Tử vi thứ 3 ngày 6/9/2022 của 12 con giáp: Dậu sóng gió, Sửu thăng tiến

     

 

 1. Con số may mắn hôm nay 6/9/2022 cho tuổi Tý

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1984

Giáp Tý

 Kim

Nam

7

22

28 55

Nữ

8

38

34 45

1996

Bính Tý

Thủy

Nam

4

03

61 22

Nữ

2

90

29 38

1948
2008

Mậu Tý

Hỏa

Nam

7
1

94
01

38
23
42
01

Nữ

8
5

90
18

18
07
72
04

1960

Canh Tý

Thổ

Nam

4

42

52 51

Nữ

2 41 48 23

1972

Nhâm Tý

Mộc

Nam

1

89

39 03
Nữ 5 07 23 27

Câu quyết tử vi hôm nay 6/9/2022 tuổi Tý: 
 • Tử vi tuổi Giáp Tý (Kim): Đường tài lộc gặp nhiều bất lợi.
 • Tử vi tuổi Bính Tý (Thủy): Chưa phải lúc để đầu tư kinh doanh.
 • Tử vi tuổi Mậu Tý (Hỏa): Công việc bị trì trệ, gặp nhiều trục trặc.
 • Tử vi tuổi Canh Tý (Thổ): Chớ nên đổ lỗi mọi thứ cho hoàn cảnh.
 • Tử vi tuổi Nhâm Tý (Mộc): Tình cảm chẳng được như ý.
Có thể bạn quan tâm:

2. Số đẹp hôm nay cho tuổi Sửu

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1985 

Ất Sửu  Kim 

Nam

6

32 67 22

Nữ

9

86 23 42

1997 

Đinh Sửu  Thủy 

Nam

3

12 92 32

Nữ

3 74 36 54

1949
2009

Kỷ Sửu  Hỏa 

Nam

6
9
46
05
40
53
01
48

Nữ

9
6

68
24
13
75
94
16

1961 

Tân Sửu  Thổ 

Nam

3

56 42 87

Nữ

3 95 27 23

1973 

Quý Sửu  Mộc 

Nam

9

17 84 34

Nữ

6

49 52 76
Câu quyết tử vi hôm nay 6/9/2022 tuổi Sửu:
 • Tử vi tuổi Ất Sửu (Kim): Đường công danh thăng tiến nhanh chóng.
 • Tử vi tuổi Đinh Sửu (Thủy): Thể hiện được sự linh hoạt và nhạy bén.
 • Tử vi tuổi Kỷ Sửu (Hỏa): Có thể được cất nhắc lên vị trí cao.
 • Tử vi tuổi Tân Sửu (Thổ): Biết cách thu phục lòng người.
 • Tử vi tuổi Quý Sửu (Mộc): Nên nói năng, xử sự mềm mỏng hơn.

3. Số đại phát cho tuổi Dần

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1974 

Giáp Dần  Thủy  Nam   8 46 15 83
Nữ  7 32 92 47

1986 

Bính Dần  Hỏa  Nam   5 84 55 03
Nữ   1 26 03 99

1998 

Mậu Dần  Thổ  Nam   2 71 53 08
Nữ   4 07 09 52

1950
  2010 

Canh Dần  Mộc  Nam  5
8
50
12
45
72
50
62
Nữ 1
7
03
47
24
30
38
72

1962 

Nhâm Dần  Kim  Nam  2 46 01 52
Nữ  4 36 55 05
Câu quyết tử vi hôm nay 6/9/2022 tuổi Dần: 
 • Tử vi tuổi Giáp Dần (Thủy): Làm gì cũng dễ gặp quý nhân giúp đỡ.
 • Tử vi tuổi Bính Dần (Hỏa): Công việc vô cùng thuận lợi.
 • Tử vi tuổi Mậu Dần (Thổ): Cần nỗ lực từ chính bàn tay mình.
 • Tử vi tuổi Canh Dần (Mộc): Trực giác nhạy bén, có thể nghe theo.
 • Tử vi tuổi Nhâm Dần (Kim): Nên học cách tận hưởng cuộc sống.
Đọc thêm:

4. Con số may mắn hôm nay 6/9/2022 cho tuổi Mão

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

 1975 

Ất Mão  Thủy Nam   7 90 35 42
Nữ  8 04 15 80

 1987 

Đinh Mão  Hỏa Nam  4 23 56 61
Nữ 2 01 32 55

 1939 
    1999

Kỷ Mão  Thổ Nam   7
1
04
37
42
85
58
26
Nữ 8
5
24
65
08
72
93
50

 1951 

Tân Mão  Mộc Nam  4 03 16 85
Nữ  2 29 01 02

 1963

Quý Mão   Kim Nam  1 77 09 54
Nữ  5 34 22 90
Câu quyết tử vi hôm nay 6/9/2022 tuổi Mão:  
 • Tử vi tuổi Ất Mão (Thủy): Vận trình công danh sự nghiệp khá tốt.
 • Tử vi tuổi Đinh Mão (Hỏa): Quý nhân tạo cơ hội gặp gỡ và hợp tác.
 • Tử vi tuổi Kỷ Mão (Thổ): Xây dựng mối quan hệ phát triển bền vững.
 • Tử vi tuổi Tân Mão (Mộc): Tài lộc trong ngày cũng khá sáng.
 • Tử vi tuổi Quý Mão (Kim): Tình yêu rơi vào khoảng lặng. 

5. Số cát lành cho tuổi Thìn

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1964 

 Giáp Thìn  Hỏa Nam  9 75 34 55
Nữ  6 49 58 01

1976 

 Bính Thìn  Thổ Nam  6 26 59 50
Nữ  9 94 06 37

1988

Mậu Thìn   Mộc Nam  3 17 77 69
Nữ  3 85 25 11

 1940
 2000

Canh Thìn  Kim  Nam  6
9
36
61
57
14
45
85
Nữ 9
6
57
08
86
47
20
96

 1952

 Nhâm Thìn Thủy  Nam  3 95 65 07
Nữ 3 44 66 35
Câu quyết tử vi hôm nay 6/9/2022 tuổi Thìn: 
 • Tử vi tuổi Giáp Thìn (Hỏa): Tránh những suy nghĩ tiêu cực trong đầu.
 • Tử vi tuổi Bính Thìn (Thổ): Nên tỉnh táo và sáng suốt hơn.
 • Tử vi tuổi Mậu Thìn (Mộc): Thiếu tập trung có thể gây rắc rối.
 • Tử vi tuổi Canh Thìn (Kim): Đừng chỉ biết dựa vào may mắn.
 • Tử vi tuổi Nhâm Thìn (Thủy): Nên quan tâm đến tình hình sức khỏe.

6. Số đẹp hôm nay cho tuổi Tị

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1965 

 Ất Tị Hỏa Nam  8 50 74 41
Nữ  7 24 13 06

1977 

Đinh Tị   Thổ Nam  5 37 40 48
Nữ  1 70 50 01

1989 

Kỷ Tị  Mộc Nam  2 17 74 08
Nữ 4 08 06 05

1941
  2001 

Tân Tị    Kim Nam  5
8
72
95
30
76
18
20
Nữ   1
 7
38
30
02
65
16
73

 1953

Quý Tị   Thủy Nam   2 27 15 09
Nữ  4 10 38 03
Câu quyết tử vi hôm nay 6/9/2022 tuổi Tị:  
 • Tử vi tuổi Ất Tị (Hỏa): Nên tận dụng thời cơ để thu lợi.
 • Tử vi tuổi Đinh Tị (Thổ): Công việc ổn định, không phải lo lắng.
 • Tử vi tuổi Kỷ Tị (Mộc): Xử lý vấn đề ổn thỏa, sắp xếp đâu ra đấy.
 • Tử vi tuổi Tân Tị (Kim): Được đồng nghiệp, cấp trên tin tưởng.
 • Tử vi tuổi Quý Tị (Thủy): Chuyện tình cảm có tiến triển tốt.
Tìm hiểu ngay:

7. Số phát lộc cho tuổi Ngọ

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

 1954

 Giáp Ngọ Kim  Nam   1 20 70 09
Nữ   5 95 02 47

1966 

 Bính Ngọ Thủy  Nam   7 36 62 79
Nữ   8 27 07 56

 1978

 Mậu Ngọ  Hỏa Nam   4 60 32 72
Nữ  2 04 85 27

 1990

 Canh Ngọ  Thổ Nam   1 72 39 25
Nữ   5 30 41 69

1942
 2002 

 Nhâm Ngọ  Mộc Nam  4
7
45
01
08
22
76
90
Nữ 2
 8 
92
45
03
09
41
02
Câu quyết tử vi hôm nay 6/9/2022 tuổi Ngọ:
 • Tử vi tuổi Giáp Ngọ (Kim): Thuận lợi thể hiện năng lực của mình.
 • Tử vi tuổi Bính Ngọ (Thủy): Nên tận dụng tốt cơ hội đang có.
 • Tử vi tuổi Mậu Ngọ (Hỏa): Đạt thành quả ngoài mong đợi.
 • Tử vi tuổi Canh Ngọ (Thổ): Đường tình duyên tiến triển tốt đẹp.
 • Tử vi tuổi Nhâm Ngọ (Mộc): Đôi lứa luôn kiên nhẫn và thấu hiểu nhau.

8. Con số may mắn hôm nay 6/9/2022 cho tuổi Mùi

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1955 

 Ất Mùi  Kim Nam 9 09 06 33
  6 58 92 23

 1967

 Đinh Mùi  Thủy Nam  6 30 82 26
Nữ  9 06 73 30

1979 

Kỷ Mùi  Hỏa  Nam  3 16 04 30
Nữ  3 52 08 38

 1991

Tân Mùi  Thổ Nam 9 30 07 07
Nữ  6 06 27 10

 1943
 2003

Quý Mùi  Mộc  Nam  3
6
28
05
05
06
42
78
Nữ  3
9
45
16
29
73
53
19
Câu quyết tử vi hôm nay 6/9/2022 tuổi Mùi:
 • Tử vi tuổi Ất Mùi (Kim): Gặp khó khăn khi hợp tác, làm việc chung.
 • Tử vi tuổi Đinh Mùi (Thủy): Công việc trì trệ do nội bộ lục đục.
 • Tử vi tuổi Kỷ Mùi (Hỏa): Đề phòng những kẻ ghen ghét, đố kỵ.
 • Tử vi tuổi Tân Mùi (Thổ): Bị tiểu nhân buông lời thất thiệt.
 • Tử vi tuổi Quý Mùi (Mộc): Chuyện tình cảm thiếu sự hài hòa.

9. Số may mắn cho tuổi Thân

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1956 

 Bính Thân  Hỏa Nam  8 17 90 73
Nữ  7 35 40 23

1968 

 Mậu Thân Thổ  Nam 5 07 81 82
Nữ  1 08 39 40

 1980

Canh Thân  Mộc  Nam 2 92 05 01
Nữ  4 32 27 11

 1992

 Nhâm Thân Kim  Nam  8 91 01 26
Nữ  7 83 54 28

 1944
 2004

Giáp Thân  Thủy  Nam  2
5
63
47
01
26
02
39
Nữ  4
1
35
46
93
07
62
74
Câu quyết tử vi hôm nay 6/9/2022 tuổi Thân: 
 • Tử vi tuổi Giáp Thân (Thủy): Làm gì cũng thuận lợi suôn sẻ.
 • Tử vi tuổi Bính Thân (Hỏa): Được đồng nghiệp và cấp trên công nhận.
 • Tử vi tuổi Mậu Thân (Thổ): Có thể được giao thêm nhiều trọng trách.
 • Tử vi tuổi Canh Thân (Mộc): Nhận được những khoản tiền bất ngờ.
 • Tử vi tuổi Nhâm Thân (Kim): Vận trình tình duyên thêm thắm sắc. 

10. Con số may mắn trong ngày hôm nay cho tuổi Dậu

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1957 

Đinh Dậu  Hỏa  Nam  7 04 72 23
Nữ  8 36 01 14

1969

 Kỷ Dậu Thổ Nam  4 24 34 38
Nữ  44 46 63

1981

Tân Dậu  Mộc  Nam  20 51 34
Nữ 5 29 14 37

1993 

Quý Dậu  Kim  Nam  7 93 65 59
Nữ 8 24 41 43

 1945
 2005

 Ất Dậu  Thủy Nam  1
4
10
03
54
04
06
70
Nữ  5
2
93
98
72
39
62
93
Câu quyết tử vi hôm nay 6/9/2022 tuổi Dậu: 
 • Tử vi tuổi Ất Dậu (Thủy): Việc làm ăn trở nên khó khăn hơn.
 • Tử vi tuổi Đinh Dậu (Hỏa): Cạnh tranh trên thị trường ngày càng tăng.
 • Tử vi tuổi Kỷ Dậu (Thổ): Cần thay đổi để không bị đối thủ vượt mặt.
 • Tử vi tuổi Tân Dậu (Mộc): Cần phải xem xét lại cách quản lý tài chính.
 • Tử vi tuổi Quý Dậu (Kim): Tình cảm lứa đôi luôn nồng ấm.

11. Số cát lành cho tuổi Tuất

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

 1946
 2006

 Bính Tuất Thổ  Nam  9 16 70 21
Nữ  6 26 89 40

 1958

 Mậu Tuất Mộc  Nam  6 08 71 66
Nữ  9 23 57 53

1970 

Canh Tuất   Kim Nam  3 86 55 59
Nữ  3 70 28 96

 1982

 Nhâm Tuất Thủy  Nam  9 23 06 81
Nữ 6 30 06 12

 1994

 Giáp Tuất  Hỏa Nam  9
3
67
52
03
24
58
04
Nữ 6
3
40
39
07
82
23
01
Câu quyết tử vi hôm nay 6/9/2022 tuổi Tuất: 
 • Tử vi tuổi Giáp Tuất (Hỏa): Cần thận trọng trong lời ăn tiếng nói.
 • Tử vi tuổi Bính Tuất (Thổ): Có thể vô tình gây mâu thuẫn với người khác.
 • Tử vi tuổi Mậu Tuất (Mộc): Nên phát ngôn rõ ràng, tránh gây hiểu lầm.
 • Tử vi tuổi Canh Tuất (Kim): Tiền bạc hao hụt ngoài tầm kiểm soát.
 • Tử vi tuổi Nhâm Tuất (Thủy): Tình duyên không được như ý nguyện.

12. Số đẹp hôm nay cho tuổi Hợi

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1995

Ất Hợi   Hỏa Nam   5 60 01 52
Nữ  1 10 82 97

1959 

 Kỷ Hợi Mộc  Nam  5 78 09 27
Nữ  1 21 38 05

 1971

Tân Hợi  Kim  Nam  2 08 20 83
Nữ 4 23 17 73

1983 

Quý Hợi  Thủy  Nam  8 10 40 03
Nữ 7 47 04 28

1947
2007 

Đinh Hợi   Thổ Nam  8
2
36
27
62
58
18
70
Nữ  7
4
27
42
09
01
28
05

Câu quyết tử vi hôm nay 6/9/2022 tuổi Hợi:
 
 • Tử vi tuổi Ất Hợi (Hỏa): Thêm xông xáo và nhiệt huyết hơn.
 • Tử vi tuổi Đinh Hợi (Thổ): Không ngại thử sức ở lĩnh vực mới.
 • Tử vi tuổi Kỷ Hợi (Mộc): Có những trải nghiệm thực tế thú vị.
 • Tử vi tuổi Tân Hợi (Kim): Tình hình tài chính trong ngày khá ổn.
 • Tử vi tuổi Quý Hợi (Thủy): Tình cảm đang tiến triển rất tốt đẹp.

* Cơ sở tìm ra con số may mắn hôm nay 6/9/2022 theo tuổi:

 
Xét về triết học phương Đông, vạn vật trong vũ trụ đều phát sinh từ ngũ hành, chứa trong nó 5 hành tố Kim, Mộc, Thủy, Hỏa và Thổ. Vì thế, ngũ hành được ứng dụng rộng rãi trong đời sống con người, việc tìm ra con số may mắn của mỗi người cũng không ngoại lệ.
 
Theo đó, việc xác định con số may mắn theo 12 con giáp (đủ Lục thập hoa giáp) dựa trên những cơ sở sau:
 
– Ngũ hành
– Thiên can
– Địa chi
– Quái số
 
Đón xem CON SỐ MAY MẮN NGÀY 7/9/2022 THEO NĂM SINH được cập nhật lúc 17h trên Lịch Ngày Tốt!
twitter Con số may mắn hôm nay 6/9/2022 theo tuổi: Chọn số LỘC lá giúp bạn nhanh phát tài Con số may mắn hôm nay 6/9/2022 theo tuổi: Chọn số LỘC lá giúp bạn nhanh phát tài Con số may mắn hôm nay 6/9/2022 theo tuổi: Chọn số LỘC lá giúp bạn nhanh phát tài


Dự án xem nhiều:

Có thể bạn sẽ quan tâm: