Tử vi thứ 3 ngày 20/9/2022 của 12 con giáp: Tị cần dứt khoát, Tuất vượng tài

    

Con số may mắn hôm nay, con số may mắn theo 12 con giáp, số đẹp ngày 20/9/2022 theo năm sinh của bạn

1. Con số may mắn cho tuổi Tý

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1984

Giáp Tý

 Kim

Nam

7

93

61 20

Nữ

8

48

59 71

1996

Bính Tý

Thủy

Nam

4

33

18 86

Nữ

2

25

92 40

1948
2008

Mậu Tý

Hỏa

Nam

7
1

67
80

73
29
36
92

Nữ

8
5

15
77

38
47
05
51

1960

Canh Tý

Thổ

Nam

4

02

81 26

Nữ

2 95 60 33

1972

Nhâm Tý

Mộc

Nam

1

57

76 11
Nữ 5 49 20 80

Tử vi hôm nay 20/9/2022 tuổi Tý cần chú ý điều gì: 
 
 • Tử vi tuổi Giáp Tý (Kim): Có cơ hội củng cố địa vị, danh dự.
 • Tử vi tuổi Bính Tý (Thủy): Cứ làm việc hết sức mình.
 • Tử vi tuổi Mậu Tý (Hỏa): Càng cố gắng thì càng gặp nhiều may mắn.
 • Tử vi tuổi Canh Tý (Thổ): Dành thời gian nghiên cứu, bổ sung kiến thức.
 • Tử vi tuổi Nhâm Tý (Mộc): Nên rèn luyện thể thao chăm chỉ.
Có thể bạn quan tâm: 

2. Số cát lành cho tuổi Sửu

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1985 

Ất Sửu  Kim 

Nam

6

26 58 93

Nữ

9

34 42 15

1997 

Đinh Sửu  Thủy 

Nam

3

68 83 35

Nữ

3 57 91 44

1949
2009

Kỷ Sửu  Hỏa 

Nam

6
9
81
90
26
34
59
67

Nữ

9
6

05
15
73
63
80
29

1961 

Tân Sửu  Thổ 

Nam

3

78 02 39

Nữ5

3 44 21 97

1973 

Quý Sửu  Mộc 

Nam

9

56 49 05

Nữ

6

28 83 61
Tử vi hôm nay 20/9/2022 tuổi Sửu cần chú ý điều gì: 
 
 • Tử vi tuổi Ất Sửu (Kim): Dễ thu được thành quả đáng kể.
 • Tử vi tuổi Đinh Sửu (Thủy): Có khả năng sắp xếp mọi thứ chu toàn.
 • Tử vi tuổi Kỷ Sửu (Hỏa): Giải quyết nhiệm vụ đâu vào đấy.
 • Tử vi tuổi Tân Sửu (Thổ): Xúc tiến dự án, chiến lược quan trọng.
 • Tử vi tuổi Quý Sửu (Mộc): Mối quan hệ tình cảm nhiều sóng gió.

3. Con số may mắn hôm nay 20/9/2022 cho tuổi Dần

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1974 

Giáp Dần  Thủy  Nam   8 03 28 76
Nữ  7 61 33 54

1986 

Bính Dần  Hỏa  Nam   5 49 90 25
Nữ   1 57 72 18

1998 

Mậu Dần  Thổ  Nam   2 84 02 36
Nữ   4 21 58 44

1950
  2010 

Canh Dần  Mộc  Nam   5
8
18
36
89
61
98
50
Nữ 1
7
48
92
33
18
79
86

1962 

Nhâm Dần  Kim  Nam   2 61 25 35
Nữ   4 59 97 06
Tử vi hôm nay 20/9/2022 tuổi Dần cần chú ý điều gì: 
 
 • Tử vi tuổi Giáp Dần (Thủy): Gặt hái được nhiều kết quả khả quan.
 • Tử vi tuổi Bính Dần (Hỏa): Có thể sớm đạt được vị trí mong muốn.
 • Tử vi tuổi Mậu Dần (Thổ): Đưa ra quyết định tiền bạc khôn ngoan.
 • Tử vi tuổi Canh Dần (Mộc): Có xu hướng tiết kiệm tiền nhiều hơn.
 • Tử vi tuổi Nhâm Dần (Kim): Tình cảm đôi lứa phát triển bền vững.

4. Số đẹp hôm nay cho tuổi Mão

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

 1975 

Ất Mão  Thủy Nam   7 58 80 34
Nữ  8 61 17 79

 1987 

Đinh Mão  Hỏa Nam  4 20 37 48
Nữ 2 83 66 92

 1939 
    1999

Kỷ Mão  Thổ Nam   7
1
36
90
71
54
25
83
Nữ 8
5
15
47
95
63
50
09

 1951 

Tân Mão  Mộc Nam  4 78 24 81
Nữ  2 80 40 39

 1963

Quý Mão   Kim Nam  1 51 03 11
Nữ  5 26 82 44
Tử vi hôm nay 20/9/2022 tuổi Mão cần chú ý điều gì: 
 
 • Tử vi tuổi Ất Mão (Thủy): Dễ đánh mất bình tĩnh vì sự cố xuất hiện.
 • Tử vi tuổi Đinh Mão (Hỏa): Cần suy nghĩ thấu đáo, tránh làm việc tùy tiện.
 • Tử vi tuổi Kỷ Mão (Thổ): Cần tập trung hơn, làm việc đúng quy trình.
 • Tử vi tuổi Tân Mão (Mộc): Nên cân bằng công việc và cuộc sống cá nhân.
 • Tử vi tuổi Quý Mão (Kim): Trân trọng hạnh phúc đang có.
 

5. Số may mắn cho tuổi Thìn

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1964 

 Giáp Thìn  Hỏa Nam  9 02 61 25
Nữ  6 37 70 46

1976 

 Bính Thìn  Thổ Nam  6 82 18 93
Nữ  9 41 05 37

1988

Mậu Thìn   Mộc Nam  3 76 26 81
Nữ  3 59 58 03

 1940
 2000

Canh Thìn  Kim  Nam  6
9
16
90
67
38
03
81
Nữ 9
6
49
62
44
89
19
23

 1952

 Nhâm Thìn Thủy  Nam  3 24 56 98
Nữ 3 33 72 46
Tử vi hôm nay 20/9/2022 tuổi Thìn cần chú ý điều gì: 
 
 • Tử vi tuổi Giáp Thìn (Hỏa): Đón vận may lớn ở nhiều phương diện.
 • Tử vi tuổi Bính Thìn (Thổ): Giữ được trạng thái phấn chấn, vui vẻ.
 • Tử vi tuổi Mậu Thìn (Mộc): Tạo dựng được mối quan hệ thân tình.
 • Tử vi tuổi Canh Thìn (Kim): Nhận được nhiều khoản thu lớn.
 • Tử vi tuổi Nhâm Thìn (Thủy): Tình cảm tương đối ổn định.
 

6. Số cát lành cho tuổi Tị

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1965 

 Ất Tị  Hỏa Nam  8 13 62 45
Nữ  7 58 89 91

1977 

Đinh Tị   Thổ Nam  5 43 30 25
Nữ  1 76 14 84

1989 

Kỷ Tị  Mộc Nam  2 30 26 93
Nữ 4 84 04 17

1941
  2001 

Tân Tị    Kim Nam  5
8
61
03
79
15
56
47
Nữ   1
 7
90
47
38
81
71
23

 1953

Quý Tị   Thủy Nam   2 59 97 60
Nữ  4 28 74 88
Tử vi hôm nay 20/9/2022 tuổi Tị cần chú ý điều gì: 
 
 • Tử vi tuổi Ất Tị (Hỏa): Cần thể hiện sự dứt khoát trong công việc.
 • Tử vi tuổi Đinh Tị (Thổ): Chớ nên trì hoãn việc cần hoàn thành.
 • Tử vi tuổi Kỷ Tị (Mộc): Nên có chính kiến, tin vào trực giác hơn.
 • Tử vi tuổi Tân Tị (Kim): Cần đổi mới tư duy và cách thức làm việc.
 • Tử vi tuổi Quý Tị (Thủy): Tránh dây dưa, nhập nhằng với người cũ.
Bạn có biết: 

7. Con số may mắn trong ngày 20/9/2022 cho tuổi Ngọ

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

 1954

 Giáp Ngọ Kim  Nam   1 07 35 68
Nữ   5 74 49 53

1966 

 Bính Ngọ Thủy  Nam   7 20 17 89
Nữ   8 93 60 36

 1978

 Mậu Ngọ  Hỏa Nam   4 41 82 12
Nữ  2 37 95 20

 1990

 Canh Ngọ  Thổ Nam   1 61 79 08
Nữ   5 14 52 34

1942
 2002 

 Nhâm Ngọ  Mộc Nam  4
7
48
51
05
22
77
90
Nữ 2
 8 
34
69
47
81
13
45
Tử vi hôm nay 20/9/2022 tuổi Ngọ cần chú ý điều gì: 
 
 • Tử vi tuổi Giáp Ngọ (Kim): Hung vận lớn, dễ mâu thuẫn với đồng nghiệp.
 • Tử vi tuổi Bính Ngọ (Thủy): Công việc trì trệ, hiệu quả bị giảm sút.
 • Tử vi tuổi Mậu Ngọ (Hỏa): Cần kiềm chế lời nói, tiết chế thái độ.
 • Tử vi tuổi Canh Ngọ (Thổ): Tình cảm không được suôn sẻ cho lắm.
 • Tử vi tuổi Nhâm Ngọ (Mộc): Đôi lứa nảy sinh nhiều bất đồng.
 

8. Số đẹp hôm nay cho tuổi Mùi

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1955 

 Ất Mùi  Kim Nam 9 63 20 17
Nữ  6 39 81 46

 1967

 Đinh Mùi  Thủy Nam  6 20 78 61
Nữ  9 97 40 37

1979 

Kỷ Mùi  Hỏa  Nam  3 12 63 24
Nữ  3 58 91 70

 1991

Tân Mùi  Thổ Nam 9 47 04 83
Nữ  6 73 32 59

 1943
 2003

Quý Mùi  Mộc  Nam  3
6
83
35
51
74
96
42
Nữ  3
9
24
58
67
84
08
17
Tử vi hôm nay 20/9/2022 tuổi Mùi cần chú ý điều gì: 
 
 • Tử vi tuổi Ất Mùi (Kim): Có thể bị tiểu nhân ám toán.
 • Tử vi tuổi Đinh Mùi (Thủy): Dễ bị đặt điều sau lưng, hạ thấp uy tín.
 • Tử vi tuổi Kỷ Mùi (Hỏa): Cần học cách nhìn người tinh ý hơn.
 • Tử vi tuổi Tân Mùi (Thổ): Không nên tùy tiện chia sẻ bí mật.
 • Tử vi tuổi Quý Mùi (Mộc): Chớ áp đặt quan điểm lên nửa kia.
 

9. Con số may mắn trong ngày hôm nay cho tuổi Thân

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1956 

 Bính Thân  Hỏa Nam  8 55 08 26
Nữ  7 69 91 41

1968 

 Mậu Thân Thổ  Nam 5 27 76 83
Nữ  1 14 42 37

 1980

Canh Thân  Mộc  Nam 2 79 51 02
Nữ  4 36 61 17

 1992

 Nhâm Thân Kim  Nam  8 85 19 95
Nữ  7 04 27 79

 1944
 2004

Giáp Thân  Thủy  Nam  2
5
23
16
38
75
81
52
Nữ  4
1
49
98
66
01
23
44
Tử vi hôm nay 20/9/2022 tuổi Thân cần chú ý điều gì: 
 
 • Tử vi tuổi Giáp Thân (Thủy): Gặp nhiều điều thuận lợi trong ngày.
 • Tử vi tuổi Bính Thân (Hỏa): Sự nghiệp thăng tiến không ngừng.
 • Tử vi tuổi Mậu Thân (Thổ): Khó khăn đều có chuyển biến tích cực.
 • Tử vi tuổi Canh Thân (Mộc): Có thêm những khoản thu nhập tốt.
 • Tử vi tuổi Nhâm Thân (Kim): Tình cảm gặp đôi chút khúc mắc.
Tìm hiểu thêm: 

10. Con số may mắn hôm nay 20/9/2022 cho tuổi Dậu

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1957 

Đinh Dậu  Hỏa  Nam  7 28 83 30
Nữ  8 47 71 54

1969

 Kỷ Dậu Thổ Nam  4 16 62 08
Nữ  97 43 21

1981

Tân Dậu  Mộc  Nam  58 06 63
Nữ 5 37 92 41

1993 

Quý Dậu  Kim  Nam  7 05 53 78
Nữ 8 86 69 91

 1945
 2005

 Ất Dậu  Thủy Nam  1
4
13
67
35
74
52
40
Nữ  5
2
25
40
82
19
34
07
Tử vi hôm nay 20/9/2022 tuổi Dậu cần chú ý điều gì: 
 
 • Tử vi tuổi Ất Dậu (Thủy): Không nên xen vào chuyện của người khác.
 • Tử vi tuổi Đinh Dậu (Hỏa): Có thể xảy ra mâu thuẫn, cãi vã trong ngày.
 • Tử vi tuổi Kỷ Dậu (Thổ): Mối quan hệ xã giao trục trặc.
 • Tử vi tuổi Tân Dậu (Mộc): Dễ bị ai đó gièm pha, nói xấu sau lưng.
 • Tử vi tuổi Quý Dậu (Kim): Nên dành thêm thời gian cho nửa kia.
 

11. Con số may mắn cho tuổi Tuất

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

 1946

 Bính Tuất Thổ  Nam  9 51 67 70
Nữ  6 36 49 92

 1958

 Mậu Tuất Mộc  Nam  6 25 56 14
Nữ  9 88 02 37

1970 

Canh Tuất   Kim Nam  3 69 91 40
Nữ  3 76 88 25

 1982

 Nhâm Tuất Thủy  Nam  9 01 34 54
Nữ 6 41 71 39

 1946
 2006

 Giáp Tuất  Hỏa Nam  9
3
55
81
24
96
47
63
Nữ 6
3
31
69
18
56
85
28
Tử vi hôm nay 20/9/2022 tuổi Tuất cần chú ý điều gì: 
 
 • Tử vi tuổi Giáp Tuất (Hỏa): Tài lộc vượng, các nguồn thu nhập đều tăng.
 • Tử vi tuổi Bính Tuất (Thổ): Có thành tích đáng nể, được cấp trên khen ngợi.
 • Tử vi tuổi Mậu Tuất (Mộc): Làm ăn kinh doanh trong ngày rất có lộc.
 • Tử vi tuổi Canh Tuất (Kim): Quá trình hợp tác khá trọn vẹn.
 • Tử vi tuổi Nhâm Tuất (Thủy): Dễ có xung đột và tranh cãi với nửa kia.
Xem thêm:

12. Số đẹp hôm nay cho tuổi Hợi

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1995

Ất Hợi   Hỏa Nam   5 34 51 88
Nữ  1 47 70 15

1959 

 Kỷ Hợi Mộc  Nam  5 58 89 93
Nữ  1 61 12 24

 1971

Tân Hợi  Kim  Nam  2 79 90 37
Nữ 4 86 61 08

1983 

Quý Hợi  Thủy  Nam  8 21 33 47
Nữ 7 16 58 76

1947
2007 

Đinh Hợi   Thổ Nam  8
2
62
07
42
89
31
95
Nữ  7
4
54
87
21
72
18
92
Tử vi hôm nay 20/9/2022 tuổi Hợi cần chú ý điều gì: 
 
 • Tử vi tuổi Ất Hợi (Hỏa): Chớ nên tỏ ra kiêu ngạo, bướng bỉnh.
 • Tử vi tuổi Đinh Hợi (Thổ): Đề phòng có kẻ cố tình gây xích mích.
 • Tử vi tuổi Kỷ Hợi (Mộc): Có tiểu nhân chọc gậy bánh xe.
 • Tử vi tuổi Tân Hợi (Kim): Nên kiểm tra kỹ trước khi ký kết giấy tờ.
 • Tử vi tuổi Quý Hợi (Thủy): Nhân duyên không được như mong muốn.

* Cơ sở tìm ra con số may mắn hôm nay 20/9/2022 theo tuổi:

 
Xét về triết học phương Đông, vạn vật trong vũ trụ đều phát sinh từ ngũ hành, chứa trong nó 5 hành tố Kim, Mộc, Thủy, Hỏa và Thổ. Vì thế, ngũ hành được ứng dụng rộng rãi trong đời sống con người, việc tìm ra con số may mắn của mỗi người cũng không ngoại lệ.
 
Theo đó, việc xác định con số may mắn theo 12 con giáp (đủ Lục thập hoa giáp) dựa trên những cơ sở sau:
 
– Ngũ hành
– Thiên can
– Địa chi
– Quái số
 
Đón xem CON SỐ MAY MẮN NGÀY 21/9/2022 THEO NĂM SINH được cập nhật lúc 17h trên Lịch Ngày Tốt!
twitter Con số may mắn hôm nay 20/9/2022 theo năm sinh: Chọn số HAY, vận MAY phấp phới Con số may mắn hôm nay 20/9/2022 theo năm sinh: Chọn số HAY, vận MAY phấp phới Con số may mắn hôm nay 20/9/2022 theo năm sinh: Chọn số HAY, vận MAY phấp phới


Dự án xem nhiều:

Có thể bạn sẽ quan tâm: