Tử vi thứ 5 ngày 11/8/2022 của 12 con giáp: Tuổi Sửu thay đổi

  

Con số may mắn hôm nay, con số may mắn theo 12 con giáp, số đẹp ngày 11/8/2022 theo tuổi của bạn 

 

1. Con số may mắn hôm nay 30/5/2022 cho tuổi Tý

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1984

Giáp Tý

 Kim

Nam

7

28

61 40

Nữ

8

70

36 89

1996

Bính Tý

Thủy

Nam

4

93

45 51

Nữ

2

36

79 62

1948
2008

Mậu Tý

Hỏa

Nam

7
1

17
48

82
90
32
07

Nữ

8
5

81
53

19
03
23
78

1960

Canh Tý

Thổ

Nam

4

24

49 93

Nữ

2 37 61 52

1972

Nhâm Tý

Mộc

Nam

1

60

38 45
Nữ 5 94 55 10

Tử vi hôm nay 11/8/2022 tuổi Tý có điểm gì nổi bật:
 • Tử vi tuổi Giáp Tý (Kim): Đừng dễ dàng chấp nhận người không xứng đáng.
 • Tử vi tuổi Bính Tý (Thủy): Học lại cách cư xử với người lớn tuổi.
 • Tử vi tuổi Mậu Tý (Hỏa): Bạn có sức ảnh hưởng tới người khác.
 • Tử vi tuổi Canh Tý (Thổ): Chớ nên ăn uống bừa bãi, ảnh hưởng sức khỏe.
 • Tử vi tuổi Nhâm Tý (Mộc): Hãy nín nhịn, đừng gây căng thẳng thêm.
Có thể bạn chưa biết: 

2. Số may mắn ngày mới cho tuổi Sửu

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1985 

Ất Sửu  Kim 

Nam

6

71 53 15

Nữ

9

29 84 43

1997 

Đinh Sửu  Thủy 

Nam

3

15 69 77

Nữ

3 46 24 59

1949
2009

Kỷ Sửu  Hỏa 

Nam

6
9
90
52
15
76
84
03

Nữ

9
6

38
83
91
46
53
97

1961 

Tân Sửu  Thổ 

Nam

3

01 37 88

Nữ

3 24 53 48

1973 

Quý Sửu  Mộc 

Nam

9

73 15 66

Nữ

6

48 83 25
Tử vi hôm nay 11/8/2022 tuổi Sửu có điểm gì nổi bật:
 • Tử vi tuổi Ất Sửu (Kim): Hãy giải quyết dứt điểm từng vấn đề.
 • Tử vi tuổi Đinh Sửu (Thủy): Đừng quá trông đợi người không nghĩ tới bạn.
 • Tử vi tuổi Kỷ Sửu (Hỏa): Chớ nên tham lam thứ không phải của mình.
 • Tử vi tuổi Tân Sửu (Thổ): Nên sắp xếp công việc để thực hiện cho phù hợp.
 • Tử vi tuổi Quý Sửu (Mộc): Đừng hi vọng ai đó giúp đỡ nhiệt tình.

3. Số đẹp hôm nay cho tuổi Dần

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1974 

Giáp Dần  Thủy  Nam   8 65 34 45
Nữ  7 04 29 93

1986 

Bính Dần  Hỏa  Nam   5 14 47 72
Nữ   1 36 62 26

1998 

Mậu Dần  Thổ  Nam   2 77 13 85
Nữ   4 94 06 33

1950
  2010 

Canh Dần  Mộc  Nam   5
8
28
12
86
37
51
96
Nữ 1
7
55
61
24
35
48
03

1962 

Nhâm Dần  Kim  Nam   2 39 92 78
Nữ   4 89 45 26
Tử vi hôm nay 11/8/2022 tuổi Dần có điểm gì nổi bật:
 • Tử vi tuổi Giáp Dần (Thủy): Nên tin tưởng kế hoạch mà bạn đã đề ra.
 • Tử vi tuổi Bính Dần (Hỏa): Đừng quá bám víu vào quá khứ.
 • Tử vi tuổi Mậu Dần (Thổ): Có người không chân thật với bạn.
 • Tử vi tuổi Canh Dần (Mộc): Ôm đồm nhiều việc là không nên.
 • Tử vi tuổi Nhâm Dần (Kim): Bạn có lối tư duy cởi mở.
Xem thêm:

4. Con số may mắn trong ngày 30/5/2022 cho tuổi Mão

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

 1975 

Ất Mão  Thủy Nam   7 93 52 34
Nữ  8 48 71 66

 1987 

Đinh Mão  Hỏa Nam  4 24 18 85
Nữ 2 32 45 19

 1939 
    1999

Kỷ Mão  Thổ Nam   7
1
83
60
24
35
47
51
Nữ 8
5
03
77
82
19
26
96

 1951 

Tân Mão  Mộc Nam  4 51 44 08
Nữ  2 15 59 83

 1963

Quý Mão   Kim Nam  1 34 25 74
Nữ  5 60 19 56
 

Tử vi hôm nay 
11/8/2022 tuổi Mão có điểm gì nổi bật:
 • Tử vi tuổi Ất Mão (Thủy): Có nguồn thu nhập ổn định.
 • Tử vi tuổi Đinh Mão (Hỏa): Đảm bảo nhu cầu của bản thân.
 • Tử vi tuổi Kỷ Mão (Thổ): Không nên đứng núi này trông núi nọ.
 • Tử vi tuổi Tân Mão (Mộc): Bị ảnh hưởng tiêu cực bởi người khác.
 • Tử vi tuổi Quý Mão (Kim): Hãy đối xử thân thiện với mọi người.

5. Số cát lành cho tuổi Thìn

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1964 

 Giáp Thìn  Hỏa Nam  9 94 26 45
Nữ  6 51 63 14

1976 

 Bính Thìn  Thổ Nam  6 39 77 83
Nữ  9 20 18 92

1988

Mậu Thìn   Mộc Nam  3 67 44 05
Nữ  3 38 89 72

 1940
 2000

Canh Thìn  Kim  Nam  6
9
45
82
03
57
19
60
Nữ 9
6
01
56
92
33
24
60

 1952

 Nhâm Thìn Thủy  Nam  3 37 89 98
Nữ 3 12 49 03
Tử vi hôm nay 11/8/2022 tuổi Thìn có điểm gì nổi bật:
 • Tử vi tuổi Giáp Thìn (Hỏa): Vướng phải rắc rối với kẻ tiểu nhân.
 • Tử vi tuổi Bính Thìn (Thổ): Tỉnh táo để nhận ra ai là kẻ xấu.
 • Tử vi tuổi Mậu Thìn (Mộc): Không nên đưa ra quyết định đầu tư.
 • Tử vi tuổi Canh Thìn (Kim): Cẩn thận trước nguy cơ tốn tiền hao của.
 • Tử vi tuổi Nhâm Thìn (Thủy): Quan hệ với nửa kia lạnh nhạt, xa cách.

6. Số đẹp hôm nay cho tuổi Tị

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1965 

 Ất Tị  Hỏa Nam  8 81 34 67
Nữ  7 95 52 01

1977 

Đinh Tị   Thổ Nam  5 24 49 75
Nữ  1 53 19 98

1989 

Kỷ Tị  Mộc Nam  2 45 77 28
Nữ 4 10 88 37

1941
  2001 

Tân Tị    Kim Nam  5
8
03
72
25
34
59
40
Nữ   1
 7
15
39
86
45
63
28

 1953

Quý Tị   Thủy Nam   2 57 02 18
Nữ  4 83 56 37
Tử vi hôm nay 11/8/2022 tuổi Tị có điểm gì nổi bật:
 • Tử vi tuổi Ất Tị (Hỏa): Không phải cái gì bạn cũng biết.
 • Tử vi tuổi Đinh Tị (Thổ): Hãy đối xử hiền hòa với mọi người.
 • Tử vi tuổi Kỷ Tị (Mộc): Tiền bạc đã khởi sắc hơn trước đây.
 • Tử vi tuổi Tân Tị (Kim): Chuyện tình cảm bước sang trang mới.
 • Tử vi tuổi Quý Tị (Thủy): Bạn phải bảo vệ kẻ yếu thế hơn mình
Đừng bỏ lỡ thông tin hữu ích dành cho bạn: 

7. Con số may mắn trong ngày hôm nay cho tuổi Ngọ

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

 1954

 Giáp Ngọ Kim  Nam   1 74 40 19
Nữ   5 36 52 88

1966 

 Bính Ngọ Thủy  Nam   7 04 67 60
Nữ   8 15 23 77

 1978

 Mậu Ngọ  Hỏa Nam   4 48 10 32
Nữ  2 87 70 25

 1990

 Canh Ngọ  Thổ Nam   1 59 93 44
Nữ   5 20 08 63

1942
 2002 

 Nhâm Ngọ  Mộc Nam  4
7
92
38
15
62
55
86
Nữ 2
 8 
28
70
81
24
37
02
Tử vi hôm nay 11/8/2022 tuổi Ngọ có điểm gì nổi bật:
 • Tử vi tuổi Giáp Ngọ (Kim): Có nguy cơ hao tài tốn của.
 • Tử vi tuổi Bính Ngọ (Thủy): Cẩn thận kẻ xấu giăng bẫy hãm hại.
 • Tử vi tuổi Mậu Ngọ (Hỏa): Hãy luôn giữ vững định hướng của mình.
 • Tử vi tuổi Canh Ngọ (Thổ): Đừng vội nghe theo lời bàn ra tán vào của người khác.
 • Tử vi tuổi Nhâm Ngọ (Mộc): Tìm được người tâm đầu ý hợp.

8. Con số may mắn hôm nay 30/5/2022 cho tuổi Mùi

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1955 

 Ất Mùi  Kim Nam 9 52 38 14
Nữ  6 49 90 28

 1967

 Đinh Mùi  Thủy Nam  6 73 63 84
Nữ  9 29 10 07

1979 

Kỷ Mùi  Hỏa  Nam  3 93 53 36
Nữ  3 64 20 49

 1991

Tân Mùi  Thổ Nam 9 02 37 78
Nữ  6 46 87 54

 1943
 2003

Quý Mùi  Mộc  Nam  3
6
12
53
61
92
27
37
Nữ  3
9
76
80
25
34
67
11
Tử vi hôm nay 11/8/2022 tuổi Mùi có điểm gì nổi bật:
 • Tử vi tuổi Ất Mùi (Kim): Tự tin vào bản thân, có thể gặt hái thành công.
 • Tử vi tuổi Đinh Mùi (Thủy): Tìm ra cách giải quyết những bế tắc.
 • Tử vi tuổi Kỷ Mùi (Hỏa): Có cơ hội gặp gỡ quý nhân.
 • Tử vi tuổi Tân Mùi (Thổ): Hãy tận dụng thời cơ học hỏi mọi người.
 • Tử vi tuổi Quý Mùi (Mộc): Không nên to tiếng với người thân của mình.
Bạn có biết: 

9. Con số may mắn cho tuổi Thân

 

Tử vi hôm nay 11/8/2022 tuổi Thân có điểm gì nổi bật:
 • Tử vi tuổi Giáp Thân (Thủy): Bạn cần khẳng định vị thế của mình.
 • Tử vi tuổi Bính Thân (Hỏa): Không nên đòi hỏi quá mức.
 • Tử vi tuổi Mậu Thân (Thổ): Hờn trách là điều không nên.
 • Tử vi tuổi Canh Thân (Mộc): Nhận được nhiều lời khen ngợi.
 • Tử vi tuổi Nhâm Thân (Kim): Bạn đang kiên nhẫn tìm kiếm các cơ hội.

10. Con số vượng phát cho tuổi Dậu

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1957 

Đinh Dậu  Hỏa  Nam  7 30 17 62
Nữ  8 92 83 44

1969

 Kỷ Dậu Thổ Nam  4 10 25 58
Nữ  58 74 36

1981

Tân Dậu  Mộc  Nam  67 51 72
Nữ 5 45 93 03

1993 

Quý Dậu  Kim  Nam  7 27 16 83
Nữ 8 39 62 15

 1945
 2005

 Ất Dậu  Thủy Nam  1
4
77
85
23
60
47
33
Nữ  5
2
48
10
89
39
62
95
Tử vi hôm nay 11/8/2022 tuổi Dậu có điểm gì nổi bật:
 • Tử vi tuổi Ất Dậu (Thủy): Dễ vướng mâu thuẫn, tranh cãi với mọi người.
 • Tử vi tuổi Đinh Dậu (Hỏa): Chớ để xảy ra xô xát với người khác.
 • Tử vi tuổi Kỷ Dậu (Thổ): Chuyện kinh doanh giậm chân tại chỗ.
 • Tử vi tuổi Tân Dậu (Mộc): Quan hệ với gia đình căng thẳng.
 • Tử vi tuổi Quý Dậu (Kim): Không nên giữ mọi chuyện trong lòng.

11. Số đẹp hôm nay cho tuổi Tuất

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

 1946

 Bính Tuất Thổ  Nam  9 61 02 49
Nữ  6 25 83 51

 1958

 Mậu Tuất Mộc  Nam  6 10 37 76
Nữ  9 87 24 20

1970 

Canh Tuất   Kim Nam  3 39 96 65
Nữ  3 51 40 38

 1982

 Nhâm Tuất Thủy  Nam  9 79 62 15
Nữ 6 90 23 47

 1946
 2006

 Giáp Tuất  Hỏa Nam  9
3
04
33
58
72
89
92
Nữ 6
3
25
87
63
40
18
31
Tử vi hôm nay 11/8/2022 tuổi Tuất có điểm gì nổi bật:
 • Tử vi tuổi Giáp Tuất (Hỏa): Hãy đặt ra những mục tiêu cao xa.
 • Tử vi tuổi Bính Tuất (Thổ): Ghi điểm trong mắt mọi người xung quanh.
 • Tử vi tuổi Mậu Tuất (Mộc): Giúp tập thể phát triển nhanh chóng.
 • Tử vi tuổi Canh Tuất (Kim): Nhận được sự tôn trọng của cấp dưới.
 • Tử vi tuổi Nhâm Tuất (Thủy): Nên tâm sự với gia đình thường xuyên hơn.
Xem ngay:

12. Con số thịnh vượng cho tuổi Hợi

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1995

Ất Hợi   Hỏa Nam   5 45 37 88
Nữ  1 01 56 67

1959 

 Kỷ Hợi Mộc  Nam  5 82 13 48
Nữ  1 76 91 32

 1971

Tân Hợi  Kim  Nam  2 28 85 57
Nữ 4 33 74 03

1983 

Quý Hợi  Thủy  Nam  8 19 65 23
Nữ 7 96 34 45

1947
2007 

Đinh Hợi   Thổ Nam  8
2
53
41
10
66
95
38
Nữ  7
4
60
85
28
51
79
14
Tử vi hôm nay 11/8/2022 tuổi Hợi có điểm gì nổi bật:
 • Tử vi tuổi Ất Hợi (Hỏa): Bạn cần tạo ra giới hạn cho riêng mình.
 • Tử vi tuổi Đinh Hợi (Thổ): Hãy bảo toàn số vốn đang có.
 • Tử vi tuổi Kỷ Hợi (Mộc): Tạm thời lấy ngắn nuôi dài xem sao.
 • Tử vi tuổi Tân Hợi (Kim): Bản tính ngông cuồng sẽ phải hối hận.
 • Tử vi tuổi Quý Hợi (Thủy): Sẵn sàng chớp lấy những cơ hội.

* Cơ sở tìm ra con số may mắn hôm nay 11/8/2022 theo tuổi:

 
Xét về triết học phương Đông, vạn vật trong vũ trụ đều phát sinh từ ngũ hành, chứa trong nó 5 hành tố Kim, Mộc, Thủy, Hỏa và Thổ. Vì thế, ngũ hành được ứng dụng rộng rãi trong đời sống con người, việc tìm ra con số may mắn của mỗi người cũng không ngoại lệ.
 
Theo đó, việc xác định con số may mắn theo 12 con giáp (đủ Lục thập hoa giáp) dựa trên những cơ sở sau:
 
– Ngũ hành
– Thiên can
– Địa chi
– Quái số
 
Đón xem CON SỐ MAY MẮN NGÀY 12/8/2022 THEO NĂM SINH được cập nhật lúc 17h trên Lịch Ngày Tốt!

twitter Con số may mắn hôm nay 11/8/2022 theo năm sinh: Chọn số đẹp TRÚNG LỚN Con số may mắn hôm nay 11/8/2022 theo năm sinh: Chọn số đẹp TRÚNG LỚN Con số may mắn hôm nay 11/8/2022 theo năm sinh: Chọn số đẹp TRÚNG LỚN


Dự án xem nhiều:

Có thể bạn sẽ quan tâm: