Tử vi thứ 2 ngày 22/8/2022 của 12 con giáp: Sửu bị lừa, Thìn khoe khoang

 

Con số may mắn hôm nay 22/8/2022, con số may mắn theo 12 con giáp

1. Số phát lộc cho tuổi Tý

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1984

Giáp Tý

 Kim

Nam

7

40

62 17

Nữ

8

85

37 53

1996

Bính Tý

Thủy

Nam

4

23

98 06

Nữ

2

77

01 95

1948
2008

Mậu Tý

Hỏa

Nam

7
1

18
96

89
22
60
47

Nữ

8
5

05
69

74
16
81
24

1960

Canh Tý

Thổ

Nam

4

30

57 79

Nữ

2 54 42 38

1972

Nhâm Tý

Mộc

Nam

1

76

90 04
Nữ 5 28 84 66


Tử vi hôm nay 22/8/2022 tuổi Tý cần lưu ý điều gì: 
 
 • Tử vi tuổi Giáp Tý (Kim): Công việc liên tiếp gặp phải vướng mắc.
 • Tử vi tuổi Bính Tý (Thủy): Không nên làm mọi việc theo ý mình.
 • Tử vi tuổi Mậu Tý (Hỏa): Suy nghĩ cẩn thận hơn trước khi làm việc.
 • Tử vi tuổi Canh Tý (Thổ): Đừng trút cảm xúc tiêu cực lên người người khác.
 • Tử vi tuổi Nhâm Tý (Mộc): Quan hệ với người thân không hài hòa.
 

2. Số may mắn cho tuổi Sửu

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1985 

Ất Sửu  Kim 

Nam

6

89 03 57

Nữ

9

15 97 46

1997 

Đinh Sửu  Thủy 

Nam

3

67 29 08

Nữ

3 34 77 95

1949
2009

Kỷ Sửu  Hỏa 

Nam

6
9
90
06
48
65
23
81

Nữ

9
6

78
45
30
83
19
64

1961 

Tân Sửu  Thổ 

Nam

3

27 56 75

Nữ

3 55 17 32

1973 

Quý Sửu  Mộc 

Nam

9

86 40 54

Nữ

6

38 79 26
Tử vi hôm nay 22/8/2022 tuổi Sửu cần lưu ý điều gì: 
 
 • Tử vi tuổi Ất Sửu (Kim): Cẩn thận bị kẻ xấu lừa gạt.
 • Tử vi tuổi Đinh Sửu (Thủy): Chớ nên cả tin, hãy phân biệt đúng sai.
 • Tử vi tuổi Kỷ Sửu (Hỏa): Là mục tiêu để kẻ xấu lừa gạt.
 • Tử vi tuổi Tân Sửu (Thổ): Chớ nên suy nghĩ tiêu cực, trách móc bản thân
 • Tử vi tuổi Quý Sửu (Mộc): Hãy xuất hành theo hướng hoàng đạo.

3. Con số may mắn hôm nay 22/8/2022 cho tuổi Dần

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1974 

Giáp Dần  Thủy  Nam   8 34 56 17
Nữ  7 75 18 33

1986 

Bính Dần  Hỏa  Nam   5 22 69 78
Nữ   1 86 37 50

1998 

Mậu Dần  Thổ  Nam   2 13 76 92
Nữ   4 59 08 67

1950
  2010 

Canh Dần  Mộc  Nam  5
8
47
60
99
20
25
88
Nữ 1
7
95
02
46
84
09
43

1962 

Nhâm Dần  Kim  Nam  2 57 38 85
Nữ  4 29 61 70
Tử vi hôm nay 22/8/2022 tuổi Dần cần lưu ý điều gì: 
 
 • Tử vi tuổi Giáp Dần (Thủy): Hãy thể hiện tình cảm nhiều hơn.
 • Tử vi tuổi Bính Dần (Hỏa): Người ấy không thể hiểu suy nghĩ của bạn.
 • Tử vi tuổi Mậu Dần (Thổ): Hãy cẩn trọng khi tiến tới trong một mối quan hệ.
 • Tử vi tuổi Canh Dần (Mộc): Mong muốn thể hiện điểm mạnh của mình.
 • Tử vi tuổi Nhâm Dần (Kim): Giúp tập thể phát triển nhanh chóng.
 

4. Số đẹp hôm nay cho tuổi Mão

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

 1975 

Ất Mão  Thủy Nam   7 60 38 79
Nữ  8 03 94 56

 1987 

Đinh Mão  Hỏa Nam  4 44 25 08
Nữ 2 78 59 45

 1939 
    1999

Kỷ Mão  Thổ Nam   7
1
12
89
66
07
87
34
Nữ 8
5
36
97
75
10
19
68

 1951 

Tân Mão  Mộc Nam  4 54 82 20
Nữ  2 28 49 96

 1963

Quý Mão   Kim Nam  1 86 27 05
Nữ  5 67 95 48
Tử vi hôm nay 22/8/2022 tuổi Mão cần lưu ý điều gì: 
 
 • Tử vi tuổi Ất Mão (Thủy): Hãy phát huy điểm mạnh của mình.
 • Tử vi tuổi Đinh Mão (Hỏa): Nhận được khoản tiền kha khá.
 • Tử vi tuổi Kỷ Mão (Thổ): Giải quyết công việc nhanh chóng và thuận lợi.
 • Tử vi tuổi Tân Mão (Mộc): Vô tình làm tổn thương người khác.
 • Tử vi tuổi Quý Mão (Kim): Hãy cố gắng kiềm chế cảm xúc tiêu cực của mình.

5. Số cát lành cho tuổi Thìn

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1964 

 Giáp Thìn  Hỏa Nam  9 10 66 85
Nữ  6 58 35 13

1976 

 Bính Thìn  Thổ Nam  6 72 04 50
Nữ  9 25 87 78

1988

Mậu Thìn   Mộc Nam  3 94 48 01
Nữ  3 37 71 96

 1940
 2000

Canh Thìn  Kim  Nam  6
9
68
09
29
93
34
69
Nữ 9
6
46
83
57
15
28
47

 1952

 Nhâm Thìn Thủy  Nam  3 55 86 70
Nữ 3 17 44 92

Tử vi hôm nay 22/8/2022 tuổi Thìn cần lưu ý điều gì: 

 
 • Tử vi tuổi Giáp Thìn (Hỏa): Thích khoe khoảng tài năng của mình.
 • Tử vi tuổi Bính Thìn (Thổ): Chớ nên coi thường người khác.
 • Tử vi tuổi Mậu Thìn (Mộc): Lãnh đạo không hài lòng về bạn.
 • Tử vi tuổi Canh Thìn (Kim): Hãy tuân thủ những quy tắc chung.
 • Tử vi tuổi Nhâm Thìn (Thủy): Hãy dũng cảm nhận lỗi sai của mình.

6. Số đại phát cho tuổi Tị

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1965 

 Ất Tị Hỏa Nam  8 77 08 64
Nữ  7 24 85 07

1977 

Đinh Tị   Thổ Nam  5 50 44 98
Nữ  1 18 76 35

1989 

Kỷ Tị  Mộc Nam  2 96 37 70
Nữ 4 03 58 45

1941
  2001 

Tân Tị    Kim Nam  5
8
49
87
92
26
17
53
Nữ   1
 7
30
65
60
14
86
28

 1953

Quý Tị   Thủy Nam   2 78 89 55
Nữ  4 06 95 39
Tử vi hôm nay 22/8/2022 tuổi Tị cần lưu ý điều gì: 
 
 • Tử vi tuổi Ất Tị (Hỏa): Không nên cư xử quá nóng nảy.
 • Tử vi tuổi Đinh Tị (Thổ): Hãy lắng nghe góp ý của người khác.
 • Tử vi tuổi Kỷ Tị (Mộc): Giữ thái độ tích cực đối diện vấn đề.
 • Tử vi tuổi Tân Tị (Kim): Nhận được nhiều sự chú ý.
 • Tử vi tuổi Quý Tị (Thủy): Hãy cho người chân thành cơ hội.
Có thể bạn chưa biết:

7. Con số may mắn trong ngày 22/8/2022 cho tuổi Ngọ

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

 1954

 Giáp Ngọ Kim  Nam   1 23 68 37
Nữ   5 87 19 66

1966 

 Bính Ngọ Thủy  Nam   7 45 96 28
Nữ   8 76 22 05

 1978

 Mậu Ngọ  Hỏa Nam   4 11 85 94
Nữ  2 56 30 17

 1990

 Canh Ngọ  Thổ Nam   1 08 57 86
Nữ   5 63 44 58

1942
 2002 

 Nhâm Ngọ  Mộc Nam  4
7
39
95
78
06
42
74
Nữ 2
 8 
77
48
51
60
38
81
Tử vi hôm nay 22/8/2022 tuổi Ngọ cần lưu ý điều gì: 
 
 • Tử vi tuổi Giáp Ngọ (Kim): Hào hứng bắt đầu ngày mới.
 • Tử vi tuổi Bính Ngọ (Thủy): Truyền cảm hứng cho mọi người xung quanh.
 • Tử vi tuổi Mậu Ngọ (Hỏa): Hợp tác ăn ý với tất cả mọi người.
 • Tử vi tuổi Canh Ngọ (Thổ): Tình cảm vợ chồng hài hòa, gắn bó.
 • Tử vi tuổi Nhâm Ngọ (Mộc): Dành nhiều thời gian cho gia đình.

8. Số cát lành cho tuổi Mùi

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1955 

 Ất Mùi  Kim Nam 9 99 35 68
Nữ  6 46 88 27

 1967

 Đinh Mùi  Thủy Nam  6 28 57 79
Nữ  9 60 04 43

1979 

Kỷ Mùi  Hỏa  Nam  3 14 76 89
Nữ  3 85 23 16

 1991

Tân Mùi  Thổ Nam 9 37 69 95
Nữ  6 52 11 38

 1943
 2003

Quý Mùi  Mộc  Nam  3
6
78
09
94
48
07
55
Nữ  3
9
47
84
25
56
96
18

Tử vi hôm nay 
22/8/2022 tuổi Mùi cần lưu ý điều gì: 
 
 • Tử vi tuổi Ất Mùi (Kim): Nhận được thành quả lao động xứng đáng.
 • Tử vi tuổi Đinh Mùi (Thủy): Nhận được nhiều sự giúp đỡ.
 • Tử vi tuổi Kỷ Mùi (Hỏa): Bắt tay vào thực hiện các kế hoạch.
 • Tử vi tuổi Tân Mùi (Thổ): Hãy tiến hành mọi việc thận trọng.
 • Tử vi tuổi Quý Mùi (Mộc): Chú ý giữ gìn sức khỏe.

9. Số đẹp hôm nay cho tuổi Thân

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1956 

 Bính Thân  Hỏa Nam  8 53 08 95
Nữ  7 16 67 44

1968 

 Mậu Thân Thổ  Nam 5 84 48 06
Nữ  1 20 55 70

 1980

Canh Thân  Mộc  Nam 2 66 19 58
Nữ  4 07 96 34

 1992

 Nhâm Thân Kim  Nam  8 93 25 69
Nữ  7 38 77 10

 1944
 2004

Giáp Thân  Thủy  Nam  2
5
40
72
32
89
87
28
Nữ  4
1
86
13
45
97
33
50
Tử vi hôm nay 22/8/2022 tuổi Thân cần lưu ý điều gì: 
 
 • Tử vi tuổi Giáp Thân (Thủy): Hãy tạo kỉ niệm đẹp cho lứa đôi.
 • Tử vi tuổi Bính Thân (Hỏa): Nhận được sự yêu mến của một người nào đó.
 • Tử vi tuổi Mậu Thân (Thổ): Thích quan tâm, chăm sóc mọi người.
 • Tử vi tuổi Canh Thân (Mộc): Chú ý hơn đến ngoại hình của mình.
 • Tử vi tuổi Nhâm Thân (Kim): Không nên vội thực hiện việc trọng đại.
Xem thêm:

10. Con số may mắn trong ngày hôm nay cho tuổi Dậu

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1957 

Đinh Dậu  Hỏa  Nam  7 91 36 47
Nữ  8 45 77 13

1969

 Kỷ Dậu Thổ Nam  4 03 48 79
Nữ  88 19 06

1981

Tân Dậu  Mộc  Nam  24 85 68
Nữ 5 67 04 33

1993 

Quý Dậu  Kim  Nam  7 35 92 50
Nữ 8 78 57 96

 1945
 2005

 Ất Dậu  Thủy Nam  1
4
59
12
60
28
25
87
Nữ  5
2
94
66
75
81
46
09
Tử vi hôm nay 22/8/2022 tuổi Dậu cần lưu ý điều gì: 
 
 • Tử vi tuổi Ất Dậu (Thủy): Quan hệ tốt đẹp với mọi người xung quanh.
 • Tử vi tuổi Đinh Dậu (Hỏa): Có cơ hội phát tài nhờ may mắn.
 • Tử vi tuổi Kỷ Dậu (Thổ): Tự tin mở ra lối đi riêng cho mình.
 • Tử vi tuổi Tân Dậu (Mộc): Nhiều người muốn hợp tác với bạn.
 • Tử vi tuổi Quý Dậu (Kim): Hòa hợp với gia đình của mình.

11. Con số may mắn hôm nay 22/8/2022 cho tuổi Tuất

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

 1946
 2006

 Bính Tuất Thổ  Nam  9 20 85 39
Nữ  6 68 07 75

 1958

 Mậu Tuất Mộc  Nam  6 37 78 14
Nữ  9 99 26 57

1970 

Canh Tuất   Kim Nam  3 16 64 98
Nữ  3 74 33 06

 1982

 Nhâm Tuất Thủy  Nam  9 05 91 83
Nữ 6 86 45 29

 1994

 Giáp Tuất  Hỏa Nam  9
3
40
52
58
19
60
47
Nữ 6
3
69
38
90
84
15
76
Tử vi hôm nay 22/8/2022 tuổi Tuất cần lưu ý điều gì: 
 
 • Tử vi tuổi Giáp Tuất (Hỏa): Dễ vướng mắc với kẻ tiểu nhân.
 • Tử vi tuổi Bính Tuất (Thổ): Mọi kế hoạch đều không tiến triển thuận lợi.
 • Tử vi tuổi Mậu Tuất (Mộc): Hãy từ bỏ những suy nghĩ cố hữu.
 • Tử vi tuổi Canh Tuất (Kim): Quan hệ đôi bên không yên ấm.
 • Tử vi tuổi Nhâm Tuất (Thủy): Bạn cảm thấy mệt mỏi trong tình cảm.

12. Số đẹp hôm nay cho tuổi Hợi

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1995

Ất Hợi   Hỏa Nam   5 50 08 84
Nữ  1 38 96 09

1959 

 Kỷ Hợi Mộc  Nam  5 79 25 47
Nữ  1 15 53 98

 1971

Tân Hợi  Kim  Nam  2 46 88 13
Nữ 4 92 16 65

1983 

Quý Hợi  Thủy  Nam  8 04 75 32
Nữ 7 63 49 57

1947
2007 

Đinh Hợi   Thổ Nam  8
2
28
87
67
34
70
29
Nữ  7
4
59
10
80
76
68
45
Tử vi hôm nay 22/8/2022 tuổi Hợi cần lưu ý điều gì: 
 
 • Tử vi tuổi Ất Hợi (Hỏa): Nhận được sự tín nhiệm của mọi người.
 • Tử vi tuổi Đinh Hợi (Thổ): Quan hệ với nửa kia trở nên căng thẳng.
 • Tử vi tuổi Kỷ Hợi (Mộc): Vợ chồng chiến tranh lạnh.
 • Tử vi tuổi Tân Hợi (Kim): Chưa tìm được người như ý.
 • Tử vi tuổi Quý Hợi (Thủy): Bỏ ngoài tai những lời bàn tán.
Có thể bạn chưa biết:

* Cơ sở tìm ra con số may mắn hôm nay 22/8/2022 theo tuổi:

 
Xét về triết học phương Đông, vạn vật trong vũ trụ đều phát sinh từ ngũ hành, chứa trong nó 5 hành tố Kim, Mộc, Thủy, Hỏa và Thổ. Vì thế, ngũ hành được ứng dụng rộng rãi trong đời sống con người, việc tìm ra con số may mắn của mỗi người cũng không ngoại lệ.
 
Theo đó, việc xác định con số may mắn theo 12 con giáp (đủ Lục thập hoa giáp) dựa trên những cơ sở sau:
 
– Ngũ hành
– Thiên can
– Địa chi
– Quái số
 
Đón xem CON SỐ MAY MẮN NGÀY 23/8/2022 THEO NĂM SINH được cập nhật lúc 17h trên Lịch Ngày Tốt!
twitter Con số may mắn hôm nay 22/8/2022 theo tuổi: Xem số MAY MẮN giúp bạn dễ TRÚNG LỚN Con số may mắn hôm nay 22/8/2022 theo tuổi: Xem số MAY MẮN giúp bạn dễ TRÚNG LỚN Con số may mắn hôm nay 22/8/2022 theo tuổi: Xem số MAY MẮN giúp bạn dễ TRÚNG LỚN

Dự án xem nhiều:

 • Kim Đô Policity
 • Việt Đức Legend City
 • Từ Sơn Garden City
 • Hanoi Phoenix Tower Cao Bằng
 • Nhà ở xã hội Rice City Long Biên
 • Hud Mê Linh Central
 • Khu đô thị Việt Đức Legend City

Có thể bạn sẽ quan tâm:

 • Dự án khu đô thị Từ Sơn Garden City
 • Dự án khu đô thị Kim Đô PoliCity
 • Nhà ở xã hội RICE CITY LONG BIÊN
 • Dự án AMDI GREEN CITY


Dự án xem nhiều:

Có thể bạn sẽ quan tâm: