Con số may mắn hôm nay, con số may mắn theo 12 con giáp, số đẹp ngày 20/12/2021 theo năm sinh của bạn

1. Số đẹp hôm nay cho tuổi Tý

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1984

Giáp Tý

 Kim

Nam

7

57

94 80

Nữ

8

09

48 39

1996

Bính Tý

Thủy

Nam

4

83

10 58

Nữ

2

22

75 07

1948
2008

Mậu Tý

Hỏa

Nam

7
1

60
14

32
88
63
19

Nữ

8
5

98
34

53
04
45
76

1960

Canh Tý

Thổ

Nam

4

71

67 21

Nữ

2 46 28 99

1972

Nhâm Tý

Mộc

Nam

1

24

92 73
Nữ 5 37 77 30
Câu quyết tử vi hôm nay 20/12/2021 của người tuổi Tý: 
 
 • Tử vi tuổi Giáp Tý (Kim): Dễ vướng phải những điều không mong muốn.
 • Tử vi tuổi Bính Tý (Thủy): Tinh thần căng thẳng, suy nghĩ tiêu cực.
 • Tử vi tuổi Mậu Tý (Hỏa): Hãy coi đối thủ là động lực để tiến lên.
 • Tử vi tuổi Canh Tý (Thổ): Nhận được sự yêu thương của người thân.
 • Tử vi tuổi Nhâm Tý (Mộc): Tìm được động lực để cố gắng phấn đấu.
Đừng bỏ lỡ thông tin hữu ích dành cho bạn: 

2. Con số may mắn hôm nay 20/12/2021 cho tuổi Sửu

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1985 

Ất Sửu  Kim 

Nam

6

43 87 55

Nữ

9

98 54 93

1997 

Đinh Sửu  Thủy 

Nam

3

57 07 18

Nữ

3 10 68 27

1949
2009

Kỷ Sửu  Hỏa 

Nam

6
9
72
08
13
92
41
74

Nữ

9
6

25
66
36
75
39
65

1961 

Tân Sửu  Thổ 

Nam

3

37 29 88

Nữ

3 80 44 06

1973 

Quý Sửu  Mộc 

Nam

9

49 30 52

Nữ

6

04 01 17
Câu quyết tử vi hôm nay 20/12/2021 của người tuổi Sửu: 
 
 • Tử vi tuổi Ất Sửu (Kim): Khẳng định được giá trị của bản thân.
 • Tử vi tuổi Đinh Sửu (Thủy): Nhận được sự yêu mến và tôn trọng của người khác.
 • Tử vi tuổi Kỷ Sửu (Hỏa): Có thể truyền cảm hứng cho mọi người xung quanh.
 • Tử vi tuổi Tân Sửu (Thổ): Quan hệ vợ chồng không được hài hòa.
 • Tử vi tuổi Quý Sửu (Mộc): Hãy hạ cái tôi của mình xuống để thỏa hiệp với mọi người.
 

3. Số cát lành cho tuổi Dần

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1974 

Giáp Dần  Thủy  Nam   8 44 60 93
Nữ  7 96 28 55

1986 

Bính Dần  Hỏa  Nam   5 52 85 01
Nữ   1 18 09 46

1998 

Mậu Dần  Thổ  Nam   2 73 48 78
Nữ   4 06 57 20

1950
  2010 

Canh Dần  Mộc  Nam   5
8
64
38
13
74
63
84
Nữ 1
7
25
87
31
99
17
39

1962 

Nhâm Dần  Kim  Nam   2 68 14 42
Nữ   4 41 23 50
Câu quyết tử vi hôm nay 20/12/2021 của người tuổi Dần: 
 
 • Tử vi tuổi Giáp Dần (Thủy): Nhận được tiền lương, tiền thưởng xứng đáng.
 • Tử vi tuổi Bính Dần (Hỏa): Nhận được sự tin tưởng và đầu tư của người quen.
 • Tử vi tuổi Mậu Dần (Thổ): Hãy sử dụng đồng tiền của mình hợp lý.
 • Tử vi tuổi Canh Dần (Mộc): Nên quan tâm hơn đến các vấn đề sức khỏe.
 • Tử vi tuổi Nhâm Dần (Kim): Nên có cách cân bằng cuộc sống.
Xem ngay:

4. Con số may mắn trong ngày hôm nay cho tuổi Mão

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

 1975 

Ất Mão  Thủy Nam   7 36 96 05
Nữ  8 88 63 74

 1987 

Đinh Mão  Hỏa Nam  4 54 47 31
Nữ 2 72 38 97

 1939 
    1999

Kỷ Mão  Thổ Nam   7
1
03
27
75
59
43
68
Nữ 8
5
91
13
24
81
14
29

 1951 

Tân Mão  Mộc Nam  4 65 17 52
Nữ  2 44 06 48

 1963

Quý Mão   Kim Nam  1 07 66 09
Nữ  5 19 32 33
Câu quyết tử vi hôm nay 20/12/2021 của người tuổi Mão: 
 
 • Tử vi tuổi Ất Mão (Thủy): Biết cách thay đổi góc độ nhìn nhận vấn đề.
 • Tử vi tuổi Đinh Mão (Hỏa): Hãy thực hiện ngay những kế hoạch đang ấp ủ.
 • Tử vi tuổi Kỷ Mão (Thổ): Tìm ra hướng phát triển mới phù hợp.
 • Tử vi tuổi Tân Mão (Mộc): Nên chú ý hơn đến sức khỏe của bản thân.
 • Tử vi tuổi Quý Mão (Kim): Chớ nên làm việc khi cơ thể đang thấy mệt mỏi.
 

5. Số đẹp hôm nay cho tuổi Thìn

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1964 

 Giáp Thìn  Hỏa Nam  9 55 87 46
Nữ  6 14 29 93

1976 

 Bính Thìn  Thổ Nam  6 69 06 78
Nữ  9 80 54 34

1988

Mậu Thìn   Mộc Nam  3 07 32 50
Nữ  3 21 91 23

 1940
 2000

Canh Thìn  Kim  Nam  6
9
43
72
48
15
89
02
Nữ 9
6
96
39
77
60
67
18

 1952

 Nhâm Thìn Thủy  Nam  3 57 52 97
Nữ 3 82 04 36
Câu quyết tử vi hôm nay 20/12/2021 của người tuổi Thìn: 
 
 • Tử vi tuổi Giáp Thìn (Hỏa): Cẩn thận kẻ tiểu nhân cố tình tiếp cận.
 • Tử vi tuổi Bính Thìn (Thổ): Không nên nghe theo những lời nịnh hót của cấp dưới.
 • Tử vi tuổi Mậu Thìn (Mộc): Suy nghĩ cẩn thận hơn trước khi đưa ra quyết định.
 • Tử vi tuổi Canh Thìn (Kim): Dễ gặp mâu thuẫn với nửa kia.
 • Tử vi tuổi Nhâm Thìn (Thủy): Hãy hạn chế việc tranh cãi với người khác.
 

6. Số phát lộc cho tuổi Tị

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1965 

 Ất Tị  Hỏa Nam  8 72 65 07
Nữ  7 58 46 21

1977 

Đinh Tị   Thổ Nam  5 19 74 95
Nữ  1 26 06 48

1989 

Kỷ Tị  Mộc Nam  2 41 29 62
Nữ 4 85 97 16

1941
  2001 

Tân Tị    Kim Nam  5
8
63
04
13
82
79
34
Nữ   1
 7
37
90
57
30
83
50

 1953

Quý Tị   Thủy Nam   2 28 68 22
Nữ  4 77 03 09

Câu quyết tử vi hôm nay 20/12/2021 của người tuổi Tị: 
 
 • Tử vi tuổi Ất Tị (Hỏa): Nhiều chuyện không như ý muốn xảy ra với bạn.
 • Tử vi tuổi Đinh Tị (Thổ): Không nên đổ trách nhiệm cho người khác.
 • Tử vi tuổi Kỷ Tị (Mộc): Cần bình tĩnh mới tìm ra cách giải quyết vấn đề.
 • Tử vi tuổi Tân Tị (Kim): Hãy dũng cảm đối mặt với vấn đề.
 • Tử vi tuổi Quý Tị (Thủy): Công việc khó tiến triển suôn sẻ như ý muốn.
Xem thêm:

7. Số cát lành cho tuổi Ngọ

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

 1954

 Giáp Ngọ Kim  Nam   1 96 27 40
Nữ   5 72 39 99

1966 

 Bính Ngọ Thủy  Nam   7 04 85 02
Nữ   8 34 12 67

 1978

 Mậu Ngọ  Hỏa Nam   4 10 61 54
Nữ  2 60 94 88

 1990

 Canh Ngọ  Thổ Nam   1 25 09 15
Nữ   5 57 47 36

1942
 2002 

 Nhâm Ngọ  Mộc Nam  4
7
44
81
78
52
23
75
Nữ 2
 8 
29
93
83
19
68
07
Câu quyết tử vi hôm nay 20/12/2021 của người tuổi Ngọ: 
 
 • Tử vi tuổi Giáp Ngọ (Kim): Nhanh chóng hoàn thành mục tiêu đã đề ra.
 • Tử vi tuổi Bính Ngọ (Thủy): Nhận được phần thưởng vì đã cố gắng hết sức.
 • Tử vi tuổi Mậu Ngọ (Hỏa): Hãy đặt ra những nhiệm vụ có tính thử thách hơn.
 • Tử vi tuổi Canh Ngọ (Thổ): Nhận được sự chú ý của nhiều người khác giới.
 • Tử vi tuổi Nhâm Ngọ (Mộc): Hãy mở lòng đón nhận tình cảm của người khác.
 

8. Con số may mắn hôm nay 20/12/2021 cho tuổi Mùi

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1955 

 Ất Mùi  Kim Nam 9 23 67 84
Nữ  6 47 08 26

 1967

 Đinh Mùi  Thủy Nam  6 95 35 57
Nữ  9 78 87 05

1979 

Kỷ Mùi  Hỏa  Nam  3 04 14 72
Nữ  3 39 52 16

 1991

Tân Mùi  Thổ Nam 9 61 98 49
Nữ  6 18 43 63

 1943
 2003

Quý Mùi  Mộc  Nam  3
6
54
83
29
75
90
37
Nữ  3
9
24
79
03
17
25
88
Câu quyết tử vi hôm nay 20/12/2021 của người tuổi Mùi: 
 
 • Tử vi tuổi Ất Mùi (Kim): Hãy chú ý hơn đến cách cư xử của mình.
 • Tử vi tuổi Đinh Mùi (Thủy): Hãy lý trí hơn khi trao đổi, bàn bạc vấn đề.
 • Tử vi tuổi Kỷ Mùi (Hỏa): Không nên ép buộc người khác nghe theo ý mình.
 • Tử vi tuổi Tân Mùi (Thổ): Hãy lắng nghe cảm nhận, suy nghĩ của nửa kia nhiều hơn.
 • Tử vi tuổi Quý Mùi (Mộc): Không nên vội bắt tay vào làm những việc trọng đại.
Có thể bạn chưa biết:

9. Con số may mắn cho tuổi Thân

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1956 

 Bính Thân  Hỏa Nam  8 41 55 01
Nữ  7 76 09 38

1968 

 Mậu Thân Thổ  Nam 5 80 46 95
Nữ  1 15 73 12

 1980

Canh Thân  Mộc  Nam 2 63 25 49
Nữ  4 07 87 75

 1992

 Nhâm Thân Kim  Nam  8 94 44 27
Nữ  7 28 96 86

 1944
 2004

Giáp Thân  Thủy  Nam  2
5
53
37
34
17
57
64
Nữ  4
1
89
02
05
74
32
19
Câu quyết tử vi hôm nay 20/12/2021 của người tuổi Thân: 
 
 • Tử vi tuổi Giáp Thân (Thủy): Không nhận được sự ủng hộ của mọi người.
 • Tử vi tuổi Bính Thân (Hỏa): Nên bình tĩnh để có thể suy xét mọi vấn đề.
 • Tử vi tuổi Mậu Thân (Thổ): Cố gắng hết sức mình để hoàn thành công việc.
 • Tử vi tuổi Canh Thân (Mộc): Nên lắng nghe những người giàu kinh nghiệm hơn mình.
 • Tử vi tuổi Nhâm Thân (Kim): Không nên nghĩ tới việc dựa dẫm vào người khác.
 

10. Số đẹp hôm nay cho tuổi Dậu

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1957 

Đinh Dậu  Hỏa  Nam  7 14 48 76
Nữ  8 38 63 83

1969

 Kỷ Dậu Thổ Nam  4 07 16 47
Nữ  82 79 27

1981

Tân Dậu  Mộc  Nam  60 32 66
Nữ 5 58 94 15

1993 

Quý Dậu  Kim  Nam  7 71 57 99
Nữ 8 29 03 34

 1945
 2005

 Ất Dậu  Thủy Nam  1
4
93
46
86
25
56
09
Nữ  5
2
67
75
40
11
23
68
Câu quyết tử vi hôm nay 20/12/2021 của người tuổi Dậu: 
 
 • Tử vi tuổi Ất Dậu (Thủy): Chắc chắn, kiên định với quyết định của mình.
 • Tử vi tuổi Đinh Dậu (Hỏa): Hãy xung phong nhận những nhiệm vụ khó.
 • Tử vi tuổi Kỷ Dậu (Thổ): Nhận được sự tin tưởng của người làm lãnh đạo.
 • Tử vi tuổi Tân Dậu (Mộc): Hãy tự tin phát biểu ý kiến xây dựng của mình.
 • Tử vi tuổi Quý Dậu (Kim): Giúp mọi người xung quanh vượt qua khó khăn.
 

11. Con số may mắn hôm nay 20/12/2021 cho tuổi Tuất

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

 1946
 2006

 Bính Tuất Thổ  Nam  9 78 67 05
Nữ  6 43 44 98

 1958

 Mậu Tuất Mộc  Nam  6 06 27 12
Nữ  9 24 74 46

1970 

Canh Tuất   Kim Nam  3 90 08 28
Nữ  3 15 36 79

 1982

 Nhâm Tuất Thủy  Nam  9 87 19 54
Nữ 6 31 95 33

 1994

 Giáp Tuất  Hỏa Nam  9
3
56
63
83
55
68
82
Nữ 6
3
40
26
13
47
51
16
Câu quyết tử vi hôm nay 20/12/2021 của người tuổi Tuất: 
 
 • Tử vi tuổi Giáp Tuất (Hỏa): Quá bị động trong chuyện tình cảm.
 • Tử vi tuổi Bính Tuất (Thổ): Dễ thờ ơ, lạnh nhạt với nửa kia của mình.
 • Tử vi tuổi Mậu Tuất (Mộc): Chớ để kẻ thứ ba có cơ hội chen chân phá hoại hạnh phúc.
 • Tử vi tuổi Canh Tuất (Kim): Hạn chế mâu thuẫn với người có địa vị cao.
 • Tử vi tuổi Nhâm Tuất (Thủy): Hãy thuyết phục người khác bằng lý lẽ hợp lý.
Bạn có biết:

12. Số may mắn cho tuổi Hợi

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1995

Ất Hợi   Hỏa Nam   5 98 14 48
Nữ  1 72 85 64

1959 

 Kỷ Hợi Mộc  Nam  5 54 37 20
Nữ  1 02 91 83

 1971

Tân Hợi  Kim  Nam  2 44 74 16
Nữ 4 28 03 79

1983 

Quý Hợi  Thủy  Nam  8 63 29 08
Nữ 7 35 58 32

1947
2007 

Đinh Hợi   Thổ Nam  8
2
17
86
42
65
50
97
Nữ  7
4
05
23
96
07
45
22
Câu quyết tử vi hôm nay 20/12/2021 của người tuổi Hợi: 
 
 • Tử vi tuổi Ất Hợi (Hỏa): Nhận được sự giúp đỡ của nhiều người.
 • Tử vi tuổi Đinh Hợi (Thổ): Xây dựng được những mối quan hệ tốt đẹp.
 • Tử vi tuổi Kỷ Hợi (Mộc): Không ngại đối diện với khó khăn.
 • Tử vi tuổi Tân Hợi (Kim): Nên thực hiện các công việc cầu tài, cầu phúc.
 • Tử vi tuổi Quý Hợi (Thủy): Chớ nên do dự, bỏ lỡ các thời cơ.
 

  * Cơ sở tìm ra con số may mắn hôm nay 20/12/2021 theo tuổi:

 
Xét về triết học phương Đông, vạn vật trong vũ trụ đều phát sinh từ ngũ hành, chứa trong nó 5 hành tố Kim, Mộc, Thủy, Hỏa và Thổ. Vì thế, ngũ hành được ứng dụng rộng rãi trong đời sống con người, việc tìm ra con số may mắn của mỗi người cũng không ngoại lệ.
 
Theo đó, việc xác định con số may mắn theo 12 con giáp (đủ Lục thập hoa giáp) dựa trên những cơ sở sau:
 
– Ngũ hành
– Thiên can
– Địa chi
– Quái số
 
Đón xem CON SỐ MAY MẮN NGÀY 21/12/2021 THEO NĂM SINH được cập nhật lúc 17h trên Lịch Ngày Tốt!Dự án xem nhiều:

Có thể bạn sẽ quan tâm: