Tử vi Chủ nhật ngày 23/10/2022 của 12 con giáp: Hợi vượng phát, Dậu buôn bán đắt hàng

  

 
 

1. Con số may mắn hôm nay 23/10/2022 cho tuổi Tý

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1984

Giáp Tý

 Kim

Nam

7

92

50 34

Nữ

8

18

29 40

1996

Bính Tý

Thủy

Nam

4

06

42 33

Nữ

2

28

01 49

1948
2008

Mậu Tý

Hỏa

Nam

7
1

92
37

81
63
02
36

Nữ

8
5

02
41

54
66
28
93

1960

Canh Tý

Thổ

Nam

4

20

92 12

Nữ

2 94 12 29

1972

Nhâm Tý

Mộc

Nam

1

32

05 48
Nữ 5 50 20 65

Tử vi hôm nay 23/10/2022 tuổi Tý cần lưu ý điều gì: 
 • Tử vi tuổi Giáp Tý (Kim): Tiền là công cụ, đừng biến nó thành mục đích.
 • Tử vi tuổi Bính Tý (Thủy): Hãy sống đơn giản mà không đơn điệu. 
 • Tử vi tuổi Mậu Tý (Hỏa): Bạn phải biết chịu trách nhiệm với những gì mình làm.
 • Tử vi tuổi Canh Tý (Thổ): Dám nỗ lực vì bản thân, không sợ ai.
 • Tử vi tuổi Nhâm Tý (Mộc): Tinh thần xuống cấp, cần đi chơi để giải tỏa căng thẳng.
Có thể bạn chưa biết:

2. Số đại phát cho tuổi Sửu

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1985 

Ất Sửu  Kim 

Nam

6

60 78 31

Nữ

9

25 38 07

1997 

Đinh Sửu  Thủy 

Nam

3

09 39 03

Nữ

3 56 07 18

1949
2009

Kỷ Sửu  Hỏa 

Nam

6
9
03
45
84
26
26
03

Nữ

9
6

80
97
03
80
42
22

1961 

Tân Sửu  Thổ 

Nam

3

06 34 06

Nữ

3 35 20 72

1973 

Quý Sửu  Mộc 

Nam

9

04 19 30

Nữ

6

50 43 94
Tử vi hôm nay 23/10/2022 tuổi Sửu cần lưu ý điều gì: 
 • Tử vi tuổi Ất Sửu (Kim): Tính cách cởi mở được lòng người.
 • Tử vi tuổi Đinh Sửu (Thủy): Công việc căng thẳng, muốn nghỉ cũng không yên.
 • Tử vi tuổi Kỷ Sửu (Hỏa): Hay tự ôm việc vào thân.
 • Tử vi tuổi Tân Sửu (Thổ): Sống có trách nhiệm, không ai trách được bạn.
 • Tử vi tuổi Quý Sửu (Mộc): Vui thôi đừng vui quá, làm gì cũng cần chừng mực.

3. Số đẹp hôm nay cho tuổi Dần

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1974 

Giáp Dần  Thủy  Nam   8 39 08 11
Nữ  7 28 53 07

1986 

Bính Dần  Hỏa  Nam   5 41 05 36
Nữ   1 75 01 28

1998 

Mậu Dần  Thổ  Nam   2 36 05 86
Nữ   4 47 12 05

1950
  2010 

Canh Dần  Mộc  Nam  5
8
36
20
26
07
57
36
Nữ 1
7
96
47
18
26
06
59

1962 

Nhâm Dần  Kim  Nam  2 60 36 45
Nữ  4 08 12 90

Tử vi hôm nay 
23/10/2022 tuổi Dần cần lưu ý điều gì:  
 • Tử vi tuổi Giáp Dần (Thủy): Ngày càng không thích nói chuyện, dạo này trầm tính.
 • Tử vi tuổi Bính Dần (Hỏa): Mở mắt là có bao nhiêu mối lo toan.
 • Tử vi tuổi Mậu Dần (Thổ): Thời gian gần đây tiêu tiền như nước.
 • Tử vi tuổi Canh Dần (Mộc): Gần đây bị khó tính bất thường.
 • Tử vi tuổi Nhâm Dần (Kim): Nên chăm sóc sức khỏe nhiều hơn.

4. Con số may mắn trong ngày 23/10/2022 cho tuổi Mão

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

 1975 

Ất Mão  Thủy Nam   7 26 34 18
Nữ  8 20 05 68

 1987 

Đinh Mão  Hỏa Nam  4 28 35 46
Nữ 2 40 61 74

 1939 
    1999

Kỷ Mão  Thổ Nam   7
1
01
30
36
10
28
74
Nữ 8
5
06
70
37
42
22
23

 1951 

Tân Mão  Mộc Nam  4 57 96 07
Nữ  2 14 07 05

 1963

Quý Mão   Kim Nam  1 27 38 57
Nữ  5 80 28 35
Tử vi hôm nay 23/10/2022 tuổi Mão cần lưu ý điều gì:  
 • Tử vi tuổi Ất Mão (Thủy): Nên trân trọng công việc hiện tại.
 • Tử vi tuổi Đinh Mão (Hỏa): Cẩn thận bị mất tiền lúc nào không hay.
 • Tử vi tuổi Kỷ Mão (Thổ): Bạn thích ở một mình tự làm mọi chuyện.
 • Tử vi tuổi Tân Mão (Mộc): Tính cách vui vẻ, hay giúp người khác.
 • Tử vi tuổi Quý Mão (Kim): Mặc kệ số phận đưa đẩy đến đâu thì đến.

5. Số cát lành cho tuổi Thìn

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1964 

 Giáp Thìn  Hỏa Nam  9 83 86 47
Nữ  6 77 38 85

1976 

 Bính Thìn  Thổ Nam  6 40 58 78
Nữ  9 82 78 08

1988

Mậu Thìn   Mộc Nam  3 58 28 83
Nữ  3 19 97 52

 1940
 2000

Canh Thìn  Kim  Nam  6
9
87
91
19
45
39
96
Nữ 9
6
95
36
04
69
28
79

 1952

 Nhâm Thìn Thủy  Nam  3 49 35 99
Nữ 3 59 93 94
Tử vi hôm nay 23/10/2022 tuổi Thìn cần lưu ý điều gì: 
 • Tử vi tuổi Giáp Thìn (Hỏa): Công việc dễ thở hơn mọi khi.
 • Tử vi tuổi Bính Thìn (Thổ): Biết cách kiếm tiền, ghét ăn bám.
 • Tử vi tuổi Mậu Thìn (Mộc): Có thời gian rảnh cho những việc quan trọng.
 • Tử vi tuổi Canh Thìn (Kim): Tự mình ảo tưởng vị trí trong lòng người khác.
 • Tử vi tuổi Nhâm Thìn (Thủy): Tốt nhất đừng giúp người lạ tùy tiện.

6. Con số may mắn trong ngày hôm nay cho tuổi Tị

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1965 

 Ất Tị  Hỏa Nam  8 06 20 15
Nữ  7 30 75 90

1977 

Đinh Tị   Thổ Nam  5 00 50 77
Nữ  1 60 404 03

1989 

Kỷ Tị  Mộc Nam  2 10 80 04
Nữ 4 71 07 15

1941
  2001 

Tân Tị    Kim Nam  5
8
26
85
15
14
86
17
Nữ   1
 7
43
51
15
32
19
66

 1953

Quý Tị   Thủy Nam   2 71 51 14
Nữ  4 31 81 19
Tử vi hôm nay 23/10/2022 tuổi Tị cần lưu ý điều gì: 
 • Tử vi tuổi Ất Tị (Hỏa): Hãy ghi lại những món nợ người ta nợ bạn.
 • Tử vi tuổi Đinh Tị (Thổ): Cố gắng đừng để công việc dồn ép mình.
 • Tử vi tuổi Kỷ Tị (Mộc): Tinh thần vui vẻ thì sức khỏe mới tốt lên được.
 • Tử vi tuổi Tân Tị (Kim): Chuẩn bị tinh thần cho những nhiệm vụ quan trọng.
 • Tử vi tuổi Quý Tị (Thủy): Nên quan tâm hơn tới sức khỏe của mình.

7. Số đẹp hôm nay cho tuổi Ngọ

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

 1954

 Giáp Ngọ Kim  Nam   1 42 09 27
Nữ   5 19 25 52

1966 

 Bính Ngọ Thủy  Nam   7 20 22 04
Nữ   8 37 92 28

 1978

 Mậu Ngọ  Hỏa Nam   4 62 14 92
Nữ  2 05 25 21

 1990

 Canh Ngọ  Thổ Nam   1 98 36 12
Nữ   5 23 33 67

1942
 2002 

 Nhâm Ngọ  Mộc Nam  4
7
53
73
47
53
38
85
Nữ 2
 8 
34
83
63
31
37
62
Tử vi hôm nay 23/10/2022 tuổi Ngọ cần lưu ý điều gì: 
 • Tử vi tuổi Giáp Ngọ (Kim): Dễ bị nói xấu, sống tốt mà hay gặp thị phi.
 • Tử vi tuổi Bính Ngọ (Thủy): Tính tình của bạn được lòng nhiều người.
 • Tử vi tuổi Mậu Ngọ (Hỏa): Bạn không thể nào lường trước được rắc rối.
 • Tử vi tuổi Canh Ngọ (Thổ): Gặp khúc mắc trong chuyện tình cảm.
 • Tử vi tuổi Nhâm Ngọ (Mộc): Được thắp thêm những hi vọng mới.

8. Con số may mắn hôm nay 23/10/2022 cho tuổi Mùi

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1955 

 Ất Mùi  Kim Nam 9 84 35 46
Nữ  6 15 48 47

 1967

 Đinh Mùi  Thủy Nam  6 64 44 05
Nữ  9 47 94 54

1979 

Kỷ Mùi  Hỏa  Nam  3 46 14 94
Nữ  3 29 84 34

 1991

Tân Mùi  Thổ Nam 9 54 25 79
Nữ  6 05 58 53

 1943
 2003

Quý Mùi  Mộc  Nam  3
6
48
95
64
53
57
65
Nữ  3
9
56
85
38
75
54
28
Tử vi hôm nay 23/10/2022 tuổi Mùi cần lưu ý điều gì: 
 • Tử vi tuổi Ất Mùi (Kim): Tránh nói những chuyện không đáng.
 • Tử vi tuổi Đinh Mùi (Thủy): Người không tốt thì không nên tiếc.
 • Tử vi tuổi Kỷ Mùi (Hỏa): Tu tâm dưỡng tính sẽ có lộc.
 • Tử vi tuổi Tân Mùi (Thổ): Cố gắng đừng để bản thân bị phân tâm.
 • Tử vi tuổi Quý Mùi (Mộc): Cần phải chú ý ăn uống, nghỉ ngơi đúng giờ.
Tìm hiểu thêm:

9. Số phát lộc cho tuổi Thân

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1956 

 Bính Thân  Hỏa Nam  8 16 85 69
Nữ  7 40 06 87

1968 

 Mậu Thân Thổ  Nam 5 63 76 26
Nữ  1 06 56 76

 1980

Canh Thân  Mộc  Nam 2 91 26 06
Nữ  4 26 66 47

 1992

 Nhâm Thân Kim  Nam  8 89 46 63
Nữ  7 66 77 97

 1944
 2004

Giáp Thân  Thủy  Nam  2
5
70
57
67
34
37
68
Nữ  4
1
67
74
75
78
14
57
Tử vi hôm nay 23/10/2022 tuổi Thân cần lưu ý điều gì: 
 • Tử vi tuổi Giáp Thân (Thủy): Không được phép mắc sai lầm dù là nhỏ nhất.
 • Tử vi tuổi Bính Thân (Hỏa): Gặp được quý nhân phù trợ cho mình.
 • Tử vi tuổi Mậu Thân (Thổ): Có thêm năng lượng và hứng thú để khám phá.
 • Tử vi tuổi Canh Thân (Mộc): Chịu đối đầu với khó khăn đang diễn ra.
 • Tử vi tuổi Nhâm Thân (Kim): Gần đây tinh thần đang xuống dốc.

10. Số may mắn cho tuổi Dậu

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1957 

Đinh Dậu  Hỏa  Nam  7 58 26 83
Nữ  8 18 68 76

1969

 Kỷ Dậu Thổ Nam  4 77 38 08
Nữ  38 88 87

1981

Tân Dậu  Mộc  Nam  98 08 48
Nữ 5 09 73 34

1993 

Quý Dậu  Kim  Nam  7 68 99 89
Nữ 8 47 98 29

 1945
 2005

 Ất Dậu  Thủy Nam  1
4
82
29
19
90
90
51
Nữ  5
2
69
39
53
89
79
04
Tử vi hôm nay 23/10/2022 tuổi Dậu cần lưu ý điều gì: 
 • Tử vi tuổi Ất Dậu (Thủy): Sự nóng vội chỉ càng khiến mọi chuyện hỏng bét.
 • Tử vi tuổi Đinh Dậu (Hỏa): Người làm kinh doanh đạt được nhiều thành công. 
 • Tử vi tuổi Kỷ Dậu (Thổ): Khi đi làm, gặp khó khăn thì nên mở miệng hỏi.
 • Tử vi tuổi Tân Dậu (Mộc): Bạn có đang quên nợ của ai không?
 • Tử vi tuổi Quý Dậu (Kim): Chú ý tới cơ thể, không chủ quan.

11. Số đẹp hôm nay cho tuổi Tuất

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

 1946
 2006

 Bính Tuất Thổ  Nam  9 20 50 96
Nữ  6 80 04 07

 1958

 Mậu Tuất Mộc  Nam  6 40 60 08
Nữ  9 70 29 03

1970 

Canh Tuất   Kim Nam  3 39 70 05
Nữ  3 60 03 50

 1982

 Nhâm Tuất Thủy  Nam  9 01 81 66
Nữ 6 57 33 14

 1994

 Giáp Tuất  Hỏa Nam  9
3
11
94
98
41
27
11
Nữ 6
3
31
60
77
12
92
81
Tử vi hôm nay 23/10/2022 tuổi Tuất cần lưu ý điều gì:
 • Tử vi tuổi Giáp Tuất (Hỏa): Càng ngày càng mất đi cái hồn nhiên vô tư của chính mình. 
 • Tử vi tuổi Bính Tuất (Thổ): Một lời hỏi han đúng lúc còn hơn sự quan tâm giả tạo.
 • Tử vi tuổi Mậu Tuất (Mộc): Tự gồng gánh mọi thứ trên vai không cho ai giúp.
 • Tử vi tuổi Canh Tuất (Kim): Đừng bất ngờ vì thái độ của một số người.
 • Tử vi tuổi Nhâm Tuất (Thủy): Hãy bỏ qua những lỗi lầm cũ.

12. Con số may mắn hôm nay 23/10/2022 cho tuổi Hợi

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1995

Ất Hợi   Hỏa Nam   5 82 07 32
Nữ  1 19 25 98

1959 

 Kỷ Hợi Mộc  Nam  5 45 26 22
Nữ  1 62 21 72

 1971

Tân Hợi  Kim  Nam  2 22 27 26
Nữ 4 72 26 23

1983 

Quý Hợi  Thủy  Nam  8 03 93 69
Nữ 7 58 35 34

1947
2007 

Đinh Hợi   Thổ Nam  8
2
93
37
62
34
38
43
Nữ  7
4
63
83
39
43
73
39
Tử vi hôm nay 23/10/2022 tuổi Hợi cần lưu ý điều gì:  
 • Tử vi tuổi Ất Hợi (Hỏa): Thật khó để có thể bắt một ai đó làm theo ý bạn.
 • Tử vi tuổi Đinh Hợi (Thổ): Bạn luôn lo sợ sẽ làm phật lòng người khác.
 • Tử vi tuổi Kỷ Hợi (Mộc): Hiền lành quá sẽ dễ bị bắt nạt.
 • Tử vi tuổi Tân Hợi (Kim): Bạn chỉ cần một người hiểu mình thôi, là đủ rồi.
 • Tử vi tuổi Quý Hợi (Thủy): Mong những người thân yêu của bạn luôn mạnh khoẻ.

* Cơ sở tìm ra con số may mắn hôm nay 23/10/2022 theo tuổi:

 
Xét về triết học phương Đông, vạn vật trong vũ trụ đều phát sinh từ ngũ hành, chứa trong nó 5 hành tố Kim, Mộc, Thủy, Hỏa và Thổ. Vì thế, ngũ hành được ứng dụng rộng rãi trong đời sống con người, việc tìm ra con số may mắn của mỗi người cũng không ngoại lệ.
 
Theo đó, việc xác định con số may mắn theo 12 con giáp (đủ Lục thập hoa giáp) dựa trên những cơ sở sau:
 
– Ngũ hành
– Thiên can
– Địa chi
– Quái số
 
Đón xem CON SỐ MAY MẮN NGÀY 24/10/2022 THEO NĂM SINH được cập nhật lúc 17h trên Lịch Ngày Tốt!
twitter Con số may mắn hôm nay 23/10/2022 theo năm sinh: Chọn ngay con số vượng LỘC vượng TÀI Con số may mắn hôm nay 23/10/2022 theo năm sinh: Chọn ngay con số vượng LỘC vượng TÀI Con số may mắn hôm nay 23/10/2022 theo năm sinh: Chọn ngay con số vượng LỘC vượng TÀI


Dự án xem nhiều:

Có thể bạn sẽ quan tâm: