Con số may mắn hôm nay, con số may mắn theo 12 con giáp, số đẹp ngày 14/2/2022 theo năm sinh của bạn

1. Con số may mắn hôm nay 14/2/2022 cho tuổi Tý

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1984

Giáp Tý

 Kim

Nam

7

70

13 68

Nữ

8

26

95 40

1996

Bính Tý

Thủy

Nam

4

54

36 19

Nữ

2

08

74 56

1948
2008

Mậu Tý

Hỏa

Nam

7
1

82
44

07
88
35
01

Nữ

8
5

17
63

51
45
79
29

1960

Canh Tý

Thổ

Nam

4

90

28 85

Nữ

2 31 60 97

1972

Nhâm Tý

Mộc

Nam

1

57

72 23
Nữ 5 48 39 76
Điểm nổi bật trong tử vi hôm nay 14/2/2022 của người tuổi Tý: 
 
 • Tử vi tuổi Giáp Tý (Kim): Nên trò chuyện, trao đổi với nửa kia nhiều hơn.
 • Tử vi tuổi Bính Tý (Thủy): Nhận được khoản tiền xứng đáng với công sức.
 • Tử vi tuổi Mậu Tý (Hỏa): Nên mở rộng quan hệ với khách hàng, đối tác.
 • Tử vi tuổi Canh Tý (Thổ): Công sức bỏ ra được cấp trên ghi nhận.
 • Tử vi tuổi Nhâm Tý (Mộc): Đừng tạo cơ hội cho kẻ thứ ba xuất hiện.
Bạn có biết: 

2. Số cát lành cho tuổi Sửu

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1985 

Ất Sửu  Kim 

Nam

6

66 38 13

Nữ

9

27 72 58

1997 

Đinh Sửu  Thủy 

Nam

3

08 95 41

Nữ

3 73 16 65

1949
2009

Kỷ Sửu  Hỏa 

Nam

6
9
50
19
47
82
89
26

Nữ

9
6

84
45
05
69
33
70

1961 

Tân Sửu  Thổ 

Nam

3

91 28 04

Nữ

3 37 55 92

1973 

Quý Sửu  Mộc 

Nam

9

76 30 68

Nữ

6

24 86 43

Điểm nổi bật trong tử vi hôm nay 14/2/2022 của người tuổi Sửu: 
 
 • Tử vi tuổi Ất Sửu (Kim): Nên hạ cái tôi của mình xuống một chút.
 • Tử vi tuổi Đinh Sửu (Thủy): Không nên làm mọi việc theo ý mình.
 • Tử vi tuổi Kỷ Sửu (Hỏa): Dễ đưa ra những quyết định không thực sự chính xác.
 • Tử vi tuổi Tân Sửu (Thổ): Quan hệ vợ chồng không được yên ấm.
 • Tử vi tuổi Quý Sửu (Mộc): Đừng bắt người khác làm việc theo ý mình.
 

3. Số đẹp hôm nay cho tuổi Dần

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1974 

Giáp Dần  Thủy  Nam   8 57 70 89
Nữ  7 16 39 63

1986 

Bính Dần  Hỏa  Nam   5 73 54 18
Nữ   1 22 68 75

1998 

Mậu Dần  Thổ  Nam   2 80 15 47
Nữ   4 36 83 01

1950
  2010 

Canh Dần  Mộc  Nam  5
8
97
03
08
99
50
35
Nữ 1
7
65
48
40
27
96
71

1962 

Nhâm Dần  Kim  Nam  2 86 53 28
Nữ  4 29 64 85
Điểm nổi bật trong tử vi hôm nay 14/2/2022 của người tuổi Dần: 
 
 • Tử vi tuổi Giáp Dần (Thủy): Quan hệ vợ chồng có dấu hiệu lạnh nhạt.
 • Tử vi tuổi Bính Dần (Hỏa): Nên dành nhiều thời gian hơn cho nửa kia.
 • Tử vi tuổi Mậu Dần (Thổ): Cần tìm cách hâm nóng tình cảm vợ chồng.
 • Tử vi tuổi Canh Dần (Mộc): Đừng nên kiêu ngạo, tự cho mình là đúng.
 • Tử vi tuổi Nhâm Dần (Kim): Bình tĩnh trao đổi ý kiến với mọi người.
 

4. Con số may mắn trong ngày hôm nay cho tuổi Mão

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

 1975 

Ất Mão  Thủy Nam   7 19 63 76
Nữ  8 45 29 90

 1987 

Đinh Mão  Hỏa Nam  4 70 96 17
Nữ 2 33 52 65

 1939 
    1999

Kỷ Mão  Thổ Nam   7
1
68
04
08
85
24
50
Nữ 8
5
97
25
14
73
36
07

 1951 

Tân Mão  Mộc Nam  4 80 57 48
Nữ  2 56 30 83

 1963

Quý Mão   Kim Nam  1 38 46 92
Nữ  5 77 15 69
Điểm nổi bật trong tử vi hôm nay 14/2/2022 của người tuổi Mão: 
 
 • Tử vi tuổi Ất Mão (Thủy): Tin tưởng vào khả năng của bản thân mình.
 • Tử vi tuổi Đinh Mão (Hỏa): Dẫn dắt mọi người vượt qua khó khăn.
 • Tử vi tuổi Kỷ Mão (Thổ): Nhận được sự tôn trọng của người khác.
 • Tử vi tuổi Tân Mão (Mộc): Tìm ra cách phù hợp giải quyết công việc.
 • Tử vi tuổi Quý Mão (Kim): Sắp xếp thực hiện công việc cho đúng.
Xem ngay:

5. Số phát lộc cho tuổi Thìn

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1964 

 Giáp Thìn  Hỏa Nam  9 30 73 16
Nữ  6 88 26 47

1976 

 Bính Thìn  Thổ Nam  6 56 89 33
Nữ  9 23 54 85

1988

Mậu Thìn   Mộc Nam  3 74 17 09
Nữ  3 46 65 24

 1940
 2000

Canh Thìn  Kim  Nam  6
9
95
07
08
36
77
98
Nữ 9
6
60
12
93
44
50
61

 1952

 Nhâm Thìn Thủy  Nam  3 86 25 48
Nữ 3 05 79 37
Điểm nổi bật trong tử vi hôm nay 14/2/2022 của người tuổi Thìn: 
 
 • Tử vi tuổi Giáp Thìn (Hỏa): Dễ gặp phải trục trặc trong công việc.
 • Tử vi tuổi Bính Thìn (Thổ): Không nên suy nghĩ đến việc bỏ cuộc.
 • Tử vi tuổi Mậu Thìn (Mộc): Hãy hỏi ý kiến của người có kinh nghiệm.
 • Tử vi tuổi Canh Thìn (Kim): Thay đổi góc độ để nhìn nhận vấn đề.
 • Tử vi tuổi Nhâm Thìn (Thủy): Cần bình tĩnh để tìm ra cách giải quyết rắc rối.
 

6. Con số may mắn trong ngày 14/2/2022 cho tuổi Tị

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1965 

 Ất Tị  Hỏa Nam  8 84 15 58
Nữ  7 57 60 13

1977 

Đinh Tị   Thổ Nam  5 31 97 40
Nữ  1 66 04 95

1989 

Kỷ Tị  Mộc Nam  2 03 88 64
Nữ 4 48 25 89

1941
  2001 

Tân Tị    Kim Nam  5
8
75
18
49
54
06
71
Nữ   1
 7
99
26
33
70
22
35

 1953

Quý Tị   Thủy Nam   2 67 28 59
Nữ  4 43 94 16
Điểm nổi bật trong tử vi hôm nay 14/2/2022 của người tuổi Tị: 
 
 • Tử vi tuổi Ất Tị (Hỏa): Nhận được sự đánh giá cao của mọi người.
 • Tử vi tuổi Đinh Tị (Thổ): Hãy mở rộng các mối quan hệ của mình.
 • Tử vi tuổi Kỷ Tị (Mộc): Hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.
 • Tử vi tuổi Tân Tị (Kim): Gây dựng được danh tiếng của mình.
 • Tử vi tuổi Quý Tị (Thủy): Nhận được sự yêu mến của người khác.
 

7. Số đại phát cho tuổi Ngọ

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

 1954

 Giáp Ngọ Kim  Nam   1 35 58 87
Nữ   5 80 23 45

1966 

 Bính Ngọ Thủy  Nam   7 11 49 64
Nữ   8 68 06 59

 1978

 Mậu Ngọ  Hỏa Nam   4 27 94 15
Nữ  2 91 37 78

 1990

 Canh Ngọ  Thổ Nam   1 46 88 07
Nữ   5 75 60 93

1942
 2002 

 Nhâm Ngọ  Mộc Nam  4
7
56
02
19
76
25
31
Nữ 2
 8 
63
89
40
36
55
70
Điểm nổi bật trong tử vi hôm nay 14/2/2022 của người tuổi Ngọ: 
 
 • Tử vi tuổi Giáp Ngọ (Kim): Có cơ hội gặp được quý nhân trong hôm nay.
 • Tử vi tuổi Bính Ngọ (Thủy): Nên bắt tay vào thực hiện những việc lớn.
 • Tử vi tuổi Mậu Ngọ (Hỏa): Nên chú ý học hỏi từ quý nhân và mọi người xung quanh.
 • Tử vi tuổi Canh Ngọ (Thổ): Hãy tiếp tục không ngừng rèn luyện bản thân.
 • Tử vi tuổi Nhâm Ngọ (Mộc): Tạo thêm kỉ niệm đẹp với người thân yêu.
Đừng bỏ lỡ:

8. Số đẹp hôm nay cho tuổi Mùi

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1955 

 Ất Mùi  Kim Nam 9 34 96 78
Nữ  6 86 24 37

 1967

 Đinh Mùi  Thủy Nam  6 14 60 93
Nữ  9 59 73 02

1979 

Kỷ Mùi  Hỏa  Nam  3 77 18 56
Nữ  3 21 85 40

 1991

Tân Mùi  Thổ Nam 9 95 33 17
Nữ  6 06 57 83

 1943
 2003

Quý Mùi  Mộc  Nam  3
6
63
47
04
89
28
64
Nữ  3
9
54
38
43
75
76
44
Điểm nổi bật trong tử vi hôm nay 14/2/2022 của người tuổi Mùi: 
 
 • Tử vi tuổi Ất Mùi (Kim): Tự tin thái quá, coi thường người khác.
 • Tử vi tuổi Đinh Mùi (Thủy): Dễ mắc phải những sai lầm không đáng có.
 • Tử vi tuổi Kỷ Mùi (Hỏa): Hãy tham khảo ý kiến của những người giàu kinh nghiệm.
 • Tử vi tuổi Tân Mùi (Thổ): Có cách nhìn nhận mới mẻ hơn về vấn đề.
 • Tử vi tuổi Quý Mùi (Mộc): Đừng ngại hỏi ý kiến của người khác.
 

9. Số cát lành cho tuổi Thân

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1956 

 Bính Thân  Hỏa Nam  8 03 68 97
Nữ  7 65 12 36

1968 

 Mậu Thân Thổ  Nam 5 46 78 04
Nữ  1 82 26 53

 1980

Canh Thân  Mộc  Nam 2 33 55 89
Nữ  4 59 93 15

 1992

 Nhâm Thân Kim  Nam  8 17 48 60
Nữ  7 98 37 44

 1944
 2004

Giáp Thân  Thủy  Nam  2
5
73
20
09
85
27
71
Nữ  4
1
49
84
58
63
16
35
Điểm nổi bật trong tử vi hôm nay 14/2/2022 của người tuổi Thân: 
 
 • Tử vi tuổi Giáp Thân (Thủy): Quan hệ vợ chồng hòa hợp, đôi bên thấu hiểu nhau.
 • Tử vi tuổi Bính Thân (Hỏa): Nhận được nguồn tiền lời lãi dồi dào.
 • Tử vi tuổi Mậu Thân (Thổ): Tìm được người có tiếng nói chung với mình.
 • Tử vi tuổi Canh Thân (Mộc): Hãy tin tưởng hơn vào quyết định của mình.
 • Tử vi tuổi Nhâm Thân (Kim): Được giới thiệu cho những đối tượng triển vọng.
Tìm hiểu ngay:

10. Con số may mắn hôm nay 14/2/2022 cho tuổi Dậu

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1957 

Đinh Dậu  Hỏa  Nam  7 55 97 83
Nữ  8 04 68 57

1969

 Kỷ Dậu Thổ Nam  4 78 33 05
Nữ  30 07 96

1981

Tân Dậu  Mộc  Nam  22 85 18
Nữ 5 86 14 60

1993 

Quý Dậu  Kim  Nam  7 17 59 31
Nữ 8 94 26 77

 1945
 2005

 Ất Dậu  Thủy Nam  1
4
63
48
70
01
29
95
Nữ  5
2
37
75
49
50
72
46
Điểm nổi bật trong tử vi hôm nay 14/2/2022 của người tuổi Dậu: 
 
 • Tử vi tuổi Ất Dậu (Thủy): Sự nghiệp có dấu hiệu phát triển tích cực.
 • Tử vi tuổi Đinh Dậu (Hỏa): Được lãnh đạo tin tưởng giao cho trọng trách.
 • Tử vi tuổi Kỷ Dậu (Thổ): Hãy tự tin khẳng định năng lực bản thân.
 • Tử vi tuổi Tân Dậu (Mộc): Vợ chồng quan tâm, giúp đỡ nhau trong cuộc sống.
 • Tử vi tuổi Quý Dậu (Kim): Hãy mạnh dạn nêu ý kiến của mình.
 

11. Số đẹp hôm nay cho tuổi Tuất

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

 1946
 2006

 Bính Tuất Thổ  Nam  9 81 28 47
Nữ  6 44 79 18

 1958

 Mậu Tuất Mộc  Nam  6 15 33 76
Nữ  9 70 95 04

1970 

Canh Tuất   Kim Nam  3 39 60 59
Nữ  3 62 07 35

 1982

 Nhâm Tuất Thủy  Nam  9 03 46 87
Nữ 6 97 11 24

 1994

 Giáp Tuất  Hỏa Nam  9
3
58
26
84
57
96
63
Nữ 6
3
45
72
68
25
71
50
Điểm nổi bật trong tử vi hôm nay 14/2/2022 của người tuổi Tuất: 
 
 • Tử vi tuổi Giáp Tuất (Hỏa): Dễ vướng vào tranh chấp với bạn bè, đồng nghiệp.
 • Tử vi tuổi Bính Tuất (Thổ): Chớ nên tham lam những gì không phải là của mình.
 • Tử vi tuổi Mậu Tuất (Mộc): Nên cẩn thận hơn khi ăn uống.
 • Tử vi tuổi Canh Tuất (Kim): Tạo cơ hội cho những người yêu mến mình.
 • Tử vi tuổi Nhâm Tuất (Thủy): Nên chú ý hơn trong vấn đề sức khỏe.
Bạn có biết: 

12. Số may mắn cho tuổi Hợi

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1995

Ất Hợi   Hỏa Nam   5 33 47 90
Nữ  1 69 15 76

1959 

 Kỷ Hợi Mộc  Nam  5 04 68 43
Nữ  1 75 39 17

 1971

Tân Hợi  Kim  Nam  2 98 50 81
Nữ 4 16 87 35

1983 

Quý Hợi  Thủy  Nam  8 55 24 60
Nữ 7 27 96 08

1947
2007 

Đinh Hợi   Thổ Nam  8
2
86
40
07
78
59
26
Nữ  7
4
65
12
36
59
10
74
Điểm nổi bật trong tử vi hôm nay 14/2/2022 của người tuổi Hợi: 
 
 • Tử vi tuổi Ất Hợi (Hỏa): Nhận được sự yêu mến, tin tưởng của nhiều người.
 • Tử vi tuổi Đinh Hợi (Thổ): Đưa ra những cách giải quyết công việc hợp lý.
 • Tử vi tuổi Kỷ Hợi (Mộc): Chớ nên đặt quá nhiều áp lực lên con cái.
 • Tử vi tuổi Tân Hợi (Kim): Hãy đưa ra những kế hoạch phát triển phù hợp hơn.
 • Tử vi tuổi Quý Hợi (Thủy): Hãy bình tĩnh để đánh giá mọi vấn đề.
 

* Cơ sở tìm ra con số may mắn hôm nay 14/2/2022 theo tuổi:

 
Xét về triết học phương Đông, vạn vật trong vũ trụ đều phát sinh từ ngũ hành, chứa trong nó 5 hành tố Kim, Mộc, Thủy, Hỏa và Thổ. Vì thế, ngũ hành được ứng dụng rộng rãi trong đời sống con người, việc tìm ra con số may mắn của mỗi người cũng không ngoại lệ.
 
Theo đó, việc xác định con số may mắn theo 12 con giáp (đủ Lục thập hoa giáp) dựa trên những cơ sở sau:
 
– Ngũ hành
– Thiên can
– Địa chi
– Quái số
 
Đón xem CON SỐ MAY MẮN NGÀY 15/2/2022 THEO NĂM SINH được cập nhật lúc 17h trên Lịch Ngày Tốt!Dự án xem nhiều:

Có thể bạn sẽ quan tâm: