Tử vi thứ 4 ngày 2/11/2022 của 12 con giáp: Mùi áp lực, Dậu làm ăn có lộc
 
 

1. Số đẹp hôm nay cho tuổi Tý

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1984

Giáp Tý

 Kim

Nam

7

86

13 50

Nữ

8

30

57 99

1996

Bính Tý

Thủy

Nam

4

51

96 37

Nữ

2

07

48 85

1948
2008

Mậu Tý

Hỏa

Nam

7
1

98
15

24
76
16
43

Nữ

8
5

63
29

09
81
71
04

1960

Canh Tý

Thổ

Nam

4

78

33 65

Nữ

2 47 60 22

1972

Nhâm Tý

Mộc

Nam

1

01

45 90
Nữ 5 95 18 56
Tử vi hôm nay 2/11/2022 tuổi Tý cần lưu ý điều gì:  
 • Tử vi tuổi Giáp Tý (Kim): Sau biến cố bạn sẽ mạnh mẽ hơn. 
 • Tử vi tuổi Bính Tý (Thủy): Đi đường xa nên cẩn thận xe cộ.
 • Tử vi tuổi Mậu Tý (Hỏa): Tâm trạng không tốt, không có hứng đi làm.
 • Tử vi tuổi Canh Tý (Thổ): Lúc nóng tính không kiểm soát được lời nói.
 • Tử vi tuổi Nhâm Tý (Mộc): Dễ bị tổn thương vì người thân.

2. Con số may mắn hôm nay 2/11/2022 cho tuổi Sửu

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1985 

Ất Sửu  Kim 

Nam

6

90 02 67

Nữ

9

47 54 92

1997 

Đinh Sửu  Thủy 

Nam

3

78 17 44

Nữ

3 31 69 70

1949
2009

Kỷ Sửu  Hỏa 

Nam

6
9
05
86
83
28
26
53

Nữ

9
6

12
59
40
75
85
08

1961 

Tân Sửu  Thổ 

Nam

3

63 99 37

Nữ

3 27 30 77

1973 

Quý Sửu  Mộc 

Nam

9

56 18 64

Nữ

6

73 61 15
Tử vi hôm nay 2/11/2022 tuổi Sửu cần lưu ý điều gì:

 • Tử vi tuổi Ất Sửu (Kim): Bạn có khoảng thời gian khá khó khăn.
 • Tử vi tuổi Đinh Sửu (Thủy): Mệt mỏi vì cơm áo gạo tiền.
 • Tử vi tuổi Kỷ Sửu (Hỏa): Công việc chật vật, không suôn sẻ.
 • Tử vi tuổi Tân Sửu (Thổ): Mọi chuyện cứ để thuận theo tự nhiên.
 • Tử vi tuổi Quý Sửu (Mộc): Đôi khi bạn phải giả vờ rằng mọi thứ đều ổn.

Xem thêm:

3. Số cát lành cho tuổi Dần

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1974 

Giáp Dần  Thủy  Nam   8 87 16 52
Nữ  7 41 72 19

1986 

Bính Dần  Hỏa  Nam   5 70 09 45
Nữ   1 29 58 77

1998 

Mậu Dần  Thổ  Nam   2 53 66 38
Nữ   4 91 30 62

1950
  2010 

Canh Dần  Mộc  Nam  5
8
18
65
95
47
04
96
Nữ 1
7
03
37
86
23
11
89

1962 

Nhâm Dần  Kim  Nam  2 56 48 73
Nữ  4 25 79 42
Tử vi hôm nay 2/11/2022 tuổi Dần có điều gì lưu ý:
 • Tử vi tuổi Giáp Dần (Thủy): Chơi với bạn tốt thì cuộc sống cũng sẽ tích cực hơn.
 • Tử vi tuổi Bính Dần (Hỏa): Đôi lúc vấn đề không nằm ở chỗ bạn.
 • Tử vi tuổi Mậu Dần (Thổ): Cứ là chính mình nhưng không xấu xa.
 • Tử vi tuổi Canh Dần (Mộc): Ai hiểu mà ở lại thì mình trân quý, còn không thì nghỉ chơi.
 • Tử vi tuổi Nhâm Dần (Kim): Càng ít tham lam thì càng nhẹ đầu.

4. Số đại phát cho tuổi Mão

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

 1975 

Ất Mão  Thủy Nam   7 14 59 88
Nữ  8 52 83 15

 1987 

Đinh Mão  Hỏa Nam  4 78 16 43
Nữ 2 30 60 57

 1939 
    1999

Kỷ Mão  Thổ Nam   7
1
95
26
48
79
09
34
Nữ 8
5
44
07
05
94
96
21

 1951 

Tân Mão  Mộc Nam  4 63 27 76
Nữ  2 87 36 61

 1963

Quý Mão   Kim Nam  1 29 69 18
Nữ  5 75 28 54
Tử vi hôm nay 2/11/2022 tuổi Mão cần lưu ý điều gì: 
 • Tử vi tuổi Ất Mão (Thủy): Cảm xúc tiêu cực dần lấn át tâm trí bạn.
 • Tử vi tuổi Đinh Mão (Hỏa): Công việc suôn sẻ hơn mong đợi.
 • Tử vi tuổi Kỷ Mão (Thổ): Người kinh doanh gặp nhiều may mắn.
 • Tử vi tuổi Tân Mão (Mộc): Thường bỏ lỡ những cơ hội tốt.
 • Tử vi tuổi Quý Mão (Kim): Tính tình xởi lởi, hay thương người.

5. Con số may mắn trong ngày 2/11/2022 cho tuổi Thìn

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1964 

 Giáp Thìn  Hỏa Nam  9 19 74 58
Nữ  6 65 38 73

1976 

 Bính Thìn  Thổ Nam  6 84 56 15
Nữ  9 31 95 67

1988

Mậu Thìn   Mộc Nam  3 44 87 09
Nữ  3 08 49 86

 1940
 2000

Canh Thìn  Kim  Nam  6
9
25
97
63
04
34
21
Nữ 9
6
48
70
12
28
94
48

 1952

 Nhâm Thìn Thủy  Nam  3 02 55 89
Nữ 3 59 60 16
Tử vi hôm nay 2/11/2022 tuổi Thìn cần lưu ý điều gì:

 • Tử vi tuổi Giáp Thìn (Hỏa): Đừng vì sắc mặt hay cảm xúc của người khác mà hành động.
 • Tử vi tuổi Bính Thìn (Thổ): Chấp nhận và tha thứ thì nụ cười sẽ luôn theo bạn.
 • Tử vi tuổi Mậu Thìn (Mộc): Thị phi xảy ra trong cách hành xử.
 • Tử vi tuổi Canh Thìn (Kim): Cố gắng vì tương lai phía trước.
 • Tử vi tuổi Nhâm Thìn (Thủy): Hãy luôn mỉm cười và sống là chính mình.

Tham khảo:

6. Số đẹp hôm nay cho tuổi Tị

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1965 

 Ất Tị  Hỏa Nam  8 64 18 97
Nữ  7 48 75 34

1977 

Đinh Tị   Thổ Nam  5 17 43 58
Nữ  1 95 69 03

1989 

Kỷ Tị  Mộc Nam  2 50 37 89
Nữ 4 23 92 46

1941
  2001 

Tân Tị    Kim Nam  5
8
71
39
06
80
65
12
Nữ   1
 7
08
82
59
25
74
53

 1953

Quý Tị   Thủy Nam   2 57 91 66
Nữ  4 96 40 29
Tử vi hôm nay 2/11/2022 tuổi Tị cần lưu ý điều gì: 
 • Tử vi tuổi Ất Tị (Hỏa): Làm việc gì cũng nên khiêm tốn.
 • Tử vi tuổi Đinh Tị (Thổ): Công việc không đến nỗi tệ.
 • Tử vi tuổi Kỷ Tị (Mộc): Bạn không cần miễn cưỡng tỏ ra vui vẻ.
 • Tử vi tuổi Tân Tị (Kim): Bạn có thể tự sắp xếp mọi công việc.
 • Tử vi tuổi Quý Tị (Thủy): Nên chú ý đến sức khỏe nhiều hơn.

7. Con số may mắn trong ngày hôm nay cho tuổi Ngọ

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

 1954

 Giáp Ngọ Kim  Nam   1 95 55 08
Nữ   5 30 86 47

1966 

 Bính Ngọ Thủy  Nam   7 67 04 93
Nữ   8 11 73 50

 1978

 Mậu Ngọ  Hỏa Nam   4 48 29 84
Nữ  2 03 68 71

 1990

 Canh Ngọ  Thổ Nam   1 72 17 39
Nữ   5 51 99 06

1942
 2002 

 Nhâm Ngọ  Mộc Nam  4
7
26
89
45
32
61
18
Nữ 2
 8 
15
60
76
23
58
97
Tử vi hôm nay 2/11/2022 tuổi Ngọ cần lưu ý điều gì: 
 • Tử vi tuổi Giáp Ngọ (Kim): Bây giờ phải biết trân trọng những đồng tiền kiếm ra.
 • Tử vi tuổi Bính Ngọ (Thủy): Đừng trông chờ sự giúp đỡ từ người khác.
 • Tử vi tuổi Mậu Ngọ (Hỏa): Người tốt thì trân trọng, kẻ xấu thì rời xa. 
 • Tử vi tuổi Canh Ngọ (Thổ): Hay có lộc đường buôn bán, con cái.
 • Tử vi tuổi Nhâm Ngọ (Mộc): Chuyện gia đình nhất định phải đặt lên hàng đầu.

8. Số phát lộc cho tuổi Mùi

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1955 

 Ất Mùi  Kim Nam 9 15 67 99
Nữ  6 48 05 62

 1967

 Đinh Mùi  Thủy Nam  6 76 42 07
Nữ  9 02 98 56

1979 

Kỷ Mùi  Hỏa  Nam  3 59 13 84
Nữ  3 90 55 19

 1991

Tân Mùi  Thổ Nam 9 37 79 60
Nữ  6 83 28 35

 1943
 2003

Quý Mùi  Mộc  Nam  3
6
22
64
86
32
78
29
Nữ  3
9
53
18
95
77
14
52
Tử vi hôm nay 2/11/2022 tuổi Mùi cần lưu ý điều gì: 
 • Tử vi tuổi Ất Mùi (Kim): Công việc dần đi vào đúng quỹ đạo của nó.
 • Tử vi tuổi Đinh Mùi (Thủy): Mọi rắc rối sẽ dần lắng xuống.
 • Tử vi tuổi Kỷ Mùi (Hỏa): Tình yêu thương gia đình lớn hơn công việc.
 • Tử vi tuổi Tân Mùi (Thổ): Vui vẻ chấp nhận mọi nỗi buồn.
 • Tử vi tuổi Quý Mùi (Mộc): Tính tình hiền lành nhưng dễ gặp kẻ gian.

9. Con số may mắn hôm nay 2/11/2022 cho tuổi Thân

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1956 

 Bính Thân  Hỏa Nam  8 33 50 97
Nữ  7 86 38 45

1968 

 Mậu Thân Thổ  Nam 5 47 94 18
Nữ  1 15 69 83

 1980

Canh Thân  Mộc  Nam 2 60 25 59
Nữ  4 28 76 32

 1992

 Nhâm Thân Kim  Nam  8 92 17 04
Nữ  7 03 89 65

 1944
 2004

Giáp Thân  Thủy  Nam  2
5
57
78
41
02
77
26
Nữ  4
1
12
84
79
16
58
40
Tử vi hôm nay 2/11/2022 tuổi Thân cần lưu ý điều gì:

 • Tử vi tuổi Giáp Thân (Thủy): Mong bạn có đủ mạnh mẽ để gánh việc.
 • Tử vi tuổi Bính Thân (Hỏa): Hay phải nghe những lời khó nghe.
 • Tử vi tuổi Mậu Thân (Thổ): Học cách lăn xả để học hỏi, đừng thụ động.
 • Tử vi tuổi Canh Thân (Mộc): Hãy sống đơn giản mà không đơn điệu.
 • Tử vi tuổi Nhâm Thân (Kim): Đừng ngại ngần khi bắt đầu mọi thứ từ con số 0.

10. Số may mắn cho tuổi Dậu

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1957 

Đinh Dậu  Hỏa  Nam  7 46 17 79
Nữ  8 07 54 85

1969

 Kỷ Dậu Thổ Nam  4 59 86 04
Nữ  98 32 19

1981

Tân Dậu  Mộc  Nam  12 75 47
Nữ 5 74 09 51

1993 

Quý Dậu  Kim  Nam  7 35 62 97
Nữ 8 88 27 69

 1945
 2005

 Ất Dậu  Thủy Nam  1
4
29
60
94
48
36
25
Nữ  5
2
37
96
53
10
77
58
Tử vi hôm nay 2/11/2022 tuổi Dậu cần lưu ý điều gì:
 • Tử vi tuổi Ất Dậu (Thủy): Luôn vui vẻ đón nhận mọi khó khăn.
 • Tử vi tuổi Đinh Dậu (Hỏa): Ai lừa bạn thì họ gánh nghiệp, đừng lo lắng.
 • Tử vi tuổi Kỷ Dậu (Thổ): Đừng chần chừ khi giúp người khác.
 • Tử vi tuổi Tân Dậu (Mộc): Bạn luôn luôn tử tế với người khác.
 • Tử vi tuổi Quý Dậu (Kim): Tinh thần dạo gần đây xuống dốc.

11. Số đẹp hôm nay cho tuổi Tuất

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

 1946
 2006

 Bính Tuất Thổ  Nam  9 39 64 90
Nữ  6 70 08 47

 1958

 Mậu Tuất Mộc  Nam  6 45 52 84
Nữ  9 06 97 18

1970 

Canh Tuất   Kim Nam  3 28 46 73
Nữ  3 95 89 45

 1982

 Nhâm Tuất Thủy  Nam  9 13 22 69
Nữ 6 82 19 05

 1994

 Giáp Tuất  Hỏa Nam  9
3
44
61
75
38
59
26
Nữ 6
3
58
76
87
24
30
85
Tử vi hôm nay 2/11/2022 tuổi Tuất cần lưu ý điều gì:

 • Tử vi tuổi Giáp Tuất (Hỏa): Bạn được lòng khá nhiều người khi đi làm.
 • Tử vi tuổi Bính Tuất (Thổ): Đừng ngại bắt đầu lại từ đầu trong công việc.
 • Tử vi tuổi Mậu Tuất (Mộc): Bạn dễ bị tổn thương vì lời nói của người khác.
 • Tử vi tuổi Canh Tuất (Kim): Tính tình rộng lượng nhưng hay gặp kẻ gian.
 • Tử vi tuổi Nhâm Tuất (Thủy): Khi làm việc thiện chớ nên tính toán.

Đừng bỏ lỡ:

12. Số cát lành cho tuổi Hợi

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1995

Ất Hợi   Hỏa Nam   5 17 67 03
Nữ  1 56 38 98

1959 

 Kỷ Hợi Mộc  Nam  5 34 85 40
Nữ  1 80 46 65

 1971

Tân Hợi  Kim  Nam  2 09 73 87
Nữ 4 78 44 13

1983 

Quý Hợi  Thủy  Nam  8 26 93 59
Nữ 7 51 18 36

1947
2007 

Đinh Hợi   Thổ Nam  8
2
95
49
57
05
23
71
Nữ  7
4
70
15
29
47
55
91
Tử vi hôm nay 2/11/2022 tuổi Hợi cần lưu ý điều gì: 
 • Tử vi tuổi Ất Hợi (Hỏa): Đừng áp lực bởi những chuyện không thể thay đổi.
 • Tử vi tuổi Đinh Hợi (Thổ): Công việc không được như ý muốn.
 • Tử vi tuổi Kỷ Hợi (Mộc): Bạn dành thời gian cho bản thân và gia đình nhiều hơn.
 • Tử vi tuổi Tân Hợi (Kim): Áp lực đến từ những chuyện nhỏ nhặt.
 • Tử vi tuổi Quý Hợi (Thủy): Bạn bình thản đối diện với mọi chuyện!

* Cơ sở tìm ra con số may mắn hôm nay 2/11/2022 theo tuổi:

 
Xét về triết học phương Đông, vạn vật trong vũ trụ đều phát sinh từ ngũ hành, chứa trong nó 5 hành tố Kim, Mộc, Thủy, Hỏa và Thổ. Vì thế, ngũ hành được ứng dụng rộng rãi trong đời sống con người, việc tìm ra con số may mắn của mỗi người cũng không ngoại lệ.
 
Theo đó, việc xác định con số may mắn theo 12 con giáp (đủ Lục thập hoa giáp) dựa trên những cơ sở sau:
 
– Ngũ hành
– Thiên can
– Địa chi
– Quái số
 
Đón xem CON SỐ MAY MẮN NGÀY 3/11/2022 THEO NĂM SINH được cập nhật lúc 18h trên Lịch Ngày Tốt!

 

twitter Con số may mắn hôm nay 2/11/2022 theo tuổi: Chọn số ĐẠI PHÁT giúp bạn ĐỔI ĐỜI Con số may mắn hôm nay 2/11/2022 theo tuổi: Chọn số ĐẠI PHÁT giúp bạn ĐỔI ĐỜI Con số may mắn hôm nay 2/11/2022 theo tuổi: Chọn số ĐẠI PHÁT giúp bạn ĐỔI ĐỜI


Dự án xem nhiều:

Có thể bạn sẽ quan tâm: