Tử vi thứ 6 ngày 13/5/2022 của 12 con giáp: Tý thành công, Sửu tổn thương
 
Con số may mắn hôm nay, con số may mắn theo 12 con giáp, số đẹp ngày 13/5/2022 theo tuổi của bạn

1. Số đẹp hôm nay cho tuổi Tý

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1984

Giáp Tý

 Kim

Nam

6

55

62 13

Nữ

8

15

41 18

1996

Bính Tý

Thủy

Nam

2

41

87 15

Nữ

3

12

46 83

1948
2008

Mậu Tý

Hỏa

Nam

4
5

90
52

05
72
56
03

Nữ

8
2

38
12

54
11
61
33

1960

Canh Tý

Thổ

Nam

6

22

96 72

Nữ

5 83 13 24

1972

Nhâm Tý

Mộc

Nam

6

54

67 22
Nữ 2 16 39 33
Tử vi hôm nay 13/5/2022 tuổi Tý cần lưu ý điều gì: 

 • Tử vi tuổi Giáp Tý (Kim): Gặt hái thành công trong sự nghiệp.
 • Tử vi tuổi Bính Tý (Thủy): Công sức được đền đáp xứng đáng.
 • Tử vi tuổi Mậu Tý (Hỏa): Nhanh chóng phát hiện ra nguy cơ và cơ hội.
 • Tử vi tuổi Canh Tý (Thổ): Gây ấn tượng mạnh mẽ với người khác.
 • Tử vi tuổi Nhâm Tý (Mộc): Hãy mở rộng lòng mình để đón nhận hạnh phúc.

2. Con số may mắn hôm nay 13/5/2022 cho tuổi Sửu

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1985 

Ất Sửu  Kim 

Nam

5

12 24 16

Nữ

4

23 35 20

1997 

Đinh Sửu  Thủy 

Nam

3

17 38 05

Nữ

6 09 77 58

1949
2009

Kỷ Sửu  Hỏa 

Nam

6
8
45
93
02
54
73
26

Nữ

9
5

16
78
47
29
94
10

1961 

Tân Sửu  Thổ 

Nam

2

34 98 65

Nữ

4 67 85 49

1973 

Quý Sửu  Mộc 

Nam

2

11 08 51

Nữ

6

39 79 35

Tử vi hôm nay 13/5/2022 tuổi Sửu cần lưu ý điều gì: 

 • Tử vi tuổi Ất Sửu (Kim): Nhận lấy những tổn thương trong tình cảm.
 • Tử vi tuổi Đinh Sửu (Thủy): Hãy trò chuyện với người thân nhiều hơn.
 • Tử vi tuổi Kỷ Sửu (Hỏa): Không nên nóng nảy, mâu thuẫn với mọi người.
 • Tử vi tuổi Tân Sửu (Thổ): Bạn và người nhà có thể gặp hiểu nhầm.
 • Tử vi tuổi Quý Sửu (Mộc): Hạn chế nói những lời khó nghe.

Có thể bạn chưa biết:

3. Số cát lành cho tuổi Dần

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1974 

Giáp Dần  Thủy  Nam   8 40 86 13
Nữ  7 87 37 48

1986 

Bính Dần  Hỏa  Nam   5 15 58 97
Nữ   1 63 04 59

1998 

Mậu Dần  Thổ  Nam   2 28 49 80
Nữ   4 50 76 22

1950
  2010 

Canh Dần  Mộc  Nam  5
8
99
36
17
68
64
05
Nữ 1
7
74
07
25
96
38
79

1962 

Nhâm Dần  Kim  Nam  2 85 03 56
Nữ  4 19 77 45

Tử vi hôm nay 13/5/2022 tuổi Dần có điều gì lưu ý:

 • Tử vi tuổi Giáp Dần (Thủy): Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
 • Tử vi tuổi Bính Dần (Hỏa): Nhận được sự tin tưởng và trọng dụng của cấp trên.
 • Tử vi tuổi Mậu Dần (Thổ): Không nên dễ dàng thỏa mãn với thực tại.
 • Tử vi tuổi Canh Dần (Mộc): Không ngừng cố gắng vươn lên.
 • Tử vi tuổi Nhâm Dần (Kim): Có cơ hội được cất nhắc trong hôm nay.

4. Số đại phát cho tuổi Mão

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

 1975 

Ất Mão  Thủy Nam  9 12 10 37
Nữ  1 94 42 23

 1987 

Đinh Mão  Hỏa Nam  5 56 19 95
Nữ 2 01 61 20

 1939 
    1999

Kỷ Mão  Thổ Nam  3
1
28
59
05
98
83
12
Nữ 8
5
47
26
22
33
38
02

 1951 

Tân Mão  Mộc Nam  4 15 34 76
Nữ  2 30 58 49

 1963

Quý Mão   Kim Nam  1 86 40 55
Nữ  5 28 90 72
Tử vi hôm nay 13/5/2022 tuổi Mão cần lưu ý điều gì: 

 • Tử vi tuổi Ất Mão (Thủy): Biết cách thay đổi góc độ nhìn nhận vấn đề.
 • Tử vi tuổi Đinh Mão (Hỏa): Hãy nắm bắt cơ hội xuất hiện trước mắt.
 • Tử vi tuổi Kỷ Mão (Thổ): Tìm ra hướng phát triển mới phù hợp.
 • Tử vi tuổi Tân Mão (Mộc): Nên chú ý hơn đến sức khỏe của bản thân.
 • Tử vi tuổi Quý Mão (Kim): Dũng cảm làm theo điều mình mong muốn.

5. Con số may mắn trong ngày 13/5/2022 cho tuổi Thìn

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1964 

 Giáp Thìn  Hỏa Nam  2 31 22 77
Nữ  1 36 22 30

1976 

 Bính Thìn  Thổ Nam  4 39 67 04
Nữ  7 47 590 87

1988

Mậu Thìn   Mộc Nam  8 72 41 18
Nữ  9 05 86 69

 1940
 2000

Canh Thìn  Kim  Nam  1
9
90
28
19
75
92
56
Nữ 1
6
65
88
07
36
40
27

 1952

 Nhâm Thìn Thủy  Nam  5 17 95 79
Nữ 3 77 66 85
Tử vi hôm nay 13/5/2022 tuổi Thìn cần lưu ý điều gì:
 

 • Tử vi tuổi Giáp Thìn (Hỏa): Nhận được một khoản tiền kha khá.
 • Tử vi tuổi Bính Thìn (Thổ): Nên mở rộng quan hệ với khách hàng, đối tác.
 • Tử vi tuổi Mậu Thìn (Mộc): Tự tạo các cơ hội cho mình.
 • Tử vi tuổi Canh Thìn (Kim): Quan hệ gia đình không hài hòa.
 • Tử vi tuổi Nhâm Thìn (Thủy): Hãy học cách thấu hiểu người thân.

6. Số đẹp hôm nay cho tuổi Tị

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1965 

 Ất Tị Hỏa Nam  2 1 78 54
Nữ  7 69 03 77

1977 

Đinh Tị   Thổ Nam  4 43 50 06
Nữ  3 60 17 45

1989 

Kỷ Tị  Mộc Nam  2 33 66 98
Nữ 3 87 39 84

1941
  2001 

Tân Tị    Kim Nam  5
9
05
25
85
24
31
60
Nữ  3
 7
41
90
90
47
28
19

 1953

Quý Tị   Thủy Nam  5 34 76 55
Nữ  8 26 89 14
Tử vi hôm nay 13/5/2022 tuổi Tị cần lưu ý điều gì: 

 • Tử vi tuổi Ất Tị (Hỏa): Nhiều chuyện không như ý muốn xảy ra với bạn.
 • Tử vi tuổi Đinh Tị (Thổ): Hãy có lòng đề phòng mọi người xung quanh.
 • Tử vi tuổi Kỷ Tị (Mộc): Chớ nên tin theo lời ngon tiếng ngọt.
 • Tử vi tuổi Tân Tị (Kim): Hãy dũng cảm đối mặt với vấn đề.
 • Tử vi tuổi Quý Tị (Thủy): Không nên tham lam thứ không phải của mình.

7. Con số may mắn trong ngày hôm nay cho tuổi Ngọ

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

 1954

 Giáp Ngọ Kim  Nam  2 33 64 11
Nữ   6 16 12 56

1966 

 Bính Ngọ Thủy  Nam   7 54 75 08
Nữ  9 67 58 73

 1978

 Mậu Ngọ  Hỏa Nam   4 65 03 49
Nữ  2 78 97 20

 1990

 Canh Ngọ  Thổ Nam  9 09 46 67
Nữ   5 06 60 99

1942
 2002 

 Nhâm Ngọ  Mộc Nam  9
7
10
27
13
29
85
14
Nữ 2
9
02
45
76
38
51
90
Tử vi hôm nay 13/5/2022 tuổi Ngọ cần lưu ý điều gì: 

 • Tử vi tuổi Giáp Ngọ (Kim): Nhanh chóng hoàn thành mục tiêu đã đề ra.
 • Tử vi tuổi Bính Ngọ (Thủy): Gặp được quý nhân là người đã quen biết.
 • Tử vi tuổi Mậu Ngọ (Hỏa): Hãy xây dựng quan hệ tốt đẹp với mọi người.
 • Tử vi tuổi Canh Ngọ (Thổ): Nhận được lời bày tỏ của người khác.
 • Tử vi tuổi Nhâm Ngọ (Mộc): Hãy mở lòng đón nhận tình cảm của người khác.

Bạn đang bỏ lỡ:

8. Số phát lộc cho tuổi Mùi

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1955 

 Ất Mùi  Kim Nam 3 18 15 10
Nữ  8 22 88 29

 1967

 Đinh Mùi  Thủy Nam  5 36 24 36
Nữ  2 64 56 97

1979 

Kỷ Mùi  Hỏa  Nam  6 58 19 53
Nữ  6 47 70 86

 1991

Tân Mùi  Thổ Nam 1 13 67 04
Nữ  1 31 95 77

 1943
 2003

Quý Mùi  Mộc  Nam  7
8
28
19
47
32
13
48
Nữ  1
9
44
30
79
80
20
46
Tử vi hôm nay 13/5/2022 tuổi Mùi cần lưu ý điều gì: 

 • Tử vi tuổi Ất Mùi (Kim): Công việc không tiến triển như mong muốn.
 • Tử vi tuổi Đinh Mùi (Thủy): Hãy sẵn sàng thử sức trong những nhiệm vụ khó.
 • Tử vi tuổi Kỷ Mùi (Hỏa): Không nên vội vàng tha thân trách phận.
 • Tử vi tuổi Tân Mùi (Thổ): Cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao.
 • Tử vi tuổi Quý Mùi (Mộc): Dễ bị người khác gây khó dễ.

9. Con số may mắn hôm nay 13/5/2022 cho tuổi Thân

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1956 

 Bính Thân  Hỏa Nam  2 91 06 54
Nữ  2 32 79 51

1968 

 Mậu Thân Thổ  Nam 5 37 07 33
Nữ  1 18 53 68

 1980

Canh Thân  Mộc  Nam 3 61 26 15
Nữ  3 42 83 70

 1992

 Nhâm Thân Kim  Nam  8 45 47 92
Nữ  2 70 18 46

 1944
 2004

Giáp Thân  Thủy  Nam  2
5
16
30
60
94
25
87
Nữ  4
2
51
20
09
78
98
66
Tử vi hôm nay 13/5/2022 tuổi Thân cần lưu ý điều gì:

 • Tử vi tuổi Giáp Thân (Thủy): Không nên nóng nảy khi đối diện với khó khăn.
 • Tử vi tuổi Bính Thân (Hỏa): Nên bình tĩnh để có thể suy xét mọi vấn đề.
 • Tử vi tuổi Mậu Thân (Thổ): Tìm ra cơ hội để khẳng định bản lĩnh.
 • Tử vi tuổi Canh Thân (Mộc): Không muốn mở rộng các mối quan hệ.
 • Tử vi tuổi Nhâm Thân (Kim): Thích được sống trong không gian riêng.

10. Số may mắn cho tuổi Dậu

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1957 

Đinh Dậu  Hỏa  Nam  6 80 03 19
Nữ  7 02 28 25

1969

 Kỷ Dậu Thổ Nam  8 34 27 11
Nữ  9 02 79 43

1981

Tân Dậu  Mộc  Nam  05 04 67
Nữ 7 22 58 26

1993 

Quý Dậu  Kim  Nam  9 31 25 98
Nữ 5 34 99 05

 1945
 2005

 Ất Dậu  Thủy Nam  3
5
54
19
96
87
59
76
Nữ  7
2
97
51
14
78
40
32
Tử vi hôm nay 13/5/2022 tuổi Dậu cần lưu ý điều gì: 

 • Tử vi tuổi Ất Dậu (Thủy): Cẩn thận kẻ xấu phá hoại công việc.
 • Tử vi tuổi Đinh Dậu (Hỏa): Không nên lo chuyện bao đồng.
 • Tử vi tuổi Kỷ Dậu (Thổ): Không nhận được sự ủng hộ của người thân.
 • Tử vi tuổi Tân Dậu (Mộc): Chớ nên từ bỏ những lý tưởng của mình.
 • Tử vi tuổi Quý Dậu (Kim): Cố gắng tập trung vào công việc được giao.

11. Số đẹp hôm nay cho tuổi Tuất

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

 1946
 2006

 Bính Tuất Thổ  Nam  8 28 01 10
Nữ  5 16 22 77

 1958

 Mậu Tuất Mộc  Nam  4 72 04 56
Nữ  4 10 89 33

1970 

Canh Tuất   Kim Nam  6 31 22 64
Nữ  6 03 75 09

 1982

 Nhâm Tuất Thủy  Nam  8 06 14 98
Nữ 1 05 96 45

 1994

 Giáp Tuất  Hỏa Nam  7
5
60
35
30
41
13
88
Nữ 4
3
77
29
84
08
36
79
Tử vi hôm nay 13/5/2022 tuổi Tuất cần lưu ý điều gì: 

 • Tử vi tuổi Giáp Tuất (Hỏa): Tìm kiếm được những mối khách hàng triển vọng.
 • Tử vi tuổi Bính Tuất (Thổ): Dễ thờ ơ, lạnh nhạt với nửa kia của mình.
 • Tử vi tuổi Mậu Tuất (Mộc): Đừng tạo cơ hội cho kẻ thứ ba chen chân.
 • Tử vi tuổi Canh Tuất (Kim): Dần tìm ra những định hướng đúng đắn cho bản thân.
 • Tử vi tuổi Nhâm Tuất (Thủy): Cố gắng làm việc, đừng ngại vất vả.

Bạn nên tham khảo thêm:

12. Số cát lành cho tuổi Hợi

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1995

Ất Hợi   Hỏa Nam  2 10 02 15
Nữ  4 16 79 43

1959 

 Kỷ Hợi Mộc  Nam  6 25 20 06
Nữ  7 23 69 57

 1971

Tân Hợi  Kim  Nam  2 65 15 38
Nữ 8 57 94 61

1983 

Quý Hợi  Thủy  Nam  9 38 37 29
Nữ 5 09 88 76

1947
2007 

Đinh Hợi   Thổ Nam  9
2
71
32
49
50
10
95
Nữ 3
4
64
01
75
96
48
52
Tử vi hôm nay 13/5/2022 tuổi Hợi cần lưu ý điều gì: 

 • Tử vi tuổi Ất Hợi (Hỏa): Nhận được sự giúp đỡ của nhiều người.
 • Tử vi tuổi Đinh Hợi (Thổ): Tự tin thực hiện những kế hoạch đặt ra.
 • Tử vi tuổi Kỷ Hợi (Mộc): Có cái nhìn cởi mở hơn về công việc.
 • Tử vi tuổi Tân Hợi (Kim): Sắp xếp thực hiện công việc cho phù hợp.
 • Tử vi tuổi Quý Hợi (Thủy): Túi tiền rủng rỉnh, không lo chi tiêu.

* Cơ sở tìm ra con số may mắn hôm nay 13/5/2022 theo tuổi:

 
Xét về triết học phương Đông, vạn vật trong vũ trụ đều phát sinh từ ngũ hành, chứa trong nó 5 hành tố Kim, Mộc, Thủy, Hỏa và Thổ. Vì thế, ngũ hành được ứng dụng rộng rãi trong đời sống con người, việc tìm ra con số may mắn của mỗi người cũng không ngoại lệ.
 
Theo đó, việc xác định con số may mắn theo 12 con giáp (đủ Lục thập hoa giáp) dựa trên những cơ sở sau:
 
– Ngũ hành
– Thiên can
– Địa chi
– Quái số
 
Đón xem CON SỐ MAY MẮN NGÀY 14/5/2022 THEO NĂM SINH được cập nhật lúc 17h trên Lịch Ngày Tốt!


Dự án xem nhiều:

Có thể bạn sẽ quan tâm: