Tử vi Chủ nhật ngày 11/9/2022 của 12 con giáp: Tuất linh hoạt, Hợi có hồng phúc

  

Con số may mắn hôm nay, con số may mắn theo 12 con giáp, số đẹp ngày 11/9/2022 theo tuổi của bạn
 

1. Con số may mắn hôm nay 11/9/2022 cho tuổi Tý

 

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1984

Giáp Tý

 Kim

Nam

7

56

23 98

Nữ

8

17

95 47

1996

Bính Tý

Thủy

Nam

4

44

67 05

Nữ

2

60

19 74

1948
2008

Mậu Tý

Hỏa

Nam

7
1

29
86

82
04
33
59

Nữ

8
5

31
75

58
43
80
27

1960

Canh Tý

Thổ

Nam

4

08

79 65

Nữ

2 93 35 14

1972

Nhâm Tý

Mộc

Nam

1

46

62 87
Nữ 5 18 89 50

Tử vi hôm nay 11/9/2022 tuổi Tý có điểm gì nổi bật:
 • Tử vi tuổi Giáp Tý (Kim): Nếu cảm thấy mệt mỏi quá, bạn cũng đừng cố chấp làm gì.
 • Tử vi tuổi Bính Tý (Thủy): Công việc hôm nay chớ để ngày mai.
 • Tử vi tuổi Mậu Tý (Hỏa): Đi ra đường cẩn thận bị rơi tiền.
 • Tử vi tuổi Canh Tý (Thổ): Đi đứng cẩn thận, coi chừng ngã xe.
 • Tử vi tuổi Nhâm Tý (Mộc): Hôm nay đừng để ý chuyện nhà người khác.

2. Con số tốt lành ngày mới cho tuổi Sửu

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1985 

Ất Sửu  Kim 

Nam

6

14 48 73

Nữ

9

68 13 96

1997 

Đinh Sửu  Thủy 

Nam

3

37 76 45

Nữ

3 92 35 08

1949
2009

Kỷ Sửu  Hỏa 

Nam

6
9
55
09
87
64
34
81

Nữ

9
6

71
40
29
58
67
19

1961 

Tân Sửu  Thổ 

Nam

3

26 05 53

Nữ

3 85 99 28

1973 

Quý Sửu  Mộc 

Nam

9

07 46 95

Nữ

6

39 75 10


Tử vi hôm nay 
11/9/2022 tuổi Sửu có điểm gì nổi bật:

 • Tử vi tuổi Ất Sửu (Kim): Bạn sẽ gặp cản trở rất nhiều vì khả năng giao tiếp. 
 • Tử vi tuổi Đinh Sửu (Thủy): Hãy kiên quyết với ý kiến của mình.
 • Tử vi tuổi Kỷ Sửu (Hỏa): Bạn sẽ nhận thấy bộ mặt thật của ai đó.
 • Tử vi tuổi Tân Sửu (Thổ): Đôi khi chẳng làm gì cả lại bình an.
 • Tử vi tuổi Quý Sửu (Mộc): Không nên xem thường bệnh vặt.

3. Số đẹp đón tài cho tuổi Dần

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1974 

Giáp Dần  Thủy  Nam   8 80 35 63
Nữ  7 25 51 87

1986 

Bính Dần  Hỏa  Nam   5 66 07 44
Nữ   1 04 98 59

1998 

Mậu Dần  Thổ  Nam   2 79 26 08
Nữ   4 38 88 27

1950
  2010 

Canh Dần  Mộc  Nam  5
8
52
97
14
50
95
11
Nữ 1
7
16
45
47
73
30
67

1962 

Nhâm Dần  Kim  Nam  2 20 56 77
Nữ  4 78 15 84

Tử vi hôm nay 
11/9/2022 tuổi Dần có điểm gì nổi bật:
 • Tử vi tuổi Giáp Dần (Thủy): Những gì đã mất sẽ sớm quay trở lại.
 • Tử vi tuổi Bính Dần (Hỏa): Bạn cần nghiêm khắc hơn với bản thân.
 • Tử vi tuổi Mậu Dần (Thổ): Về sức khỏe, bạn nên đề phòng các bệnh ngoài da.
 • Tử vi tuổi Canh Dần (Mộc): Bạn gặp phải bất lợi về mặt tài chính.
 • Tử vi tuổi Nhâm Dần (Kim): Đi ra đường gặp người quen nhớ chào hỏi.

4. Con số phát lộc cho tuổi Mão

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

 1975 

Ất Mão  Thủy Nam   7 33 06 87
Nữ  8 54 82 16

 1987 

Đinh Mão  Hỏa Nam  4 79 18 43
Nữ 2 20 39 96

 1939 
    1999

Kỷ Mão  Thổ Nam   7
1
86
42
75
56
08
66
Nữ 8
5
01
95
67
23
53
30

 1951 

Tân Mão  Mộc Nam  4 14 90 78
Nữ  2 60 48 25

 1963

Quý Mão   Kim Nam  1 47 70 61
Nữ  5 88 09 45


Tử vi hôm nay 
11/9/2022 tuổi Mão có điểm gì nổi bật:

 • Tử vi tuổi Ất Mão (Thủy): Người không tốt không nên tiếp đón.
 • Tử vi tuổi Đinh Mão (Hỏa): Bạn bè lúc khó khăn thì tìm đến lúc có tiền chạy mất tích.
 • Tử vi tuổi Kỷ Mão (Thổ): Ngày càng ức chế với công việc hiện tại.
 • Tử vi tuổi Tân Mão (Mộc): Nên tập trung vào chuyện nhà mình.
 • Tử vi tuổi Quý Mão (Kim): Sống bình an đến hết ngày.

5. Số vượng lộc ngày mới cho tuổi Thìn

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1964 

 Giáp Thìn  Hỏa Nam  9 06 57 98
Nữ  6 47 15 64

1976 

 Bính Thìn  Thổ Nam  6 84 70 03
Nữ  9 50 46 78

1988

Mậu Thìn   Mộc Nam  3 12 93 29
Nữ  3 96 25 54

 1940
 2000

Canh Thìn  Kim  Nam  6
9
35
71
80
08
17
86
Nữ 9
6
28
60
69
34
38
45

 1952

 Nhâm Thìn Thủy  Nam  3 49 73 51
Nữ 3 16 55 94


Tử vi hôm nay 
11/9/2022 tuổi Thìn có điểm gì nổi bật:

 • Tử vi tuổi Giáp Thìn (Hỏa): Vẫn còn nhiều người đối xử tử tế với bạn.
 • Tử vi tuổi Bính Thìn (Thổ): Không cần phải kiêng nể những người thiếu lịch sự.
 • Tử vi tuổi Mậu Thìn (Mộc): Tiền bạc kém dư dả nhưng đủ tiêu.
 • Tử vi tuổi Canh Thìn (Kim): Tính cách hơi nóng nảy, dễ nổi cáu.
 • Tử vi tuổi Nhâm Thìn (Thủy): Cảm thấy cơ thể không khỏe cho lắm.

6. Con số trời cho hôm nay của tuổi Tị

 

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1965 

 Ất Tị  Hỏa Nam  8 26 75 83
Nữ  7 57 09 71

1977 

Đinh Tị   Thổ Nam  5 60 16 47
Nữ  1 33 58 05

1989 

Kỷ Tị  Mộc Nam  2 86 24 69
Nữ 4 04 90 38

1941
  2001 

Tân Tị    Kim Nam  5
8
70
41
37
85
15
54
Nữ   1
 7
97
13
44
62
29
96

 1953

Quý Tị   Thủy Nam   2 65 28 42
Nữ  4 59 76 35

Tử vi hôm nay 
11/9/2022 tuổi Tị có điểm gì nổi bật:
 • Tử vi tuổi Ất Tị (Hỏa): Có gánh nặng cơm áo gạo tiền.
 • Tử vi tuổi Đinh Tị (Thổ): Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.
 • Tử vi tuổi Kỷ Tị (Mộc): Có hiểu lầm trong công việc hôm nay.
 • Tử vi tuổi Tân Tị (Kim): Ngoài tình thân thì tinh yêu cũng rất quan trọng.
 • Tử vi tuổi Quý Tị (Thủy): Cẩn thận vì có bí mật của bạn sắp lộ ra.

7. Con số phát lộc cho tuổi Ngọ


NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

 1954

 Giáp Ngọ Kim  Nam   1 44 08 73
Nữ   5 68 95 20

1966 

 Bính Ngọ Thủy  Nam   7 11 54 97
Nữ   8 70 22 48

 1978

 Mậu Ngọ  Hỏa Nam   4 36 81 53
Nữ  2 91 39 06

 1990

 Canh Ngọ  Thổ Nam   1 05 67 84
Nữ   5 80 15 35

1942
 2002 

 Nhâm Ngọ  Mộc Nam  4
7
25
57
78
46
62
19
Nữ 2
 8 
96
34
60
59
28
77


Tử vi hôm nay 
11/9/2022 tuổi Ngọ có điểm gì nổi bật:

 • Tử vi tuổi Giáp Ngọ (Kim): Bản mệnh cần phải tỉnh táo trước cám dỗ.
 • Tử vi tuổi Bính Ngọ (Thủy): Không nên mua hàng trên mạng trong hôm nay.
 • Tử vi tuổi Mậu Ngọ (Hỏa): Đừng tin lời ngon ngọt từ đồng nghiệp.
 • Tử vi tuổi Canh Ngọ (Thổ): Người ngoài tốt với bạn đều có lý do cả.
 • Tử vi tuổi Nhâm Ngọ (Mộc): Không ai cho không bạn cái gì cả.

8. Con số may mắn ngày hôm nay 11/9/2022 cho tuổi Mùi

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1955 

 Ất Mùi  Kim Nam 9 01 75 54
Nữ  6 43 17 90

 1967

 Đinh Mùi  Thủy Nam  6 85 39 27
Nữ  9 26 88 41

1979 

Kỷ Mùi  Hỏa  Nam  3 79 45 19
Nữ  3 16 94 38

 1991

Tân Mùi  Thổ Nam 9 50 23 76
Nữ  6 97 66 03

 1943
 2003

Quý Mùi  Mộc  Nam  3
6
33
68
57
05
80
96
Nữ  3
9
71
46
48
65
55
29


Tử vi hôm nay 
11/9/2022 tuổi Mùi có điểm gì nổi bật:

 • Tử vi tuổi Ất Mùi (Kim): Hay suy nghĩ rồi tự làm khổ mình.
 • Tử vi tuổi Đinh Mùi (Thủy): Trong đầu có nhiều chuyện phải lo.
 • Tử vi tuổi Kỷ Mùi (Hỏa): Mất ăn mất ngủ vì công việc.
 • Tử vi tuổi Tân Mùi (Thổ): Tiền bạc có dấu hiệu đi lên.
 • Tử vi tuổi Quý Mùi (Mộc): Tâm trạng tốt hơn mọi ngày.

9. Con số tốt lành cho tuổi Thân

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1956 

 Bính Thân  Hỏa Nam  8 80 26 67
Nữ  7 45 78 90

1968 

 Mậu Thân Thổ  Nam 5 74 43 16
Nữ  1 11 57 73

 1980

Canh Thân  Mộc  Nam 2 36 14 59
Nữ  4 25 86 05

 1992

 Nhâm Thân Kim  Nam  8 97 38 42
Nữ  7 02 65 87

 1944
 2004

Giáp Thân  Thủy  Nam  2
5
69
58
07
93
28
39
Nữ  4
1
47
33
29
75
10
64


Tử vi hôm nay 
11/9/2022 tuổi Thân có điểm gì nổi bật:

 • Tử vi tuổi Giáp Thân (Thủy): Cẩn thận trong vấn đề tiền bạc.
 • Tử vi tuổi Bính Thân (Hỏa): Xoa dịu người khác nhưng không thể an ủi mình.
 • Tử vi tuổi Mậu Thân (Thổ): Thời gian sẽ xoá bỏ những áp lực trong công việc.
 • Tử vi tuổi Canh Thân (Mộc): Bạn cảm thấy cuộc sống nghiêm khắc với mình quá.
 • Tử vi tuổi Nhâm Thân (Kim): Có tin vui tình cảm xảy đến trong ngày.

10. Con số thịnh vượng cho tuổi Dậu

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1957 

Đinh Dậu  Hỏa  Nam  7 29 54 78
Nữ  8 87 13 40

1969

 Kỷ Dậu Thổ Nam  4 65 79 04
Nữ  30 66 85

1981

Tân Dậu  Mộc  Nam  58 09 68
Nữ 5 19 45 37

1993 

Quý Dậu  Kim  Nam  7 43 80 26
Nữ 8 77 28 50

 1945
 2005

 Ất Dậu  Thủy Nam  1
4
02
94
97
31
15
70
Nữ  5
2
36
18
64
88
91
06
Tử vi hôm nay 11/9/2022 tuổi Dậu có điểm gì nổi bật:
 • Tử vi tuổi Ất Dậu (Thủy): Nay có điềm báo không tốt về công việc.
 • Tử vi tuổi Đinh Dậu (Hỏa): Công việc vô cùng rối ren và phức tạp.
 • Tử vi tuổi Kỷ Dậu (Thổ): Thi thoảng phải nghe những câu gây sốc.
 • Tử vi tuổi Tân Dậu (Mộc): Không khí trong gia đình hết sức nặng nề.
 • Tử vi tuổi Quý Dậu (Kim): Ai rồi cũng rời đi lúc bạn khó khăn.

11. Số đẹp phú quý cho tuổi Tuất

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

 1946
 2006

 Bính Tuất Thổ  Nam  9 92 35 04
Nữ  6 63 07 86

 1958

 Mậu Tuất Mộc  Nam  6 37 54 95
Nữ  9 06 73 28

1970 

Canh Tuất   Kim Nam  3 55 16 77
Nữ  3 70 48 15

 1982

 Nhâm Tuất Thủy  Nam  9 13 87 59
Nữ 6 84 25 40

 1994

 Giáp Tuất  Hỏa Nam  9
3
27
49
96
60
32
11
Nữ 6
3
65
18
44
75
89
57
Tử vi hôm nay 11/9/2022 tuổi Tuất có điểm gì nổi bật:
 • Tử vi tuổi Giáp Tuất (Hỏa): Chỉ thèm đặt lưng ngủ một giấc thật ngon.
 • Tử vi tuổi Bính Tuất (Thổ): Đôi lúc phải học cách “mặc kệ” thiên hạ.
 • Tử vi tuổi Mậu Tuất (Mộc): Cái gì bỏ qua được thì cứ việc bỏ qua.
 • Tử vi tuổi Canh Tuất (Kim): Người ta nói một bạn liền suy ra mười.
 • Tử vi tuổi Nhâm Tuất (Thủy): Đời mình mình sống, việc mình mình làm.

12. Con số đổi vận cho tuổi Hợi

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1995

Ất Hợi   Hỏa Nam   5 48 16 73
Nữ  1 07 75 58

1959 

 Kỷ Hợi Mộc  Nam  5 66 34 17
Nữ  1 39 97 44

 1971

Tân Hợi  Kim  Nam  2 85 03 69
Nữ 4 12 88 32

1983 

Quý Hợi  Thủy  Nam  8 70 45 08
Nữ 7 26 61 95

1947
2007 

Đinh Hợi   Thổ Nam  8
2
94
50
54
27
23
86
Nữ  7
4
35
87
76
15
52
47


Tử vi hôm nay 
11/9/2022 tuổi Hợi có điểm gì nổi bật:

 • Tử vi tuổi Ất Hợi (Hỏa): Bạn hay tự mình làm khó người khác.
 • Tử vi tuổi Đinh Hợi (Thổ): Bớt nhạy cảm, bớt suy nghĩ linh tinh.
 • Tử vi tuổi Kỷ Hợi (Mộc): Người ta thích nghĩ gì cứ mặc kệ.
 • Tử vi tuổi Tân Hợi (Kim): Trái tim nóng nhưng cái đầu phải lạnh băng. 
 • Tử vi tuổi Quý Hợi (Thủy): Bớt lãng phí thời gian cho bạn bè xã giao.

* Cơ sở tìm ra con số may mắn hôm nay 11/9/2022 theo tuổi:

 
Xét về triết học phương Đông, vạn vật trong vũ trụ đều phát sinh từ ngũ hành, chứa trong nó 5 hành tố Kim, Mộc, Thủy, Hỏa và Thổ. Vì thế, ngũ hành được ứng dụng rộng rãi trong đời sống con người, việc tìm ra con số may mắn của mỗi người cũng không ngoại lệ.
 
Theo đó, việc xác định con số may mắn theo 12 con giáp (đủ Lục thập hoa giáp) dựa trên những cơ sở sau:
 
– Ngũ hành
– Thiên can
– Địa chi
– Quái số
 
Đón xem CON SỐ MAY MẮN NGÀY 12/9/2022 THEO NĂM SINH được cập nhật lúc 17h trên Lịch Ngày Tốt!
twitter Con số may mắn hôm nay 11/9/2022 năm sinh: ĐỔI VẬN nhờ chọn SỐ MAY Con số may mắn hôm nay 11/9/2022 năm sinh: ĐỔI VẬN nhờ chọn SỐ MAY Con số may mắn hôm nay 11/9/2022 năm sinh: ĐỔI VẬN nhờ chọn SỐ MAY


Dự án xem nhiều:

Có thể bạn sẽ quan tâm: