Tử vi thứ 4 ngày 15/6/2022 của 12 con giáp: Dần thẳng tính, Tý dễ mất lộc

  

Con số may mắn hôm nay, con số may mắn theo 12 con giáp, số đẹp ngày 15/6/2022 theo tuổi của bạn 

1. Con số may mắn hôm nay 15/6/2022 cho tuổi Tý

 

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1984

Giáp Tý

 Kim

Nam

7

44

91 33

Nữ

8

37

50 16

1996

Bính Tý

Thủy

Nam

4

75

88 46

Nữ

2

84

62 44

1948
2008

Mậu Tý

Hỏa

Nam

7
1

91
61

33
14
77
80

Nữ

8
5

16
25

82
47
92
02

1960

Canh Tý

Thổ

Nam

4

58

71 33

Nữ

2 77 20 15

1972

Nhâm Tý

Mộc

Nam

1

77

36 82

Nữ

5

25

95 41

Tử vi hôm nay 15/6/2022 tuổi Tý có điểm gì nổi bật:
 • Tử vi tuổi Giáp Tý (Kim): Đừng cố gắng làm hài lòng thiên hạ. 
 • Tử vi tuổi Bính Tý (Thủy): Sống vì người mình yêu quý, đừng bi quan.
 • Tử vi tuổi Mậu Tý (Hỏa): Nên dùng tình cảm để nói chuyện, đừng dùng tiền.
 • Tử vi tuổi Canh Tý (Thổ): Bi quan không giải quyết được vấn đề gì cả.
 • Tử vi tuổi Nhâm Tý (Mộc): Tiền đã mượn thì nhớ trả.

2. Số đẹp ngày mới cho tuổi Sửu

 

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1985 

Ất Sửu  Kim 

Nam

6

64 02 84

Nữ

9

75 56 10

1997 

Đinh Sửu  Thủy 

Na

3

29 35 82

Nữ

3 81 40 35

1949
2009

Kỷ Sửu  Hỏa 

Nam

6
9
40
14
14
67
56
78

Nữ

9
6

55
11
23
54
95
36

1961 

Tân Sửu  Thổ 

Nam

3

38 72 40

Nữ

3 69 51 13

1973 

Quý Sửu  Mộc 

Nam

9

27 56 59

Nữ

6

78 44 82


Tử vi hôm nay 
15/6/2022 tuổi Sửu có điểm gì nổi bật:

 • Tử vi tuổi Ất Sửu (Kim): Sống biết điều nhưng gặp kẻ vô tâm.
 • Tử vi tuổi Đinh Sửu (Thủy): Không nên ôm quá nhiều việc vào thân.
 • Tử vi tuổi Kỷ Sửu (Hỏa): Hôm nay không nên đi xa.
 • Tử vi tuổi Tân Sửu (Thổ): Cẩn thận trong nhà có người ốm đau.
 • Tử vi tuổi Quý Sửu (Mộc): Cẩn thận chuyện tiền bạc, đề phòng kẻ trộm.

3. Chọn số may ngày hôm nay cho tuổi Dần


NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1974 

Giáp Dần  Thủy  Nam   8 36 24 01
Nữ  7 35 68 83

1986 

Bính Dần  Hỏa  Nam   5 41 19 64
Nữ   1 58 62 26

1998 

Mậu Dần  Thổ  Nam   2 63 77 15
Nữ   4 81 03 94

1950
  2010 

Canh Dần  Mộc  Nam  5
8
01
26
49
81
73
52
Nữ 1
7
18
17
66
94
60
43

1962 

Nhâm Dần  Kim  Nam  2 97 20 73
Nữ  4 45 69 88


Tử vi hôm nay 
15/6/2022 tuổi Dần có điểm gì nổi bật:

 • Tử vi tuổi Giáp Dần (Thủy): Không được tin tưởng bạn bè quá nhiều.
 • Tử vi tuổi Bính Dần (Hỏa): Ngày này hạn chế ăn nói hấp tấp.
 • Tử vi tuổi Mậu Dần (Thổ): Không nên đi du lịch trong hôm nay.
 • Tử vi tuổi Canh Dần (Mộc): Chú ý đến chế độ ăn uống.
 • Tử vi tuổi Nhâm Dần (Kim): Có bạn bè không tốt, chơi không thật.

Bạn có biết:


4. Con số đổi vận hôm nay cho tuổi Mão

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

 1975 

Ất Mão  Thủy Nam   7 92 00 75
Nữ  8 40 15 63

 1987 

Đinh Mão  Hỏa Nam   4 27 86 05
Nữ   2 53 74 16

 1939 
    1999

Kỷ Mão  Thổ Nam   7
1
62
14
56
59
88
93
Nữ 8
5
71
04
47
91
29
30

 1951 

Tân Mão  Mộc Nam  4 29 03 77
Nữ  2 46 15 74

 1963

Quý Mão   Kim Nam  1 52 69 12
Nữ  5 81 26 99
 


Tử vi hôm nay 
15/6/2022 tuổi Mão có điểm gì nổi bật:

 • Tử vi tuổi Ất Mão (Thủy): Bạn không cần đến sự trợ giúp của mọi người.
 • Tử vi tuổi Đinh Mão (Hỏa): Tự làm tự ăn không dựa dẫm người ngoài.
 • Tử vi tuổi Kỷ Mão (Thổ): Có lẽ con giáp này cần suy nghĩ thực tế hơn.
 • Tử vi tuổi Tân Mão (Mộc): Không còn vướng bận cơm áo, gạo tiền.
 • Tử vi tuổi Quý Mão (Kim): Bạn thuận lợi hơn hẳn so với thường lệ.

5. Con số phát tài cho tuổi Thìn

 

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1964 

 Giáp Thìn  Hỏa Nam  9 12 23 81
Nữ  6 38 45 90

1976 

 Bính Thìn  Thổ Nam  6 17 76 52
Nữ  9 48 35 36

1988

Mậu Thìn   Mộc Nam  3 93 32 18
Nữ  3 81 07 77

 1940
 2000

Canh Thìn  Kim  Nam  6
9
02
79
94
51
23
66
Nữ 9
6
24
65
61
17
03
96

 1952

 Nhâm Thìn Thủy  Nam  3 51 80 34
Nữ 3 18 26 41


Tử vi hôm nay 
15/6/2022 tuổi Thìn có điểm gì nổi bật:

 • Tử vi tuổi Giáp Thìn (Hỏa): Hôm nay không nên ăn nói nặng lời.
 • Tử vi tuổi Bính Thìn (Thổ): To tiếng không giải quyết được việc gì cả.
 • Tử vi tuổi Mậu Thìn (Mộc): Gặp khó khăn là có người cứu giúp.
 • Tử vi tuổi Canh Thìn (Kim): Đừng chấp nhặt những người vô tâm.
 • Tử vi tuổi Nhâm Thìn (Thủy): Đi đâu cũng nên nói cho người nhà một câu.

6. Số đổi đời ngày mới cho tuổi Tị

 

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1965 

 Ất Tị  Hỏa Nam  8 95 36 42
Nữ  7 17 95 20

1977 

Đinh Tị   Thổ Nam  5 68 24 73
Nữ  1 49 45 36

1989 

Kỷ Tị  Mộc Nam  2 25 58 56
Nữ 4 14 60 84

1941
  2001 

Tân Tị    Kim Nam  5
8
59
79
40
71
12
23
Nữ   1
 7
61
37
22
51
96
47

 1953

Quý Tị   Thủy Nam   2 91 38 78
Nữ  4 90 62 10


Tử vi hôm nay 
15/6/2022 tuổi Tị có điểm gì nổi bật:

 • Tử vi tuổi Ất Tị (Hỏa): Nên đầu tư cho bản thân nhiều hơn.
 • Tử vi tuổi Đinh Tị (Thổ): Thời tiết thay đổi chóng mặt nên sức khỏe kém.
 • Tử vi tuổi Kỷ Tị (Mộc): Bạn mệt mỏi vì chịu nhiều áp lực.
 • Tử vi tuổi Tân Tị (Kim): Đau đầu vì chuyện trong nhà.
 • Tử vi tuổi Quý Tị (Thủy): Không nên ôm hết việc vào thân.

7. Con số cát lành cho tuổi Ngọ


NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

 1954

 Giáp Ngọ Kim  Nam   1 44 23 40
Nữ   5 18 75 52

1966 

 Bính Ngọ Thủy  Nam  7 34 49 96
Nữ   8 65 32 17

 1978

 Mậu Ngọ  Hỏa Nam   4 73 48 36
Nữ  2 61 55 23

 1990

 Canh Ngọ  Thổ Nam   1 04 63 75
Nữ   5 12 39 77

1942
 2002 

 Nhâm Ngọ  Mộc Nam  4
7
45
26
60
89
50
91
Nữ 2
 8 
79
64
94
20
05
16


Tử vi hôm nay 
15/6/2022 tuổi Ngọ có điểm gì nổi bật:

 • Tử vi tuổi Giáp Ngọ (Kim): Bạn đừng ngại nhờ mọi người hỗ trợ.
 • Tử vi tuổi Bính Ngọ (Thủy): Mọi thứ đều không suôn sẻ như bạn nghĩ. 
 • Tử vi tuổi Mậu Ngọ (Hỏa): Việc gì cũng đến tay, làm gì cũng phải có mặt.
 • Tử vi tuổi Canh Ngọ (Thổ): Công việc không như ý nên rất bực bội.
 • Tử vi tuổi Nhâm Ngọ (Mộc): Đừng tiêu pha bừa bãi.

8. Con số may mắn hôm nay 15/6/2022 cho tuổi Mùi


NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1955 

 Ất Mùi  Kim Nam 9 61 50 63
Nữ  6 19 82 47

 1967

 Đinh Mùi  Thủy Nam  6 50 94 03
Nữ  9 51 37 43

1979 

Kỷ Mùi  Hỏa  Nam  3 91 86 77
Nữ  3 32 61 15

 1991

Tân Mùi  Thổ Nam 9 05 17 83
Nữ  6 41 28 90

 1943
 2003

Quý Mùi  Mộc  Nam  3
6
47
87
63
37
42
02
Nữ  3
9
30
94
49
05
74
58


Tử vi hôm nay 
15/6/2022 tuổi Mùi có điểm gì nổi bật:

 • Tử vi tuổi Ất Mùi (Kim): Cha mẹ ăn ở hiền lành để đức cho con.
 • Tử vi tuổi Đinh Mùi (Thủy): Hay bị kẻ tiểu nhân nhòm ngó.
 • Tử vi tuổi Kỷ Mùi (Hỏa): Là những người đáng tin cậy, có tài trí.
 • Tử vi tuổi Tân Mùi (Thổ): Chăm làm phước thì sẽ được hưởng phúc.
 • Tử vi tuổi Quý Mùi (Mộc): Tương lai gần có nhiều tin vui.

9. Con số đón lộc cho tuổi Thân


NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1956 

 Bính Thân  Hỏa Nam  8 07 20 38
Nữ  7 41 92 16

1968 

 Mậu Thân Thổ  Nam 5 77 04 59
Nữ  1 23 61 82

 1980

Canh Thân  Mộc  Nam  2 15 43 70
Nữ  4 57 81 76

 1992

 Nhâm Thân Kim  Nam  8 38 60 23
Nữ  7 09 76 49

 1944
 2004

Giáp Thân  Thủy  Nam  2
5
93
64
58
41
03
82
Nữ  4
1
53
47
19
67
55
36


Tử vi hôm nay 
15/6/2022 tuổi Thân có điểm gì nổi bật:

 • Tử vi tuổi Giáp Thân (Thủy): Điềm báo hôm nay có cạnh tranh, bất hòa.
 • Tử vi tuổi Bính Thân (Hỏa): Coi chừng quản lý tài chính cẩn thận.
 • Tử vi tuổi Mậu Thân (Thổ): Người làm công ăn lương có thu nhập khá.
 • Tử vi tuổi Canh Thân (Mộc): Bạn dành quá nhiều thời gian cho sự nghiệp.
 • Tử vi tuổi Nhâm Thân (Kim): Nên trả ơn người đã giúp mình lúc khó khăn.

10. Con số đại phát tài cho tuổi Dậu

 

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1957 

Đinh Dậu  Hỏa  Nam  7 24 67 00
Nữ  8 78 42 51

1969

 Kỷ Dậu Thổ Nam  4 33 86 99
Nữ  91 04 43

1981

Tân Dậu  Mộc  Nam  02 26 77
Nữ  5 48 45 20

1993 

Quý Dậu  Kim  Nam  7 07 52 34
Nữ 8 85 14 91

 1945
 2005

 Ất Dậu  Thủy Nam  1
4
23
61
76
45
83
57
Nữ  5
2
96
53
88
03
15
20
Tử vi hôm nay 15/6/2022 tuổi Dậu có điểm gì nổi bật:
 • Tử vi tuổi Ất Dậu (Thủy): Bản mệnh có cơ hội gặp người tốt.
 • Tử vi tuổi Đinh Dậu (Hỏa): Đừng giấu những yếu kém của bản thân
 • Tử vi tuổi Kỷ Dậu (Thổ): Sự thành thật sẽ mang lại may mắn cho bạn 
 • Tử vi tuổi Tân Dậu (Mộc): Quan tâm đến sức khỏe nhiều hơn nữa.
 • Tử vi tuổi Quý Dậu (Kim): Đừng vì lòng tự cao mà đánh mất bạn bè.

11. Số đẹp hút may cho tuổi Tuất

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

 1946

 Bính Tuất Thổ  Nam  9 92 84 97
Nữ  6 20 68 82

 1958

 Mậu Tuất Mộc  Nam  6 45 59 03
Nữ  9 78 87 72

1970 

Canh Tuất   Kim Nam  3 36 71 25
Nữ  3 56 04 63

 1982

 Nhâm Tuất Thủy  Nam  9 77 24 96
Nữ 6 09 46 51

 1946
 2006

 Giáp Tuất  Hỏa Nam  9
3
14
36
86
67
54
83
Nữ 6
3
41
88
15
55
64
01

Tử vi hôm nay 
15/6/2022 tuổi Tuất có điểm gì nổi bật:
 • Tử vi tuổi Giáp Tuất (Hỏa): Không nên cho vay mượn đồ đạc.
 • Tử vi tuổi Bính Tuất (Thổ): Đi ra ngoài nhớ khóa cửa cẩn thận.
 • Tử vi tuổi Mậu Tuất (Mộc): Hạn chế trèo cao, đi ra ao hồ sông suối.
 • Tử vi tuổi Canh Tuất (Kim): Không được chủ quan với bệnh vặt.
 • Tử vi tuổi Nhâm Tuất (Thủy): Suy nghĩ nhiều chỉ làm tổn hại sức khỏe.

12. Con số thịnh phát cho tuổi Hợi

 

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

 1946

 Bính Tuất Thổ  Nam  9 07 51 33
Nữ  6 35 49 91

 1958

 Mậu Tuất Mộc  Nam 6 25 73 42
Nữ  9 89 78 95

1970 

Canh Tuất   Kim Nam  3 33 04 17
Nữ  3 91 34 88

 1982

 Nhâm Tuất Thủy  Nam  9 55 56 75
Nữ 6 55 26 37

 1946
 2006

 Giáp Tuất  Hỏa Nam  9
3
78
28
81
97
28
51
Nữ 6
3
33
43
65
80
12
89


Tử vi hôm nay 
15/6/2022 tuổi Hợi có điểm gì nổi bật:

 • Tử vi tuổi Ất Hợi (Hỏa): Tránh được tai hoại nhờ phước lớn.
 • Tử vi tuổi Đinh Hợi (Thổ): Không kiểm soát được tính nóng nảy.
 • Tử vi tuổi Kỷ Hợi (Mộc): Đừng để cảm xúc khiến tình cảm ruột thịt đổ vỡ.
 • Tử vi tuổi Tân Hợi (Kim): Mệt mỏi không biết làm gì để cứu vãn tâm trạng.
 • Tử vi tuổi Quý Hợi (Thủy): Nên tập thể dục thường xuyên cho khỏe người.

* Cơ sở tìm ra con số may mắn hôm nay 15/6/2022 theo tuổi:

 
Xét về triết học phương Đông, vạn vật trong vũ trụ đều phát sinh từ ngũ hành, chứa trong nó 5 hành tố Kim, Mộc, Thủy, Hỏa và Thổ. Vì thế, ngũ hành được ứng dụng rộng rãi trong đời sống con người, việc tìm ra con số may mắn của mỗi người cũng không ngoại lệ.
 
Theo đó, việc xác định con số may mắn theo 12 con giáp (đủ Lục thập hoa giáp) dựa trên những cơ sở sau:
 
– Ngũ hành
– Thiên can
– Địa chi
– Quái số
 
Đón xem CON SỐ MAY MẮN NGÀY 16/6/2022 THEO NĂM SINH được cập nhật lúc 17h trên Lịch Ngày Tốt!

twitter Con số may mắn hôm nay 15/6/2022 theo 12 con giáp: Số HAY mang tới vận MAY phấp phới Con số may mắn hôm nay 15/6/2022 theo 12 con giáp: Số HAY mang tới vận MAY phấp phới Con số may mắn hôm nay 15/6/2022 theo 12 con giáp: Số HAY mang tới vận MAY phấp phới


Dự án xem nhiều:

Có thể bạn sẽ quan tâm: