Tử vi thứ 6 ngày 18/2/2022 của 12 con giáp: Tý hạnh phúc, Tị trục trặc

 
 

Con số may mắn hôm nay, con số may mắn theo 12 con giáp, số đẹp ngày 18/2/2022 theo năm sinh của bạn

1. Số đẹp hôm nay cho tuổi Tý

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1984

Giáp Tý

 Kim

Nam

7

20

77 56

Nữ

8

89

42 05

1996

Bính Tý

Thủy

Nam

4

54

18 99

Nữ

2

07

60 41

1948
2008

Mậu Tý

Hỏa

Nam

7
1

68
43

34
96
17
64

Nữ

8
5

75
36

53
27
22
85

1960

Canh Tý

Thổ

Nam

4

91

02 38

Nữ

2 14 88 76

1972

Nhâm Tý

Mộc

Nam

1

83

15 97
Nữ 5 69 48 12

Tử vi hôm nay 18/2/2022 tuổi Tý cần lưu ý điều gì: 
 
 • Tử vi tuổi Giáp Tý (Kim): Dễ vướng phải những điều không mong muốn.
 • Tử vi tuổi Bính Tý (Thủy): Công việc tiến triển không thuận lợi.
 • Tử vi tuổi Mậu Tý (Hỏa): Hãy bình tĩnh nhìn nhận, đánh giá vấn đề.
 • Tử vi tuổi Canh Tý (Thổ): Nhận được sự yêu thương của nhiều người.
 • Tử vi tuổi Nhâm Tý (Mộc): Hãy mở rộng lòng mình để đón nhận hạnh phúc.
 

2. Con số may mắn hôm nay 18/2/2022 cho tuổi Sửu

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1985 

Ất Sửu  Kim 

Nam

6

65 09 98

Nữ

9

33 76 01

1997 

Đinh Sửu  Thủy 

Nam

3

84 25 57

Nữ

3 06 81 66

1949
2009

Kỷ Sửu  Hỏa 

Nam

6
9
47
15
18
67
75
38

Nữ

9
6

93
58
36
40
20
83

1961 

Tân Sửu  Thổ 

Nam

3

29 95 46

Nữ

3 70 54 17

1973 

Quý Sửu  Mộc 

Nam

9

35 79 64

Nữ

6

87 26 55
Tử vi hôm nay 18/2/2022 tuổi Sửu cần lưu ý điều gì: 
 
 • Tử vi tuổi Ất Sửu (Kim): Khẳng định được giá trị của bản thân.
 • Tử vi tuổi Đinh Sửu (Thủy): Nhận được sự yêu mến và tôn trọng của người khác.
 • Tử vi tuổi Kỷ Sửu (Hỏa): Dũng cảm thử sức ở những lĩnh vực mới.
 • Tử vi tuổi Tân Sửu (Thổ): Quan hệ vợ chồng không được hài hòa.
 • Tử vi tuổi Quý Sửu (Mộc): Hãy hạ cái tôi của mình xuống và lắng nghe mọi người.
Tìm hiểu ngay:

3. Số cát lành cho tuổi Dần

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1974 

Giáp Dần  Thủy  Nam   8 49 62 18
Nữ  7 65 97 43

1986 

Bính Dần  Hỏa  Nam   5 17 58 60
Nữ   1 80 05 33

1998 

Mậu Dần  Thổ  Nam   2 34 46 91
Nữ   4 76 11 59

1950
  2010 

Canh Dần  Mộc  Nam  5
8
03
55
39
87
86
08
Nữ 1
7
98
24
22
75
70
16

1962 

Nhâm Dần  Kim  Nam  2 69 38 95
Nữ  4 10 56 29
Tử vi hôm nay 18/2/2022 tuổi Dần cần lưu ý điều gì: 
 
 • Tử vi tuổi Giáp Dần (Thủy): Nhận được tiền lương, tiền thưởng xứng đáng.
 • Tử vi tuổi Bính Dần (Hỏa): Nhận được sự tin tưởng và đầu tư của đối tác.
 • Tử vi tuổi Mậu Dần (Thổ): Hãy thử sức mình ở những lĩnh vực mới mẻ.
 • Tử vi tuổi Canh Dần (Mộc): Nên quan tâm hơn đến các vấn đề sức khỏe.
 • Tử vi tuổi Nhâm Dần (Kim): Khám phá ra năng lực tiềm ẩn của bản thân.
 

4. Con số may mắn trong ngày hôm nay cho tuổi Mão

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

 1975 

Ất Mão  Thủy Nam   7 90 76 23
Nữ  8 47 01 88

 1987 

Đinh Mão  Hỏa Nam  4 11 65 54
Nữ 2 69 20 17

 1939 
    1999

Kỷ Mão  Thổ Nam   7
1
25
78
84
19
68
45
Nữ 8
5
50
08
97
44
06
79

 1951 

Tân Mão  Mộc Nam  4 86 58 30
Nữ  2 37 66 94

 1963

Quý Mão   Kim Nam  1 95 32 57
Nữ  5 53 87 05
Tử vi hôm nay 18/2/2022 tuổi Mão cần lưu ý điều gì: 
 
 • Tử vi tuổi Ất Mão (Thủy): Biết cách thay đổi góc độ nhìn nhận vấn đề.
 • Tử vi tuổi Đinh Mão (Hỏa): Hãy nắm bắt cơ hội xuất hiện trước mắt.
 • Tử vi tuổi Kỷ Mão (Thổ): Tìm ra hướng phát triển mới phù hợp.
 • Tử vi tuổi Tân Mão (Mộc): Nên chú ý hơn đến sức khỏe của bản thân.
 • Tử vi tuổi Quý Mão (Kim): Lắng nghe lời khuyên của những người đi trước.
Có thể bạn quan tâm:

5. Số phát lộc cho tuổi Thìn

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1964 

 Giáp Thìn  Hỏa Nam  9 60 82 45
Nữ  6 37 54 72

1976 

 Bính Thìn  Thổ Nam  6 96 07 11
Nữ  9 22 68 87

1988

Mậu Thìn   Mộc Nam  3 78 16 53
Nữ  3 04 93 26

 1940
 2000

Canh Thìn  Kim  Nam  6
9
59
13
35
76
68
34
Nữ 9
6
86
47
29
61
95
19

 1952

 Nhâm Thìn Thủy  Nam  3 28 43 06
Nữ 3 64 38 75
Tử vi hôm nay 18/2/2022 tuổi Thìn cần lưu ý điều gì: 
 
 • Tử vi tuổi Giáp Thìn (Hỏa): Phải đối diện với nhiều đổ vỡ, tổn thương.
 • Tử vi tuổi Bính Thìn (Thổ): Vợ chồng không nên lạnh nhạt với nhau.
 • Tử vi tuổi Mậu Thìn (Mộc): Hãy tích cực sửa chữa những sai lầm của mình.
 • Tử vi tuổi Canh Thìn (Kim): Dễ gặp mâu thuẫn với cấp trên.
 • Tử vi tuổi Nhâm Thìn (Thủy): Hãy hạn chế việc tranh cãi với người khác.
 

6. Con số may mắn hôm nay 18/2/2022 cho tuổi Tị

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1965 

 Ất Tị  Hỏa Nam  8 73 26 58
Nữ  7 48 84 05

1977 

Đinh Tị   Thổ Nam  5 07 67 94
Nữ  1 54 18 69

1989 

Kỷ Tị  Mộc Nam  2 96 45 13
Nữ 4 23 71 85

1941
  2001 

Tân Tị    Kim Nam  5
8
35
88
06
97
78
21
Nữ   1
 7
14
63
59
38
47
15

 1953

Quý Tị   Thủy Nam   2 49 77 34
Nữ  4 98 16 87
Tử vi hôm nay 18/2/2022 tuổi Tị cần lưu ý điều gì: 
 
 • Tử vi tuổi Ất Tị (Hỏa): Nhiều chuyện không như ý muốn xảy ra với bạn.
 • Tử vi tuổi Đinh Tị (Thổ): Hãy tập trung, cố gắng vào công việc của mình.
 • Tử vi tuổi Kỷ Tị (Mộc): Nên nhờ sự giúp đỡ của mọi người xung quanh.
 • Tử vi tuổi Tân Tị (Kim): Hãy dũng cảm đối mặt với vấn đề.
 • Tử vi tuổi Quý Tị (Thủy): Không nên cố gắng chịu đựng mọi việc một mình.
 

7. Số đẹp hôm nay cho tuổi Ngọ

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

 1954

 Giáp Ngọ Kim  Nam   1 77 59 10
Nữ   5 42 25 79

1966 

 Bính Ngọ Thủy  Nam   7 06 93 54
Nữ   8 39 16 85

 1978

 Mậu Ngọ  Hỏa Nam   4 86 70 09
Nữ  2 15 08 97

 1990

 Canh Ngọ  Thổ Nam   1 90 37 26
Nữ   5 56 83 61

1942
 2002 

 Nhâm Ngọ  Mộc Nam  4
7
68
20
46
60
33
48
Nữ 2
 8 
81
35
24
76
75
53
Tử vi hôm nay 18/2/2022 tuổi Ngọ cần lưu ý điều gì: 
 
 • Tử vi tuổi Giáp Ngọ (Kim): Nhanh chóng hoàn thành mục tiêu đã đề ra.
 • Tử vi tuổi Bính Ngọ (Thủy): Sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh.
 • Tử vi tuổi Mậu Ngọ (Hỏa): Hãy đặt ra những nhiệm vụ có tính thử thách hơn.
 • Tử vi tuổi Canh Ngọ (Thổ): Đừng vội vàng hài lòng với thực tại.
 • Tử vi tuổi Nhâm Ngọ (Mộc): Hãy mở lòng đón nhận tình cảm của người khác.
Đừng bỏ lỡ: 

8. Số phát lộc cho tuổi Mùi

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1955 

 Ất Mùi  Kim Nam 9 56 27 08
Nữ  6 03 84 45

 1967

 Đinh Mùi  Thủy Nam  6 41 18 63
Nữ  9 97 53 16

1979 

Kỷ Mùi  Hỏa  Nam  3 36 49 87
Nữ  3 78 96 20

 1991

Tân Mùi  Thổ Nam 9 14 75 93
Nữ  6 82 04 58

 1943
 2003

Quý Mùi  Mộc  Nam  3
6
66
21
38
89
74
35
Nữ  3
9
95
50
23
67
80
48
Tử vi hôm nay 18/2/2022 tuổi Mùi cần lưu ý điều gì: 
 
 • Tử vi tuổi Ất Mùi (Kim): Nhận được sự đánh giá cao của mọi người.
 • Tử vi tuổi Đinh Mùi (Thủy): Hãy sẵn sàng thử sức trong những nhiệm vụ khó.
 • Tử vi tuổi Kỷ Mùi (Hỏa): Nhận được sự đề bạt của cấp trên.
 • Tử vi tuổi Tân Mùi (Thổ): Hãy lắng nghe cảm nhận, suy nghĩ của nửa kia nhiều hơn.
 • Tử vi tuổi Quý Mùi (Mộc): Không nên vội bắt tay vào làm những việc trọng đại.
 

9. Số cát lành cho tuổi Thân

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1956 

 Bính Thân  Hỏa Nam  8 23 57 99
Nữ  7 85 43 17

1968 

 Mậu Thân Thổ  Nam 5 39 75 54
Nữ  1 60 29 48

 1980

Canh Thân  Mộc  Nam 2 12 98 26
Nữ  4 78 03 84

 1992

 Nhâm Thân Kim  Nam  8 09 86 30
Nữ  7 46 14 67

 1944
 2004

Giáp Thân  Thủy  Nam  2
5
97
51
68
37
05
79
Nữ  4
1
18
65
76
40
24
38
Tử vi hôm nay 18/2/2022 tuổi Thân cần lưu ý điều gì: 
 
 • Tử vi tuổi Giáp Thân (Thủy): Không nên nóng nảy khi đối diện với khó khăn.
 • Tử vi tuổi Bính Thân (Hỏa): Nên bình tĩnh để có thể suy xét mọi vấn đề.
 • Tử vi tuổi Mậu Thân (Thổ): Không nên ương bướng, làm việc theo ý mình
 • Tử vi tuổi Canh Thân (Mộc): Nên lắng nghe những người giàu kinh nghiệm hơn mình.
 • Tử vi tuổi Nhâm Thân (Kim): Khó tìm được người phù hợp trong tình cảm.
 

10. Số may mắn cho tuổi Dậu

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1957 

Đinh Dậu  Hỏa  Nam  7 61 09 97
Nữ  8 07 44 68

1969

 Kỷ Dậu Thổ Nam  4 55 73 12
Nữ  80 11 48

1981

Tân Dậu  Mộc  Nam  16 85 35
Nữ 5 49 28 86

1993 

Quý Dậu  Kim  Nam  7 75 90 04
Nữ 8 36 57 78

 1945
 2005

 Ất Dậu  Thủy Nam  1
4
96
27
39
65
25
56
Nữ  5
2
52
84
24
76
98
60
Tử vi hôm nay 18/2/2022 tuổi Dậu cần lưu ý điều gì: 
 
 • Tử vi tuổi Ất Dậu (Thủy): Chắc chắn, kiên định với quyết định của mình.
 • Tử vi tuổi Đinh Dậu (Hỏa): Hãy bắt tay vào thực hiện những kế hoạch đang ấp ủ.
 • Tử vi tuổi Kỷ Dậu (Thổ): Nên lắng nghe ý kiến của cấp dưới nhiều hơn.
 • Tử vi tuổi Tân Dậu (Mộc): Chớ nên đưa ra những quyết định võ đoán.
 • Tử vi tuổi Quý Dậu (Kim): Hãy đặt ra những mục tiêu tham vọng.
Bạn có biết:

11. Con số may mắn trong ngày 18/2/2022 cho tuổi Tuất

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

 1946
 2006

 Bính Tuất Thổ  Nam  9 15 62 96
Nữ  6 40 28 73

 1958

 Mậu Tuất Mộc  Nam  6 76 97 20
Nữ  9 39 04 87

1970 

Canh Tuất   Kim Nam  3 88 75 14
Nữ  3 07 59 68

 1982

 Nhâm Tuất Thủy  Nam  9 64 33 45
Nữ 6 22 86 30

 1994

 Giáp Tuất  Hỏa Nam  9
3
95
54
41
18
56
09
Nữ 6
3
70
37
25
84
67
79
Tử vi hôm nay 18/2/2022 tuổi Tuất cần lưu ý điều gì: 
 
 • Tử vi tuổi Giáp Tuất (Hỏa): Khó đạt được bước phát triển như mong muốn.
 • Tử vi tuổi Bính Tuất (Thổ): Dễ thờ ơ, lạnh nhạt với nửa kia của mình.
 • Tử vi tuổi Mậu Tuất (Mộc): Cùng nửa kia xây dựng gia đình hạnh phúc.
 • Tử vi tuổi Canh Tuất (Kim): Đánh giá lại bản thân và các kế hoạch của mình.
 • Tử vi tuổi Nhâm Tuất (Thủy): Hãy thay đổi những điểm chưa hợp lý.
 

12. Số đẹp hôm nay cho tuổi Hợi

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1995

Ất Hợi   Hỏa Nam   5 98 43 07
Nữ  1 57 65 31

1959 

 Kỷ Hợi Mộc  Nam  5 16 84 60
Nữ  1 44 17 86

 1971

Tân Hợi  Kim  Nam  2 70 38 14
Nữ 4 06 94 55

1983 

Quý Hợi  Thủy  Nam  8 21 08 97
Nữ 7 80 53 28

1947
2007 

Đinh Hợi   Thổ Nam  8
2
37
64
76
27
45
78
Nữ  7
4
75
18
48
69
67
23
Tử vi hôm nay 18/2/2022 tuổi Hợi cần lưu ý điều gì: 
 
 • Tử vi tuổi Ất Hợi (Hỏa): Nhận được sự giúp đỡ của nhiều người.
 • Tử vi tuổi Đinh Hợi (Thổ): Tự tin thực hiện những kế hoạch đặt ra.
 • Tử vi tuổi Kỷ Hợi (Mộc): Không ngại đối diện với khó khăn.
 • Tử vi tuổi Tân Hợi (Kim): Hòa hợp với nửa kia của mình.
 • Tử vi tuổi Quý Hợi (Thủy): Mối quan hệ tốt đẹp với gia đình.
 

* Cơ sở tìm ra con số may mắn hôm nay 18/2/2022 theo tuổi:

 
Xét về triết học phương Đông, vạn vật trong vũ trụ đều phát sinh từ ngũ hành, chứa trong nó 5 hành tố Kim, Mộc, Thủy, Hỏa và Thổ. Vì thế, ngũ hành được ứng dụng rộng rãi trong đời sống con người, việc tìm ra con số may mắn của mỗi người cũng không ngoại lệ.
 
Theo đó, việc xác định con số may mắn theo 12 con giáp (đủ Lục thập hoa giáp) dựa trên những cơ sở sau:
 
– Ngũ hành
– Thiên can
– Địa chi
– Quái số
 
Đón xem CON SỐ MAY MẮN NGÀY 19/2/2022 THEO NĂM SINH được cập nhật lúc 17h trên Lịch Ngày Tốt!Dự án xem nhiều:

Có thể bạn sẽ quan tâm: