Con số may mắn hôm nay, con số may mắn theo 12 con giáp, số đẹp ngày 10/12/2021 theo năm sinh

1. Con số may mắn hôm nay 10/12/2021 cho tuổi Tý

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1984

Giáp Tý

 Kim

Nam

7

09

53 18

Nữ

8

86

37 72

1996

Bính Tý

Thủy

Nam

4

25

61 48

Nữ

2

92

01 34

1948
2008

Mậu Tý

Hỏa

Nam

7
1

49
63

90
27
25
80

Nữ

8
5

11
53

49
37
96
04

1960

Canh Tý

Thổ

Nam

4

79

51 10

Nữ

2 24 86 65

1972

Nhâm Tý

Mộc

Nam

1

39

98 87
Nữ 5 44 20 55

Tử vi hôm nay 10/12/2021 tuổi Tý có điểm gì nổi bật:
 
 • Tử vi tuổi Giáp Tý (Kim): Công việc tiến triển vô cùng thuận lợi.
 • Tử vi tuổi Bính Tý (Thủy): Nhận được sự giúp đỡ của mọi người xung quanh.
 • Tử vi tuổi Mậu Tý (Hỏa): Đừng ngại đối diện với khó khăn, thử thách.
 • Tử vi tuổi Canh Tý (Thổ): Không nên thờ ơ với người thân của mình.
 • Tử vi tuổi Nhâm Tý (Mộc): Nên sắp xếp, bố trí thời gian hợp lý.
Xem thêm:

2. Số phát lộc cho tuổi Sửu

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1985 

Ất Sửu  Kim 

Nam

6

11 85 39

Nữ

9

54 22 07

1997 

Đinh Sửu  Thủy 

Nam

3

71 46 98

Nữ

3 23 35 56

1949
2009

Kỷ Sửu  Hỏa 

Nam

6
9
64
80
73
06
28
19

Nữ

9
6

92
05
51
28
44
74

1961 

Tân Sửu  Thổ 

Nam

3

30 49 65

Nữ

3 57 82 20

1973 

Quý Sửu  Mộc 

Nam

9

15 67 94

Nữ

6

41 38 57
Tử vi hôm nay 10/12/2021 tuổi Sửu có điểm gì nổi bật:
 
 • Tử vi tuổi Ất Sửu (Kim): Công việc gặp phải nhiều trở ngại.
 • Tử vi tuổi Đinh Sửu (Thủy): Không nên bỏ cuộc giữa chừng.
 • Tử vi tuổi Kỷ Sửu (Hỏa): Cẩn thận kẻ tiểu nhân xuất hiện xung quanh.
 • Tử vi tuổi Tân Sửu (Thổ): Không nên đưa ra những quyết định theo cảm tính.
 • Tử vi tuổi Quý Sửu (Mộc): Ý thức được vị thế, vai trò của mình.
 

3. Con số may mắn cho tuổi Dần

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1974 

Giáp Dần  Thủy  Nam   8 16 27 88
Nữ  7 53 41 05

1986 

Bính Dần  Hỏa  Nam   5 68 87 91
Nữ   1 26 54 43

1998 

Mậu Dần  Thổ  Nam   2 31 06 17
Nữ   4 72 94 29

1950
  2010 

Canh Dần  Mộc  Nam   5
8
85
11
31
77
52
65
Nữ 1
7
29
95
86
49
18
78

1962 

Nhâm Dần  Kim  Nam   2 65 52 21
Nữ   4 39 98 54
Tử vi hôm nay 10/12/2021 tuổi Dần có điểm gì nổi bật:
 
 • Tử vi tuổi Giáp Dần (Thủy): Dễ mâu thuẫn với người thân trong nhà.
 • Tử vi tuổi Bính Dần (Hỏa): Nên lắng nghe quan điểm của những người đi trước.
 • Tử vi tuổi Mậu Dần (Thổ): Chớ đặt cái tôi của mình lên quá cao.
 • Tử vi tuổi Canh Dần (Mộc): Thu được khoản tiền lời lãi đáng kể.
 • Tử vi tuổi Nhâm Dần (Kim): Nhận được sự tin tưởng của khách hàng, đối tác.
Có thể bạn chưa biết:

4. Số đẹp hôm nay cho tuổi Mão

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

 1975 

Ất Mão  Thủy Nam   7 29 91 11
Nữ  8 36 65 57

 1987 

Đinh Mão  Hỏa Nam  4 78 23 46
Nữ 2 69 81 35

 1939 
    1999

Kỷ Mão  Thổ Nam   7
1
11
29
76
37
63
81
Nữ 8
5
45
83
59
01
98
14

 1951 

Tân Mão  Mộc Nam  4 59 88 09
Nữ  2 97 25 76

 1963

Quý Mão   Kim Nam  1 06 17 89
Nữ  5 65 43 38
Tử vi hôm nay 10/12/2021 tuổi Mão có điểm gì nổi bật:
 
 • Tử vi tuổi Ất Mão (Thủy): Hoàn thành tốt những mục tiêu đã đề ra.
 • Tử vi tuổi Đinh Mão (Hỏa): Tìm được định hướng phù hợp cho bản thân mình.
 • Tử vi tuổi Kỷ Mão (Thổ): Có cơ hội gặp gỡ quý nhân.
 • Tử vi tuổi Tân Mão (Mộc): Không nên trút giận lên đầu người ấy.
 • Tử vi tuổi Quý Mão (Kim): Hãy thay đổi những tật xấu của mình, chớ tổn thương người khác.
 

5. Con số may mắn hôm nay 10/12/2021 cho tuổi Thìn

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1964 

 Giáp Thìn  Hỏa Nam  9 22 65 17
Nữ  6 84 92 34

1976 

 Bính Thìn  Thổ Nam  6 46 51 69
Nữ  9 91 35 21

1988

Mậu Thìn   Mộc Nam  3 76 19 54
Nữ  3 17 64 80

 1940
 2000

Canh Thìn  Kim  Nam  6
9
34
65
71
09
22
96
Nữ 9
6
52
80
14
25
07
63

 1952

 Nhâm Thìn Thủy  Nam  3 19 88 49
Nữ 3 98 31 59
Tử vi hôm nay 10/12/2021 tuổi Thìn có điểm gì nổi bật:
 
 • Tử vi tuổi Giáp Thìn (Hỏa): Không nên hành động võ đoán, hống hách.
 • Tử vi tuổi Bính Thìn (Thổ): Nên lắng nghe quan điểm của người khác nhiều hơn.
 • Tử vi tuổi Mậu Thìn (Mộc): Hãy quan sát mọi người, mọi vật xung quanh mình.
 • Tử vi tuổi Canh Thìn (Kim): Không nên làm việc quá sức, khiến cơ thẻ mệt mỏi.
 • Tử vi tuổi Nhâm Thìn (Thủy): Nên quan tâm hơn đến sức khỏe của mình.
 

6. Số cát lành cho tuổi Tị

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1965 

 Ất Tị  Hỏa Nam  8 41 10 26
Nữ  7 95 57 86

1977 

Đinh Tị   Thổ Nam  5 61 24 45
Nữ  1 53 79 04

1989 

Kỷ Tị  Mộc Nam  2 16 61 37
Nữ 4 72 29 98

1941
  2001 

Tân Tị    Kim Nam  5
8
81
37
44
78
62
81
Nữ   1
 7
02
64
90
22
54
39

 1953

Quý Tị   Thủy Nam   2 91 14 40
Nữ  4 55 38 77
Tử vi hôm nay 10/12/2021 tuổi Tị có điểm gì nổi bật:
 
 • Tử vi tuổi Ất Tị (Hỏa): Nhận được sự quan tâm, chia sẻ của người nhà.
 • Tử vi tuổi Đinh Tị (Thổ): Gia đình chính là động lực để bạn cố gắng.
 • Tử vi tuổi Kỷ Tị (Mộc): Hãy thử cởi mở trò chuyện với người khác.
 • Tử vi tuổi Tân Tị (Kim): Không cần phải lo đến chuyện tiền bạc trong hôm nay.
 • Tử vi tuổi Quý Tị (Thủy): Nhận được sự tin tưởng của khách hàng, đối tác.
 

7. Con số may mắn trong ngày hôm nay cho tuổi Ngọ

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

 1954

 Giáp Ngọ Kim  Nam   1 74 30 11
Nữ   5 46 68 83

1966 

 Bính Ngọ Thủy  Nam   7 29 92 54
Nữ   8 81 12 39

 1978

 Mậu Ngọ  Hỏa Nam   4 94 56 05
Nữ  2 13 47 77

 1990

 Canh Ngọ  Thổ Nam   1 52 01 39
Nữ   5 60 78 41

1942
 2002 

 Nhâm Ngọ  Mộc Nam  4
7
39
70
84
38
58
24
Nữ 2
 8 
82
10
27
45
68
95
Tử vi hôm nay 10/12/2021 tuổi Ngọ có điểm gì nổi bật:
 
 • Tử vi tuổi Giáp Ngọ (Kim): Có nguồn tiền dồi dào từ công sức lao động.
 • Tử vi tuổi Bính Ngọ (Thủy): Nhận được sự đánh giá cao của lãnh đạo.
 • Tử vi tuổi Mậu Ngọ (Hỏa): Dễ được khen thưởng vì những đóng góp cho tập thể.
 • Tử vi tuổi Canh Ngọ (Thổ): Nhận được lãi lời từ những khoản đầu tư trước đó.
 • Tử vi tuổi Nhâm Ngọ (Mộc): Xây dựng được những mối quan hệ triển vọng.
 

8. Số đẹp hôm nay cho tuổi Mùi

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1955 

 Ất Mùi  Kim Nam 9 95 10 46
Nữ  6 56 83 61

 1967

 Đinh Mùi  Thủy Nam  6 04 57 77
Nữ  9 26 64 31

1979 

Kỷ Mùi  Hỏa  Nam  3 83 91 55
Nữ  3 12 27 09

 1991

Tân Mùi  Thổ Nam 9 63 48 94
Nữ  6 35 72 16

 1943
 2003

Quý Mùi  Mộc  Nam  3
6
79
41
61
33
50
83
Nữ  3
9
29
57
84
91
45
64
Tử vi hôm nay 10/12/2021 tuổi Mùi có điểm gì nổi bật:
 
 • Tử vi tuổi Ất Mùi (Kim): Được cất nhắc lên vị trí xứng đáng với năng lực.
 • Tử vi tuổi Đinh Mùi (Thủy): Tinh thần trách nhiệm giúp bạn gặt hái thành công.
 • Tử vi tuổi Kỷ Mùi (Hỏa): Nhận được sự tin tưởng và tôn trọng của mọi người.
 • Tử vi tuổi Tân Mùi (Thổ): Nên thực hiện các kế hoạch sắp đặt từ trước.
 • Tử vi tuổi Quý Mùi (Mộc): Giải quyết được nhiều khó khăn tồn đọng.
Đừng bỏ lỡ:

9. Con số may mắn hôm nay 10/12/2021 cho tuổi Thân

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1956 

 Bính Thân  Hỏa Nam  8 97 22 15
Nữ  7 39 65 08

1968 

 Mậu Thân Thổ  Nam 5 14 47 89
Nữ  1 63 04 22

 1980

Canh Thân  Mộc  Nam 2 49 93 30
Nữ  4 74 11 61

 1992

 Nhâm Thân Kim  Nam  8 25 55 47
Nữ  7 80 39 98

 1944
 2004

Giáp Thân  Thủy  Nam  2
5
05
91
11
62
57
76
Nữ  4
1
56
62
89
22
15
34
Tử vi hôm nay 10/12/2021 tuổi Thân có điểm gì nổi bật:
 
 • Tử vi tuổi Giáp Thân (Thủy): Tìm ra những hướng đi mới phát triển công việc.
 • Tử vi tuổi Bính Thân (Hỏa): Có cái nhìn mới mẻ về nhiều vấn đề.
 • Tử vi tuổi Mậu Thân (Thổ): Nên tranh thủ thực hiện các việc trọng đại.
 • Tử vi tuổi Canh Thân (Mộc): Nhận được sự giúp đỡ của quý nhân.
 • Tử vi tuổi Nhâm Thân (Kim): Quan hệ với gia đình đầm ấm, vui vẻ.
 

10. Số may mắn cho tuổi Dậu

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1957 

Đinh Dậu  Hỏa  Nam  7 89 20 45
Nữ  8 57 91 36

1969

 Kỷ Dậu Thổ Nam  4 24 47 88
Nữ  10 35 59

1981

Tân Dậu  Mộc  Nam  64 06 77
Nữ 5 91 50 21

1993 

Quý Dậu  Kim  Nam  7 45 68 14
Nữ 8 72 29 97

 1945
 2005

 Ất Dậu  Thủy Nam  1
4
10
84
37
49
62
03
Nữ  5
2
29
36
98
72
45
51
Tử vi hôm nay 10/12/2021 tuổi Dậu có điểm gì nổi bật:
 
 • Tử vi tuổi Ất Dậu (Thủy): Chưa có định hướng rõ ràng cho tương lai.
 • Tử vi tuổi Đinh Dậu (Hỏa): Không cần thiết phải một mình giải quyết khó khăn.
 • Tử vi tuổi Kỷ Dậu (Thổ): Thử tham khảo ý kiến của người giàu kinh nghiệm.
 • Tử vi tuổi Tân Dậu (Mộc): Có cơ hội làm quen với những đối tượng triển vọng.
 • Tử vi tuổi Quý Dậu (Kim): Hãy mở rộng lòng mình khi giao tiếp với mọi người.
 

11. Con số may mắn cho tuổi Tuất

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

 1946
 2006

 Bính Tuất Thổ  Nam  9 52 14 69
Nữ  6 77 49 55

 1958

 Mậu Tuất Mộc  Nam  6 08 95 33
Nữ  9 42 61 74

1970 

Canh Tuất   Kim Nam  3 30 29 91
Nữ  3 88 07 25

 1982

 Nhâm Tuất Thủy  Nam  9 95 56 14
Nữ 6 27 77 60

 1994

 Giáp Tuất  Hỏa Nam  9
3
12
55
48
39
83
92
Nữ 6
3
76
43
12
88
24
09
Tử vi hôm nay 10/12/2021 tuổi Tuất có điểm gì nổi bật:
 
 • Tử vi tuổi Giáp Tuất (Hỏa): Công việc vướng phải nhiều rắc rối.
 • Tử vi tuổi Bính Tuất (Thổ): Cần bình tĩnh lại để có thể đánh giá vấn đề.
 • Tử vi tuổi Mậu Tuất (Mộc): Hãy dũng cảm thừa nhận lỗi sai của mình.
 • Tử vi tuổi Canh Tuất (Kim): Hạ cái tôi xuống để có thể lắng nghe người khác.
 • Tử vi tuổi Nhâm Tuất (Thủy): Nhận được sự giúp đỡ của mọi người xung quanh.
Có thể bạn quan tâm:

12. Số đẹp hôm nay cho tuổi Hợi

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1995

Ất Hợi   Hỏa Nam   5 88 10 26
Nữ  1 36 76 51

1959 

 Kỷ Hợi Mộc  Nam  5 17 92 49
Nữ  1 54 37 70

 1971

Tân Hợi  Kim  Nam  2 26 61 88
Nữ 4 90 05 13

1983 

Quý Hợi  Thủy  Nam  8 18 84 63
Nữ 7 37 25 94

1947
2007 

Đinh Hợi   Thổ Nam  8
2
48
82
61
37
09
19
Nữ  7
4
74
69
40
92
28
34
Tử vi hôm nay 10/12/2021 tuổi Hợi có điểm gì nổi bật:
 
 • Tử vi tuổi Ất Hợi (Hỏa): Dễ vướng phải tranh chấp với bạn bè, đồng nghiệp.
 • Tử vi tuổi Đinh Hợi (Thổ): Không nên nóng nảy khi giải quyết những bất đồng.
 • Tử vi tuổi Kỷ Hợi (Mộc): Nên bình tĩnh trao đổi với mọi người xung quanh.
 • Tử vi tuổi Tân Hợi (Kim): Đừng giữ những suy nghĩ tiêu cực về chuyện tình cảm.
 • Tử vi tuổi Quý Hợi (Thủy): Hãy cho người khác cơ hội tiếp cận mình.
 

* Cơ sở tìm ra con số may mắn hôm nay 10/12/2021 theo tuổi:

 
Xét về triết học phương Đông, vạn vật trong vũ trụ đều phát sinh từ ngũ hành, chứa trong nó 5 hành tố Kim, Mộc, Thủy, Hỏa và Thổ. Vì thế, ngũ hành được ứng dụng rộng rãi trong đời sống con người, việc tìm ra con số may mắn của mỗi người cũng không ngoại lệ.
 
Theo đó, việc xác định con số may mắn theo 12 con giáp (đủ Lục thập hoa giáp) dựa trên những cơ sở sau:
 
– Ngũ hành
– Thiên can
– Địa chi
– Quái số
 
Đón xem CON SỐ MAY MẮN NGÀY 11/12/2021 THEO NĂM SINH được cập nhật lúc 17h trên Lịch Ngày Tốt!


Dự án xem nhiều:

Có thể bạn sẽ quan tâm: