Con số may mắn hôm nay, con số may mắn theo 12 con giáp, số đẹp ngày 8/12/2021 theo năm sinh của bạn

1. Số đẹp hôm nay cho tuổi Tý

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1984

Giáp Tý

 Kim

Nam

7

10

24 69

Nữ

8

88

35 72

1996

Bính Tý

Thủy

Nam

4

26

67 91

Nữ

2

37

78 40

1948
2008

Mậu Tý

Hỏa

Nam

7
1

58
49

81
93
12
34

Nữ

8
5

78
07

15
42
53
67

1960

Canh Tý

Thổ

Nam

4

94

55 01

Nữ

2 16 63 34

1972

Nhâm Tý

Mộc

Nam

1

49

92 26
Nữ 5 65 39 18

Tử vi hôm nay 8/12/2021 tuổi Tý có điểm gì đặc biệt: 
 
 • Tử vi tuổi Giáp Tý (Kim): Nên cởi mở hơn trong chuyện tình cảm
 • Tử vi tuổi Bính Tý (Thủy): Nhận được yêu mến của người khác
 • Tử vi tuổi Mậu Tý (Hỏa): Gia đình chính là động lực cố gắng của bạn
 • Tử vi tuổi Canh Tý (Thổ): Dễ mâu thuẫn, bất đồng ý kiến với cấp trên
 • Tử vi tuổi Nhâm Tý (Mộc): Nên chú ý đến cách diễn đạt của mình
 

2. Con số may mắn hôm nay 8/12/2021 cho tuổi Sửu

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1985 

Ất Sửu  Kim 

Nam

6

74 60 12

Nữ

9

25 39 51

1997 

Đinh Sửu  Thủy 

Nam

3

48 86 63

Nữ

3 91 52 28

1949
2009

Kỷ Sửu  Hỏa 

Nam

6
9
13
52
47
90
75
36

Nữ

9
6

34
89
63
55
18
20

1961 

Tân Sửu  Thổ 

Nam

3

09 77 45

Nữ

3 58 91 36

1973 

Quý Sửu  Mộc 

Nam

9

65 40 21

Nữ

6

77 09 57
Tử vi hôm nay 8/12/2021 tuổi Sửu có điểm gì đặc biệt: 
 
 • Tử vi tuổi Ất Sửu (Kim): Khẳng định được giá trị của bản thân
 • Tử vi tuổi Đinh Sửu (Thủy): Hãy tiếp tục phát huy tiềm năng của mình
 • Tử vi tuổi Kỷ Sửu (Hỏa): Hãy đặt ra những cái đích tham vọng hơn
 • Tử vi tuổi Tân Sửu (Thổ): Tìm động lực để tiếp tục cố gắng hơn nữa
 • Tử vi tuổi Quý Sửu (Mộc): Hãy xuất hành theo các hướng hoàng đạo
Đừng bỏ lỡ thông tin hữu ích dành cho bạn:

3. Số cát lành cho tuổi Dần

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1974 

Giáp Dần  Thủy  Nam   8 49 90 15
Nữ  7 60 27 79

1986 

Bính Dần  Hỏa  Nam   5 86 37 52
Nữ   1 19 66 46

1998 

Mậu Dần  Thổ  Nam   2 71 52 83
Nữ   4 30 47 92

1950
  2010 

Canh Dần  Mộc  Nam   5
8
92
55
10
84
08
21
Nữ 1
7
19
36
98
67
55
74

1962 

Nhâm Dần  Kim  Nam   2 49 55 31
Nữ   4 82 09 62
Tử vi hôm nay 8/12/2021 tuổi Dần có điểm gì đặc biệt: 
 
 • Tử vi tuổi Giáp Dần (Thủy): Nhận được tiền lương, tiền thưởng xứng đáng
 • Tử vi tuổi Bính Dần (Hỏa): Nhận được sự tin tưởng và đầu tư của người quen
 • Tử vi tuổi Mậu Dần (Thổ): Hãy sử dụng đồng tiền của mình hợp lý
 • Tử vi tuổi Canh Dần (Mộc): Nên quan tâm hơn đến các vấn đề sức khỏe
 • Tử vi tuổi Nhâm Dần (Kim): Nên có cách cân bằng cuộc sống
 

4. Con số may mắn trong ngày hôm nay cho tuổi Mão

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

 1975 

Ất Mão  Thủy Nam   7 02 38 97
Nữ  8 64 42 15

 1987 

Đinh Mão  Hỏa Nam  4 59 86 34
Nữ 2 47 71 20

 1939 
    1999

Kỷ Mão  Thổ Nam   7
1
18
82
52
90
49
77
Nữ 8
5
36
21
61
14
52
84

 1951 

Tân Mão  Mộc Nam  4 97 32 50
Nữ  2 18 74 29

 1963

Quý Mão   Kim Nam  1 45 58 62
Nữ  5 88 94 31
Tử vi hôm nay 8/12/2021 tuổi Mão có điểm gì đặc biệt: 
 
 • Tử vi tuổi Ất Mão (Thủy): Không nên tiếp tục chần chừ, do dự
 • Tử vi tuổi Đinh Mão (Hỏa): Hãy thực hiện ngay những kế hoạch đang ấp ủ
 • Tử vi tuổi Kỷ Mão (Thổ): Hãy nhiệt tình học hỏi thêm những kiến thức mới mẻ
 • Tử vi tuổi Tân Mão (Mộc): Học hỏi để tự tạo thêm nhiều cơ hội cho tương lai
 • Tử vi tuổi Quý Mão (Kim): Nhận được sự ủng hộ của mọi người
Tìm hiểu ngay:

5. Số phát lộc cho tuổi Thìn

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1964 

 Giáp Thìn  Hỏa Nam  9 84 40 26
Nữ  6 35 52 19

1976 

 Bính Thìn  Thổ Nam  6 96 67 78
Nữ  9 20 13 38

1988

Mậu Thìn   Mộc Nam  3 45 77 62
Nữ  3 15 29 98

 1940
 2000

Canh Thìn  Kim  Nam  6
9
68
57
02
81
45
13
Nữ 9
6
77
82
15
46
59
63

 1952

 Nhâm Thìn Thủy  Nam  3 30 59 72
Nữ 3 24 66 11
Tử vi hôm nay 8/12/2021 tuổi Thìn có điểm gì đặc biệt: 
 
 • Tử vi tuổi Giáp Thìn (Hỏa): Dễ vướng vào tranh cãi với nửa kia
 • Tử vi tuổi Bính Thìn (Thổ): Không nên trút giận lên đầu người khác
 • Tử vi tuổi Mậu Thìn (Mộc): Chớ nên tổn thương người thân thiết nhất
 • Tử vi tuổi Canh Thìn (Kim): Hãy sẵn sàng nhận những nhiệm vụ khó
 • Tử vi tuổi Nhâm Thìn (Thủy): Nhận được sự trọng dụng của cấp trên
 

6. Con số may mắn hôm nay 8/12/2021 cho tuổi Tị

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1965 

 Ất Tị  Hỏa Nam  8 16 55 28
Nữ  7 73 36 67

1977 

Đinh Tị   Thổ Nam  5 81 05 49
Nữ  1 92 27 71

1989 

Kỷ Tị  Mộc Nam  2 02 81 50
Nữ 4 24 63 32

1941
  2001 

Tân Tị    Kim Nam  5
8
37
64
91
40
01
14
Nữ   1
 7
19
47
55
06
23
96

 1953

Quý Tị   Thủy Nam   2 54 81 30
Nữ  4 28 74 49
Tử vi hôm nay 8/12/2021 tuổi Tị có điểm gì đặc biệt: 
 
 • Tử vi tuổi Ất Tị (Hỏa): Nhiều chuyện không như ý muốn xảy ra với bạn
 • Tử vi tuổi Đinh Tị (Thổ): Không nên đổ trách nhiệm cho người khác
 • Tử vi tuổi Kỷ Tị (Mộc): Chớ nên chán nản, nghĩ đến chuyện bỏ cuộc
 • Tử vi tuổi Tân Tị (Kim): Hãy dũng cảm đối mặt với vấn đề
 • Tử vi tuổi Quý Tị (Thủy): Công việc khó có thể tiến triển suôn sẻ
 

7. Số đẹp hôm nay cho tuổi Ngọ

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

 1954

 Giáp Ngọ Kim  Nam   1 50 31 29
Nữ   5 84 44 62

1966 

 Bính Ngọ Thủy  Nam   7 21 56 74
Nữ   8 43 81 92

 1978

 Mậu Ngọ  Hỏa Nam   4 06 21 47
Nữ  2 79 93 13

 1990

 Canh Ngọ  Thổ Nam   1 63 02 59
Nữ   5 90 34 72

1942
 2002 

 Nhâm Ngọ  Mộc Nam  4
7
22
47
15
78
93
60
Nữ 2
 8 
17
39
86
61
42
54
Tử vi hôm nay 8/12/2021 tuổi Ngọ có điểm gì đặc biệt: 
 
 • Tử vi tuổi Giáp Ngọ (Kim): Nhiệt tình, hăng hái trong công việc
 • Tử vi tuổi Bính Ngọ (Thủy): Sẵn sàng tiếp nhận những kiến thức mới mẻ
 • Tử vi tuổi Mậu Ngọ (Hỏa): Hãy xác định rõ điểm mạnh, điểm yếu của mình
 • Tử vi tuổi Canh Ngọ (Thổ): Dành nhiều thời gian để ở bên người thân
 • Tử vi tuổi Nhâm Ngọ (Mộc): Hãy phấn đấu vì một đích đến rõ ràng
Có thể bạn chưa biết:

8. Con số may mắn cho tuổi Mùi

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1955 

 Ất Mùi  Kim Nam 9 41 29 77
Nữ  6 82 34 62

 1967

 Đinh Mùi  Thủy Nam  6 37 79 81
Nữ  9 62 04 16

1979 

Kỷ Mùi  Hỏa  Nam  3 59 98 24
Nữ  3 11 82 46

 1991

Tân Mùi  Thổ Nam 9 77 60 05
Nữ  6 94 32 15

 1943
 2003

Quý Mùi  Mộc  Nam  3
6
43
30
71
28
22
89
Nữ  3
9
64
27
19
82
94
37
Tử vi hôm nay 8/12/2021 tuổi Mùi có điểm gì đặc biệt: 
 
 • Tử vi tuổi Ất Mùi (Kim): Chớ nên tin theo lời ngon tiếng ngọt của người khác
 • Tử vi tuổi Đinh Mùi (Thủy): Hãy lý trí hơn trong việc đưa ra quyết định
 • Tử vi tuổi Kỷ Mùi (Hỏa): Hãy tham khảo ý kiến của người giàu kinh nghiệm
 • Tử vi tuổi Tân Mùi (Thổ): Có cơ hội được cất nhắc trong ngày hôm nay
 • Tử vi tuổi Quý Mùi (Mộc): Đạt thành công khiến nhiều người khâm phục
 

9. Số cát lành cho tuổi Thân

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1956 

 Bính Thân  Hỏa Nam  8 72 11 49
Nữ  7 93 35 62

1968 

 Mậu Thân Thổ  Nam 5 24 40 59
Nữ  1 13 67 73

 1980

Canh Thân  Mộc  Nam 2 36 20 95
Nữ  4 58 03 17

 1992

 Nhâm Thân Kim  Nam  8 61 88 21
Nữ  7 07 73 46

 1944
 2004

Giáp Thân  Thủy  Nam  2
5
82
12
34
47
09
64
Nữ  4
1
43
60
59
28
71
98
Tử vi hôm nay 8/12/2021 tuổi Thân có điểm gì đặc biệt: 
 
 • Tử vi tuổi Giáp Thân (Thủy): Không nhận được sự ủng hộ của mọi người
 • Tử vi tuổi Bính Thân (Hỏa): Suy nghĩ theo hướng tích cực hơn, chớ nên bi quan
 • Tử vi tuổi Mậu Thân (Thổ): Không nên dễ dàng từ bỏ điều mình muốn
 • Tử vi tuổi Canh Thân (Mộc): Hãy quyết tâm làm theo điều mình cho là đúng
 • Tử vi tuổi Nhâm Thân (Kim): Không nên tiến hành những công việc trọng đại
 

10. Con số may mắn trong ngày 8/12/2021 cho tuổi Dậu

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1957 

Đinh Dậu  Hỏa  Nam  7 17 77 96
Nữ  8 60 34 52

1969

 Kỷ Dậu Thổ Nam  4 28 83 41
Nữ  35 56 63

1981

Tân Dậu  Mộc  Nam  78 03 24
Nữ 5 81 96 37

1993 

Quý Dậu  Kim  Nam  7 04 21 76
Nữ 8 53 37 81

 1945
 2005

 Ất Dậu  Thủy Nam  1
4
69
25
76
59
10
44
Nữ  5
2
19
47
82
90
23
57
Tử vi hôm nay 8/12/2021 tuổi Dậu có điểm gì đặc biệt: 
 
 • Tử vi tuổi Ất Dậu (Thủy): Chắc chắn, kiên định với quyết định của mình
 • Tử vi tuổi Đinh Dậu (Hỏa): Đừng nên đưa ra những quyết định cố chấp, mù quáng
 • Tử vi tuổi Kỷ Dậu (Thổ): Hãy hạ cái tôi xuống để dung hòa với mọi người
 • Tử vi tuổi Tân Dậu (Mộc): Có thể bị người thân hiểu lầm một vấn đề nào đó
 • Tử vi tuổi Quý Dậu (Kim): Hãy bình tĩnh trò chuyện, không nên tự ái
Đọc thêm:

11. Số đẹp hôm nay cho tuổi Tuất

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

 1946
 2006

 Bính Tuất Thổ  Nam  9 60 12 08
Nữ  6 74 49 58

 1958

 Mậu Tuất Mộc  Nam  6 91 26 78
Nữ  9 36 15 62

1970 

Canh Tuất   Kim Nam  3 10 77 23
Nữ  3 84 30 45

 1982

 Nhâm Tuất Thủy  Nam  9 27 93 60
Nữ 6 07 51 25

 1994

 Giáp Tuất  Hỏa Nam  9
3
57
48
70
81
16
36
Nữ 6
3
62
19
15
03
77
40
Tử vi hôm nay 8/12/2021 tuổi Tuất có điểm gì đặc biệt: 
 
 • Tử vi tuổi Giáp Tuất (Hỏa): Chinh phục được mục tiêu đã đặt ra từ trước đó
 • Tử vi tuổi Bính Tuất (Thổ): Nhận được thành tích xứng đáng với công sức bỏ ra
 • Tử vi tuổi Mậu Tuất (Mộc): Dẫn dắt tập thể đi tới thành công đáng nể
 • Tử vi tuổi Canh Tuất (Kim): Nên dành nhiều thời gian hơn cho gia đình
 • Tử vi tuổi Nhâm Tuất (Thủy): Hãy sắp xếp, cân bằng lại cuộc sống của mình
 

12. Số may mắn cho tuổi Hợi

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1995

Ất Hợi   Hỏa Nam   5 70 23 38
Nữ  1 41 15 56

1959 

 Kỷ Hợi Mộc  Nam  5 69 98 74
Nữ  1 32 45 80

 1971

Tân Hợi  Kim  Nam  2 04 37 91
Nữ 4 83 61 22

1983 

Quý Hợi  Thủy  Nam  8 91 50 34
Nữ 7 72 26 01

1947
2007 

Đinh Hợi   Thổ Nam  8
2
27
36
76
96
52
41
Nữ  7
4
12
84
37
40
77
29
Tử vi hôm nay 8/12/2021 tuổi Hợi có điểm gì đặc biệt: 
 
 • Tử vi tuổi Ất Hợi (Hỏa): Nhận được sự giúp đỡ của nhiều người
 • Tử vi tuổi Đinh Hợi (Thổ): Hãy tự tin hơn nữa vào chính bản thân mình
 • Tử vi tuổi Kỷ Hợi (Mộc): Công việc khó khăn được hoàn thành nhanh chóng
 • Tử vi tuổi Tân Hợi (Kim): Hãy phát huy những năng lực còn tiềm ẩn của mình
 • Tử vi tuổi Quý Hợi (Thủy): Các mối quan hệ xã giao tiến triển tốt đẹp
Bạn có biết:

* Cơ sở tìm ra con số may mắn hôm nay 8/12/2021 theo tuổi:

 
Xét về triết học phương Đông, vạn vật trong vũ trụ đều phát sinh từ ngũ hành, chứa trong nó 5 hành tố Kim, Mộc, Thủy, Hỏa và Thổ. Vì thế, ngũ hành được ứng dụng rộng rãi trong đời sống con người, việc tìm ra con số may mắn của mỗi người cũng không ngoại lệ.
 
Theo đó, việc xác định con số may mắn theo 12 con giáp (đủ Lục thập hoa giáp) dựa trên những cơ sở sau:
 
– Ngũ hành
– Thiên can
– Địa chi
– Quái số
 
Đón xem CON SỐ MAY MẮN NGÀY 9/12/2021 THEO NĂM SINH được cập nhật lúc 17h trên Lịch Ngày Tốt!Dự án xem nhiều:

Có thể bạn sẽ quan tâm: