Tử vi thứ Sáu ngày 22/4/2022 của 12 con giáp: Dần kiêu ngạo, Mão đào hoa

 

Con số may mắn hôm nay, con số may mắn theo 12 con giáp, số đẹp ngày 22/4/2022 theo tuổi

1. Số đẹp hôm nay cho tuổi Tý

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1984

Giáp Tý

 Kim

Nam

7

68

04 95

Nữ

8

33

97 10

1996

Bính Tý

Thủy

Nam

4

70

25 57

Nữ

2

14

66 83

1948
2008

Mậu Tý

Hỏa

Nam

7
1

96
28

40
79
05
48

Nữ

8
5

82
47

35
86
77
20

1960

Canh Tý

Thổ

Nam

4

55

19 64

Nữ

2 03 58 39

1972

Nhâm Tý

Mộc

Nam

1

98

27 80
Nữ 5 60 76 44

Tổng quan tử vi hôm nay 22/4/2022 tuổi Tý: 
 
 • Tử vi tuổi Giáp Tý (Kim): Khẳng định được vị thế của mình với lãnh đạo.
 • Tử vi tuổi Bính Tý (Thủy): Nhanh chóng tìm ra hướng giải quyết khó khăn.
 • Tử vi tuổi Mậu Tý (Hỏa): Nên đề xuất tăng lương, tăng thưởng.
 • Tử vi tuổi Canh Tý (Thổ): Những hi sinh cho gia đình không được công nhận.
 • Tử vi tuổi Nhâm Tý (Mộc): Chịu nhiều tổn thương trong tình cảm.
 

2. Con số may mắn hôm nay 22/4/2022 cho tuổi Sửu

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1985 

Ất Sửu  Kim 

Nam

6

24 78 55

Nữ

9

85 33 06

1997 

Đinh Sửu  Thủy 

Nam

3

11 90 48

Nữ

3 67 29 81

1949
2009

Kỷ Sửu  Hỏa 

Nam

6
9
08
59
86
47
37
96

Nữ

9
6

36
70
60
02
15
69

1961 

Tân Sửu  Thổ 

Nam

3

45 58 74

Nữ

3 98 19 26

1973 

Quý Sửu  Mộc 

Nam

9

17 75 50

Nữ

6

66 40 89
Tổng quan tử vi hôm nay 22/4/2022 tuổi Sửu: 
 
 • Tử vi tuổi Ất Sửu (Kim): Nhận được sự yêu mến của nhiều người.
 • Tử vi tuổi Đinh Sửu (Thủy): Nhận được sự giúp đỡ khi gặp khó khăn.
 • Tử vi tuổi Kỷ Sửu (Hỏa): Có trách nhiệm với gia đình mình.
 • Tử vi tuổi Tân Sửu (Thổ): Quan hệ vợ chồng hòa hợp, đôi bên thấu hiểu nhau.
 • Tử vi tuổi Quý Sửu (Mộc): Nắm bắt cơ hội rèn luyện bản thân
Đừng bỏ lỡ thông tin hữu ích dành cho bạn: 

3. Số cát lành cho tuổi Dần

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1974 

Giáp Dần  Thủy  Nam   8 90 18 45
Nữ  7 38 77 10

1986 

Bính Dần  Hỏa  Nam   5 62 20 88
Nữ   1 44 96 27

1998 

Mậu Dần  Thổ  Nam   2 07 55 69
Nữ   4 58 39 03

1950
  2010 

Canh Dần  Mộc  Nam  5
8
13
86
67
04
98
56
Nữ 1
7
25
78
48
83
70
37

1962 

Nhâm Dần  Kim  Nam  2 60 26 85
Nữ  4 97 59 16
Tổng quan tử vi hôm nay 22/4/2022 tuổi Dần: 
 
 • Tử vi tuổi Giáp Dần (Thủy): Không nên kiêu ngạo, coi thường người khác.
 • Tử vi tuổi Bính Dần (Hỏa): Dễ vướng phải khó khăn không tìm ra cách giải quyết.
 • Tử vi tuổi Mậu Dần (Thổ): Hãy nhận thức rõ thực tế trước mắt.
 • Tử vi tuổi Canh Dần (Mộc): Hãy nhờ sự giúp đỡ của người đáng tin cậy.
 • Tử vi tuổi Nhâm Dần (Kim): Tìm ra hướng đi mới khắc phục khó khăn.
 

4. Số phát lộc cho tuổi Mão

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

 1975 

Ất Mão  Thủy Nam   7 55 87 16
Nữ  8 92 20 58

 1987 

Đinh Mão  Hỏa Nam  4 09 66 73
Nữ 2 78 34 05

 1939 
    1999

Kỷ Mão  Thổ Nam   7
1
17
40
95
08
37
96
Nữ 8
5
86
25
57
70
22
89

 1951 

Tân Mão  Mộc Nam  4 69 14 45
Nữ  2 38 49 67

 1963

Quý Mão   Kim Nam  1 75 97 28
Nữ  5 07 68 53
Tổng quan tử vi hôm nay 22/4/2022 tuổi Mão: 
 
 • Tử vi tuổi Ất Mão (Thủy): Nhận được sự quan tâm của mọi người xung quanh.
 • Tử vi tuổi Đinh Mão (Hỏa): Có thái độ cởi mở hơn trong chuyện tình cảm.
 • Tử vi tuổi Kỷ Mão (Thổ): Chớ nên quá dễ dãi trong các mối quan hệ.
 • Tử vi tuổi Tân Mão (Mộc): Kiên định với các quyết định của mình
 • Tử vi tuổi Quý Mão (Kim): Hãy duy trì lòng quyết tâm của mình.
Tìm hiểu ngay:

5. Số đẹp hôm nay cho tuổi Thìn

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1964 

 Giáp Thìn  Hỏa Nam  9 76 23 94
Nữ  6 05 58 37

1976 

 Bính Thìn  Thổ Nam  6 91 17 68
Nữ  9 38 80 06

1988

Mậu Thìn   Mộc Nam  3 62 09 84
Nữ  3 19 75 59

 1940
 2000

Canh Thìn  Kim  Nam  6
9
56
28
33
67
10
72
Nữ 9
6
47
85
98
43
26
60

 1952

 Nhâm Thìn Thủy  Nam  3 16 79 48
Nữ 3 69 86 35

Tổng quan tử vi hôm nay 22/4/2022 tuổi Thìn: 
 
 • Tử vi tuổi Giáp Thìn (Hỏa): Công việc tiến triển vô cùng suôn sẻ.
 • Tử vi tuổi Bính Thìn (Thổ): Hãy nhanh chóng nắm bắt cơ hội trước mắt.
 • Tử vi tuổi Mậu Thìn (Mộc): Có cơ hội nhận được những khoản thưởng nóng.
 • Tử vi tuổi Canh Thìn (Kim): Nhận được sự giúp đỡ của người thân
 • Tử vi tuổi Nhâm Thìn (Thủy): Gia đình tiếp thêm cho bạn lòng dũng cảm.
 

6. Con số may mắn hôm nay 22/4/2022 cho tuổi Tị

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1965 

 Ất Tị Hỏa Nam  8 15 84 60
Nữ  7 68 07 45

1977 

Đinh Tị   Thổ Nam  5 30 93 09
Nữ  1 71 28 97

1989 

Kỷ Tị  Mộc Nam  2 46 69 22
Nữ 4 99 17 58

1941
  2001 

Tân Tị    Kim Nam  5
8
08
85
75
38
16
73
Nữ   1
 7
53
24
40
55
37
80

 1953

Quý Tị   Thủy Nam   2 79 64 25
Nữ  4 12 47 96
Tổng quan tử vi hôm nay 22/4/2022 tuổi Tị: 
 
 • Tử vi tuổi Ất Tị (Hỏa): Mâu thuẫn ý kiến với cấp trên của mình.
 • Tử vi tuổi Đinh Tị (Thổ): Không nên chèn ép người khác.
 • Tử vi tuổi Kỷ Tị (Mộc): Cần tìm cách để thuyết phục người khác.
 • Tử vi tuổi Tân Tị (Kim): Chú ý cách diễn đạt, hành xử của mình.
 • Tử vi tuổi Quý Tị (Thủy): Hãy cho người chân thành với mình cơ hội.
 

7. Số đại phát cho tuổi Ngọ

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

 1954

 Giáp Ngọ Kim  Nam   1 84 17 45
Nữ   5 37 69 70

1966 

 Bính Ngọ Thủy  Nam   7 55 28 63
Nữ   8 08 82 29

 1978

 Mậu Ngọ  Hỏa Nam   4 46 35 84
Nữ  2 90 59 18

 1990

 Canh Ngọ  Thổ Nam   1 14 77 95
Nữ   5 78 40 01

1942
 2002 

 Nhâm Ngọ  Mộc Nam  4
7
25
61
91
06
57
38
Nữ 2
 8 
87
48
38
79
65
24
Tổng quan tử vi hôm nay 22/4/2022 tuổi Ngọ: 
 
 • Tử vi tuổi Giáp Ngọ (Kim): Gặp nhiều điều thuận lợi trong công việc.
 • Tử vi tuổi Bính Ngọ (Thủy): Được quý nhân chỉ đường dẫn lối.
 • Tử vi tuổi Mậu Ngọ (Hỏa): Hãy chú ý tiếp thu những kiến thức hữu ích.
 • Tử vi tuổi Canh Ngọ (Thổ): Thích hợp để mở rộng kinh doanh, kí kết hợp đồng
 • Tử vi tuổi Nhâm Ngọ (Mộc): Chú ý giữ gìn sức khỏe, không lao động quá sức
Bạn có biết:

8. Con số may mắn trong ngày hôm nay cho tuổi Mùi

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1955 

 Ất Mùi  Kim Nam 9 44 78 29
Nữ  6 80 35 58

 1967

 Đinh Mùi  Thủy Nam  6 25 99 07
Nữ  9 56 14 69

1979 

Kỷ Mùi  Hỏa  Nam  3 08 86 45
Nữ  3 91 20 76

 1991

Tân Mùi  Thổ Nam 9 36 67 92
Nữ  6 74 05 38

 1943
 2003

Quý Mùi  Mộc  Nam  3
6
65
18
46
59
16
87
Nữ  3
9
89
27
70
98
43
68
Tổng quan tử vi hôm nay 22/4/2022 tuổi Mùi: 
 
 • Tử vi tuổi Ất Mùi (Kim): Nhận được sự chú ý của nhiều người.
 • Tử vi tuổi Đinh Mùi (Thủy): Nhân duyên tốt lành, làm gì cũng thuận lợi.
 • Tử vi tuổi Kỷ Mùi (Hỏa): Thực hiện công việc đã lên kế hoạch từ trước.
 • Tử vi tuổi Tân Mùi (Thổ): Tình cảm lứa đôi chín muồi, nên tính đến chuyện kết hôn.
 • Tử vi tuổi Quý Mùi (Mộc): Gia đình là chỗ dựa vững vàng của bạn.
 

9. Số cát lành cho tuổi Thân

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1956 

 Bính Thân  Hỏa Nam  8 10 85 67
Nữ  7 66 02 54

1968 

 Mậu Thân Thổ  Nam 5 39 76 08
Nữ  1 74 13 95

 1980

Canh Thân  Mộc  Nam 2 25 59 40
Nữ  4 98 37 16

 1992

 Nhâm Thân Kim  Nam  8 06 68 89
Nữ  7 87 26 38

 1944
 2004

Giáp Thân  Thủy  Nam  2
5
41
55
92
47
75
24
Nữ  4
1
70
96
35
58
86
07
Tổng quan tử vi hôm nay 22/4/2022 tuổi Thân: 
 
 • Tử vi tuổi Giáp Thân (Thủy): Khẳng định được vị thế của bản thân.
 • Tử vi tuổi Bính Thân (Hỏa): Có cơ hội gặp gỡ được quý nhân.
 • Tử vi tuổi Mậu Thân (Thổ): Hãy mạnh dạn thực hiện các kế hoạch của mình.
 • Tử vi tuổi Canh Thân (Mộc): Hãy mạnh dạn nêu ý kiến của bản thân
 • Tử vi tuổi Nhâm Thân (Kim): Nhận được sự giúp đỡ của mọi người
 

10. Số may mắn cho tuổi Dậu

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1957 

Đinh Dậu  Hỏa  Nam  7 30 67 08
Nữ  8 86 24 57

1969

 Kỷ Dậu Thổ Nam  4 11 95 39
Nữ  59 38 75

1981

Tân Dậu  Mộc  Nam  04 87 40
Nữ 5 78 03 89

1993 

Quý Dậu  Kim  Nam  7 25 76 10
Nữ 8 60 18 97

 1945
 2005

 Ất Dậu  Thủy Nam  1
4
47
96
50
43
28
65
Nữ  5
2
13
55
94
36
46
77
Tổng quan tử vi hôm nay 22/4/2022 tuổi Dậu: 
 
 • Tử vi tuổi Ất Dậu (Thủy): Không nên mâu thuẫn với mọi người xung quanh.
 • Tử vi tuổi Đinh Dậu (Hỏa): Hãy tập trung hơn cho công việc của mình.
 • Tử vi tuổi Kỷ Dậu (Thổ): Không nên giữ những quan điểm cũ kĩ.
 • Tử vi tuổi Tân Dậu (Mộc): Hãy quên đi những chuyện không vui.
 • Tử vi tuổi Quý Dậu (Kim): Hãy tháo gỡ những nút thắt trong lòng.
Có thể bạn quan tâm: 

11. Con số may mắn hôm nay 22/4/2022 cho tuổi Tuất

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

 1946
 2006

 Bính Tuất Thổ  Nam  9 65 18 89
Nữ  6 22 94 47

 1958

 Mậu Tuất Mộc  Nam  6 79 33 10
Nữ  9 46 69 75

1970 

Canh Tuất   Kim Nam  3 80 27 59
Nữ  3 12 54 98

 1982

 Nhâm Tuất Thủy  Nam  9 53 45 07
Nữ 6 39 86 61

 1994

 Giáp Tuất  Hỏa Nam  9
3
96
05
04
78
25
36
Nữ 6
3
58
87
66
20
70
41
Tổng quan tử vi hôm nay 22/4/2022 tuổi Tuất: 
 
 • Tử vi tuổi Giáp Tuất (Hỏa): Nhận được phần thưởng xứng đáng.
 • Tử vi tuổi Bính Tuất (Thổ): Khoản đầu tư đem lại nguồn lợi đáng kể.
 • Tử vi tuổi Mậu Tuất (Mộc): Nên mở rộng các mối quan hệ với khách hàng, đối tác
 • Tử vi tuổi Canh Tuất (Kim): Hãy tiếp tục đi theo con đường đã chọn.
 • Tử vi tuổi Nhâm Tuất (Thủy): Tin tưởng vào định hướng của mình.
 

12. Số đẹp hôm nay cho tuổi Hợi

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1995

Ất Hợi   Hỏa Nam   5 27 80 45
Nữ  1 96 38 17

1959 

 Kỷ Hợi Mộc  Nam  5 15 67 83
Nữ  1 78 49 06

 1971

Tân Hợi  Kim  Nam  2 03 56 70
Nữ 4 69 14 98

1983 

Quý Hợi  Thủy  Nam  8 44 90 25
Nữ 7 86 07 54

1947
2007 

Đinh Hợi   Thổ Nam  8
2
37
50
75
28
66
39
Nữ  7
4
79
48
89
60
08
87
Tổng quan tử vi hôm nay 22/4/2022 tuổi Hợi: 
 
 • Tử vi tuổi Ất Hợi (Hỏa): Công việc tiến triển không được thuận lợi.
 • Tử vi tuổi Đinh Hợi (Thổ): Không nên giữ những suy nghĩ bi quan, tiêu cực.
 • Tử vi tuổi Kỷ Hợi (Mộc): Hãy trao đổi ý kiến với mọi người xung quanh.
 • Tử vi tuổi Tân Hợi (Kim): Quan hệ tình cảm tiến triển nhanh chóng.
 • Tử vi tuổi Quý Hợi (Thủy): Có thiện cảm với người khác ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Đọc thêm:

* Cơ sở tìm ra con số may mắn hôm nay 22/4/2022 theo tuổi:

 
Xét về triết học phương Đông, vạn vật trong vũ trụ đều phát sinh từ ngũ hành, chứa trong nó 5 hành tố Kim, Mộc, Thủy, Hỏa và Thổ. Vì thế, ngũ hành được ứng dụng rộng rãi trong đời sống con người, việc tìm ra con số may mắn của mỗi người cũng không ngoại lệ.
 
Theo đó, việc xác định con số may mắn theo 12 con giáp (đủ Lục thập hoa giáp) dựa trên những cơ sở sau:
 
– Ngũ hành
– Thiên can
– Địa chi
– Quái số
 
Đón xem CON SỐ MAY MẮN NGÀY 23/4/2022 THEO NĂM SINH được cập nhật lúc 17h trên Lịch Ngày Tốt!Dự án xem nhiều:

Có thể bạn sẽ quan tâm: