Tử vi Thứ Sáu ngày 4/3/2022 của 12 con giáp: Sửu cẩn trọng, Ngọ tiêu cực

 
 

Con số may mắn hôm nay, con số may mắn theo 12 con giáp, số đẹp ngày 4/3/2022 theo năm sinh

1. Con số may mắn hôm nay 4/3/2022 cho tuổi Tý

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1984

Giáp Tý

 Kim

Nam

7

14

97 59

Nữ

8

68

24 03

1996

Bính Tý

Thủy

Nam

4

37

83 78

Nữ

2

50

01 94

1948
2008

Mậu Tý

Hỏa

Nam

7
1

85
04

64
57
13
69

Nữ

8
5

77
26

39
70
47
81

1960

Canh Tý

Thổ

Nam

4

48

12 28

Nữ

2 91 44 30

1972

Nhâm Tý

Mộc

Nam

1

65

36 54
Nữ 5 53 71 88

Câu quyết tử vi hôm nay 4/3/2022 tuổi Tý: 
 
 • Tử vi tuổi Giáp Tý (Kim): Công việc tiến triển vô cùng thuận lợi.
 • Tử vi tuổi Bính Tý (Thủy): Nhận được sự giúp đỡ của mọi người xung quanh.
 • Tử vi tuổi Mậu Tý (Hỏa): Hoàn thành nhiệm vụ trước thời hạn.
 • Tử vi tuổi Canh Tý (Thổ): Nên kí kết hợp đồng với đối tác.
 • Tử vi tuổi Nhâm Tý (Mộc): Hãy mở rộng các mối quan hệ của mình.
 

2. Số phát lộc cho tuổi Sửu

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1985 

Ất Sửu  Kim 

Nam

6

46 67 95

Nữ

9

02 99 31

1997 

Đinh Sửu  Thủy 

Nam

3

70 14 59

Nữ

3 33 58 74

1949
2009

Kỷ Sửu  Hỏa 

Nam

6
9
81
27
07
80
48
05

Nữ

9
6

96
13
39
76
63
24

1961 

Tân Sửu  Thổ 

Nam

3

69 25 86

Nữ

3 54 42 11

1973 

Quý Sửu  Mộc 

Nam

9

85 37 40

Nữ

6

17 66 35
Câu quyết tử vi hôm nay 4/3/2022 tuổi Sửu: 
 
 • Tử vi tuổi Ất Sửu (Kim): Công việc gặp phải nhiều trở ngại.
 • Tử vi tuổi Đinh Sửu (Thủy): Hết sức cẩn thận khi bắt tay làm việc.
 • Tử vi tuổi Kỷ Sửu (Hỏa): Cần xem xét lại các quyết định của mình.
 • Tử vi tuổi Tân Sửu (Thổ): Hãy lắng nghe quan điểm của người khác.
 • Tử vi tuổi Quý Sửu (Mộc): Giữ gìn sức khỏe, chớ làm việc quá sức
Đừng bỏ lỡ thông tin hữu ích dành cho bạn: 

3. Số cát lành cho tuổi Dần

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1974 

Giáp Dần  Thủy  Nam   8 93 04 57
Nữ  7 67 85 16

1986 

Bính Dần  Hỏa  Nam   5 44 26 81
Nữ   1 12 97 45

1998 

Mậu Dần  Thổ  Nam   2 59 33 98
Nữ   4 76 65 03

1950
  2010 

Canh Dần  Mộc  Nam  5
8
34
80
19
74
75
27
Nữ 1
7
07
29
58
47
64
39

1962 

Nhâm Dần  Kim  Nam  2 53 23 48
Nữ  4 18 82 54
Câu quyết tử vi hôm nay 4/3/2022 tuổi Dần: 
 
 • Tử vi tuổi Giáp Dần (Thủy): Không nên ra lệnh cho mọi người xung quanh.
 • Tử vi tuổi Bính Dần (Hỏa): Hãy bao dung hơn với người thân của mình.
 • Tử vi tuổi Mậu Dần (Thổ): Nhận được sự đánh giá cao của cấp trên.
 • Tử vi tuổi Canh Dần (Mộc): Sửa đổi những tật xấu của mình.
 • Tử vi tuổi Nhâm Dần (Kim): Hãy dũng cảm đối diện với thách thức.
 

4. Số đẹp hôm nay cho tuổi Mão

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

 1975 

Ất Mão  Thủy Nam   7 55 67 08
Nữ  8 16 39 83

 1987 

Đinh Mão  Hỏa Nam  4 89 70 26
Nữ 2 20 48 77

 1939 
    1999

Kỷ Mão  Thổ Nam   7
1
73
04
14
53
50
19
Nữ 8
5
97
38
05
99
44
63

 1951 

Tân Mão  Mộc Nam  4 61 27 90
Nữ  2 40 84 37

 1963

Quý Mão   Kim Nam  1 75 46 11
Nữ  5 36 25 03
Câu quyết tử vi hôm nay 4/3/2022 tuổi Mão: 
 
 • Tử vi tuổi Ất Mão (Thủy): Hãy mạnh dạn chớp lấy thời cơ trước mắt.
 • Tử vi tuổi Đinh Mão (Hỏa): Chớ vội vàng thỏa mãn với hiện tại.
 • Tử vi tuổi Kỷ Mão (Thổ): Tìm ra định hướng mới cho công việc.
 • Tử vi tuổi Tân Mão (Mộc): Mạnh dạn tiến hành theo kế hoạch đã định sẵn.
 • Tử vi tuổi Quý Mão (Kim): Hãy quan tâm hơn đến gia đình mình.
 

5. Con số may mắn trong ngày 4/3/2022 cho tuổi Thìn

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1964 

 Giáp Thìn  Hỏa Nam  9 49 57 98
Nữ  6 83 26 33

1976 

 Bính Thìn  Thổ Nam  6 15 93 56
Nữ  9 78 34 17

1988

Mậu Thìn   Mộc Nam  3 03 86 40
Nữ  3 60 04 89

 1940
 2000

Canh Thìn  Kim  Nam  6
9
22
97
79
13
06
75
Nữ 9
6
39
54
67
42
25
68

 1952

 Nhâm Thìn Thủy  Nam  3 74 91 55
Nữ 3 28 35 73
Câu quyết tử vi hôm nay 4/3/2022 tuổi Thìn: 
 
 • Tử vi tuổi Giáp Thìn (Hỏa): Nên dành thời gian đánh giá lại những gì mình đã làm.
 • Tử vi tuổi Bính Thìn (Thổ): Nên lắng nghe quan điểm của người khác nhiều hơn.
 • Tử vi tuổi Mậu Thìn (Mộc): Hãy nhìn nhận lại bản thân để rút ra bài học
 • Tử vi tuổi Canh Thìn (Kim): Thích hợp với các hoạt động cầu tài, cầu phúc.
 • Tử vi tuổi Nhâm Thìn (Thủy): Không nên cứng đầu cứng cổ, không chịu nghe ai.
Đọc thêm:

6. Số may mắn cho tuổi Tị

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1965 

 Ất Tị  Hỏa Nam  8 71 07 98
Nữ  7 19 58 35

1977 

Đinh Tị   Thổ Nam  5 43 26 77
Nữ  1 66 94 13

1989 

Kỷ Tị  Mộc Nam  2 27 45 60
Nữ 4 90 11 41

1941
  2001 

Tân Tị    Kim Nam  5
8
04
59
83
39
56
25
Nữ   1
 7
37
88
76
65
87
08

 1953

Quý Tị   Thủy Nam   2 64 01 93
Nữ  4 46 57 21
Câu quyết tử vi hôm nay 4/3/2022 tuổi Tị: 
 
 • Tử vi tuổi Ất Tị (Hỏa): Tinh thần quyết tâm bắt tay vào công việc
 • Tử vi tuổi Đinh Tị (Thổ): Hãy lắng nghe quan điểm của người khác.
 • Tử vi tuổi Kỷ Tị (Mộc): Nhận được sự yêu mến của mọi người xung quanh.
 • Tử vi tuổi Tân Tị (Kim): Nên mở rộng các mối quan hệ của mình
 • Tử vi tuổi Quý Tị (Thủy): Hãy bày tỏ tình cảm với người mình yêu mến.
 

7. Số đại phát cho tuổi Ngọ

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

 1954

 Giáp Ngọ Kim  Nam   1 67 35 88
Nữ   5 28 97 34

1966 

 Bính Ngọ Thủy  Nam   7 40 03 75
Nữ   8 13 65 50

 1978

 Mậu Ngọ  Hỏa Nam   4 77 22 04
Nữ  2 59 80 46

 1990

 Canh Ngọ  Thổ Nam   1 06 14 99
Nữ   5 95 78 11

1942
 2002 

 Nhâm Ngọ  Mộc Nam  4
7
38
86
56
47
63
24
Nữ 2
 8 
17
54
83
39
48
96
Câu quyết tử vi hôm nay 4/3/2022 tuổi Ngọ: 
 
 • Tử vi tuổi Giáp Ngọ (Kim): Chớ nên giữ những suy nghĩ tiêu cực.
 • Tử vi tuổi Bính Ngọ (Thủy): Cẩn thận kẻ tiểu nhân giở trò sau lưng.
 • Tử vi tuổi Mậu Ngọ (Hỏa): Bình tĩnh nhìn nhận, đánh giá sự việc.
 • Tử vi tuổi Canh Ngọ (Thổ): Nên tâm sự với người thân của mình.
 • Tử vi tuổi Nhâm Ngọ (Mộc): Nhận được những lời khuyên hữu ích.
 

8. Số đẹp hôm nay cho tuổi Mùi

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1955 

 Ất Mùi  Kim Nam 9 03 75 97
Nữ  6 87 18 33

 1967

 Đinh Mùi  Thủy Nam  6 55 94 08
Nữ  9 36 23 71

1979 

Kỷ Mùi  Hỏa  Nam  3 70 68 16
Nữ  3 41 07 85

 1991

Tân Mùi  Thổ Nam 9 98 44 20
Nữ  6 13 81 58

 1943
 2003

Quý Mùi  Mộc  Nam  3
6
64
26
38
56
47
63
Nữ  3
9
78
59
17
60
34
49
Câu quyết tử vi hôm nay 4/3/2022 tuổi Mùi: 
 
 • Tử vi tuổi Ất Mùi (Kim): Chớ nên mâu thuẫn với người có chức có quyền
 • Tử vi tuổi Đinh Mùi (Thủy): Nên có cách hành xử khéo léo hơn.
 • Tử vi tuổi Kỷ Mùi (Hỏa): Chớ nên trốn tránh khi đối diện khó khăn.
 • Tử vi tuổi Tân Mùi (Thổ): Hãy trình bày các vấn đề khoa học.
 • Tử vi tuổi Quý Mùi (Mộc): Khó thực hiện được những kế hoạch ban đầu.
Có thể bạn chưa biết:

9. Con số may mắn trong ngày 4/3/2022 cho tuổi Thân

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1956 

 Bính Thân  Hỏa Nam  8 40 82 19
Nữ  7 72 06 44

1968 

 Mậu Thân Thổ  Nam 5 15 91 68
Nữ  1 53 27 95

 1980

Canh Thân  Mộc  Nam 2 38 43 59
Nữ  4 97 18 22

 1992

 Nhâm Thân Kim  Nam  8 05 76 87
Nữ  7 86 35 04

 1944
 2004

Giáp Thân  Thủy  Nam  2
5
29
64
66
49
78
32
Nữ  4
1
47
08
94
57
16
65
Câu quyết tử vi hôm nay 4/3/2022 tuổi Thân: 
 
 • Tử vi tuổi Giáp Thân (Thủy): Tìm ra những hướng đi mới phát triển công việc.
 • Tử vi tuổi Bính Thân (Hỏa): Tìm được người cùng chí hướng với mình.
 • Tử vi tuổi Mậu Thân (Thổ): Công việc tiến triển nhanh chóng và thuận lợi.
 • Tử vi tuổi Canh Thân (Mộc): Quý nhân đưa ra những lời chỉ dẫn có giá trị
 • Tử vi tuổi Nhâm Thân (Kim): Quan hệ gia đình ấm áp, đôi bên thấu hiểu cho nhau.
 

10. Số cát lành cho tuổi Dậu

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1957 

Đinh Dậu  Hỏa  Nam  7 79 16 40
Nữ  8 04 85 63

1969

 Kỷ Dậu Thổ Nam  4 37 27 75
Nữ  55 94 07

1981

Tân Dậu  Mộc  Nam  20 48 89
Nữ 5 69 06 53

1993 

Quý Dậu  Kim  Nam  7 47 50 18
Nữ 8 13 74 96

 1945
 2005

 Ất Dậu  Thủy Nam  1
4
80
92
38
67
29
30
Nữ  5
2
36
59
45
73
68
17
Câu quyết tử vi hôm nay 4/3/2022 tuổi Dậu: 
 
 • Tử vi tuổi Ất Dậu (Thủy): Hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận điều tốt đẹp.
 • Tử vi tuổi Đinh Dậu (Hỏa): Công việc tiến triển thuận lợi bất ngờ.
 • Tử vi tuổi Kỷ Dậu (Thổ): Hãy tranh thủ học hỏi thêm kiến thức mới.
 • Tử vi tuổi Tân Dậu (Mộc): Hãy ở trong tư thế sẵn sàng nắm bắt cơ hội.
 • Tử vi tuổi Quý Dậu (Kim): Gia đình là động lực để bạn cố gắng.
Bạn có biết:

11. Số may mắn cho tuổi Tuất

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

 1946
 2006

 Bính Tuất Thổ  Nam  9 49 68 14
Nữ  6 87 05 46

 1958

 Mậu Tuất Mộc  Nam  6 16 99 67
Nữ  9 50 17 93

1970 

Canh Tuất   Kim Nam  3 38 84 09
Nữ  3 91 33 52

 1982

 Nhâm Tuất Thủy  Nam  9 07 76 88
Nữ 6 64 20 37

 1994

 Giáp Tuất  Hỏa Nam  9
3
28
73
54
47
79
26
Nữ 6
3
81
35
08
25
63
80
Câu quyết tử vi hôm nay 4/3/2022 tuổi Tuất: 
 
 • Tử vi tuổi Giáp Tuất (Hỏa): Công việc vướng phải nhiều rắc rối.
 • Tử vi tuổi Bính Tuất (Thổ): Cần bình tĩnh lại để có thể đánh giá vấn đề.
 • Tử vi tuổi Mậu Tuất (Mộc): Cần giữ vững lập trường của mình.
 • Tử vi tuổi Canh Tuất (Kim): Hãy thử thay đổi góc độ nhìn nhận vấn đề
 • Tử vi tuổi Nhâm Tuất (Thủy): Chớ coi thường ý kiến của người khác.
 

12. Số đẹp hôm nay cho tuổi Hợi

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1995

Ất Hợi   Hỏa Nam   5 90 27 08
Nữ  1 38 89 53

1959 

 Kỷ Hợi Mộc  Nam  5 11 05 74
Nữ  1 64 93 16

 1971

Tân Hợi  Kim  Nam  2 02 46 87
Nữ 4 86 17 48

1983 

Quý Hợi  Thủy  Nam  8 29 75 99
Nữ 7 57 34 26

1947
2007 

Đinh Hợi   Thổ Nam  8
2
72
40
66
54
35
67
Nữ  7
4
81
36
19
76
56
45
Câu quyết tử vi hôm nay 4/3/2022 tuổi Hợi: 
 
 • Tử vi tuổi Ất Hợi (Hỏa): Dễ vướng phải mâu thuẫn với cấp trên, đối tác.
 • Tử vi tuổi Đinh Hợi (Thổ): Không nên nóng nảy khi giải quyết những bất đồng.
 • Tử vi tuổi Kỷ Hợi (Mộc): Nên bình tĩnh trao đổi với mọi người xung quanh.
 • Tử vi tuổi Tân Hợi (Kim): Chú ý hơn trong các hoạt động giấy tờ.
 • Tử vi tuổi Quý Hợi (Thủy): Nên xuất hành theo giờ hoàng đạo.
 

* Cơ sở tìm ra con số may mắn hôm nay 4/3/2022 theo tuổi:

 
Xét về triết học phương Đông, vạn vật trong vũ trụ đều phát sinh từ ngũ hành, chứa trong nó 5 hành tố Kim, Mộc, Thủy, Hỏa và Thổ. Vì thế, ngũ hành được ứng dụng rộng rãi trong đời sống con người, việc tìm ra con số may mắn của mỗi người cũng không ngoại lệ.
 
Theo đó, việc xác định con số may mắn theo 12 con giáp (đủ Lục thập hoa giáp) dựa trên những cơ sở sau:
 
– Ngũ hành
– Thiên can
– Địa chi
– Quái số
 
Đón xem CON SỐ MAY MẮN NGÀY  5/3/2022 THEO NĂM SINH được cập nhật lúc 17h trên Lịch Ngày Tốt!


Dự án xem nhiều:

Có thể bạn sẽ quan tâm: