Con số may mắn hôm nay, con số may mắn theo 12 con giáp, số đẹp ngày 31/1/2022 theo năm sinh

1. Số phát lộc cho tuổi Tý

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1984

Giáp Tý

 Kim

Nam

7

23

68 56

Nữ

8

76

15 94

1996

Bính Tý

Thủy

Nam

4

08

93 48

Nữ

2

45

26 03

1948
2008

Mậu Tý

Hỏa

Nam

7
1

91
11

78
55
17
89

Nữ

8
5

84
53

12
86
25
71

1960

Canh Tý

Thổ

Nam

4

38

09 66

Nữ

2 60 37 35

1972

Nhâm Tý

Mộc

Nam

1

47

62 74
Nữ 5 29 43 98

Tử vi hôm nay 31/1/2022 tuổi Tý có điểm gì nổi bật: 
 
 • Tử vi tuổi Giáp Tý (Kim): Sẵn sàng bắt tay vào mọi công việc.
 • Tử vi tuổi Bính Tý (Thủy): Chăm chỉ làm việc, chuẩn bị đón Tết.
 • Tử vi tuổi Mậu Tý (Hỏa): Có cơ hội gặp gỡ quý nhân trong hôm nay.
 • Tử vi tuổi Canh Tý (Thổ): Gia đình yêu thương, quan tâm đến nhau.
 • Tử vi tuổi Nhâm Tý (Mộc): Hãy hạn chế mâu thuẫn để giữ hòa khí.
Có thể bạn quan tâm:

2. Con số may mắn hôm nay 31/1/2022 cho tuổi Sửu

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1985 

Ất Sửu  Kim 

Nam

6

16 67 99

Nữ

9

52 28 46

1997 

Đinh Sửu  Thủy 

Nam

3

79 83 23

Nữ

3 44 15 57

1949
2009

Kỷ Sửu  Hỏa 

Nam

6
9
07
86
76
01
89
35

Nữ

9
6

20
95
94
33
74
08

1961 

Tân Sửu  Thổ 

Nam

3

37 50 66

Nữ

3 68 47 29

1973 

Quý Sửu  Mộc 

Nam

9

54 26 41

Nữ

6

73 12 36

Tử vi hôm nay 31/1/2022 tuổi Sửu có điểm gì nổi bật: 
 
 • Tử vi tuổi Ất Sửu (Kim): Tài chính dư dả, không lo thiếu thốn.
 • Tử vi tuổi Đinh Sửu (Thủy): Tiền nhận được xứng đáng với công sức bỏ ra.
 • Tử vi tuổi Kỷ Sửu (Hỏa): Khách vẫn đến mua hàng tấp nập.
 • Tử vi tuổi Tân Sửu (Thổ): Không nên làm việc quá sức.
 • Tử vi tuổi Quý Sửu (Mộc): Hãy quan tâm hơn đến sức khỏe của mình.
 

3. Số cát lành cho tuổi Dần

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1974 

Giáp Dần  Thủy  Nam   8 84 30 57
Nữ  7 37 72 95

1986 

Bính Dần  Hỏa  Nam   5 22 17 36
Nữ   1 58 69 88

1998 

Mậu Dần  Thổ  Nam   2 76 08 23
Nữ   4 02 93 79

1950
  2010 

Canh Dần  Mộc  Nam  5
8
98
44
46
51
03
62
Nữ 1
7
13
65
87
25
40
73

1962 

Nhâm Dần  Kim  Nam  2 94 48 27
Nữ  4 28 64 55

Tử vi hôm nay 31/1/2022 tuổi Dần có điểm gì nổi bật: 
 
 • Tử vi tuổi Giáp Dần (Thủy): Làm việc vất vả mà không được giúp đỡ.
 • Tử vi tuổi Bính Dần (Hỏa): Nên tự động viên bản thân vượt qua khó khăn.
 • Tử vi tuổi Mậu Dần (Thổ): Hãy san sẻ công việc với mọi người xung quanh.
 • Tử vi tuổi Canh Dần (Mộc): Lựa lời nói chuyện với mọi người xung quanh.
 • Tử vi tuổi Nhâm Dần (Kim): Quan hệ với gia đình không được hòa hợp.
Xem ngay:

4. Số đẹp hôm nay cho tuổi Mão

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

 1975 

Ất Mão  Thủy Nam   7 14 68 23
Nữ  8 63 25 87

 1987 

Đinh Mão  Hỏa Nam  4 39 59 05
Nữ 2 75 17 48

 1939 
    1999

Kỷ Mão  Thổ Nam   7
1
08
94
93
40
16
77
Nữ 8
5
27
86
84
35
39
66

 1951 

Tân Mão  Mộc Nam  4 41 76 92
Nữ  2 55 09 48

 1963

Quý Mão   Kim Nam  1 06 64 53
Nữ  5 38 95 46

Tử vi hôm nay 31/1/2022 tuổi Mão có điểm gì nổi bật: 
 
 • Tử vi tuổi Ất Mão (Thủy): Không nên khăng khăng làm việc theo ý mình.
 • Tử vi tuổi Đinh Mão (Hỏa): Tập trung hoàn thành tốt các công việc.
 • Tử vi tuổi Kỷ Mão (Thổ): Hãy đánh giá vấn đề trên nhiều góc độ khác nhau.
 • Tử vi tuổi Tân Mão (Mộc): Hạn chế làm các công việc trọng đại.
 • Tử vi tuổi Quý Mão (Kim): Thay đổi điểm yếu để trở nên xuất sắc hơn.
 

5. Số đại phát cho tuổi Thìn

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1964 

 Giáp Thìn  Hỏa Nam  9 76 36 50
Nữ  6 34 87 96

1976 

 Bính Thìn  Thổ Nam  6 02 54 47
Nữ  9 68 09 35

1988

Mậu Thìn   Mộc Nam  3 19 93 82
Nữ  3 83 18 04

 1940
 2000

Canh Thìn  Kim  Nam  6
9
25
99
60
27
78
65
Nữ 9
6
57
41
79
84
23
11

 1952

 Nhâm Thìn Thủy  Nam  3 06 48 95
Nữ 3 85 17 24
Tử vi hôm nay 31/1/2022 tuổi Thìn có điểm gì nổi bật: 
 
 • Tử vi tuổi Giáp Thìn (Hỏa): Công việc tiến triển thuận lợi.
 • Tử vi tuổi Bính Thìn (Thổ): Nhận được sự cổ vũ, ủng hộ của mọi người xung quanh.
 • Tử vi tuổi Mậu Thìn (Mộc): Nên sắp xếp kế hoạch cho năm mới.
 • Tử vi tuổi Canh Thìn (Kim): Các thành viên trong gia đình quan tâm tới nhau.
 • Tử vi tuổi Nhâm Thìn (Thủy): Nửa kia chính là động lực để bạn cố gắng.
 

6. Con số may mắn trong ngày 31/1/2022 cho tuổi Tị

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1965 

 Ất Tị  Hỏa Nam  8 56 25 98
Nữ  7 90 48 13

1977 

Đinh Tị   Thổ Nam  5 32 96 65
Nữ  1 74 07 46

1989 

Kỷ Tị  Mộc Nam  2 08 39 88
Nữ 4 69 84 05

1941
  2001 

Tân Tị    Kim Nam  5
8
15
47
72
18
31
79
Nữ   1
 7
82
26
63
55
22
87

 1953

Quý Tị   Thủy Nam   2 93 37 58
Nữ  4 67 24 95
Tử vi hôm nay 31/1/2022 tuổi Tị có điểm gì nổi bật: 
 
 • Tử vi tuổi Ất Tị (Hỏa): Hoàn thành mọi việc trước thềm năm mới.
 • Tử vi tuổi Đinh Tị (Thổ): Tinh thần hăng hái, sẵn sàng đón chờ điều tốt đẹp.
 • Tử vi tuổi Kỷ Tị (Mộc): Được giới thiệu cho những cơ hội đáng quý.
 • Tử vi tuổi Tân Tị (Kim): Hãy cân bằng cuộc sống và sự nghiệp.
 • Tử vi tuổi Quý Tị (Thủy): Không nên lạnh nhạt với gia đình.
Bạn có biết:

7. Số đẹp hôm nay cho tuổi Ngọ

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

 1954

 Giáp Ngọ Kim  Nam   1 80 13 47
Nữ   5 35 79 28

1966 

 Bính Ngọ Thủy  Nam   7 72 46 99
Nữ   8 11 85 50

 1978

 Mậu Ngọ  Hỏa Nam   4 96 03 61
Nữ  2 07 98 16

 1990

 Canh Ngọ  Thổ Nam   1 65 24 75
Nữ   5 23 56 04

1942
 2002 

 Nhâm Ngọ  Mộc Nam  4
7
57
48
39
64
87
30
Nữ 2
 8 
94
36
17
55
58
97

Tử vi hôm nay 31/1/2022 tuổi Ngọ có điểm gì nổi bật: 
 
 • Tử vi tuổi Giáp Ngọ (Kim): Quan hệ với người thân không yên bình.
 • Tử vi tuổi Bính Ngọ (Thủy): Chớ nên bắt người khác nghe theo mệnh lệnh của mình.
 • Tử vi tuổi Mậu Ngọ (Hỏa): Hạn chế mâu thuẫn với những người có chức có quyền.
 • Tử vi tuổi Canh Ngọ (Thổ): Không nên vội vàng tin theo những lời đường mật
 • Tử vi tuổi Nhâm Ngọ (Mộc): Không nên so đo với người khác quá nhiều.
 

8. Số cát lành cho tuổi Mùi

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1955 

 Ất Mùi  Kim Nam 9 22 90 07
Nữ  6 78 17 60

 1967

 Đinh Mùi  Thủy Nam  6 59 65 13
Nữ  9 14 72 95

1979 

Kỷ Mùi  Hỏa  Nam  3 93 04 29
Nữ  3 05 58 86

 1991

Tân Mùi  Thổ Nam 9 68 26 37
Nữ  6 41 89 74

 1943
 2003

Quý Mùi  Mộc  Nam  3
6
87
34
31
48
49
52
Nữ  3
9
16
97
73
25
35
69
Tử vi hôm nay 31/1/2022 tuổi Mùi có điểm gì nổi bật: 
 
 • Tử vi tuổi Ất Mùi (Kim): Không phải lo nhiều đến chuyện chi tiêu.
 • Tử vi tuổi Đinh Mùi (Thủy): Nhận được tiền lời lãi từ khách hàng, đối tác.
 • Tử vi tuổi Kỷ Mùi (Hỏa): Nên tranh thủ mở rộng các mối quan hệ.
 • Tử vi tuổi Tân Mùi (Thổ): Tìm hiểu kĩ hơn về mọi người xung quanh.
 • Tử vi tuổi Quý Mùi (Mộc): Đừng ngại là người đi tiên phong.
 

9. Con số may mắn trong ngày hôm nay cho tuổi Thân

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1956 

 Bính Thân  Hỏa Nam  8 78 15 67
Nữ  7 43 82 09

1968 

 Mậu Thân Thổ  Nam 5 05 66 42
Nữ  1 61 04 98

 1980

Canh Thân  Mộc  Nam 2 11 73 26
Nữ  4 84 47 59

 1992

 Nhâm Thân Kim  Nam  8 37 97 14
Nữ  7 96 23 75

 1944
 2004

Giáp Thân  Thủy  Nam  2
5
25
50
54
38
30
87
Nữ  4
1
46
89
71
40
29
72
Tử vi hôm nay 31/1/2022 tuổi Thân có điểm gì nổi bật: 
 
 • Tử vi tuổi Giáp Thân (Thủy): Vướng vào những chuyện rắc rối.
 • Tử vi tuổi Bính Thân (Hỏa): Không nên tin theo những kẻ xấu xa.
 • Tử vi tuổi Mậu Thân (Thổ): Cân nhắc kĩ trước khi đưa ra quyết định.
 • Tử vi tuổi Canh Thân (Mộc): Chớ nên hành động một cách mù quáng.
 • Tử vi tuổi Nhâm Thân (Kim): Dễ gặp phải rắc rối trong cuộc sống.
Đừng bỏ lỡ: 

10. Con số may mắn hôm nay 31/1/2022 cho tuổi Dậu

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1957 

Đinh Dậu  Hỏa  Nam  7 79 38 05
Nữ  8 46 85 67

1969

 Kỷ Dậu Thổ Nam  4 08 43 98
Nữ  53 76 34

1981

Tân Dậu  Mộc  Nam  90 21 59
Nữ 5 22 94 45

1993 

Quý Dậu  Kim  Nam  7 37 09 83
Nữ 8 68 57 16

 1945
 2005

 Ất Dậu  Thủy Nam  1
4
15
84
62
18
78
27
Nữ  5
2
97
26
86
55
35
60
Tử vi hôm nay 31/1/2022 tuổi Dậu có điểm gì nổi bật: 
 
 • Tử vi tuổi Ất Dậu (Thủy): Công việc tiến triển thuận lợi nhờ đầu óc tỉnh táo.
 • Tử vi tuổi Đinh Dậu (Hỏa): Đưa ra được những quyết định chính xác.
 • Tử vi tuổi Kỷ Dậu (Thổ): Nhìn nhận lại những ưu khuyết điểm của mình.
 • Tử vi tuổi Tân Dậu (Mộc): Hãy chú ý hơn đến sức khỏe của bản thân.
 • Tử vi tuổi Quý Dậu (Kim): Hướng tới những mục tiêu tham vọng trong năm mới.
 

11. Số may mắn cho tuổi Tuất

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

 1946
 2006

 Bính Tuất Thổ  Nam  9 47 65 89
Nữ  6 03 48 74

 1958

 Mậu Tuất Mộc  Nam  6 68 16 27
Nữ  9 19 73 66

1970 

Canh Tuất   Kim Nam  3 75 07 43
Nữ  3 34 99 18

 1982

 Nhâm Tuất Thủy  Nam  9 97 20 52
Nữ 6 56 35 94

 1994

 Giáp Tuất  Hỏa Nam  9
3
28
81
58
14
05
46
Nữ 6
3
77
53
83
09
29
85
Tử vi hôm nay 31/1/2022 tuổi Tuất có điểm gì nổi bật: 
 
 • Tử vi tuổi Giáp Tuất (Hỏa): Nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của mọi người.
 • Tử vi tuổi Bính Tuất (Thổ): Nửa kia chính là điểm tựa vững vàng cho bạn.
 • Tử vi tuổi Mậu Tuất (Mộc): Có vận may về tài lộc.
 • Tử vi tuổi Canh Tuất (Kim): Mở lòng đón nhận tình cảm của người khác.
 • Tử vi tuổi Nhâm Tuất (Thủy): Chủ động hơn trong chuyện tình cảm.
 

12. Số đẹp hôm nay cho tuổi Hợi

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1995

Ất Hợi   Hỏa Nam   5 54 78 83
Nữ  1 82 24 98

1959 

 Kỷ Hợi Mộc  Nam  5 04 57 26
Nữ  1 38 95 59

 1971

Tân Hợi  Kim  Nam  2 61 03 75
Nữ 4 17 66 41

1983 

Quý Hợi  Thủy  Nam  8 90 48 07
Nữ 7 25 89 64

1947
2007 

Đinh Hợi   Thổ Nam  8
2
44
79
12
37
39
18
Nữ  7
4
35
86
60
02
73
47

Tử vi hôm nay 31/1/2022 tuổi Hợi có điểm gì nổi bật: 
 
 • Tử vi tuổi Ất Hợi (Hỏa): Vướng vào nhiều chuyện phức tạp, rắc rối.
 • Tử vi tuổi Đinh Hợi (Thổ): Nhờ sự giúp đỡ của mọi người xung quanh.
 • Tử vi tuổi Kỷ Hợi (Mộc): Không nên nóng nảy, mất bình tĩnh, hành xử sai trái.
 • Tử vi tuổi Tân Hợi (Kim): Vợ chồng hóa giải hiểu lầm, tình cảm êm ấm như trước.
 • Tử vi tuổi Quý Hợi (Thủy): Hãy tích cực, chủ động hơn trong chuyện tình cảm.
 

 * Cơ sở tìm ra con số may mắn hôm nay 31/1/2022 theo tuổi:

 
Xét về triết học phương Đông, vạn vật trong vũ trụ đều phát sinh từ ngũ hành, chứa trong nó 5 hành tố Kim, Mộc, Thủy, Hỏa và Thổ. Vì thế, ngũ hành được ứng dụng rộng rãi trong đời sống con người, việc tìm ra con số may mắn của mỗi người cũng không ngoại lệ.
 
Theo đó, việc xác định con số may mắn theo 12 con giáp (đủ Lục thập hoa giáp) dựa trên những cơ sở sau:
 
– Ngũ hành
– Thiên can
– Địa chi
– Quái số
 
Đón xem CON SỐ MAY MẮN NGÀY 1/2/2022 THEO NĂM SINH được cập nhật lúc 17h trên Lịch Ngày Tốt!Dự án xem nhiều:

Có thể bạn sẽ quan tâm: