Con số may mắn hôm nay, con số may mắn theo 12 con giáp, số đẹp ngày 17/12/2021 theo tuổi của bạn

1. Số đẹp hôm nay cho tuổi Tý

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1984

Giáp Tý

 Kim

Nam

7

24

49 92

Nữ

8

38

11 50

1996

Bính Tý

Thủy

Nam

4

81

65 42

Nữ

2

17

72 23

1948
2008

Mậu Tý

Hỏa

Nam

7
1

95
41

22
80
74
05

Nữ

8
5

09
50

76
34
15
68

1960

Canh Tý

Thổ

Nam

4

83

42 39

Nữ

2 27 94 54

1972

Nhâm Tý

Mộc

Nam

1

12

28 89
Nữ 5 98 52 48

Điểm nổi bật trong tử vi hôm nay 17/12/2021 của người tuổi Tý: 
 
 • Tử vi tuổi Giáp Tý (Kim): Sự nghiệp phát triển thuận lợi như ý muốn.
 • Tử vi tuổi Bính Tý (Thủy): Hãy bắt tay vào thực hiện những kế hoạch của mình.
 • Tử vi tuổi Mậu Tý (Hỏa): Lãnh đạo đánh giá cao và trao cơ hội cất nhắc.
 • Tử vi tuổi Canh Tý (Thổ): Hãy dũng cảm nêu lên ý kiến của bản thân.
 • Tử vi tuổi Nhâm Tý (Mộc): Hãy quan tâm hơn đến sức khỏe của mình.
Đọc thêm:

2. Con số may mắn hôm nay 17/12/2021 cho tuổi Sửu

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1985 

Ất Sửu  Kim 

Nam

6

04 12 38

Nữ

9

68 26 72

1997 

Đinh Sửu  Thủy 

Nam

3

29 83 44

Nữ

3 37 92 50

1949
2009

Kỷ Sửu  Hỏa 

Nam

6
9
89
40
34
07
91
62

Nữ

9
6

92
61
45
12
81
29

1961 

Tân Sửu  Thổ 

Nam

3

74 30 18

Nữ

3 52 68 77

1973 

Quý Sửu  Mộc 

Nam

9

12 87 43

Nữ

6

38 22 97
Điểm nổi bật trong tử vi hôm nay 17/12/2021 của người tuổi Sửu: 
 
 • Tử vi tuổi Ất Sửu (Kim): Không nên so đo thắng thua với người thân của mình.
 • Tử vi tuổi Đinh Sửu (Thủy): Hãy hạ cái tôi cá nhân của mình xuống.
 • Tử vi tuổi Kỷ Sửu (Hỏa): Hãy nhường nhịn nửa kia của mình nhiều hơn.
 • Tử vi tuổi Tân Sửu (Thổ): Không nên tự tiện làm mọi việc theo ý mình.
 • Tử vi tuổi Quý Sửu (Mộc): Chớ gây ảnh hưởng đến tập thể.
 

3. Số phát lộc cho tuổi Dần

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1974 

Giáp Dần  Thủy  Nam   8 27 88 42
Nữ  7 08 34 64

1986 

Bính Dần  Hỏa  Nam   5 94 12 39
Nữ   1 45 52 27

1998 

Mậu Dần  Thổ  Nam   2 61 96 01
Nữ   4 38 74 82

1950
  2010 

Canh Dần  Mộc  Nam   5
8
80
50
05
37
19
72
Nữ 1
7
24
37
49
61
93
52

1962 

Nhâm Dần  Kim  Nam   2 79 90 24
Nữ   4 13 58 83
Điểm nổi bật trong tử vi hôm nay 17/12/2021 của người tuổi Dần: 
 
 • Tử vi tuổi Giáp Dần (Thủy): Đối diện với những sự cố không mong muốn.
 • Tử vi tuổi Bính Dần (Hỏa): Hãy cẩn thận khi kết giao với người khác.
 • Tử vi tuổi Mậu Dần (Thổ): Luôn kiểm chứng thông tin trước khi làm việc.
 • Tử vi tuổi Canh Dần (Mộc): Hãy tin tưởng và dựa dẫm vào gia đình nhiều hơn.
 • Tử vi tuổi Nhâm Dần (Kim): Hãy suy nghĩ lạc quan và tích cực.
Đừng bỏ lỡ:

4. Số cát lành cho tuổi Mão

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

 1975 

Ất Mão  Thủy Nam   7 71 21 39
Nữ  8 45 18 52

 1987 

Đinh Mão  Hỏa Nam  4 63 37 88
Nữ 2 11 40 27

 1939 
    1999

Kỷ Mão  Thổ Nam   7
1
89
27
91
74
02
46
Nữ 8
5
08
34
51
10
92
67

 1951 

Tân Mão  Mộc Nam  4 97 02 15
Nữ  2 59 86 36

 1963

Quý Mão   Kim Nam  1 78 44 81
Nữ  5 13 37 25
Điểm nổi bật trong tử vi hôm nay 17/12/2021 của người tuổi Mão: 
 
 • Tử vi tuổi Ất Mão (Thủy): Quyết tâm đối diện với khuyết điểm của mình.
 • Tử vi tuổi Đinh Mão (Hỏa): Giải quyết những công việc còn đang dang dở.
 • Tử vi tuổi Kỷ Mão (Thổ): Dũng cảm thừa nhận sai sót của mình.
 • Tử vi tuổi Tân Mão (Mộc): Nhận được sự giúp đỡ của mọi người xung quanh.
 • Tử vi tuổi Quý Mão (Kim): Chú ý giữ gìn sức khỏe, đừng để ngã bệnh.
 

5. Con số may mắn trong ngày hôm nay cho tuổi Thìn

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1964 

 Giáp Thìn  Hỏa Nam  9 29 98 42
Nữ  6 14 40 59

1976 

 Bính Thìn  Thổ Nam  6 77 61 23
Nữ  9 48 15 82

1988

Mậu Thìn   Mộc Nam  3 36 70 61
Nữ  3 09 22 97

 1940
 2000

Canh Thìn  Kim  Nam  6
9
68
12
01
44
38
79
Nữ 9
6
58
93
17
63
80
27

 1952

 Nhâm Thìn Thủy  Nam  3 39 94 08
Nữ 3 10 75 56

Điểm nổi bật trong tử vi hôm nay 17/12/2021 của người tuổi Thìn: 
 
 • Tử vi tuổi Giáp Thìn (Hỏa): Quyết tâm thực hiện những điều mình cho là đúng.
 • Tử vi tuổi Bính Thìn (Thổ): Không nên cứng đầu, bỏ ngoài tai lời người khác.
 • Tử vi tuổi Mậu Thìn (Mộc): Không nên đưa ra những quyết định võ đoán.
 • Tử vi tuổi Canh Thìn (Kim): Chớ nên áp đặt ý kiến của mình cho người khác.
 • Tử vi tuổi Nhâm Thìn (Thủy): Nên tôn trọng nửa kia của mình hơn.
 

6. Số đẹp hôm nay cho tuổi Tị

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1965 

 Ất Tị  Hỏa Nam  8 48 77 96
Nữ  7 83 34 52

1977 

Đinh Tị   Thổ Nam  5 21 40 17
Nữ  1 94 18 88

1989 

Kỷ Tị  Mộc Nam  2 37 62 05
Nữ 4 13 57 76

1941
  2001 

Tân Tị    Kim Nam  5
8
62
54
02
91
29
37
Nữ   1
 7
71
19
22
85
47
59

 1953

Quý Tị   Thủy Nam   2 28 43 16
Nữ  4 69 75 80
Điểm nổi bật trong tử vi hôm nay 17/12/2021 của người tuổi Tị: 
 
 • Tử vi tuổi Ất Tị (Hỏa): Không nên đánh giá bản thân quá cao.
 • Tử vi tuổi Đinh Tị (Thổ): Không nên coi thường mọi người xung quanh.
 • Tử vi tuổi Kỷ Tị (Mộc): Chủ quan, lơ là, dễ giậm chân tại chỗ.
 • Tử vi tuổi Tân Tị (Kim): Đặt ra những yêu cầu quá cao với người khác.
 • Tử vi tuổi Quý Tị (Thủy): Hãy lựa chọn ở bên những người chân thành với mình.
Có thể bạn chưa biết:

7. Con số may mắn hôm nay 17/12/2021 cho tuổi Ngọ

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

 1954

 Giáp Ngọ Kim  Nam   1 12 28 87
Nữ   5 70 37 41

1966 

 Bính Ngọ Thủy  Nam   7 26 65 53
Nữ   8 81 42 08

 1978

 Mậu Ngọ  Hỏa Nam   4 93 77 11
Nữ  2 05 83 35

 1990

 Canh Ngọ  Thổ Nam   1 44 17 76
Nữ   5 53 39 97

1942
 2002 

 Nhâm Ngọ  Mộc Nam  4
7
61
74
25
42
57
18
Nữ 2
 8 
31
79
68
03
40
93
Điểm nổi bật trong tử vi hôm nay 17/12/2021 của người tuổi Ngọ: 
 
 • Tử vi tuổi Giáp Ngọ (Kim): Nhận được sự đáng giá cao của người khác.
 • Tử vi tuổi Bính Ngọ (Thủy): Làm việc nghiêm túc, được giao trọng trách.
 • Tử vi tuổi Mậu Ngọ (Hỏa): Chớ nên nản lòng khi đối diện với khó khăn.
 • Tử vi tuổi Canh Ngọ (Thổ): Đừng ngại ngần khi có cơ hội rèn luyện bản thân.
 • Tử vi tuổi Nhâm Ngọ (Mộc): Nên xuất hành theo các hướng hoàng đạo.
 

8. Số may mắn cho tuổi Mùi

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1955 

 Ất Mùi  Kim Nam 9 95 23 37
Nữ  6 71 15 60

 1967

 Đinh Mùi  Thủy Nam  6 56 68 89
Nữ  9 23 40 14

1979 

Kỷ Mùi  Hỏa  Nam  3 69 73 16
Nữ  3 80 15 01

 1991

Tân Mùi  Thổ Nam 9 44 91 26
Nữ  6 63 59 72

 1943
 2003

Quý Mùi  Mộc  Nam  3
6
04
79
63
86
37
52
Nữ  3
9
11
80
34
27
48
96
Điểm nổi bật trong tử vi hôm nay 17/12/2021 của người tuổi Mùi: 
 
 • Tử vi tuổi Ất Mùi (Kim): Quyết tâm khẳng định vị trí, vai trò của mình.
 • Tử vi tuổi Đinh Mùi (Thủy): Không ngại đứng ra bảo vệ quan điểm của bản thân.
 • Tử vi tuổi Kỷ Mùi (Hỏa): Tìm được người có cùng chí hướng trong công việc.
 • Tử vi tuổi Tân Mùi (Thổ): Con đường kiếm tiền rộng mở, hợp tác ăn ý.
 • Tử vi tuổi Quý Mùi (Mộc): Hãy quan tâm hơn đến gia đình của mình.
 

9. Số đẹp hôm nay cho tuổi Thân

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1956 

 Bính Thân  Hỏa Nam  8 28 98 61
Nữ  7 37 60 53

1968 

 Mậu Thân Thổ  Nam 5 78 12 49
Nữ  1 82 36 08

 1980

Canh Thân  Mộc  Nam 2 12 45 93
Nữ  4 61 50 29

 1992

 Nhâm Thân Kim  Nam  8 95 07 81
Nữ  7 44 28 79

 1944
 2004

Giáp Thân  Thủy  Nam  2
5
51
20
49
78
12
60
Nữ  4
1
37
05
61
52
44
95
Điểm nổi bật trong tử vi hôm nay 17/12/2021 của người tuổi Thân: 
 
 • Tử vi tuổi Giáp Thân (Thủy): Đối mặt tiểu nhân, chớ nên tin người quá dễ dàng.
 • Tử vi tuổi Bính Thân (Hỏa): Hãy luôn đề cao tinh thần cảnh giác trong mọi việc.
 • Tử vi tuổi Mậu Thân (Thổ): Chớ nghĩ đến việc phụ thuộc vào người khác.
 • Tử vi tuổi Canh Thân (Mộc): Không nên tin tưởng vào những lời nịnh nọt.
 • Tử vi tuổi Nhâm Thân (Kim): Không nên thực hiện những nhiệm vụ trọng đại.
Xem ngay:

10. Số đại phát cho tuổi Dậu

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1957 

Đinh Dậu  Hỏa  Nam  7 81 42 14
Nữ  8 56 63 79

1969

 Kỷ Dậu Thổ Nam  4 43 31 28
Nữ  06 17 96

1981

Tân Dậu  Mộc  Nam  62 28 34
Nữ 5 93 74 01

1993 

Quý Dậu  Kim  Nam  7 24 59 60
Nữ 8 31 08 44

 1945
 2005

 Ất Dậu  Thủy Nam  1
4
19
45
97
83
72
36
Nữ  5
2
51
74
64
43
20
15
Điểm nổi bật trong tử vi hôm nay 17/12/2021 của người tuổi Dậu: 
 
 • Tử vi tuổi Ất Dậu (Thủy): Có cơ hội gặp được người như ý trong hôm nay.
 • Tử vi tuổi Đinh Dậu (Hỏa): Thời điểm thích hợp để tạo dựng mối quan hệ.
 • Tử vi tuổi Kỷ Dậu (Thổ): Hãy từ bỏ những suy nghĩ tiêu cực trong chuyện tình cảm.
 • Tử vi tuổi Tân Dậu (Mộc): Nhận được tiền lương, tiền thưởng tương xứng với công sức.
 • Tử vi tuổi Quý Dậu (Kim): Các khoản đầu tư dần thu lại lợi nhuận.
 

11. Con số may mắn trong ngày 17/12/2021 cho tuổi Tuất

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

 1946
 2006

 Bính Tuất Thổ  Nam  9 03 67 81
Nữ  6 42 36 50

 1958

 Mậu Tuất Mộc  Nam  6 37 94 26
Nữ  9 68 02 46

1970 

Canh Tuất   Kim Nam  3 83 27 77
Nữ  3 10 45 39

 1982

 Nhâm Tuất Thủy  Nam  9 98 76 03
Nữ 6 51 12 62

 1994

 Giáp Tuất  Hỏa Nam  9
3
37
20
81
43
55
19
Nữ 6
3
42
13
29
38
96
70

Điểm nổi bật trong tử vi hôm nay 17/12/2021 của người tuổi Tuất: 
 
 • Tử vi tuổi Giáp Tuất (Hỏa): Cần tập trung làm tốt nhiệm vụ của mình.
 • Tử vi tuổi Bính Tuất (Thổ): Đừng nghĩ đến việc hãm hại người khác.
 • Tử vi tuổi Mậu Tuất (Mộc): Hãy bằng lòng với những gì mà mình đang có.
 • Tử vi tuổi Canh Tuất (Kim): Hãy kết giao với những người mang lại ảnh hưởng tích cực.
 • Tử vi tuổi Nhâm Tuất (Thủy): Không nên sống mãi trong thế giới riêng.
Có thể bạn quan tâm:

12. Số cát lành cho tuổi Hợi

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1995

Ất Hợi   Hỏa Nam   5 66 03 14
Nữ  1 45 58 83

1959 

 Kỷ Hợi Mộc  Nam  5 31 79 92
Nữ  1 27 80 46

 1971

Tân Hợi  Kim  Nam  2 70 15 37
Nữ 4 91 62 24

1983 

Quý Hợi  Thủy  Nam  8 05 43 19
Nữ 7 84 52 61

1947
2007 

Đinh Hợi   Thổ Nam  8
2
45
14
91
37
25
78
Nữ  7
4
63
25
01
76
48
39
Điểm nổi bật trong tử vi hôm nay 17/12/2021 của người tuổi Hợi: 
 
 • Tử vi tuổi Ất Hợi (Hỏa): Nên suy nghĩ lạc quan, chớ nên bỏ cuộc.
 • Tử vi tuổi Đinh Hợi (Thổ): Không nhận được sự giúp đỡ của mọi người xung quanh.
 • Tử vi tuổi Kỷ Hợi (Mộc): Nên đánh giá lại bản thân và công việc hiện tại.
 • Tử vi tuổi Tân Hợi (Kim): Không nên oán trách người khác quá nhiều.
 • Tử vi tuổi Quý Hợi (Thủy): Hãy có cái nhìn mới hơn về mọi việc.
 

* Cơ sở tìm ra con số may mắn hôm nay 17/12/2021 theo tuổi:

 
Xét về triết học phương Đông, vạn vật trong vũ trụ đều phát sinh từ ngũ hành, chứa trong nó 5 hành tố Kim, Mộc, Thủy, Hỏa và Thổ. Vì thế, ngũ hành được ứng dụng rộng rãi trong đời sống con người, việc tìm ra con số may mắn của mỗi người cũng không ngoại lệ.
 
Theo đó, việc xác định con số may mắn theo 12 con giáp (đủ Lục thập hoa giáp) dựa trên những cơ sở sau:
 
– Ngũ hành
– Thiên can
– Địa chi
– Quái số
 
Đón xem CON SỐ MAY MẮN NGÀY 18/12/2021 THEO NĂM SINH được cập nhật lúc 17h trên Lịch Ngày Tốt!


Dự án xem nhiều:

Có thể bạn sẽ quan tâm: