Tử vi thứ 2 ngày 5/9/2022 của 12 con giáp: Tý lưỡng lự, Thìn quyết tâm

  

Con số may mắn hôm nay, con số may mắn theo 12 con giáp, số đẹp ngày 5/9/2022 theo tuổi của bạn
 

1. Số đẹp hôm nay cho tuổi Tý

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1984

Giáp Tý

 Kim

Nam

7

61

04 92

Nữ

8

33

91 12

1996

Bính Tý

Thủy

Nam

4

72

25 57

Nữ

2

14

62 83

1948
2008

Mậu Tý

Hỏa

Nam

7
1

96
28

40
79
15
48

Nữ

8
5

82
42

25
86
72
20

1960

Canh Tý

Thổ

Nam

4

52

19 64

Nữ

2 03 18 39

1972

Nhâm Tý

Mộc

Nam

1

98

27 81
Nữ 5 62 71 41

Tổng quan tử vi hôm nay 5/9/2022 tuổi Tý:  
 • Tử vi tuổi Giáp Tý (Kim): Thường xuyên lưỡng lự, bối rối.
 • Tử vi tuổi Bính Tý (Thủy): Hãy xác định đâu là điều quan trọng với mình.
 • Tử vi tuổi Mậu Tý (Hỏa): Hãy chi tiêu tiết kiệm hơn.
 • Tử vi tuổi Canh Tý (Thổ): Hãy chú ý đến suy nghĩ và cảm nhận của nửa kia nhiều hơn.
 • Tử vi tuổi Nhâm Tý (Mộc): Mối quan hệ tình cảm phát triển ổn định.
 

2. Con số may mắn hôm nay 5/9/2022 cho tuổi Sửu

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1985 

Ất Sửu  Kim 

Nam

6

23 74 55

Nữ

9

85 34 46

1997 

Đinh Sửu  Thủy 

Nam

3

11 90 44

Nữ

3 67 24 81

1949
2009

Kỷ Sửu  Hỏa 

Nam

6
9
38
59
86
47
37
96

Nữ

9
6

36
70
30
02
13
69

1961 

Tân Sửu  Thổ 

Nam

3

44 58 73

Nữ

3 94 14 26

1973 

Quý Sửu  Mộc 

Nam

9

17 73 50

Nữ

6

63 40 39
Tổng quan tử vi hôm nay 5/9/2022 tuổi Sửu:  Sửu
 • Tử vi tuổi Ất Sửu (Kim): Gặt hái được thành công vì luôn cố gắng.
 • Tử vi tuổi Đinh Sửu (Thủy): Tin tưởng hơn vào bản thân.
 • Tử vi tuổi Kỷ Sửu (Hỏa): Hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công.
 • Tử vi tuổi Tân Sửu (Thổ): Được giao cho nhiệm vụ quan trọng.
 • Tử vi tuổi Quý Sửu (Mộc): Hãy mở lòng đón nhận tình cảm.


3. Số cát lành cho tuổi Dần

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1974 

Giáp Dần  Thủy  Nam   8 96 18 45
Nữ  7 38 76 15

1986 

Bính Dần  Hỏa  Nam   5 62 25 85
Nữ   1 45 96 27

1998 

Mậu Dần  Thổ  Nam   2 07 65 69
Nữ   4 58 39 63

1950
  2010 

Canh Dần  Mộc  Nam  5
8
13
56
57
04
98
56
Nữ 1
7
25
78
55
83
70
57

1962 

Nhâm Dần  Kim  Nam  2 60 26 86
Nữ  4 97 56 15
Tổng quan tử vi hôm nay 5/9/2022 tuổi Dần:  
 • Tử vi tuổi Giáp Dần (Thủy): Chuyện tình cảm dễ vướng rắc rối.
 • Tử vi tuổi Bính Dần (Hỏa): Chớ đặt cái tôi lên quá cao.
 • Tử vi tuổi Mậu Dần (Thổ): Suy nghĩ tiêu cực về tình cảm.
 • Tử vi tuổi Canh Dần (Mộc): Mối quan hệ vợ chồng có dấu hiệu lạnh nhạt.
 • Tử vi tuổi Nhâm Dần (Kim): Hãy chú ý giữ gìn sức khỏe của mình.
 

4. Số phát lộc cho tuổi Mão

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

 1975 

Ất Mão  Thủy Nam   7 58 87 18
Nữ  8 92 80 57

 1987 

Đinh Mão  Hỏa Nam  4 09 66 73
Nữ 2 78 38 85

 1939 
    1999

Kỷ Mão  Thổ Nam   7
1
17
40
95
77
37
98
Nữ 8
5
86
25
57
70
22
79

 1951 

Tân Mão  Mộc Nam  4 69 18 45
Nữ  2 38 89 77

 1963

Quý Mão   Kim Nam  1 75 97 28
Nữ  5 07 78 58
Tổng quan tử vi hôm nay 5/9/2022 tuổi Mão: Mão
 • Tử vi tuổi Ất Mão (Thủy): Gặp mâu thuẫn với đồng nghiệp.
 • Tử vi tuổi Đinh Mão (Hỏa): Không nên kiêu ngạo cho rằng mình đứng đầu.
 • Tử vi tuổi Kỷ Mão (Thổ): Hãy tỉnh táo để đưa ra cách giải quyết chính xác.
 • Tử vi tuổi Tân Mão (Mộc): Đừng bắt người khác phải tuân theo mình.
 • Tử vi tuổi Quý Mão (Kim): Hãy nhanh chóng giải quyết khúc mắc vợ chồng.
Tìm hiểu ngay:

5. Số đẹp hôm nay cho tuổi Thìn

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1964 

 Giáp Thìn  Hỏa Nam  9 70 23 94
Nữ  6 05 50 37

1976 

 Bính Thìn  Thổ Nam  6 91 17 08
Nữ  9 38 89 06

1988

Mậu Thìn   Mộc Nam  3 62 00 84
Nữ  3 10 75 09

 1940
 2000

Canh Thìn  Kim  Nam  6
9
56
28
33
69
10
79
Nữ 9
6
49
85
98
43
26
60

 1952

 Nhâm Thìn Thủy  Nam  3 16 70 48
Nữ 3 69 86 39

Tổng quan tử vi hôm nay 5
/9/2022 tuổi Thìn: Thìn:
 • Tử vi tuổi Giáp Thìn (Hỏa): Sẵn sàng là người tiên phong trong công việc.
 • Tử vi tuổi Bính Thìn (Thổ): Truyền cảm hứng cho người khác.
 • Tử vi tuổi Mậu Thìn (Mộc): Sẵn sàng đối diện với khó khăn.
 • Tử vi tuổi Canh Thìn (Kim): Hăng hái, nhiệt tình trong công việc.
 • Tử vi tuổi Nhâm Thìn (Thủy): Không nên coi thường ý kiến người khác.
 

6. Con số may mắn hôm nay 5/9/2022 cho tuổi Tị

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1965 

 Ất Tị Hỏa Nam  8 11 84 60
Nữ  7 68 02 45

1977 

Đinh Tị   Thổ Nam  5 30 93 02
Nữ  1 11 28 97

1989 

Kỷ Tị  Mộc Nam  2 46 19 22
Nữ 4 99 17 18

1941
  2001 

Tân Tị    Kim Nam  5
8
08
85
75
32
12
73
Nữ   1
 7
53
22
10
55
37
80

 1953

Quý Tị   Thủy Nam   2 79 62 25
Nữ  4 12 47 92
Tổng quan tử vi hôm nay 5/9/2022 tuổi Tị: 
 • Tử vi tuổi Ất Tị (Hỏa): Gặp nhiều may mắn trong công việc.
 • Tử vi tuổi Đinh Tị (Thổ): Hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
 • Tử vi tuổi Kỷ Tị (Mộc): Phát huy được điểm mạnh của mình.
 • Tử vi tuổi Tân Tị (Kim): Gây ấn tượng mạnh cho người khác.
 • Tử vi tuổi Quý Tị (Thủy): Mở ra con đường phát triển mới cho mình.
 

7. Số đại phát cho tuổi Ngọ

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

 1954

 Giáp Ngọ Kim  Nam   1 84 17 45
Nữ   5 37 49 70

1966 

 Bính Ngọ Thủy  Nam   7 55 23 64
Nữ   8 04 42 29

 1978

 Mậu Ngọ  Hỏa Nam   4 46 35 44
Nữ  2 90 54 18

 1990

 Canh Ngọ  Thổ Nam   1 13 77 95
Nữ   5 78 40 01

1942
 2002 

 Nhâm Ngọ  Mộc Nam  4
7
25
61
91
04
47
38
Nữ 2
 8 
87
38
38
79
65
44
Tổng quan tử vi hôm nay 5/9/2022 tuổi Ngọ: 
 • Tử vi tuổi Giáp Ngọ (Kim): Không nên hành động một cách nóng vội.
 • Tử vi tuổi Bính Ngọ (Thủy): Hãy rèn luyện hoàn thiện bản thân.
 • Tử vi tuổi Mậu Ngọ (Hỏa): Hãy bao dung cho nửa kia nhiều hơn.
 • Tử vi tuổi Canh Ngọ (Thổ): Chớ đặt ra tiêu chuẩn quá cao cho người khác.
 • Tử vi tuổi Nhâm Ngọ (Mộc): Chuyện tình cảm ảm đạm.
Bạn có biết:

8. Con số may mắn trong ngày hôm nay cho tuổi Mùi

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1955 

 Ất Mùi  Kim Nam 9 46 78 29
Nữ  6 80 55 58

 1967

 Đinh Mùi  Thủy Nam  6 25 99 06
Nữ  9 56 16 66

1979 

Kỷ Mùi  Hỏa  Nam  3 58 86 45
Nữ  3 91 25 75

 1991

Tân Mùi  Thổ Nam 9 36 67 92
Nữ  6 74 05 36

 1943
 2003

Quý Mùi  Mộc  Nam  3
6
65
16
55
59
16
87
Nữ  3
9
86
27
70
96
46
66
Tổng quan tử vi hôm nay 5/9/2022 tuổi Mùi:  
 • Tử vi tuổi Ất Mùi (Kim): Khẳng định được vị thế của mình.
 • Tử vi tuổi Đinh Mùi (Thủy): Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
 • Tử vi tuổi Kỷ Mùi (Hỏa): Tìm cách thay đổi các điểm yếu của mình.
 • Tử vi tuổi Tân Mùi (Thổ): Quan hệ vợ chồng đầm ấm, hòa thuận.
 • Tử vi tuổi Quý Mùi (Mộc): Hãy đặt ra mục tiêu cụ thể cho mình.
 

9. Số cát lành cho tuổi Thân

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1956 

 Bính Thân  Hỏa Nam  8 17 85 67
Nữ  7 88 08 54

1968 

 Mậu Thân Thổ  Nam 5 39 76 07
Nữ  1 74 13 98

 1980

Canh Thân  Mộc  Nam 2 25 58 40
Nữ  4 97 77 16

 1992

 Nhâm Thân Kim  Nam  8 06 78 89
Nữ  7 87 28 38

 1944
 2004

Giáp Thân  Thủy  Nam  2
5
41
55
92
47
85
28
Nữ  4
1
78
96
35
88
86
07
Tổng quan tử vi hôm nay 5/9/2022 tuổi Thân: 
 • Tử vi tuổi Giáp Thân (Thủy): Có những suy nghĩ sáng tạo trong công việc.
 • Tử vi tuổi Bính Thân (Hỏa): Dễ tạo thiện cảm với mọi người xung quanh
 • Tử vi tuổi Mậu Thân (Thổ): Tìm ra hướng đi mới để giải quyết công việc.
 • Tử vi tuổi Canh Thân (Mộc): Chuyện kinh doanh buôn bán thuận lợi.
 • Tử vi tuổi Nhâm Thân (Kim): Hãy chú ý giữ gìn sức khỏe của mình.
 

10. Số may mắn cho tuổi Dậu

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1957 

Đinh Dậu  Hỏa  Nam  7 30 67 08
Nữ  8 89 29 57

1969

 Kỷ Dậu Thổ Nam  4 11 95 30
Nữ  59 38 05

1981

Tân Dậu  Mộc  Nam  04 80 40
Nữ 5 79 03 99

1993 

Quý Dậu  Kim  Nam  7 25 76 90
Nữ 8 60 10 97

 1945
 2005

 Ất Dậu  Thủy Nam  1
4
40
96
50
93
28
65
Nữ  5
2
13
55
94
36
96
77
Tổng quan tử vi hôm nay 5/9/2022 tuổi Dậu: 
 • Tử vi tuổi Ất Dậu (Thủy): Không nên có những suy nghĩ tự ti, bi quan.
 • Tử vi tuổi Đinh Dậu (Hỏa): Hãy bình tĩnh nhìn nhận bản thân mình.
 • Tử vi tuổi Kỷ Dậu (Thổ): Hãy thành thật hơn với cảm xúc của mình.
 • Tử vi tuổi Tân Dậu (Mộc): Chớ giấu những cảm xúc tiêu cực trong lòng.
 • Tử vi tuổi Quý Dậu (Kim): Hãy xuất hành theo hướng hoàng đạo.
Có thể bạn quan tâm: 

11. Con số may mắn hôm nay 5/9/2022 cho tuổi Tuất

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

 1946
 2006

 Bính Tuất Thổ  Nam  9 61 18 89
Nữ  6 22 14 47

 1958

 Mậu Tuất Mộc  Nam  6 79 33 12
Nữ  9 46 62 75

1970 

Canh Tuất   Kim Nam  3 82 17 19
Nữ  3 12 54 91

 1982

 Nhâm Tuất Thủy  Nam  9 52 41 07
Nữ 6 32 86 61

 1994

 Giáp Tuất  Hỏa Nam  9
3
92
05
24
78
25
32
Nữ 6
3
58
87
66
21
72
41
Tổng quan tử vi hôm nay 5/9/2022 tuổi Tuất: 
 • Tử vi tuổi Giáp Tuất (Hỏa): Loay hoay giải quyết nhiều rắc rối.
 • Tử vi tuổi Bính Tuất (Thổ): Gặp phải nhiều khó khăn trong công việc.
 • Tử vi tuổi Mậu Tuất (Mộc): Không nên khiến bản thân quá căng thẳng.
 • Tử vi tuổi Canh Tuất (Kim): Hãy chú ý thả lỏng bản thân.
 • Tử vi tuổi Nhâm Tuất (Thủy): Chú ý giữ gìn sức khỏe của mình.
 

12. Số đẹp hôm nay cho tuổi Hợi

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1995

Ất Hợi   Hỏa Nam   5 23 80 45
Nữ  1 96 48 17

1959 

 Kỷ Hợi Mộc  Nam  5 15 67 84
Nữ  1 78 49 04

 1971

Tân Hợi  Kim  Nam  2 04 56 70
Nữ 4 69 34 98

1983 

Quý Hợi  Thủy  Nam  8 44 90 35
Nữ 7 86 07 53

1947
2007 

Đinh Hợi   Thổ Nam  8
2
37
53
74
28
66
39
Nữ  7
4
74
48
49
60
08
47
Tổng quan tử vi hôm nay 5/9/2022 tuổi Hợi: 
 • Tử vi tuổi Ất Hợi (Hỏa): Mâu thuẫn quan điểm với người khác.
 • Tử vi tuổi Đinh Hợi (Thổ): Nên học cách lắng nghe người khác.
 • Tử vi tuổi Kỷ Hợi (Mộc): Chớ nên chạy theo điều quá xa vời.
 • Tử vi tuổi Tân Hợi (Kim): Mở lòng hơn với nửa kia của mình.
 • Tử vi tuổi Quý Hợi (Thủy): Hãy cho người khác cơ hội hiểu hơn về mình.
Đọc thêm:

* Cơ sở tìm ra con số may mắn hôm nay 5/9/2022 theo tuổi:

 
Xét về triết học phương Đông, vạn vật trong vũ trụ đều phát sinh từ ngũ hành, chứa trong nó 5 hành tố Kim, Mộc, Thủy, Hỏa và Thổ. Vì thế, ngũ hành được ứng dụng rộng rãi trong đời sống con người, việc tìm ra con số may mắn của mỗi người cũng không ngoại lệ.
 
Theo đó, việc xác định con số may mắn theo 12 con giáp (đủ Lục thập hoa giáp) dựa trên những cơ sở sau:
 
– Ngũ hành
– Thiên can
– Địa chi
– Quái số
 
Đón xem CON SỐ MAY MẮN NGÀY 6/9/2022 THEO NĂM SINH được cập nhật lúc 17h trên Lịch Ngày Tốt

twitter Con số may mắn hôm nay 5/9/2022 theo năm sinh: Chọn số PHÁT LỘC giúp bạn TRÚNG LỚN Con số may mắn hôm nay 5/9/2022 theo năm sinh: Chọn số PHÁT LỘC giúp bạn TRÚNG LỚN Con số may mắn hôm nay 5/9/2022 theo năm sinh: Chọn số PHÁT LỘC giúp bạn TRÚNG LỚN


Dự án xem nhiều:

Có thể bạn sẽ quan tâm: