Tử vi thứ 6 ngày 2/9/2022 của 12 con giáp: Dần nổi bật trong ngày Quốc Khánh

Con số may mắn hôm nay, con số may mắn theo 12 con giáp, số đẹp ngày 2/9/2022 theo tuổi của bạn

1. Số đẹp hôm nay cho tuổi Tý

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1984

Giáp Tý

 Kim

Nam

7

02

99 80

Nữ

8

13

42 47

1996

Bính Tý

Thủy

Nam

4

67

33 63

Nữ

2

88

97 06

1948
2008

Mậu Tý

Hỏa

Nam

7
1

20
08

14
77
75
32

Nữ

8
5

22
17

39
81
98
15

1960

Canh Tý

Thổ

Nam

4

37

45 57

Nữ

2 49 50 22

1972

Nhâm Tý

Mộc

Nam

1

43

67 89
Nữ 5 91 98 40
Tử vi hôm nay 2/9/2022 tuổi Tý cần lưu ý điều gì: 

 • Tử vi tuổi Giáp Tý (Kim): Dễ gặp mâu thuẫn với khách hàng, đối tác.
 • Tử vi tuổi Bính Tý (Thủy): Hãy tìm ra nguyên nhân gốc rễ của vấn đề.
 • Tử vi tuổi Mậu Tý (Hỏa): Không nên làm việc với thái độ đối phó.
 • Tử vi tuổi Canh Tý (Thổ): Tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.
 • Tử vi tuổi Nhâm Tý (Mộc): Gia đình thiếu hòa hợp, vợ chồng chưa hiểu nhau.

Tham khảo:

2. Con số may mắn hôm nay 2/9/2022 cho tuổi Sửu

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1985 

Ất Sửu  Kim 

Nam

6

29 85 47

Nữ

9

11 23 06

1997 

Đinh Sửu  Thủy 

Nam

3

05 70 03

Nữ

3 07 05 69

1949
2009

Kỷ Sửu  Hỏa 

Nam

6
9
94
96
76
67
33
58

Nữ

9
6

50
39
24
98
17
70

1961 

Tân Sửu  Thổ 

Nam

3

33 30 25

Nữ

3 17 46 86

1973 

Quý Sửu  Mộc 

Nam

9

14 79 62

Nữ

6

38 51 75
Tử vi hôm nay 2/9/2022 tuổi Sửu cần lưu ý điều gì: 

 • Tử vi tuổi Ất Sửu (Kim): Chớ nên nhốt mình trong thế giới riêng.
 • Tử vi tuổi Đinh Sửu (Thủy): Thường cảm thấy bồn chồn, lo lắng.
 • Tử vi tuổi Kỷ Sửu (Hỏa): Hãy chia sẻ cảm xúc với mọi người.
 • Tử vi tuổi Tân Sửu (Thổ): Có cơ hội gặp được người phù hợp.
 • Tử vi tuổi Quý Sửu (Mộc): Thu hút được sự chú ý của nhiều người.

3. Số cát lành cho tuổi Dần

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1974 

Giáp Dần  Thủy  Nam   8 26 32 92
Nữ  7 90 65 36

1986 

Bính Dần  Hỏa  Nam   5 22 13 57
Nữ   1 16 44 18

1998 

Mậu Dần  Thổ  Nam   2 95 35 69
Nữ   4 14 66 84

1950
  2010 

Canh Dần  Mộc  Nam  5
8
86
47
87
99
02
26
Nữ 1
7
04
09
72
45
49
70

1962 

Nhâm Dần  Kim  Nam  2 98 13 55
Nữ  4 40 87 38

Tử vi hôm nay 2/9/2022 tuổi Dần có điều gì lưu ý:

 • Tử vi tuổi Giáp Dần (Thủy): Nhiệt tình, hăng hái nêu ý kiến của mình.
 • Tử vi tuổi Bính Dần (Hỏa): Là người dẫn đầu xu hướng.
 • Tử vi tuổi Mậu Dần (Thổ): Hãy lắng nghe người khác nhiều hơn.
 • Tử vi tuổi Canh Dần (Mộc): Hãy xuất hành theo hướng hoàng đạo.
 • Tử vi tuổi Nhâm Dần (Kim): Tự tin hơn với định hướng của mình.

4. Số đại phát cho tuổi Mão

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

 1975 

Ất Mão  Thủy Nam   7 33 97 14
Nữ  8 86 08 57

 1987 

Đinh Mão  Hỏa Nam  4 24 75 06
Nữ 2 50 39 93

 1939 
    1999

Kỷ Mão  Thổ Nam   7
1
07
95
56
20
48
62
Nữ 8
5
16
78
64
17
88
37

 1951 

Tân Mão  Mộc Nam  4 42 83 74
Nữ  2 67 40 22

 1963

Quý Mão   Kim Nam  1 85 38 10
Nữ  5 04 79 68

Tử vi hôm nay 2/9/2022 tuổi Mão cần lưu ý điều gì: 

 • Tử vi tuổi Ất Mão (Thủy): Không nên vội vã đưa ra các quyết định đầu tư.
 • Tử vi tuổi Đinh Mão (Hỏa): Không nên tiêu tiền phung phí.
 • Tử vi tuổi Kỷ Mão (Thổ): Chớ nên tin theo lời rủ rê của người không đáng tin cậy.
 • Tử vi tuổi Tân Mão (Mộc): Quan hệ vợ chồng đầm ấm đáng ngưỡng mộ.
 • Tử vi tuổi Quý Mão (Kim): Hãy luôn quan tâm tới người thân của mình.

5. Con số may mắn trong ngày 2/9/2022 cho tuổi Thìn

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1964 

 Giáp Thìn  Hỏa Nam  9 86 34 28
Nữ  6 20 97 43

1976 

 Bính Thìn  Thổ Nam  6 57 46 12
Nữ  9 19 64 85

1988

Mậu Thìn   Mộc Nam  3 78 25 04
Nữ  3 02 58 96

 1940
 2000

Canh Thìn  Kim  Nam  6
9
95
40
14
73
30
67
Nữ 9
6
68
37
05
87
56
72

 1952

 Nhâm Thìn Thủy  Nam  3 89 26 45
Nữ 3 54 90 11
Tử vi hôm nay 2/9/2022 tuổi Thìn cần lưu ý điều gì: 

 • Tử vi tuổi Giáp Thìn (Hỏa): Gắn bó với gia đình của mình.
 • Tử vi tuổi Bính Thìn (Thổ): Gia đình là nơi tiếp thêm cho bạn nhiều động lực.
 • Tử vi tuổi Mậu Thìn (Mộc): Hãy thể hiện tình cảm bằng sự quan tâm.
 • Tử vi tuổi Canh Thìn (Kim): Quan hệ với mọi người hài hòa.
 • Tử vi tuổi Nhâm Thìn (Thủy): Hãy tận hưởng ngày nghỉ của mình.

Đừng bỏ lỡ:

6. Số đẹp hôm nay cho tuổi Tị

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1965 

 Ất Tị Hỏa Nam  8 04 55 68
Nữ  7 77 23 14

1977 

Đinh Tị   Thổ Nam  5 38 69 57
Nữ  1 95 08 22

1989 

Kỷ Tị  Mộc Nam  2 10 75 91
Nữ 4 46 99 07

1941
  2001 

Tân Tị    Kim Nam  5
8
67
28
13
84
85
41
Nữ   1
 7
89
54
40
37
36
79

 1953

Quý Tị   Thủy Nam   2 16 62 50
Nữ  4 48 26 94
Tử vi hôm nay 2/9/2022 tuổi Tị cần lưu ý điều gì: 

 • Tử vi tuổi Ất Tị (Hỏa): Nhận được sự tin tưởng của nhiều người.
 • Tử vi tuổi Đinh Tị (Thổ): Luôn cẩn thận trong bất cứ công việc gì.
 • Tử vi tuổi Kỷ Tị (Mộc): Công lao của bạn sẽ được ghi nhận.
 • Tử vi tuổi Tân Tị (Kim): Gặp gỡ được đối tượng triển vọng.
 • Tử vi tuổi Quý Tị (Thủy): Sắp xếp công việc để thực hiện cho phù hợp.

7. Con số may mắn trong ngày hôm nay cho tuổi Ngọ

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

 1954

 Giáp Ngọ Kim  Nam   1 78 47 35
Nữ   5 33 95 08

1966 

 Bính Ngọ Thủy  Nam   7 62 29 71
Nữ   8 19 53 44

 1978

 Mậu Ngọ  Hỏa Nam   4 80 36 23
Nữ  2 06 69 97

 1990

 Canh Ngọ  Thổ Nam   1 57 11 68
Nữ   5 28 83 10

1942
 2002 

 Nhâm Ngọ  Mộc Nam  4
7
41
93
74
07
88
54
Nữ 2
 8 
15
38
56
91
70
25
Tử vi hôm nay 2/9/2022 tuổi Ngọ cần lưu ý điều gì: 

 • Tử vi tuổi Giáp Ngọ (Kim): Dễ gặp khó khăn do suy nghĩ bế tắc.
 • Tử vi tuổi Bính Ngọ (Thủy): Chớ nên quan sát vấn đề phiến diện.
 • Tử vi tuổi Mậu Ngọ (Hỏa): Không gặp được nhiều thuận lợi trong hôm nay.
 • Tử vi tuổi Canh Ngọ (Thổ): Hãy chú ý hơn đến vấn đề sức khỏe.
 • Tử vi tuổi Nhâm Ngọ (Mộc): Chớ bỏ cuộc khi gặp phải khó khăn.

8. Số phát lộc cho tuổi Mùi

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1955 

 Ất Mùi  Kim Nam 9 49 73 17
Nữ  6 88 39 45

 1967

 Đinh Mùi  Thủy Nam  6 05 54 80
Nữ  9 60 26 59

1979 

Kỷ Mùi  Hỏa  Nam  3 14 87 31
Nữ  3 93 42 66

 1991

Tân Mùi  Thổ Nam 9 36 68 07
Nữ  6 50 15 94

 1943
 2003

Quý Mùi  Mộc  Nam  3
6
78
27
04
90
20
76
Nữ  3
9
46
10
67
85
38
56
Tử vi hôm nay 2/9/2022 tuổi Mùi cần lưu ý điều gì: 

 • Tử vi tuổi Ất Mùi (Kim): Nửa kia sẵn sàng lắng nghe và thấu hiểu.
 • Tử vi tuổi Đinh Mùi (Thủy): Hãy tâm sự nhiều hơn với người thân.
 • Tử vi tuổi Kỷ Mùi (Hỏa): Quá nhạy cảm với góp ý của người khác.
 • Tử vi tuổi Tân Mùi (Thổ): Hãy lắng nghe trước khi vội vàng phải bác
 • Tử vi tuổi Quý Mùi (Mộc): Công việc xuất hiện nhiều khó khăn.

9. Con số may mắn hôm nay 2/9/2022 cho tuổi Thân

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1956 

 Bính Thân  Hỏa Nam  8 96 44 27
Nữ  7 35 87 58

1968 

 Mậu Thân Thổ  Nam 5 77 15 36
Nữ  1 28 69 82

 1980

Canh Thân  Mộc  Nam 2 54 32 17
Nữ  4 12 78 94

 1992

 Nhâm Thân Kim  Nam  8 46 24 09
Nữ  7 08 95 45

 1944
 2004

Giáp Thân  Thủy  Nam  2
5
84
60
59
07
63
71
Nữ  4
1
37
76
88
65
56
02
Tử vi hôm nay 2/9/2022 tuổi Thân cần lưu ý điều gì:

 • Tử vi tuổi Giáp Thân (Thủy): Nhận được nhiều khoản tiền rủng rỉnh
 • Tử vi tuổi Bính Thân (Hỏa): Hãy nghỉ xả hơi và tận hưởng cuộc sống.
 • Tử vi tuổi Mậu Thân (Thổ): Hãy quan tâm đến cảm xúc của người khác nhiều hơn.
 • Tử vi tuổi Canh Thân (Mộc): Không nên nóng nảy ảnh hưởng tình cảm.
 • Tử vi tuổi Nhâm Thân (Kim): Khách hàng đến với bạn ngày một đông.

10. Số may mắn cho tuổi Dậu

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1957 

Đinh Dậu  Hỏa  Nam  7 10 78 52
Nữ  8 57 03 94

1969

 Kỷ Dậu Thổ Nam  4 23 95 40
Nữ  66 14 85

1981

Tân Dậu  Mộc  Nam  45 87 12
Nữ 5 70 22 89

1993 

Quý Dậu  Kim  Nam  7 04 68 37
Nữ 8 98 49 05

 1945
 2005

 Ất Dậu  Thủy Nam  1
4
36
80
53
35
79
26
Nữ  5
2
59
24
06
67
91
83
Tử vi hôm nay 2/9/2022 tuổi Dậu cần lưu ý điều gì: 

 • Tử vi tuổi Ất Dậu (Thủy): Dễ gặp mâu thuẫn với người có chức có quyền
 • Tử vi tuổi Đinh Dậu (Hỏa): Đừng khiến mối quan hệ trở nên căng thẳng.
 • Tử vi tuổi Kỷ Dậu (Thổ): Không nên quá so đo trong chuyện tình cảm.
 • Tử vi tuổi Tân Dậu (Mộc): Nên chủ động quan tâm tới người khác nhiều hơn.
 • Tử vi tuổi Quý Dậu (Kim): Dễ vướng phải những rắc rối bất ngờ.

Xem thêm:

11. Số đẹp hôm nay cho tuổi Tuất

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

 1946
 2006

 Bính Tuất Thổ  Nam  9 60 44 38
Nữ  6 29 76 54

 1958

 Mậu Tuất Mộc  Nam  6 88 15 49
Nữ  9 35 68 77

1970 

Canh Tuất   Kim Nam  3 74 27 03
Nữ  3 06 82 65

 1982

 Nhâm Tuất Thủy  Nam  9 92 30 14
Nữ 6 47 96 28

 1994

 Giáp Tuất  Hỏa Nam  9
3
55
18
09
57
91
84
Nữ 6
3
69
87
28
73
07
48
Tử vi hôm nay 2/9/2022 tuổi Tuất cần lưu ý điều gì: 

 • Tử vi tuổi Giáp Tuất (Hỏa): Không nên hành xử nóng nảy, bột phát.
 • Tử vi tuổi Bính Tuất (Thổ): Hãy thẳng thắn thể hiện quan điểm của mình.
 • Tử vi tuổi Mậu Tuất (Mộc): Vợ chồng hòa hợp, yêu thương và trân trọng nhau.
 • Tử vi tuổi Canh Tuất (Kim): Nửa kia bao dung cho lỗi lầm của bạn.
 • Tử vi tuổi Nhâm Tuất (Thủy): Hãy thay đổi tính xấu của mình.

12. Số cát lành cho tuổi Hợi

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1995

Ất Hợi   Hỏa Nam   5 25 31 19
Nữ  1 96 74 68

1959 

 Kỷ Hợi Mộc  Nam  5 80 67 24
Nữ  1 08 23 95

 1971

Tân Hợi  Kim  Nam  2 01 98 37
Nữ 4 50 14 83

1983 

Quý Hợi  Thủy  Nam  8 19 75 06
Nữ 7 18 46 54

1947
2007 

Đinh Hợi   Thổ Nam  8
2
17
65
59
38
71
47
Nữ  7
4
94
33
40
87
22
60

Tử vi hôm nay 2/9/2022 tuổi Hợi cần lưu ý điều gì: 

 • Tử vi tuổi Ất Hợi (Hỏa): Không nhận được sự ủng hộ của nhiều người.
 • Tử vi tuổi Đinh Hợi (Thổ): Hãy bình tĩnh để đánh giá vấn đề
 • Tử vi tuổi Kỷ Hợi (Mộc): Chớ nên hành động một cách nóng nảy.
 • Tử vi tuổi Tân Hợi (Kim): Hãy dành thời gian ở bên một người nhiều hơn.
 • Tử vi tuổi Quý Hợi (Thủy): Không nên đặt ra những yêu cầu quá cao.

* Cơ sở tìm ra con số may mắn hôm nay 2/9/2022 theo tuổi:

 
Xét về triết học phương Đông, vạn vật trong vũ trụ đều phát sinh từ ngũ hành, chứa trong nó 5 hành tố Kim, Mộc, Thủy, Hỏa và Thổ. Vì thế, ngũ hành được ứng dụng rộng rãi trong đời sống con người, việc tìm ra con số may mắn của mỗi người cũng không ngoại lệ.
 
Theo đó, việc xác định con số may mắn theo 12 con giáp (đủ Lục thập hoa giáp) dựa trên những cơ sở sau:
– Ngũ hành
– Thiên can
– Địa chi
– Quái số
Đón xem CON SỐ MAY MẮN NGÀY 26/8/2022 THEO NĂM SINH được cập nhật lúc 17h trên Lịch Ngày Tốt!
twitter Con số may mắn hôm nay 2/9/2022 theo tuổi: Số LỘC siêu đẹp cho ngày lễ QUỐC KHÁNH Con số may mắn hôm nay 2/9/2022 theo tuổi: Số LỘC siêu đẹp cho ngày lễ QUỐC KHÁNH Con số may mắn hôm nay 2/9/2022 theo tuổi: Số LỘC siêu đẹp cho ngày lễ QUỐC KHÁNH


Dự án xem nhiều:

Có thể bạn sẽ quan tâm: