tuổi Tý cần lưu ý điều gì:
 
 • Tử vi tuổi Giáp Tý (Kim): Hạn chế tranh chấp với người khác.
 • Tử vi tuổi Bính Tý (Thủy): Không nhận được sự tôn trọng của người thân.
 • Tử vi tuổi Mậu Tý (Hỏa): Hãy nhìn nhận lại bản thân mình.
 • Tử vi tuổi Canh Tý (Thổ): Chớ vội oán trách người khác.
 • Tử vi tuổi Nhâm Tý (Mộc): Dễ chịu tổn thương tình cảm.

2. Con số may mắn hôm nay 8/7/2022 cho tuổi Sửu

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1985 

Ất Sửu  Kim 

Nam

6

25 14 83

Nữ

9

22 54 26

1997 

Đinh Sửu  Thủy 

Nam

3

60 89 75

Nữ

3 12 89 09

1949
2009

Kỷ Sửu  Hỏa 

Nam

6
9
97
03
01
07
60
98

Nữ

9
6

06
70
95
28
84
58

1961 

Tân Sửu  Thổ 

Nam

3

03 52 29

Nữ

3 07 44 38

1973 

Quý Sửu  Mộc 

Nam

9

56 15 99

Nữ

6

04 19 60
Tử vi hôm nay 8/7/2022 tuổi Sửu cần lưu ý điều gì: 
 
 • Tử vi tuổi Ất Sửu (Kim): Thoải mái tận hưởng thành quả của mình.
 • Tử vi tuổi Đinh Sửu (Thủy): Gặt hái thành công đáng ngưỡng mộ.
 • Tử vi tuổi Kỷ Sửu (Hỏa): Chạm tay vào cơ hội thăng chức, tăng lương.
 • Tử vi tuổi Tân Sửu (Thổ): Khắc phục khó khăn, tìm hướng đi mới.
 • Tử vi tuổi Quý Sửu (Mộc): Hãy xuất hành theo các hướng hoàng đạo.

Xem thêm: 

3. Số cát lành cho tuổi Dần

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1974 

Giáp Dần  Thủy  Nam   8 05 36 31
Nữ  7 10 04 50

1986 

Bính Dần  Hỏa  Nam   5 03 30 07
Nữ   1 52 17 65

1998 

Mậu Dần  Thổ  Nam   2 13 89 38
Nữ   4 10 87 83

1950
  2010 

Canh Dần  Mộc  Nam  5
8
28
14
07
72
47
89
Nữ 1
7
03
58
28
59
96
77

1962 

Nhâm Dần  Kim  Nam  2 67 20 54
Nữ  4 92 16 39
Tử vi hôm nay 8/7/2022 tuổi Dần có điều gì lưu ý:
 
 • Tử vi tuổi Giáp Dần (Thủy): Dễ vướng phải khúc mắc với người thân.
 • Tử vi tuổi Bính Dần (Hỏa): Nhận được khoản tiền công xứng đáng.
 • Tử vi tuổi Mậu Dần (Thổ): Cẩn thận trước nguy cơ bị lừa gạt tiền bạc.
 • Tử vi tuổi Canh Dần (Mộc): Túi tiền rủng rỉnh, hợp tác thuận lợi.
 • Tử vi tuổi Nhâm Dần (Kim): Hãy hạ cái tôi của mình xuống.

4. Số đại phát cho tuổi Mão

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

 1975 

Ất Mão  Thủy Nam   7 02 18 72
Nữ  8 99 62 34

 1987 

Đinh Mão  Hỏa Nam  4 20 85 98
Nữ 2 63 10 15

 1939 
    1999

Kỷ Mão  Thổ Nam   7
1
10
50
11
18
52
87
Nữ 8
5
22
26
20
64
03
49

 1951 

Tân Mão  Mộc Nam  4 63 10 68
Nữ  2 38 25 20

 1963

Quý Mão   Kim Nam  1 67 22 76
Nữ  5 31 45 58
Tử vi hôm nay 8/7/2022 tuổi Mão cần lưu ý điều gì: 
 
 • Tử vi tuổi Ất Mão (Thủy): Dễ vướng phải rắc rối với người khác.
 • Tử vi tuổi Đinh Mão (Hỏa): Chú ý hơn tới cách hành xử của mình.
 • Tử vi tuổi Kỷ Mão (Thổ): Không nên dễ dàng tin tưởng người khác
 • Tử vi tuổi Tân Mão (Mộc): Hãy luôn tỉnh táo trong các mối quan hệ.
 • Tử vi tuổi Quý Mão (Kim): Cần giữ vững những định hướng của mình.

5. Con số may mắn trong ngày 8/7/2022 cho tuổi Thìn

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1964 

 Giáp Thìn  Hỏa Nam  9 84 48 93
Nữ  6 36 07 27

1976 

 Bính Thìn  Thổ Nam  6 18 05 38
Nữ  9 42 03 77

1988

Mậu Thìn   Mộc Nam  3 72 08 41
Nữ  3 29 09 26

 1940
 2000

Canh Thìn  Kim  Nam  6
9
43
10
13
80
95
98
Nữ 9
6
28
05
22
34
83
19

 1952

 Nhâm Thìn Thủy  Nam  3 60 99 35
Nữ 3 13 24 24
Tử vi hôm nay 8/7/2022 tuổi Thìn cần lưu ý điều gì: 

 • Tử vi tuổi Giáp Thìn (Hỏa): Dễ gặp phải trục trặc trong công việc.
 • Tử vi tuổi Bính Thìn (Thổ): Không nên lơ là ngay cả trong việc quen thuộc.
 • Tử vi tuổi Mậu Thìn (Mộc): Việc làm ăn phải chịu cạnh tranh kịch liệt.
 • Tử vi tuổi Canh Thìn (Kim): Thay đổi góc độ để nhìn nhận vấn đề.
 • Tử vi tuổi Nhâm Thìn (Thủy): Cần bình tĩnh để tìm ra cách giải quyết rắc rối.

Bạn đừng bỏ qua:

6. Số đẹp hôm nay cho tuổi Tị

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1965 

 Ất Tị Hỏa Nam  8 02 98 18
Nữ  7 55 50 74

1977 

Đinh Tị   Thổ Nam  5 66 89 05
Nữ  1 70 72 79

1989 

Kỷ Tị  Mộc Nam  2 36 20 53
Nữ 4 28 11 22

1941
  2001 

Tân Tị    Kim Nam  5
8
02
91
91
08
87
39
Nữ   1
 7
96
16
55
54
58
64

 1953

Quý Tị   Thủy Nam   2 85 67 41
Nữ  4 02 08 70
Tử vi hôm nay 8/7/2022 tuổi Tị cần lưu ý điều gì: 

 • Tử vi tuổi Ất Tị (Hỏa): Nhận được một khoản tiền công rủng rỉnh.
 • Tử vi tuổi Đinh Tị (Thổ): Hãy chăm chỉ làm việc để tăng thu nhập.
 • Tử vi tuổi Kỷ Tị (Mộc): Nhận được khoản lời lãi bất ngờ.
 • Tử vi tuổi Tân Tị (Kim): Nên bắt tay thực hiện các kế hoạch.
 • Tử vi tuổi Quý Tị (Thủy): Nên bày tỏ tình cảm của mình.

7. Con số may mắn trong ngày hôm nay cho tuổi Ngọ

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

 1954

 Giáp Ngọ Kim  Nam   1 02 78 50
Nữ   5 83 20 07

1966 

 Bính Ngọ Thủy  Nam   7 37 57 45
Nữ   8 80 75 79

 1978

 Mậu Ngọ  Hỏa Nam   4 99 67 38
Nữ  2 57 36 92

 1990

 Canh Ngọ  Thổ Nam   1 82 85 17
Nữ   5 95 22 60

1942
 2002 

 Nhâm Ngọ  Mộc Nam  4
7
01
93
71
98
02
28
Nữ 2
 8 
39
55
07
69
55
01
Tử vi hôm nay 8/7/2022 tuổi Ngọ cần lưu ý điều gì: 

 • Tử vi tuổi Giáp Ngọ (Kim): Nhận được sự giúp đỡ của quý nhân.
 • Tử vi tuổi Bính Ngọ (Thủy): Nhanh chóng bắt kịp nội dung công việc.
 • Tử vi tuổi Mậu Ngọ (Hỏa): Kinh doanh đem lại hiệu quả tốt đẹp.
 • Tử vi tuổi Canh Ngọ (Thổ): Làm giàu cho bản thân và người khác.
 • Tử vi tuổi Nhâm Ngọ (Mộc): Gặp được người phù hợp với mình.

8. Số phát lộc cho tuổi Mùi

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1955 

 Ất Mùi  Kim Nam 9 08 14 45
Nữ  6 77 71 70

 1967

 Đinh Mùi  Thủy Nam  6 04 83 26
Nữ  9 58 33 90

1979 

Kỷ Mùi  Hỏa  Nam  3 22 79 17
Nữ  3 86 75 54

 1991

Tân Mùi  Thổ Nam 9 87 82 88
Nữ  6 97 57 72

 1943
 2003

Quý Mùi  Mộc  Nam  3
6
10
12
99
41
05
37
Nữ  3
9
11
12
85
18
64
91
Tử vi hôm nay 8/7/2022 tuổi Mùi cần lưu ý điều gì: 

 • Tử vi tuổi Ất Mùi (Kim): Không nên kiêu ngạo, coi mình là nhất.
 • Tử vi tuổi Đinh Mùi (Thủy): Dễ mắc phải những sai lầm không đáng có.
 • Tử vi tuổi Kỷ Mùi (Hỏa): Hãy khiêm tốn để học hỏi mọi người.
 • Tử vi tuổi Tân Mùi (Thổ): Chú ý đến chế độ ăn uống của bản thân.
 • Tử vi tuổi Quý Mùi (Mộc): Cần nắm chắc tình hình thực tế khi làm việc.

9. Con số may mắn hôm nay 8/7/2022 cho tuổi Thân

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1956 

 Bính Thân  Hỏa Nam  8 96 67 79
Nữ  7 87 01 16

1968 

 Mậu Thân Thổ  Nam 5 02 32 87
Nữ  1 55 46 98

 1980

Canh Thân  Mộc  Nam 2 02 45 44
Nữ  4 25 05 86

 1992

 Nhâm Thân Kim  Nam  8 02 98 09
Nữ  7 03 14 68

 1944
 2004

Giáp Thân  Thủy  Nam  2
5
32
28
38
55
26
50
Nữ  4
1
28
24
23
44
08
19
Tử vi hôm nay 8/7/2022 tuổi Thân cần lưu ý điều gì:

 • Tử vi tuổi Giáp Thân (Thủy): Quan hệ vợ chồng hòa hợp, đôi bên thấu hiểu nhau.
 • Tử vi tuổi Bính Thân (Hỏa): Quan tâm, yêu thương các thành viên trong nhà.
 • Tử vi tuổi Mậu Thân (Thổ): Tìm ra cách để khắc phục khó khăn.
 • Tử vi tuổi Canh Thân (Mộc): Hãy đề ra một mức lương thưởng xứng đáng cho mình.
 • Tử vi tuổi Nhâm Thân (Kim): Được trao cho phần thưởng xứng đáng.

10. Số may mắn cho tuổi Dậu

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1957 

Đinh Dậu  Hỏa  Nam  7 02 90 85
Nữ  8 82 13 47

1969

 Kỷ Dậu Thổ Nam  4 99 11 84
Nữ  46 48 19

1981

Tân Dậu  Mộc  Nam  03 55 24
Nữ 5 44 61 08

1993 

Quý Dậu  Kim  Nam  7 92 12 97
Nữ 8 10 47 52

 1945
 2005

 Ất Dậu  Thủy Nam  1
4
01
41
96
77
20
36
Nữ  5
2
02
07
10
69
94
86
Tử vi hôm nay 8/7/2022 tuổi Dậu cần lưu ý điều gì: 

 • Tử vi tuổi Ất Dậu (Thủy): Sự nghiệp có dấu hiệu phát triển tích cực.
 • Tử vi tuổi Đinh Dậu (Hỏa): Nhận được sự ủng hộ của nhiều người.
 • Tử vi tuổi Kỷ Dậu (Thổ): Sự cạnh tranh khiến bạn cảm thấy hăng hái hơn.
 • Tử vi tuổi Tân Dậu (Mộc): Vợ chồng yêu thương và ủng hộ nhau.
 • Tử vi tuổi Quý Dậu (Kim): Có động lực để gặt hái thành công.

11. Số đẹp hôm nay cho tuổi Tuất

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

 1946
 2006

 Bính Tuất Thổ  Nam  9 01 14 45
Nữ  6 20 52 17

 1958

 Mậu Tuất Mộc  Nam  6 93 52 63
Nữ  9 85 10 98

1970 

Canh Tuất   Kim Nam  3 02 53 05
Nữ  3 88 75 81

 1982

 Nhâm Tuất Thủy  Nam  9 02 99 30
Nữ 6 96 23 78

 1994

 Giáp Tuất  Hỏa Nam  9
3
90
85
68
46
53
24
Nữ 6
3
92
76
87
09
69
40
Tử vi hôm nay 8/7/2022 tuổi Tuất cần lưu ý điều gì: 

 • Tử vi tuổi Giáp Tuất (Hỏa): Không nên mâu thuẫn với người có chức quyền.
 • Tử vi tuổi Bính Tuất (Thổ): Hãy chú ý cách truyền đạt vấn đề của mình.
 • Tử vi tuổi Mậu Tuất (Mộc): Không nên dùng quyền lực để chèn ép người khác.
 • Tử vi tuổi Canh Tuất (Kim): Hãy chú ý giữ gìn sức khỏe, tránh tổn thương.
 • Tử vi tuổi Nhâm Tuất (Thủy): Hãy làm việc một cách đứng đắn.

Đừng bỏ lỡ:

12. Số cát lành cho tuổi Hợi

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1995

Ất Hợi   Hỏa Nam   5 03 75 98
Nữ  1 63 64 06

1959 

 Kỷ Hợi Mộc  Nam  5 91 45 34
Nữ  1 40 50 67

 1971

Tân Hợi  Kim  Nam  2 80 75 50
Nữ 4 90 03 16

1983 

Quý Hợi  Thủy  Nam  6 12 60 79
Nữ 7 21 55 48

1947
2007 

Đinh Hợi   Thổ Nam  8
2
66
09
60
02
25
80
Nữ 7
4
44
94
24
25
56
68
Tử vi hôm nay 8/7/2022 tuổi Hợi cần lưu ý điều gì: 

 • Tử vi tuổi Ất Hợi (Hỏa): Chủ động bắt tay hoàn thành công việc.
 • Tử vi tuổi Đinh Hợi (Thổ): Nên cởi mở hơn trong suy nghĩ.
 • Tử vi tuổi Kỷ Hợi (Mộc): Không tìm được tiếng nói chung với người khác.
 • Tử vi tuổi Tân Hợi (Kim): Hãy quan tâm hơn đến người thân của mình.
 • Tử vi tuổi Quý Hợi (Thủy): Hãy dành thời gian suy xét bản thân.

* Cơ sở tìm ra con số may mắn hôm nay 8/7/2022 theo tuổi:

 
Xét về triết học phương Đông, vạn vật trong vũ trụ đều phát sinh từ ngũ hành, chứa trong nó 5 hành tố Kim, Mộc, Thủy, Hỏa và Thổ. Vì thế, ngũ hành được ứng dụng rộng rãi trong đời sống con người, việc tìm ra con số may mắn của mỗi người cũng không ngoại lệ.
 
Theo đó, việc xác định con số may mắn theo 12 con giáp (đủ Lục thập hoa giáp) dựa trên những cơ sở sau:
– Ngũ hành
– Thiên can
– Địa chi
– Quái số
Đón xem CON SỐ MAY MẮN NGÀY 9/7/2022 THEO NĂM SINH được cập nhật lúc 17h trên Lịch Ngày Tốt!

twitter Con số may mắn hôm nay 8/7/2022 theo tuổi: Lấy số MAY MẮN, hút LỘC về nhà Con số may mắn hôm nay 8/7/2022 theo tuổi: Lấy số MAY MẮN, hút LỘC về nhà Con số may mắn hôm nay 8/7/2022 theo tuổi: Lấy số MAY MẮN, hút LỘC về nhà


Dự án xem nhiều:

Có thể bạn sẽ quan tâm: