[ad_1]

 

Tử vi thứ 5 ngày 15/9/2022 của 12 con giáp: Tị gặp may, Ngọ vui vẻ

  

Con so may man hom nay 15/9/2022
Con số may mắn hôm nay 15/9/2022, con số may mắn theo 12 con giáp

1. Số đại phát cho tuổi Tý

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1984

Giáp Tý

 Kim

Nam

7

80

65 19

Nữ

8

35

96 53

1996

Bính Tý

Thủy

Nam

4

67

26 84

Nữ

2

14

58 69

1948
2008

Mậu Tý

Hỏa

Nam

7
1

76
20

45
79
07
43

Nữ

8
5

93
08

04
87
38
29

1960

Canh Tý

Thổ

Nam

4

55

16 98

Nữ

2 49 30 75

1972

Nhâm Tý

Mộc

Nam

1

61

83 40
Nữ 5 37 18 94

Tổng quan tử vi hôm nay 15/9/2022 của người tuổi Tý: 
 
 • Tử vi tuổi Giáp Tý (Kim): Tránh trường hợp đứng núi này trông núi nọ.
 • Tử vi tuổi Bính Tý (Thủy): Bạn giữ được sự bình tĩnh trong mọi việc.
 • Tử vi tuổi Mậu Tý (Hỏa): Không có điều gì làm khó được bạn.
 • Tử vi tuổi Canh Tý (Thổ): Chớ tranh giành hơn thua với ai.
 • Tử vi tuổi Nhâm Tý (Mộc): Hãy thưởng cho mình bữa ăn ngon.
 

2. Con số may mắn hôm nay 15/9/2022 cho tuổi Sửu

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1985 

Ất Sửu  Kim 

Nam

6

36 84 50

Nữ

9

70 27 66

1997 

Đinh Sửu  Thủy 

Nam

3

12 95 38

Nữ

3 57 08 96

1949
2009

Kỷ Sửu  Hỏa 

Nam

6
9
99
48
53
19
14
83

Nữ

9
6

64
03
76
45
09
78

1961 

Tân Sửu  Thổ 

Nam

3

87 30 25

Nữ

3 26 67 43

1973 

Quý Sửu  Mộc 

Nam

9

79 55 61

Nữ

6

05 81 47
Tổng quan tử vi hôm nay 15/9/2022 của người tuổi Sửu: 
 
 • Tử vi tuổi Ất Sửu (Kim): Có kế hoạch sẽ bớt khó khăn.
 • Tử vi tuổi Đinh Sửu (Thủy): Tính toán lại đường đi nước bước.
 • Tử vi tuổi Kỷ Sửu (Hỏa): Luôn nắm thế chủ động trong tay.
 • Tử vi tuổi Tân Sửu (Thổ): Nên nhún nhường một chút.
 • Tử vi tuổi Quý Sửu (Mộc): Biết bỏ qua lỗi lầm của người khác.
 

3. Số đẹp hôm nay cho tuổi Dần

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1974 

Giáp Dần  Thủy  Nam   8 95 48 07
Nữ  7 37 72 96

1986 

Bính Dần  Hỏa  Nam   5 18 55 64
Nữ   1 66 97 11

1998 

Mậu Dần  Thổ  Nam   2 20 63 78
Nữ   4 81 14 40

1950
  2010 

Canh Dần  Mộc  Nam  5
8
56
70
89
08
25
83
Nữ 1
7
01
46
35
27
50
34

1962 

Nhâm Dần  Kim  Nam  2 85 59 47
Nữ  4 39 12 71
Tổng quan tử vi hôm nay 15/9/2022 của người tuổi Dần: 
 
 • Tử vi tuổi Giáp Dần (Thủy): Găp được nhiều may mắn hơn.
 • Tử vi tuổi Bính Dần (Hỏa): Đừng tự ti quá mà không dám dấn thân.
 • Tử vi tuổi Mậu Dần (Thổ): Có người chỉ cho cách làm ăn.
 • Tử vi tuổi Canh Dần (Mộc): Tiền bạc cải thiện mỗi ngày.
 • Tử vi tuổi Nhâm Dần (Kim): Không bị ý kiến ai làm cho lung lay.
Tìm hiểu ngay:

4. Con số may mắn trong ngày hôm nay cho tuổi Mão

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

 1975 

Ất Mão  Thủy Nam   7 45 09 84
Nữ  8 17 75 59

 1987 

Đinh Mão  Hỏa Nam  4 83 41 06
Nữ 2 22 68 91

 1939 
    1999

Kỷ Mão  Thổ Nam   7
1
60
38
07
86
48
73
Nữ 8
5
79
04
24
90
16
69

 1951 

Tân Mão  Mộc Nam  4 92 35 27
Nữ  2 57 18 33

 1963

Quý Mão   Kim Nam  1 36 77 49
Nữ  5 88 26 05
Tổng quan tử vi hôm nay 15/9/2022 của người tuổi Mão: 
 
 • Tử vi tuổi Ất Mão (Thủy): Lòng có nhiều sự quyết tâm.
 • Tử vi tuổi Đinh Mão (Hỏa): Hạnh phúc trong tầm tay.
 • Tử vi tuổi Kỷ Mão (Thổ): Hãy biết thương bản thân mình.
 • Tử vi tuổi Tân Mão (Mộc): Đầu óc tính toán khôn ngoan.
 • Tử vi tuổi Quý Mão (Kim): Hãy tôn trọng cảm xúc đối phương.
 

5. Số cát lành cho tuổi Thìn

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1964 

 Giáp Thìn  Hỏa Nam  9 17 54 90
Nữ  6 40 07 66

1976 

 Bính Thìn  Thổ Nam  6 86 96 08
Nữ  9 29 15 57

1988

Mậu Thìn   Mộc Nam  3 65 77 12
Nữ  3 02 49 85

 1940
 2000

Canh Thìn  Kim  Nam  6
9
99
33
38
81
24
46
Nữ 9
6
70
56
22
60
39
72

 1952

 Nhâm Thìn Thủy  Nam  3 48 53 10
Nữ 3 73 36 88
Tổng quan tử vi hôm nay 15/9/2022 của người tuổi Thìn: 
 
 • Tử vi tuổi Giáp Thìn (Hỏa): Tuổi trẻ đừng ưa an nhàn.
 • Tử vi tuổi Bính Thìn (Thổ): Tính toán lại tài chính của mình.
 • Tử vi tuổi Mậu Thìn (Mộc): Nên quan tâm hơn sức khỏe.
 • Tử vi tuổi Canh Thìn (Kim): Ý chí mạnh mẽ tạo nên lợi thế.
 • Tử vi tuổi Nhâm Thìn (Thủy): Tình cảm càng bền chặt hơn.
 

6. Con số may mắn hôm nay 15/9/2022 cho tuổi Tị

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1965 

 Ất Tị  Hỏa Nam  8 57 28 89
Nữ  7 92 64 07

1977 

Đinh Tị   Thổ Nam  5 33 47 65
Nữ  1 68 95 14

1989 

Kỷ Tị  Mộc Nam  2 19 54 96
Nữ 4 75 16 55

1941
  2001 

Tân Tị    Kim Nam  5
8
04
87
81
09
78
43
Nữ   1
 7
26
40
77
38
30
29

 1953

Quý Tị   Thủy Nam   2 63 85 58
Nữ  4 97 44 36
Tổng quan tử vi hôm nay 15/9/2022 của người tuổi Tị: 
 
 • Tử vi tuổi Ất Tị (Hỏa): Hãy biết lắng nghe mọi người hơn.
 • Tử vi tuổi Đinh Tị (Thổ): Dễ có quyết định sai vì chủ quan.
 • Tử vi tuổi Kỷ Tị (Mộc): Bạn có nhiều lợi thế hơn trước.
 • Tử vi tuổi Tân Tị (Kim): Chuyện tình cảm bước sang trang mới.
 • Tử vi tuổi Quý Tị (Thủy): Tiền bạc đã khởi sắc hơn trước đây.
 

7. Số phát lộc cho tuổi Ngọ

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

 1954

 Giáp Ngọ Kim  Nam   1 70 28 65
Nữ   5 39 95 08

1966 

 Bính Ngọ Thủy  Nam   7 66 53 97
Nữ   8 12 76 34

 1978

 Mậu Ngọ  Hỏa Nam   4 83 09 56
Nữ  2 48 87 19

 1990

 Canh Ngọ  Thổ Nam   1 96 15 77
Nữ   5 07 62 41

1942
 2002 

 Nhâm Ngọ  Mộc Nam  4
7
25
50
40
38
88
26
Nữ 2
 8 
69
18
84
27
59
60
Tổng quan tử vi hôm nay 15/9/2022 của người tuổi Ngọ: 
 
 • Tử vi tuổi Giáp Ngọ (Kim): Dễ bị hiểu nhầm ý tốt.
 • Tử vi tuổi Bính Ngọ (Thủy): Tránh ăn nói trống không.
 • Tử vi tuổi Mậu Ngọ (Hỏa): Hãy tránh xa kẻ hay đặt điều.
 • Tử vi tuổi Canh Ngọ (Thổ): Đừng vội nghe người ngoài.
 • Tử vi tuổi Nhâm Ngọ (Mộc): Có nguy cơ hao tài tốn của.
 

8. Số đẹp hôm nay cho tuổi Mùi

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1955 

 Ất Mùi  Kim Nam 9 05 47 96
Nữ  6 69 08 53

 1967

 Đinh Mùi  Thủy Nam  6 36 85 07
Nữ  9 78 16 49

1979 

Kỷ Mùi  Hỏa  Nam  3 22 74 81
Nữ  3 50 29 68

 1991

Tân Mùi  Thổ Nam 9 93 57 15
Nữ  6 14 98 21

 1943
 2003

Quý Mùi  Mộc  Nam  3
6
45
80
60
35
77
54
Nữ  3
9
56
38
73
09
89
24
Tổng quan tử vi hôm nay 15/9/2022 của người tuổi Mùi: 
 
 • Tử vi tuổi Ất Mùi (Kim): Nhận được sự tín nhiệm trong công việc.
 • Tử vi tuổi Đinh Mùi (Thủy): Tìm ra cách giải quyết những bế tắc.
 • Tử vi tuổi Kỷ Mùi (Hỏa): Có cơ hội gặp gỡ quý nhân.
 • Tử vi tuổi Tân Mùi (Thổ): Hãy tận dụng thời cơ học hỏi mọi người.
 • Tử vi tuổi Quý Mùi (Mộc): Không nên to tiếng với người thân của mình.
 

9. Số may mắn cho tuổi Thân

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1956 

 Bính Thân  Hỏa Nam  8 44 98 06
Nữ  7 86 57 43

1968 

 Mậu Thân Thổ  Nam 5 17 03 79
Nữ  1 69 45 14

 1980

Canh Thân  Mộc  Nam 2 23 88 50
Nữ  4 75 19 87

 1992

 Nhâm Thân Kim  Nam  8 08 63 31
Nữ  7 96 24 68

 1944
 2004

Giáp Thân  Thủy  Nam  2
5
30
55
71
36
95
29
Nữ  4
1
83
04
47
28
76
53
Tổng quan tử vi hôm nay 15/9/2022 của người tuổi Thân: 
 
 • Tử vi tuổi Giáp Thân (Thủy): Bạn cần khẳng định vị thế của mình.
 • Tử vi tuổi Bính Thân (Hỏa): Không nên đòi hỏi quá mức.
 • Tử vi tuổi Mậu Thân (Thổ): Hờn trách là điều không nên.
 • Tử vi tuổi Canh Thân (Mộc): Nhận được nhiều lời khen ngợi.
 • Tử vi tuổi Nhâm Thân (Kim): Bạn đang kiên nhẫn tìm kiếm các cơ hội.
Đọc thêm: 

10. Con số may mắn trong ngày 15/9/2022 cho tuổi Dậu

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1957 

Đinh Dậu  Hỏa  Nam  7 86 39 08
Nữ  8 25 74 97

1969

 Kỷ Dậu Thổ Nam  4 63 18 50
Nữ  47 87 16

1981

Tân Dậu  Mộc  Nam  99 23 44
Nữ 5 15 69 85

1993 

Quý Dậu  Kim  Nam  7 78 05 32
Nữ 8 02 94 68

 1945
 2005

 Ất Dậu  Thủy Nam  1
4
59
37
48
55
73
21
Nữ  5
2
60
83
26
49
54
17
Tổng quan tử vi hôm nay 15/9/2022 của người tuổi Dậu: 
 
 • Tử vi tuổi Ất Dậu (Thủy): Dễ vướng mâu thuẫn, tranh cãi với mọi người.
 • Tử vi tuổi Đinh Dậu (Hỏa): Chớ để xảy ra xô xát với người khác.
 • Tử vi tuổi Kỷ Dậu (Thổ): Chuyện kinh doanh giậm chân tại chỗ.
 • Tử vi tuổi Tân Dậu (Mộc): Quan hệ với gia đình căng thẳng.
 • Tử vi tuổi Quý Dậu (Kim): Không nên giữ mọi chuyện trong lòng.
 

11. Số đẹp hôm nay cho tuổi Tuất

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

 1946
 2006

 Bính Tuất Thổ  Nam  9 90 56 04
Nữ  6 31 83 67

 1958

 Mậu Tuất Mộc  Nam  6 06 15 98
Nữ  9 77 94 11

1970 

Canh Tuất   Kim Nam  3 50 27 85
Nữ  3 65 78 26

 1982

 Nhâm Tuất Thủy  Nam  9 24 46 73
Nữ 6 86 03 47

 1994

 Giáp Tuất  Hỏa Nam  9
3
10
42
64
39
32
55
Nữ 6
3
79
28
47
60
18
91
Tổng quan tử vi hôm nay 15/9/2022 của người tuổi Tuất: 
 
 • Tử vi tuổi Giáp Tuất (Hỏa): Hãy đặt ra những mục tiêu cao xa.
 • Tử vi tuổi Bính Tuất (Thổ): Ghi điểm trong mắt mọi người xung quanh.
 • Tử vi tuổi Mậu Tuất (Mộc): Giúp tập thể phát triển nhanh chóng.
 • Tử vi tuổi Canh Tuất (Kim): Nhận được sự tôn trọng của cấp dưới.
 • Tử vi tuổi Nhâm Tuất (Thủy): Nên tâm sự với gia đình thường xuyên hơn.
Đọc thêm:

12. Số cát lành cho tuổi Hợi

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1995

Ất Hợi   Hỏa Nam   5 60 08 99
Nữ  1 28 96 35

1959 

 Kỷ Hợi Mộc  Nam  5 71 14 68
Nữ  1 46 73 04

 1971

Tân Hợi  Kim  Nam  2 85 27 56
Nữ 4 11 59 74

1983 

Quý Hợi  Thủy  Nam  8 53 88 17
Nữ 7 39 45 83

1947
2007 

Đinh Hợi   Thổ Nam  8
2
90
07
34
67
41
29
Nữ  7
4
75
42
93
50
05
37
Tổng quan tử vi hôm nay 15/9/2022 của người tuổi Hợi: 
 
 • Tử vi tuổi Ất Hợi (Hỏa): Bạn cần tạo ra giới hạn cho riêng mình.
 • Tử vi tuổi Đinh Hợi (Thổ): Hãy bảo toàn số vốn đang có.
 • Tử vi tuổi Kỷ Hợi (Mộc): Tạm thời lấy ngắn nuôi dài xem sao.
 • Tử vi tuổi Tân Hợi (Kim): Bản tính ngông cuồng sẽ phải hối hận.
 • Tử vi tuổi Quý Hợi (Thủy): Sẵn sàng chớp lấy những cơ hội.
 

* Cơ sở tìm ra con số may mắn hôm nay 15/9/2022 theo tuổi:

 
Xét về triết học phương Đông, vạn vật trong vũ trụ đều phát sinh từ ngũ hành, chứa trong nó 5 hành tố Kim, Mộc, Thủy, Hỏa và Thổ. Vì thế, ngũ hành được ứng dụng rộng rãi trong đời sống con người, việc tìm ra con số may mắn của mỗi người cũng không ngoại lệ.
 
Theo đó, việc xác định con số may mắn theo 12 con giáp (đủ Lục thập hoa giáp) dựa trên những cơ sở sau:
 
– Ngũ hành
– Thiên can
– Địa chi
– Quái số
 
Đón xem CON SỐ MAY MẮN NGÀY  16/9/2022 THEO NĂM SINH được cập nhật lúc 17h trên Lịch Ngày Tốt!
facebook twitter

[ad_2]