Con số may mắn hôm nay, con số may mắn theo 12 con giáp, số đẹp ngày12/1/2022 theo tuổi

1. Con số may mắn trong ngày hôm nay cho tuổi Tý

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1984

Giáp Tý

 Kim

Nam

7

05

18 42

Nữ

8

29

96 61

1996

Bính Tý

Thủy

Nam

4

33

57 70

Nữ

2

49

82 26

1948
2008

Mậu Tý

Hỏa

Nam

7
1

67
58

71
02
10
39

Nữ

8
5

98
13

22
48
07
83

1960

Canh Tý

Thổ

Nam

4

74

19 95

Nữ

2 42 63 36

1972

Nhâm Tý

Mộc

Nam

1

88

06 27
Nữ 5 91 45 53
Câu quyết tử vi hôm nay 12/1/2022 của người tuổi Tý: 
 
 • Tử vi tuổi Giáp Tý (Kim): Bạn cảm thấy hôm nay là ngày không may mắn với mình.
 • Tử vi tuổi Bính Tý (Thủy): Công việc dễ gặp hết vấn đề này đến vấn đề khác. 
 • Tử vi tuổi Mậu Tý (Hỏa): Bạn luôn sợ bản thân không đủ tốt.
 • Tử vi tuổi Canh Tý (Thổ): Đừng thấy cái gì giảm giá cũng mua.
 • Tử vi tuổi Nhâm Tý (Mộc): Chỉ nên giúp đỡ những người thực sự thân thiết.
 

2. Số đẹp hôm nay cho tuổi Sửu

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1985 

Ất Sửu  Kim 

Nam

6

92 50 13

Nữ

9

26 61 44

1997 

Đinh Sửu  Thủy 

Nam

3

36 75 59

Nữ

3 04 81 25

1949
2009

Kỷ Sửu  Hỏa 

Nam

6
9
62
80
40
33
76
94

Nữ

9
6

47
83
05
19
26
39

1961 

Tân Sửu  Thổ 

Nam

3

10 27 86

Nữ

3 63 41 52

1973 

Quý Sửu  Mộc 

Nam

9

24 96 64

Nữ

6

59 77 01
Câu quyết tử vi hôm nay 12/1/2022 của người tuổi Sửu: 
 
 • Tử vi tuổi Ất Sửu (Kim): Khéo tiết kiệm khéo tiêu xài thì ấm thân.
 • Tử vi tuổi Đinh Sửu (Thủy): Khiêm tốn bao nhiêu cũng chẳng thừa
 • Tử vi tuổi Kỷ Sửu (Hỏa): Mọi chuyện hôm nay không có gì phải lo lắng. 
 • Tử vi tuổi Tân Sửu (Thổ): Chỉ nên tin gia đình, đừng quá tin người ngoài.
 • Tử vi tuổi Quý Sửu (Mộc): Bạn sắp nhận ra bộ mặt thật của vài người.
Có thể bạn quan tâm: 

3. Con số may mắn hôm nay 12/1/2022 cho tuổi Dần

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1974 

Giáp Dần  Thủy  Nam   8 37 80 24
Nữ  7 49 91 03

1986 

Bính Dần  Hỏa  Nam   5 52 26 67
Nữ   1 78 12 39

1998 

Mậu Dần  Thổ  Nam   2 94 45 50
Nữ   4 17 76 81

1950
  2010 

Canh Dần  Mộc  Nam   5
8
63
48
08
52
14
29
Nữ 1
7
72
08
31
18
43
98

1962 

Nhâm Dần  Kim  Nam   2 24 47 71
Nữ   4 10 66 32
Câu quyết tử vi hôm nay 12/1/2022 của người tuổi Dần: 
 
 • Tử vi tuổi Giáp Dần (Thủy): Cẩn thận không bao giờ là thừa.
 • Tử vi tuổi Bính Dần (Hỏa): Liên quan đến tiền bạc thì phải kiểm tra kỹ.
 • Tử vi tuổi Mậu Dần (Thổ): Bạn biết trong gia đình có một số bất đồng.
 • Tử vi tuổi Canh Dần (Mộc): Bạn đang ấp ủ các dự án quan trọng.
 • Tử vi tuổi Nhâm Dần (Kim): Nên xác minh kỹ lưỡng những gì người khác nói.
 

4. Số phát lộc cho tuổi Mão

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

 1975 

Ất Mão  Thủy Nam   7 55 90 37
Nữ  8 81 42 15

 1987 

Đinh Mão  Hỏa Nam  4 23 39 64
Nữ 2 04 57 88

 1939 
    1999

Kỷ Mão  Thổ Nam   7
1
14
93
62
83
27
03
Nữ 8
5
74
45
02
24
18
59

 1951 

Tân Mão  Mộc Nam  4 38 77 40
Nữ  2 15 52 62

 1963

Quý Mão   Kim Nam  1 27 93 35
Nữ  5 81 16 73
Câu quyết tử vi hôm nay 12/1/2022 của người tuổi Mão: 
 
 • Tử vi tuổi Ất Mão (Thủy): Bạn hãy trân trọng những thứ mình đang có.
 • Tử vi tuổi Đinh Mão (Hỏa): Tính tình khảng khái quá đôi khi lại bị tiểu nhân ghét.
 • Tử vi tuổi Kỷ Mão (Thổ): Thành công không phải chuyện một ngày là có được.
 • Tử vi tuổi Tân Mão (Mộc): Nỗ lực của bạn sẽ sớm được đền đáp.
 • Tử vi tuổi Quý Mão (Kim): Có làm thì mới có ăn có tiêu, đừng nhụt chí.
Tìm hiểu thêm:

5. Số cát lành cho tuổi Thìn

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1964 

 Giáp Thìn  Hỏa Nam  9 74 35 58
Nữ  6 80 26 63

1976 

 Bính Thìn  Thổ Nam  6 34 49 92
Nữ  9 25 51 76

1988

Mậu Thìn   Mộc Nam  3 63 82 10
Nữ  3 49 93 82

 1940
 2000

Canh Thìn  Kim  Nam  6
9
15
53
01
36
27
42
Nữ 9
6
93
04
75
67
51
11

 1952

 Nhâm Thìn Thủy  Nam  3 35 85 09
Nữ 3 78 21 42
Câu quyết tử vi hôm nay 12/1/2022 của người tuổi Thìn: 
 
 • Tử vi tuổi Giáp Thìn (Hỏa): Bạn sợ người khác nhìn thấy khuyết điểm của mình. 
 • Tử vi tuổi Bính Thìn (Thổ): Làm ăn kinh doanh tiến triển cực kì tốt.
 • Tử vi tuổi Mậu Thìn (Mộc): Tài chính có dấu hiệu chuyển biến tích cực.
 • Tử vi tuổi Canh Thìn (Kim): Để có được sự giàu có cần đánh đổi nhiều thứ. 
 • Tử vi tuổi Nhâm Thìn (Thủy): Cuộc sống vui hay buồn là do bạn quyết định.
 

6. Số đẹp hôm nay cho tuổi Tị

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1965 

 Ất Tị  Hỏa Nam  8 27 90 41
Nữ  7 15 56 62

1977 

Đinh Tị   Thổ Nam  5 79 86 24
Nữ  1 68 43 09

1989 

Kỷ Tị  Mộc Nam  2 50 37 77
Nữ 4 81 12 96

1941
  2001 

Tân Tị    Kim Nam  5
8
34
09
61
20
50
46
Nữ   1
 7
93
72
53
02
38
14

 1953

Quý Tị   Thủy Nam   2 26 77 68
Nữ  4 83 34 42
Câu quyết tử vi hôm nay 12/1/2022 của người tuổi Tị: 
 
 • Tử vi tuổi Ất Tị (Hỏa): Bạn có khả năng ăn nói rất tốt.
 • Tử vi tuổi Đinh Tị (Thổ): Có nhiều chuyện không như ý tới tấp đổ về.
 • Tử vi tuổi Kỷ Tị (Mộc): Chớ ham hố xen vào chuyện của người khác.
 • Tử vi tuổi Tân Tị (Kim): Thái độ sống ảnh hưởng đến ví tiền. 
 • Tử vi tuổi Quý Tị (Thủy): Có nhiều lộc lá thì nên chia sẻ với người trong nhà.
 

7. Số đại phát cho tuổi Ngọ

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

 1954

 Giáp Ngọ Kim  Nam   1 09 35 56
Nữ   5 67 71 80

1966 

 Bính Ngọ Thủy  Nam   7 36 59 92
Nữ   8 74 41 13

 1978

 Mậu Ngọ  Hỏa Nam   4 28 03 65
Nữ  2 52 91 30

 1990

 Canh Ngọ  Thổ Nam   1 84 26 43
Nữ   5 31 65 24

1942
 2002 

 Nhâm Ngọ  Mộc Nam  4
7
17
29
80
50
04
35
Nữ 2
 8 
94
57
31
79
12
83
Câu quyết tử vi hôm nay 12/1/2022 của người tuổi Ngọ: 
 
 • Tử vi tuổi Giáp Ngọ (Kim): Số phú quý đi đâu cũng có người giúp. 
 • Tử vi tuổi Bính Ngọ (Thủy): Bạn có lòng nhân hậu, hay đi làm từ thiện.
 • Tử vi tuổi Mậu Ngọ (Hỏa): Gia đạo yên ấm và ít cãi cọ hơn trước. 
 • Tử vi tuổi Canh Ngọ (Thổ): Dám nghĩ nhưng phải dám làm mới thành công. 
 • Tử vi tuổi Nhâm Ngọ (Mộc): Gặp khó khăn đừng vội vàng lùi bước.
Đừng bỏ lỡ:

8. Con số may mắn trong ngày 12/1/2022 cho tuổi Mùi

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1955 

 Ất Mùi  Kim Nam 9 18 33 75
Nữ  6 63 41 22

 1967

 Đinh Mùi  Thủy Nam  6 07 73 59
Nữ  9 86 64 42

1979 

Kỷ Mùi  Hỏa  Nam  3 27 93 35
Nữ  3 51 06 18

 1991

Tân Mùi  Thổ Nam 9 94 27 85
Nữ  6 38 62 01

 1943
 2003

Quý Mùi  Mộc  Nam  3
6
17
74
89
43
97
31
Nữ  3
9
24
61
59
93
70
45
Câu quyết tử vi hôm nay 12/1/2022 của người tuổi Mùi: 
 
 • Tử vi tuổi Ất Mùi (Kim): Tiền bạc không dư dả nhưng đủ tiêu.
 • Tử vi tuổi Đinh Mùi (Thủy): Bạn biết hài lòng với cuộc sống hiện tại. 
 • Tử vi tuổi Kỷ Mùi (Hỏa): Bạn tập trung nhiều hơn cho gia đình.
 • Tử vi tuổi Tân Mùi (Thổ): Tâm trạng có lúc khá rối bời.
 • Tử vi tuổi Quý Mùi (Mộc): Nên tập trung cho việc học nhiều hơn.
 

9. Số may mắn cho tuổi Thân

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1956 

 Bính Thân  Hỏa Nam  8 86 31 15
Nữ  7 62 77 93

1968 

 Mậu Thân Thổ  Nam 5 41 02 26
Nữ  1 54 81 64

 1980

Canh Thân  Mộc  Nam 2 71 39 42
Nữ  4 15 57 08

 1992

 Nhâm Thân Kim  Nam  8 33 64 29
Nữ  7 95 19 76

 1944
 2004

Giáp Thân  Thủy  Nam  2
5
63
54
24
43
59
31
Nữ  4
1
08
83
70
33
25
98
Câu quyết tử vi hôm nay 12/1/2022 của người tuổi Thân: 
 
 • Tử vi tuổi Giáp Thân (Thủy): Bạn làm ăn được nhờ vào sự giúp sức của người thân. 
 • Tử vi tuổi Bính Thân (Hỏa): Thi thoảng hay nghi ngờ bạn bè không chơi đẹp.
 • Tử vi tuổi Mậu Thân (Thổ): Thời gian rảnh nên học thêm ngoại ngữ.
 • Tử vi tuổi Canh Thân (Mộc): Công việc hiếm khi bị chê trách.
 • Tử vi tuổi Nhâm Thân (Kim): Bạn còn vướng bận quá nhiều ưu phiền.
 

10. Số cát lành cho tuổi Dậu

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1957 

Đinh Dậu  Hỏa  Nam  7 24 41 80
Nữ  8 55 37 72

1969

 Kỷ Dậu Thổ Nam  4 93 01 12
Nữ  36 57 60

1981

Tân Dậu  Mộc  Nam  44 76 02
Nữ 5 17 88 36

1993 

Quý Dậu  Kim  Nam  7 79 24 50
Nữ 8 05 31 94

 1945
 2005

 Ất Dậu  Thủy Nam  1
4
34
13
95
49
21
77
Nữ  5
2
46
59
68
74
15
85
Câu quyết tử vi hôm nay 12/1/2022 của người tuổi Dậu: 
 
 • Tử vi tuổi Ất Dậu (Thủy): Luôn luôn là người nổi bật nhất đám đông.
 • Tử vi tuổi Đinh Dậu (Hỏa): Bạn năng động, nhiệt tình nên nhiều người thích kết bạn. 
 • Tử vi tuổi Kỷ Dậu (Thổ): Thu nhập tương đối ổn định so với trước đây.
 • Tử vi tuổi Tân Dậu (Mộc): Để làm giàu cần có sự cố gắng gấp đôi người thường.
 • Tử vi tuổi Quý Dậu (Kim): Biết tiết kiệm nên lúc khó khăn có tiền lo việc.
Bạn có biết:

11. Số đẹp hôm nay cho tuổi Tuất

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

 1946
 2006

 Bính Tuất Thổ  Nam  9 86 24 63
Nữ  6 37 71 44

 1958

 Mậu Tuất Mộc  Nam  6 05 59 96
Nữ  9 24 63 31

1970 

Canh Tuất   Kim Nam  3 78 92 50
Nữ  3 66 04 15

 1982

 Nhâm Tuất Thủy  Nam  9 19 43 29
Nữ 6 93 10 72

 1994

 Giáp Tuất  Hỏa Nam  9
3
24
58
83
77
31
60
Nữ 6
3
37
14
65
29
53
98
Câu quyết tử vi hôm nay 12/1/2022 của người tuổi Tuất: 
 
 • Tử vi tuổi Giáp Tuất (Hỏa): Gia đạo bình ổn, không có xích mích gì xảy ra.
 • Tử vi tuổi Bính Tuất (Thổ): Nên nghe theo lời khuyên của cha mẹ. 
 • Tử vi tuổi Mậu Tuất (Mộc): Bản mệnh cần quan tâm đến sức khỏe nhiều hơn. 
 • Tử vi tuổi Canh Tuất (Kim): Khéo tiết kiệm thì sau này không phải lo cơm ăn áo mặc.
 • Tử vi tuổi Nhâm Tuất (Thủy): Thời gian này Nhâm Tuất đã vất vả nhiều rồi.
 

12. Con số may mắn hôm nay 12/1/2022 cho tuổi Hợi

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1995

Ất Hợi   Hỏa Nam   5 37 76 61
Nữ  1 18 89 93

1959 

 Kỷ Hợi Mộc  Nam  5 60 24 45
Nữ  1 92 31 77

 1971

Tân Hợi  Kim  Nam  2 03 49 82
Nữ 4 52 17 31

1983 

Quý Hợi  Thủy  Nam  8 48 96 67
Nữ 7 87 12 05

1947
2007 

Đinh Hợi   Thổ Nam  8
2
31
68
75
82
14
20
Nữ  7
4
17
41
53
10
82
65
Câu quyết tử vi hôm nay 12/1/2022 của người tuổi Hợi: 
 
 • Tử vi tuổi Ất Hợi (Hỏa): Bạn phải biết sử dụng trí tuệ để kiểm soát cảm xúc.
 • Tử vi tuổi Đinh Hợi (Thổ): Ưu điểm là biết nhìn nhận cuộc sống theo nhiều mặt.
 • Tử vi tuổi Kỷ Hợi (Mộc): Bạn dễ bị tình cảm chi phối.
 • Tử vi tuổi Tân Hợi (Kim): Bạn có được những ý tưởng mới trong công việc.
 • Tử vi tuổi Quý Hợi (Thủy): Tiền bạc nhìn chung chưa thực sự ổn định.
Đọc thêm:

 * Cơ sở tìm ra con số may mắn hôm nay 12/1/2022 theo tuổi:

 
Xét về triết học phương Đông, vạn vật trong vũ trụ đều phát sinh từ ngũ hành, chứa trong nó 5 hành tố Kim, Mộc, Thủy, Hỏa và Thổ. Vì thế, ngũ hành được ứng dụng rộng rãi trong đời sống con người, việc tìm ra con số may mắn của mỗi người cũng không ngoại lệ.
 
Theo đó, việc xác định con số may mắn theo 12 con giáp (đủ Lục thập hoa giáp) dựa trên những cơ sở sau:
 
– Ngũ hành
– Thiên can
– Địa chi
– Quái số
 
Đón xem CON SỐ MAY MẮN NGÀY 13/1/2022 THEO NĂM SINH được cập nhật lúc 17h trên Lịch Ngày Tốt!



Dự án xem nhiều:

Có thể bạn sẽ quan tâm: