Con số may mắn hôm nay, con số may mắn theo 12 con giáp, số đẹp ngày 23/1/2022 theo năm sinh

1. Số đại phát cho tuổi Tý

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1984

Giáp Tý

 Kim

Nam

7

58

74 48

Nữ

8

93

69 72

1996

Bính Tý

Thủy

Nam

4

20

33 06

Nữ

2

47

91 54

1948
2008

Mậu Tý

Hỏa

Nam

7
1

16
84

01
40
39
96

Nữ

8
5

07
62

98
17
13
80

1960

Canh Tý

Thổ

Nam

4

34

52 25

Nữ

2 78 89 67

1972

Nhâm Tý

Mộc

Nam

1

86

97 43
Nữ 5 27 65 05
Câu quyết tử vi hôm nay 23/1/2022 của người tuổi Tý: 
 
 • Tử vi tuổi Giáp Tý (Kim): Hôm nay đừng bàn đến chuyện không vui.
 • Tử vi tuổi Bính Tý (Thủy): Bạn cần phải thận trọng trong lời ăn tiếng nói. 
 • Tử vi tuổi Mậu Tý (Hỏa): Những xung đột ngầm đang chuẩn bị bùng cháy.
 • Tử vi tuổi Canh Tý (Thổ): Bạn giữ mình tránh xa cám dỗ ngoài kia.
 • Tử vi tuổi Nhâm Tý (Mộc): Tỉnh táo thì làm việc gì cũng thành công.
Có thể bạn chưa biết: 

2. Con số may mắn hôm nay 23/1/2022 cho tuổi Sửu

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1985 

Ất Sửu  Kim 

Nam

6

86 48 73

Nữ

9

34 15 55

1997 

Đinh Sửu  Thủy 

Nam

3

72 83 27

Nữ

3 44 66 03

1949
2009

Kỷ Sửu  Hỏa 

Nam

6
9
57
93
08
59
61
43

Nữ

9
6

04
60
24
78
96
19

1961 

Tân Sửu  Thổ 

Nam

3

12 36 87

Nữ

3 29 90 30

1973 

Quý Sửu  Mộc 

Nam

9

46 67 54

Nữ

6

37 09 17
Câu quyết tử vi hôm nay 23/1/2022 của người tuổi Sửu: 
 
 • Tử vi tuổi Ất Sửu (Kim): Đôi khi không tránh khỏi cảm giác cô đơn.
 • Tử vi tuổi Đinh Sửu (Thủy): Lưu tâm đến sức khỏe nhiều hơn hôm nay.
 • Tử vi tuổi Kỷ Sửu (Hỏa): Trong lòng u sầu không biết nói với ai.
 • Tử vi tuổi Tân Sửu (Thổ): Trời sẽ sớm đền đáp con người nhân hậu như bạn.
 • Tử vi tuổi Quý Sửu (Mộc): Sống ngay thẳng không sợ ai đặt điều nói xấu.
 

3. Số cát lành cho tuổi Dần

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1974 

Giáp Dần  Thủy  Nam   8 70 34 07
Nữ  7 45 59 62

1986 

Bính Dần  Hỏa  Nam   5 03 25 97
Nữ   1 69 72 23

1998 

Mậu Dần  Thổ  Nam   2 28 06 56
Nữ   4 99 83 17

1950
  2010 

Canh Dần  Mộc  Nam   5
8
12
53
41
19
33
89
Nữ 1
7
86
37
95
66
46
78

1962 

Nhâm Dần  Kim  Nam   2 16 58 20
Nữ   4 09 35 68
Câu quyết tử vi hôm nay 23/1/2022 của người tuổi Dần: 
 
 • Tử vi tuổi Giáp Dần (Thủy): Bạn ao ước có người thấu hiểu lòng mình.
 • Tử vi tuổi Bính Dần (Hỏa): Hôm nay nên học cách nhìn sắc mặt người khác.
 • Tử vi tuổi Mậu Dần (Thổ): Đôi khi bạn không cần lựa lời với kẻ vô duyên.
 • Tử vi tuổi Canh Dần (Mộc): Thấu hiểu và lắng nghe người thân là điều quan trọng.
 • Tử vi tuổi Nhâm Dần (Kim): Biết điều gì nên nói, điều gì không nên nói vẫn hơn.
Xem ngay:

4. Số đẹp hôm nay cho tuổi Mão

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

 1975 

Ất Mão  Thủy Nam   7 56 97 30
Nữ  8 03 16 88

 1987 

Đinh Mão  Hỏa Nam  4 77 68 53
Nữ 2 29 01 45

 1939 
    1999

Kỷ Mão  Thổ Nam   7
1
85
36
58
72
06
95
Nữ 8
5
64
13
24
87
14
79

 1951 

Tân Mão  Mộc Nam  4 42 31 27
Nữ  2 90 49 60

 1963

Quý Mão   Kim Nam  1 25 92 44
Nữ  5 37 08 83
Câu quyết tử vi hôm nay 23/1/2022 của người tuổi Mão: 
 
 • Tử vi tuổi Ất Mão (Thủy): Vợ chồng đồng lòng hợp ý, bớt cãi nhau.
 • Tử vi tuổi Đinh Mão (Hỏa): Bạn hơi nhạy cảm với những lời góp ý.
 • Tử vi tuổi Kỷ Mão (Thổ): Cuộc sống khá suôn sẻ như ý muốn.
 • Tử vi tuổi Tân Mão (Mộc): Ngày này cần phải bình tĩnh hơn một chút.
 • Tử vi tuổi Quý Mão (Kim): Mọi người xung quanh đang ngưỡng mộ bạn.
 

5. Con số may mắn trong ngày hôm nay cho tuổi Thìn

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1964 

 Giáp Thìn  Hỏa Nam  9 72 48 37
Nữ  6 56 85 62

1976 

 Bính Thìn  Thổ Nam  6 14 07 25
Nữ  9 39 58 94

1988

Mậu Thìn   Mộc Nam  3 90 19 53
Nữ  3 26 77 86

 1940
 2000

Canh Thìn  Kim  Nam  6
9
68
45
23
95
06
79
Nữ 9
6
02
84
31
63
15
40

 1952

 Nhâm Thìn Thủy  Nam  3 28 89 32
Nữ 3 74 46 69
Câu quyết tử vi hôm nay 23/1/2022 của người tuổi Thìn: 
 
 • Tử vi tuổi Giáp Thìn (Hỏa): Bạn không thích thể hiện cảm xúc ra bên ngoài.
 • Tử vi tuổi Bính Thìn (Thổ): Chuyện gì cũng phải chịu đựng một mình.
 • Tử vi tuổi Mậu Thìn (Mộc): Sống là không ngừng cố gắng mỗi ngày.
 • Tử vi tuổi Canh Thìn (Kim): Bên ngoài cười nói, bên trong đầy âu lo.
 • Tử vi tuổi Nhâm Thìn (Thủy): Khó ngủ vì những chuyện vặt vãnh.
 

6. Số phát lộc cho tuổi Tị

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1965 

 Ất Tị  Hỏa Nam  8 11 78 37
Nữ  7 47 59 96

1977 

Đinh Tị   Thổ Nam  5 80 08 18
Nữ  1 32 46 75

1989 

Kỷ Tị  Mộc Nam  2 74 13 40
Nữ 4 03 62 27

1941
  2001 

Tân Tị    Kim Nam  5
8
67
28
33
87
89
06
Nữ   1
 7
91
55
24
95
58
69

 1953

Quý Tị   Thủy Nam   2 83 18 45
Nữ  4 05 44 23

Câu quyết tử vi hôm nay 23/1/2022 của người tuổi Tị: 
 
 • Tử vi tuổi Ất Tị (Hỏa): Đây chính là lúc bạn cần tự tin hơn nữa.
 • Tử vi tuổi Đinh Tị (Thổ): Hãy từ bỏ những thứ không thuộc về mình.
 • Tử vi tuổi Kỷ Tị (Mộc): Hôm nay nên dành thời gian làm việc thiện.
 • Tử vi tuổi Tân Tị (Kim): Nên tiếp nhận những điều mới mẻ hơn. 
 • Tử vi tuổi Quý Tị (Thủy): Đừng chỉ chăm chăm vào lợi ích cá nhân.
Tìm hiểu thêm:

7. Con số may mắn trong ngày 23/1/2022 cho tuổi Ngọ

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

 1954

 Giáp Ngọ Kim  Nam   1 66 85 42
Nữ   5 08 59 80

1966 

 Bính Ngọ Thủy  Nam   7 37 61 26
Nữ   8 99 04 73

 1978

 Mậu Ngọ  Hỏa Nam   4 15 47 05
Nữ  2 76 13 62

 1990

 Canh Ngọ  Thổ Nam   1 23 75 18
Nữ   5 54 29 97

1942
 2002 

 Nhâm Ngọ  Mộc Nam  4
7
46
81
94
32
35
50
Nữ 2
 8 
78
63
17
89
83
71
Câu quyết tử vi hôm nay 23/1/2022 của người tuổi Ngọ: 
 
 • Tử vi tuổi Giáp Ngọ (Kim): Không nên tham gia vào chuyện người khác.
 • Tử vi tuổi Bính Ngọ (Thủy): Bản tính cao ngạo và cố chấp thu hút tiểu nhân.
 • Tử vi tuổi Mậu Ngọ (Hỏa): Bạn quá hiền lành dễ bị kẻ khác lên mặt.
 • Tử vi tuổi Canh Ngọ (Thổ): Rèn luyện bản thân không bao giờ là thừa.
 • Tử vi tuổi Nhâm Ngọ (Mộc): Bạn chịu nhiều áp lực từ cuộc sống.
 

8. Số may mắn cho tuổi Mùi

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1955 

 Ất Mùi  Kim Nam 9 86 28 77
Nữ  6 59 83 38

 1967

 Đinh Mùi  Thủy Nam  6 03 12 50
Nữ  9 42 56 89

1979 

Kỷ Mùi  Hỏa  Nam  3 17 97 26
Nữ  3 76 08 95

 1991

Tân Mùi  Thổ Nam 9 37 61 06
Nữ  6 66 33 49

 1943
 2003

Quý Mùi  Mộc  Nam  3
6
25
92
70
46
67
15
Nữ  3
9
79
05
69
82
87
30
Câu quyết tử vi hôm nay 23/1/2022 của người tuổi Mùi: 
 
 • Tử vi tuổi Ất Mùi (Kim): Bạn không nên ra mặt tranh cãi với mọi người.
 • Tử vi tuổi Đinh Mùi (Thủy): Đừng ép bản thân làm điều dối trá.
 • Tử vi tuổi Kỷ Mùi (Hỏa): Tinh thần sỏi đá không sợ tiểu nhân. 
 • Tử vi tuổi Tân Mùi (Thổ): Dù làm gì cũng nên cẩn thận mồm miệng.
 • Tử vi tuổi Quý Mùi (Mộc): Ăn uống điều độ là điều cực kỳ quan trọng.
 

9. Số đẹp hôm nay cho tuổi Thân

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1956 

 Bính Thân  Hỏa Nam  8 35 87 69
Nữ  7 76 53 11

1968 

 Mậu Thân Thổ  Nam 5 04 18 57
Nữ  1 63 32 83

 1980

Canh Thân  Mộc  Nam 2 12 79 36
Nữ  4 96 28 74

 1992

 Nhâm Thân Kim  Nam  8 58 67 07
Nữ  7 29 05 94

 1944
 2004

Giáp Thân  Thủy  Nam  2
5
47
80
93
44
22
65
Nữ  4
1
15
06
10
73
41
50
Câu quyết tử vi hôm nay 23/1/2022 của người tuổi Thân: 
 
 • Tử vi tuổi Giáp Thân (Thủy): Hãy trân trọng cuộc sống hiện tại.
 • Tử vi tuổi Bính Thân (Hỏa): Bạn thấy cuộc sống có phần ngột ngạt, khó chịu. 
 • Tử vi tuổi Mậu Thân (Thổ): Đừng tìm kiếm sự bình yên ở bên ngoài.
 • Tử vi tuổi Canh Thân (Mộc): Đôi khi nên nhẫn nhịn để gia đình yên ấm. 
 • Tử vi tuổi Nhâm Thân (Kim): Hãy trân trọng hạnh phúc mình đang có.
Đừng bỏ lỡ:

10. Số cát lành cho tuổi Dậu

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1957 

Đinh Dậu  Hỏa  Nam  7 26 57 40
Nữ  8 70 86 95

1969

 Kỷ Dậu Thổ Nam  4 48 29 58
Nữ  93 63 39

1981

Tân Dậu  Mộc  Nam  05 14 77
Nữ 5 68 72 06

1993 

Quý Dậu  Kim  Nam  7 35 09 65
Nữ 8 81 43 23

 1945
 2005

 Ất Dậu  Thủy Nam  1
4
17
55
98
36
84
10
Nữ  5
2
96
25
52
78
67
34
Câu quyết tử vi hôm nay 23/1/2022 của người tuổi Dậu: 
 
 • Tử vi tuổi Ất Dậu (Thủy): Sắp tới có người từ xa về thăm bạn.
 • Tử vi tuổi Đinh Dậu (Hỏa): Mọi việc hôm nay cần có sự kiên nhẫn. 
 • Tử vi tuổi Kỷ Dậu (Thổ): Bạn dễ vướng phải chuyện không đâu.
 • Tử vi tuổi Tân Dậu (Mộc): Nên để ý đến thái độ của người thân.
 • Tử vi tuổi Quý Dậu (Kim): Ngày trôi qua bình yên là nhờ thái độ của bạn.
 

11. Con số may mắn hôm nay 23/1/2022 cho tuổi Tuất

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

 1946
 2006

 Bính Tuất Thổ  Nam  9 46 89 78
Nữ  6 90 54 45

 1958

 Mậu Tuất Mộc  Nam  6 38 27 98
Nữ  9 72 43 33

1970 

Canh Tuất   Kim Nam  3 05 65 17
Nữ  3 69 06 59

 1982

 Nhâm Tuất Thủy  Nam  9 14 92 83
Nữ 6 58 37 04

 1994

 Giáp Tuất  Hỏa Nam  9
3
25
81
18
76
66
29
Nữ 6
3
34
63
50
47
13
85
Câu quyết tử vi hôm nay 23/1/2022 của người tuổi Tuất: 
 
 • Tử vi tuổi Giáp Tuất (Hỏa): Gia đạo đôi khi không tránh khỏi lục đục.
 • Tử vi tuổi Bính Tuất (Thổ): Lúc nói chuyện nên hạ cái tôi của mình xuống.
 • Tử vi tuổi Mậu Tuất (Mộc): Đừng trông chờ vào những trò chơi đỏ đen.
 • Tử vi tuổi Canh Tuất (Kim): Tin lời bạn bè rồi cho vay tiền cũng là cái tội.
 • Tử vi tuổi Nhâm Tuất (Thủy): Hãy cứ tin vào lời khuyên của cha mẹ.
 

12. Số đẹp hôm nay cho tuổi Hợi

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1995

Ất Hợi   Hỏa Nam   5 84 58 43
Nữ  1 39 07 86

1959 

 Kỷ Hợi Mộc  Nam  5 76 65 35
Nữ  1 04 33 78

 1971

Tân Hợi  Kim  Nam  2 53 89 16
Nữ 4 99 14 54

1983 

Quý Hợi  Thủy  Nam  8 27 72 95
Nữ 7 68 46 01

1947
2007 

Đinh Hợi   Thổ Nam  8
2
15
49
23
90
67
22
Nữ  7
4
36
97
03
69
98
30
Câu quyết tử vi hôm nay 23/1/2022 của người tuổi Hợi: 
 
 • Tử vi tuổi Ất Hợi (Hỏa): Dễ mắc phải sai lầm khi nói chuyện với người quen.
 • Tử vi tuổi Đinh Hợi (Thổ): Đôi khi nóng tính không giải quyết được vấn đề gì cả.
 • Tử vi tuổi Kỷ Hợi (Mộc): Có vài trục trặc nhỏ trong công việc của bạn.
 • Tử vi tuổi Tân Hợi (Kim): Hãy dành thời gian riêng cho bản thân nhiều hơn.
 • Tử vi tuổi Quý Hợi (Thủy): Bạn thấy áp lực vô cùng khi bị hối thúc.
 

* Cơ sở tìm ra con số may mắn hôm nay 23/1/2022 theo tuổi:

 
Xét về triết học phương Đông, vạn vật trong vũ trụ đều phát sinh từ ngũ hành, chứa trong nó 5 hành tố Kim, Mộc, Thủy, Hỏa và Thổ. Vì thế, ngũ hành được ứng dụng rộng rãi trong đời sống con người, việc tìm ra con số may mắn của mỗi người cũng không ngoại lệ.
 
Theo đó, việc xác định con số may mắn theo 12 con giáp (đủ Lục thập hoa giáp) dựa trên những cơ sở sau:
 
– Ngũ hành
– Thiên can
– Địa chi
– Quái số
 
Đón xem CON SỐ MAY MẮN NGÀY 24/1/2022 THEO NĂM SINH được cập nhật lúc 17h trên Lịch Ngày Tốt!


Dự án xem nhiều:

Có thể bạn sẽ quan tâm: