Con số may mắn hôm nay, con số may mắn theo 12 con giáp, số đẹp ngày 21/1/2022 theo năm sinh của bạn

1. Số đại phát cho tuổi Tý

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1984

Giáp Tý

 Kim

Nam

7

08

24 45

Nữ

8

73

39 98

1996

Bính Tý

Thủy

Nam

4

86

62 21

Nữ

2

59

91 30

1948
2008

Mậu Tý

Hỏa

Nam

7
1

17
90

72
03
56
67

Nữ

8
5

42
26

15
54
08
70

1960

Canh Tý

Thổ

Nam

4

53

86 21

Nữ

2 78 35 49

1972

Nhâm Tý

Mộc

Nam

1

66

13 38
Nữ 5 45 82 25

Tổng quan tử vi hôm nay 21//1/2022 của người tuổi Tý: 
 
 • Tử vi tuổi Giáp Tý (Kim): Nên trò chuyện, trao đổi với nửa kia nhiều hơn
 • Tử vi tuổi Bính Tý (Thủy): Tình cảm vợ chồng có dấu hiệu lạnh nhạt
 • Tử vi tuổi Mậu Tý (Hỏa): Chớ nên dành tình cảm cho ai đó quá dễ dàng
 • Tử vi tuổi Canh Tý (Thổ): Công sức bỏ ra được đánh giá cao
 • Tử vi tuổi Nhâm Tý (Mộc): Nên đánh giá người khác chuẩn xác hơn
Có thể bạn chưa biết: 

2. Số đẹp hôm nay cho tuổi Sửu

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1985 

Ất Sửu  Kim 

Nam

6

23 88 15

Nữ

9

62 34 49

1997 

Đinh Sửu  Thủy 

Nam

3

95 53 33

Nữ

3 47 71 80

1949
2009

Kỷ Sửu  Hỏa 

Nam

6
9
18
86
66
54
29
77

Nữ

9
6

73
25
30
87
10
93

1961 

Tân Sửu  Thổ 

Nam

3

38 11 08

Nữ

3 57 71 46

1973 

Quý Sửu  Mộc 

Nam

9

65 29 88

Nữ

6

04 13 37

Tổng quan tử vi hôm nay 21//1/2022 của người tuổi Sửu: 
 
 • Tử vi tuổi Ất Sửu (Kim): Nhận được phần thưởng xứng đáng công sức
 • Tử vi tuổi Đinh Sửu (Thủy): Chăm chỉ làm việc, được đánh giá cao
 • Tử vi tuổi Kỷ Sửu (Hỏa): Các mối đầu tư thu được lợi nhuận
 • Tử vi tuổi Tân Sửu (Thổ): Nhận được sự tin tưởng của khách hàng, đối tác
 • Tử vi tuổi Quý Sửu (Mộc): Nên sắp xếp. thực hiện công việc phù hợp
 

3. Con số may mắn hôm nay 21/1/2022 cho tuổi Dần

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1974 

Giáp Dần  Thủy  Nam   8 05 62 34
Nữ  7 48 85 51

1986 

Bính Dần  Hỏa  Nam   5 29 97 60
Nữ   1 77 12 45

1998 

Mậu Dần  Thổ  Nam   2 58 04 23
Nữ   4 31 48 90

1950
  2010 

Canh Dần  Mộc  Nam   5
8
82
40
24
39
71
05
Nữ 1
7
27
53
78
60
13
42

1962 

Nhâm Dần  Kim  Nam   2 19 98 33
Nữ   4 65 42 86
Tổng quan tử vi hôm nay 21//1/2022 của người tuổi Dần: 
 
 • Tử vi tuổi Giáp Dần (Thủy): Chớ nên đưa ra những quyết định nóng vội, độc đoán
 • Tử vi tuổi Bính Dần (Hỏa): Nên cân nhắc ý kiến của mình và người khác
 • Tử vi tuổi Mậu Dần (Thổ): Cần tìm cách hâm nóng tình cảm vợ chồng
 • Tử vi tuổi Canh Dần (Mộc): Đừng nên kiêu ngạo, tự cho mình là đúng
 • Tử vi tuổi Nhâm Dần (Kim): Nên trò chuyện với người thân nhiều hơn
Xem thêm:

4. Số cát lành cho tuổi Mão

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

 1975 

Ất Mão  Thủy Nam   7 25 73 38
Nữ  8 86 62 44

 1987 

Đinh Mão  Hỏa Nam  4 15 29 97
Nữ 2 64 53 02

 1939 
    1999

Kỷ Mão  Thổ Nam   7
1
38
59
87
92
16
23
Nữ 8
5
41
07
30
21
76
85

 1951 

Tân Mão  Mộc Nam  4 63 18 51
Nữ  2 95 57 06

 1963

Quý Mão   Kim Nam  1 21 49 98
Nữ  5 52 65 12
Tổng quan tử vi hôm nay 21//1/2022 của người tuổi Mão: 
 
 • Tử vi tuổi Ất Mão (Thủy): Không nên dễ dàng tin theo lời dụ dỗ của người khác
 • Tử vi tuổi Đinh Mão (Hỏa): Cẩn thận bị kẻ xấu lợi dụng
 • Tử vi tuổi Kỷ Mão (Thổ): Nên xem lại cách hành xử của mình với mọi người
 • Tử vi tuổi Tân Mão (Mộc): Hãy học cách lắng nghe ý kiến của người khác
 • Tử vi tuổi Quý Mão (Kim): Ương bướng dễ đẩy bạn vào rắc rối
 

5. Con số may mắn trong ngày hôm naycho tuổi Thìn

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1964 

 Giáp Thìn  Hỏa Nam  9 62 10 28
Nữ  6 81 45 57

1976 

 Bính Thìn  Thổ Nam  6 73 36 69
Nữ  9 15 52 40

1988

Mậu Thìn   Mộc Nam  3 22 79 81
Nữ  3 36 68 92

 1940
 2000

Canh Thìn  Kim  Nam  6
9
94
01
25
44
17
38
Nữ 9
6
42
29
55
98
63
05

 1952

 Nhâm Thìn Thủy  Nam  3 17 76 29
Nữ 3 62 03 45
Tổng quan tử vi hôm nay 21//1/2022 của người tuổi Thìn: 
 
 • Tử vi tuổi Giáp Thìn (Hỏa): Dễ gặp phải trục trặc trong công việc
 • Tử vi tuổi Bính Thìn (Thổ): Cần có cái nhìn chính xác hơn về các vấn đề
 • Tử vi tuổi Mậu Thìn (Mộc): Chớ nên đổ lỗi cho người này, người khác
 • Tử vi tuổi Canh Thìn (Kim): Thay đổi góc độ để nhìn nhận vấn đề
 • Tử vi tuổi Nhâm Thìn (Thủy): Cần bình tĩnh để tìm ra cách giải quyết rắc rối
 

6. Số đẹp hôm nay cho tuổi Tị

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1965 

 Ất Tị  Hỏa Nam  8 81 10 54
Nữ  7 25 39 97

1977 

Đinh Tị   Thổ Nam  5 61 44 73
Nữ  1 31 58 82

1989 

Kỷ Tị  Mộc Nam  2 49 93 21
Nữ 4 75 03 17

1941
  2001 

Tân Tị    Kim Nam  5
8
91
04
63
47
44
82
Nữ   1
 7
34
45
56
29
61
05

 1953

Quý Tị   Thủy Nam   2 18 77 26
Nữ  4 69 85 33
Tổng quan tử vi hôm nay 21//1/2022 của người tuổi Tị: 
 
 • Tử vi tuổi Ất Tị (Hỏa): Vợ chồng thấu hiểu, quan hệ ngọt ngào
 • Tử vi tuổi Đinh Tị (Thổ): Hãy mở rộng các mối quan hệ của mình
 • Tử vi tuổi Kỷ Tị (Mộc): Chú ý hơn trong chuyện tình cảm
 • Tử vi tuổi Tân Tị (Kim): Gây dựng được danh tiếng của mình
 • Tử vi tuổi Quý Tị (Thủy): Có cơ hội phát tài nếu làm nghề tự do
Bạn có biết:

7. Con số may mắn trong ngày 21/1/2022 cho tuổi Ngọ

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

 1954

 Giáp Ngọ Kim  Nam   1 15 66 93
Nữ   5 34 40 05

1966 

 Bính Ngọ Thủy  Nam   7 27 76 63
Nữ   8 95 14 46

 1978

 Mậu Ngọ  Hỏa Nam   4 42 25 57
Nữ  2 79 93 12

 1990

 Canh Ngọ  Thổ Nam   1 63 36 88
Nữ   5 02 27 47

1942
 2002 

 Nhâm Ngọ  Mộc Nam  4
7
81
57
12
93
26
33
Nữ 2
 8 
12
64
59
30
97
28

Tổng quan tử vi hôm nay 21//1/2022 của người tuổi Ngọ: 
 
 • Tử vi tuổi Giáp Ngọ (Kim): Có cơ hội gặp được quý nhân trong hôm nay
 • Tử vi tuổi Bính Ngọ (Thủy): Có cơ hội phát huy năng lực của mình
 • Tử vi tuổi Mậu Ngọ (Hỏa): Nên chú ý học hỏi mọi người xung quanh
 • Tử vi tuổi Canh Ngọ (Thổ): Hãy tiếp tục không ngừng rèn luyện bản thân
 • Tử vi tuổi Nhâm Ngọ (Mộc): Xây dựng quan hệ tình cảm phát triển bền vững

8. Số phát lộc cho tuổi Mùi

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1955 

 Ất Mùi  Kim Nam 9 03 75 40
Nữ  6 38 86 61

 1967

 Đinh Mùi  Thủy Nam  6 18 92 24
Nữ  9 47 33 86

1979 

Kỷ Mùi  Hỏa  Nam  3 67 10 35
Nữ  3 59 28 91

 1991

Tân Mùi  Thổ Nam 9 77 66 05
Nữ  6 89 45 56

 1943
 2003

Quý Mùi  Mộc  Nam  3
6
61
04
23
37
18
79
Nữ  3
9
96
42
55
71
28
33
Tổng quan tử vi hôm nay 21//1/2022 của người tuổi Mùi: 
 
 • Tử vi tuổi Ất Mùi (Kim): Tự tin thái quá, coi thường người khác
 • Tử vi tuổi Đinh Mùi (Thủy): Dễ mắc phải những sai lầm không đáng có
 • Tử vi tuổi Kỷ Mùi (Hỏa): Hãy đề phòng những kẻ cố tình tiếp cận mình
 • Tử vi tuổi Tân Mùi (Thổ): Có cách nhìn nhận rõ ràng về vấn đề
 • Tử vi tuổi Quý Mùi (Mộc): Nên chú ý giữ gìn sức khỏe
 

9. Số đẹp hôm nay cho tuổi Thân

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1956 

 Bính Thân  Hỏa Nam  8 48 70 11
Nữ  7 23 68 89

1968 

 Mậu Thân Thổ  Nam 5 91 16 34
Nữ  1 59 80 25

 1980

Canh Thân  Mộc  Nam 2 61 93 42
Nữ  4 13 48 73

 1992

 Nhâm Thân Kim  Nam  8 08 26 69
Nữ  7 77 38 51

 1944
 2004

Giáp Thân  Thủy  Nam  2
5
24
42
57
88
90
07
Nữ  4
1
15
86
71
25
44
68

Tổng quan tử vi hôm nay 21//1/2022 của người tuổi Thân: 
 
 • Tử vi tuổi Giáp Thân (Thủy): Tránh mâu thuẫn với đồng nghiệp, cấp trên
 • Tử vi tuổi Bính Thân (Hỏa): Không nên hành xử nóng nảy, đẩy mình vào rắc rối
 • Tử vi tuổi Mậu Thân (Thổ): Tìm được người để chia sẻ, tâm sự suy nghĩ
 • Tử vi tuổi Canh Thân (Mộc): Quan hệ vợ chồng có nhiều dấu hiệu cải thiện
 • Tử vi tuổi Nhâm Thân (Kim): Nhận được sự định hướng của người đáng tin cậy
Đừng bỏ lỡ:

10. Số may mắn cho tuổi Dậu

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1957 

Đinh Dậu  Hỏa  Nam  7 28 85 44
Nữ  8 37 91 10

1969

 Kỷ Dậu Thổ Nam  4 57 72 63
Nữ  84 43 29

1981

Tân Dậu  Mộc  Nam  95 51 77
Nữ 5 42 60 39

1993 

Quý Dậu  Kim  Nam  7 01 12 98
Nữ 8 67 52 40

 1945
 2005

 Ất Dậu  Thủy Nam  1
4
38
43
75
20
56
15
Nữ  5
2
59
78
98
45
62
20

Tổng quan tử vi hôm nay 21//1/2022 của người tuổi Dậu: 
 
 • Tử vi tuổi Ất Dậu (Thủy): Sự nghiệp có dấu hiệu phát triển tích cực
 • Tử vi tuổi Đinh Dậu (Hỏa): Khó khăn giúp bạn tìm ra khả năng của mình
 • Tử vi tuổi Kỷ Dậu (Thổ): Hãy dành thời gian học hỏi những điều mới mẻ
 • Tử vi tuổi Tân Dậu (Mộc): Nên tìm người chia sẻ, tâm sự 
 • Tử vi tuổi Quý Dậu (Kim): Hãy suy nghĩ theo chiều hướng tích cực hơn
 

11. Con số may mắn hôm nay 21/1/2022 cho tuổi Tuất

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

 1946
 2006

 Bính Tuất Thổ  Nam  9 08 38 87
Nữ  6 42 25 56

 1958

 Mậu Tuất Mộc  Nam  6 67 79 91
Nữ  9 33 62 25

1970 

Canh Tuất   Kim Nam  3 59 93 01
Nữ  3 17 82 35

 1982

 Nhâm Tuất Thủy  Nam  9 78 06 63
Nữ 6 92 24 45

 1994

 Giáp Tuất  Hỏa Nam  9
3
62
20
37
58
71
86
Nữ 6
3
51
39
47
98
12
65
Tổng quan tử vi hôm nay 21//1/2022 của người tuổi Tuất: 
 
 • Tử vi tuổi Giáp Tuất (Hỏa): Nhận được tiền lời lãi từ các khoản đầu tư
 • Tử vi tuổi Bính Tuất (Thổ): Có cơ hội phát tài nhờ vào vận may
 • Tử vi tuổi Mậu Tuất (Mộc): Nên có cách sử dụng đồng tiền hợp lý
 • Tử vi tuổi Canh Tuất (Kim): Chớ nên tiêu xài một cách lãng phí
 • Tử vi tuổi Nhâm Tuất (Thủy): Hãy chú ý giữ gìn sức khỏe, chớ ăn uống bừa bãi
 

12. Số cát lành cho tuổi Hợi

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1995

Ất Hợi   Hỏa Nam   5 27 80 39
Nữ  1 95 51 10

1959 

 Kỷ Hợi Mộc  Nam  5 34 47 75
Nữ  1 05 27 91

 1971

Tân Hợi  Kim  Nam  2 88 36 52
Nữ 4 75 61 23

1983 

Quý Hợi  Thủy  Nam  8 50 98 03
Nữ 7 48 51 39

1947
2007 

Đinh Hợi   Thổ Nam  8
2
95
23
16
34
67
89
Nữ  7
4
65
15
72
86
21
43
Tổng quan tử vi hôm nay 21//1/2022 của người tuổi Hợi: 
 
 • Tử vi tuổi Ất Hợi (Hỏa): Nhận được sự yêu mến, tin tưởng của nhiều người
 • Tử vi tuổi Đinh Hợi (Thổ): Đưa ra những cách giải quyết công việc hợp lý
 • Tử vi tuổi Kỷ Hợi (Mộc): Chớ nên đặt quá nhiều áp lực lên con cái
 • Tử vi tuổi Tân Hợi (Kim): Hãy đưa ra những kế hoạch phát triển phù hợp hơn
 • Tử vi tuổi Quý Hợi (Thủy): Hãy bình tĩnh để đánh giá mọi vấn đề
 Có thể bạn quan tâm:

 * Cơ sở tìm ra con số may mắn hôm nay 21/1/2022 theo tuổi:

 
Xét về triết học phương Đông, vạn vật trong vũ trụ đều phát sinh từ ngũ hành, chứa trong nó 5 hành tố Kim, Mộc, Thủy, Hỏa và Thổ. Vì thế, ngũ hành được ứng dụng rộng rãi trong đời sống con người, việc tìm ra con số may mắn của mỗi người cũng không ngoại lệ.
 
Theo đó, việc xác định con số may mắn theo 12 con giáp (đủ Lục thập hoa giáp) dựa trên những cơ sở sau:
 
– Ngũ hành
– Thiên can
– Địa chi
– Quái số
 
Đón xem CON SỐ MAY MẮN NGÀY 22/1/2022 THEO NĂM SINH được cập nhật lúc 17h trên Lịch Ngày Tốt!Dự án xem nhiều:

Có thể bạn sẽ quan tâm: