Tử vi thứ 5 ngày 1/9/2022 của 12 con giáp: Thìn gặp may
Con số may mắn hôm nay, con số may mắn theo 12 con giáp, số đẹp ngày 1/9/2022 theo năm sinh của bạn

1. Số đẹp hôm nay cho tuổi Tý

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1984

Giáp Tý

 Kim

Nam

7

01 19 22

Nữ

8

55

 

29 03

1996

Bính Tý

Thủy

Nam

4

12

05 96

Nữ

2

15

98 11

1948
2008

Mậu Tý

Hỏa

Nam

7
1

88
46

23
65
58
83

Nữ

8
5

52
79

87
40
25
74

1960

Canh Tý

Thổ

Nam

4

24

59 37

Nữ

2 27 36 60

1972

Nhâm Tý

Mộc

Nam

1

60

09 92
Nữ 5 70 44 26
Tử vi hôm nay 1/9/2022 tuổi Tý cần lưu ý điều gì: 

 • Tử vi tuổi Giáp Tý (Kim): Chớ nên buồn bực vì một chuyện đã qua.
 • Tử vi tuổi Bính Tý (Thủy): Hãy trân trọng người giúp bạn khi khó khăn.
 • Tử vi tuổi Mậu Tý (Hỏa): Chăm sóc sức khỏe của mình thật tốt.
 • Tử vi tuổi Canh Tý (Thổ): An ủi những người có hoàn cảnh khó khăn.
 • Tử vi tuổi Nhâm Tý (Mộc): Đừng đứng núi này trông núi nọ.

2. Con số may mắn hôm nay 1/9/2022 cho tuổi Sửu

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1985 

Ất Sửu  Kim 

Nam

6

09 11 40

Nữ

9

29 22 06

1997 

Đinh Sửu  Thủy 

Nam

3

44 56 67

Nữ

3 57 89 93

1949
2009

Kỷ Sửu  Hỏa 

Nam

6
9
10
15
88
68
14
39

Nữ

9
6

16
51
37
70
55
28

1961 

Tân Sửu  Thổ 

Nam

3

87 02 74

Nữ

3 90 19 86

1973 

Quý Sửu  Mộc 

Nam

9

96 88 13

Nữ

6

15 07 99

Tử vi hôm nay 1/9/2022 tuổi Sửu cần lưu ý điều gì: 

 • Tử vi tuổi Ất Sửu (Kim): Hạnh phúc đến từ việc rất nhỏ nhoi.
 • Tử vi tuổi Đinh Sửu (Thủy): Không nên so sánh mình với bất cứ ai.
 • Tử vi tuổi Kỷ Sửu (Hỏa): Hãy đưa ra những quyết định thật tỉnh táo.
 • Tử vi tuổi Tân Sửu (Thổ): Tránh xa những thói quen xấu đang gây hại.
 • Tử vi tuổi Quý Sửu (Mộc): Tỉnh táo để tránh xa kẻ xấu.

Tham khảo:

3. Số cát lành cho tuổi Dần

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1974 

Giáp Dần  Thủy  Nam   8 69 34 08
Nữ  7 24 76 57

1986 

Bính Dần  Hỏa  Nam   5 50 09 86
Nữ   1 18 87 35

1998 

Mậu Dần  Thổ  Nam   2 79 20 94
Nữ   4 33 56 10

1950
  2010 

Canh Dần  Mộc  Nam  5
8
95
06
14
63
48
77
Nữ 1
7
47
80
98
45
25
64

1962 

Nhâm Dần  Kim  Nam  2 68 26 89
Nữ  4 15 59 40
Tử vi hôm nay 1/9/2022 tuổi Dần có điều gì lưu ý:

 • Tử vi tuổi Giáp Dần (Thủy): Gặp may trong việc cải thiện tài chính.
 • Tử vi tuổi Bính Dần (Hỏa): Mới học hỏi điều gì cũng khó khăn.
 • Tử vi tuổi Mậu Dần (Thổ): Chăm chỉ, nỗ lực để đạt được mục tiêu.
 • Tử vi tuổi Canh Dần (Mộc): Có lối tư duy hoàn toàn khác biệt.
 • Tử vi tuổi Nhâm Dần (Kim): Đừng tránh né những khó khăn hiện tại.

4. Số đại phát cho tuổi Mão

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

 1975 

Ất Mão  Thủy Nam   7 98 43 13
Nữ  8 11 25 48

 1987 

Đinh Mão  Hỏa Nam  4 03 22 95
Nữ 2 34 21 76

 1939 
    1999

Kỷ Mão  Thổ Nam   7
1
11
91
44
15
50
01
Nữ 8
5
24
66
56
34
87
22

 1951 

Tân Mão  Mộc Nam  4 40 88 63
Nữ  2 01 40 39

 1963

Quý Mão   Kim Nam  1 07 69 98
Nữ  5 05 50 71
Tử vi hôm nay 1/9/2022 tuổi Mão cần lưu ý điều gì: 

 • Tử vi tuổi Ất Mão (Thủy): Hãy thôi nói về chuyện quá khứ.
 • Tử vi tuổi Đinh Mão (Hỏa): Gặp nhiều may mắn hơn trong cuộc sống.
 • Tử vi tuổi Kỷ Mão (Thổ): Bạn đang kỳ vọng ở người khác quá nhiều
 • Tử vi tuổi Tân Mão (Mộc): Hãy trân trọng những cơ hội đang có sẵn.
 • Tử vi tuổi Quý Mão (Kim): Tìm các cách thức để giải tỏa căng thẳng

5. Con số may mắn trong ngày 1/9/2022 cho tuổi Thìn

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1964 

 Giáp Thìn  Hỏa Nam  9 04 36 48
Nữ  6 19 85 63

1976 

 Bính Thìn  Thổ Nam  6 29 02 99
Nữ  9 66 97 35

1988

Mậu Thìn   Mộc Nam  3 77 50 07
Nữ  3 83 22 81

 1940
 2000

Canh Thìn  Kim  Nam  6
9
24
23
76
15
59
72
Nữ 9
6
50
66
69
47
18
23

 1952

 Nhâm Thìn Thủy  Nam  3 11 84 40
Nữ 3 51 96 38
Tử vi hôm nay 1/9/2022 tuổi Thìn cần lưu ý điều gì: 

 • Tử vi tuổi Giáp Thìn (Hỏa): Đừng suy nghĩ quá nhiều, đủ ăn đủ mặc là may rồi.
 • Tử vi tuổi Bính Thìn (Thổ): Một điều nhịn bằng chín điều lành.
 • Tử vi tuổi Mậu Thìn (Mộc): Hãy chọn lối sống lành mạnh hơn.
 • Tử vi tuổi Canh Thìn (Kim): Hãy suy nghĩ trước sau mới hành động.
 • Tử vi tuổi Nhâm Thìn (Thủy): Hãy tự chủ động trong mọi việc.

6. Số đẹp hôm nay cho tuổi Tị

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1965 

 Ất Tị  Hỏa Nam  8 42 68 84
Nữ  7 76 24 39

1977 

Đinh Tị   Thổ Nam  5 18 87 55
Nữ  1 54 49 07

1989 

Kỷ Tị  Mộc Nam  2 06 77 48
Nữ 4 98 15 63

1941
  2001 

Tân Tị    Kim Nam  5
8
27
80
53
38
99
16
Nữ   1
 7
36
65
90
04
25
70

 1953

Quý Tị   Thủy Nam   2 91 47 08
Nữ  4 10 75 69
Tử vi hôm nay 1/9/2022 tuổi Tị cần lưu ý điều gì: 

 • Tử vi tuổi Ất Tị (Hỏa): Sống cuộc đời do mình làm chủ.
 • Tử vi tuổi Đinh Tị (Thổ): Bạn là người khác biệt trong nhóm của mình
 • Tử vi tuổi Kỷ Tị (Mộc): Không nên chờ ai đó hỗ trợ.
 • Tử vi tuổi Tân Tị (Kim): Cẩn thận với những kẻ gian.
 • Tử vi tuổi Quý Tị (Thủy): Đi xa nên thận trọng hơn.

Đừng bỏ lỡ:

7. Con số may mắn trong ngày hôm nay cho tuổi Ngọ

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

 1954

 Giáp Ngọ Kim  Nam   1 95 37 12
Nữ   5 40 66 89

1966 

 Bính Ngọ Thủy  Nam   7 01 85 36
Nữ   8 58 29 77

 1978

 Mậu Ngọ  Hỏa Nam   4 73 41 08
Nữ  2 22 57 49

 1990

 Canh Ngọ  Thổ Nam   1 69 06 91
Nữ   5 14 78 56

1942
 2002 

 Nhâm Ngọ  Mộc Nam  4
7
87
35
94
19
25
68
Nữ 2
 8 
50
76
47
65
83
17

Tử vi hôm nay 1/9/2022 tuổi Ngọ cần lưu ý điều gì: 

 • Tử vi tuổi Giáp Ngọ (Kim): Luôn có cảm giác sung túc, no đủ.
 • Tử vi tuổi Bính Ngọ (Thủy): Tránh nói ra những bí mật của mình.
 • Tử vi tuổi Mậu Ngọ (Hỏa): Hỏi han kỹ trước khi hành động.
 • Tử vi tuổi Canh Ngọ (Thổ): Chăm sóc sức khỏe của mình thật tốt.
 • Tử vi tuổi Nhâm Ngọ (Mộc): Đừng sợ thiệt hãy vô tư giúp người.

8. Số phát lộc cho tuổi Mùi

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1955 

 Ất Mùi  Kim Nam 9 54 05 98
Nữ  6 26 94 41

 1967

 Đinh Mùi  Thủy Nam  6 88 47 06
Nữ  9 13 66 74

1979 

Kỷ Mùi  Hỏa  Nam  3 75 23 39
Nữ  3 09 84 57

 1991

Tân Mùi  Thổ Nam 9 61 10 85
Nữ  6 38 59 12

 1943
 2003

Quý Mùi  Mộc  Nam  3
6
90
42
36
78
68
29
Nữ  3
9
18
87
45
22
70
53

Tử vi hôm nay 1/9/2022 tuổi Mùi cần lưu ý điều gì: 

 • Tử vi tuổi Ất Mùi (Kim): Đọc thêm sách báo để mở mang kiến thức
 • Tử vi tuổi Đinh Mùi (Thủy): Sống nhân hậu dễ được quả ngọt.
 • Tử vi tuổi Kỷ Mùi (Hỏa): Bạn đã tự phá bỏ những giới hạn.
 • Tử vi tuổi Tân Mùi (Thổ): Công việc sẽ sớm ổn thỏa.
 • Tử vi tuổi Quý Mùi (Mộc): Bạn có sức ảnh hưởng mạnh mẽ tới mọi người.

9. Con số may mắn hôm nay 1/9/2022 cho tuổi Thân

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1956 

 Bính Thân  Hỏa Nam  8 80 38 27
Nữ  7 46 07 92

1968 

 Mậu Thân Thổ  Nam 5 10 55 76
Nữ  1 52 26 03

 1980

Canh Thân  Mộc  Nam 2 35 70 41
Nữ  4 69 14 88

 1992

 Nhâm Thân Kim  Nam  8 04 95 56
Nữ  7 78 49 17

 1944
 2004

Giáp Thân  Thủy  Nam  2
5
23
94
87
60
66
32
Nữ  4
1
57
48
05
96
74
08
Tử vi hôm nay 1/9/2022 tuổi Thân cần lưu ý điều gì:

 • Tử vi tuổi Giáp Thân (Thủy): Nỗ lực nhưng không thấy kết quả. 
 • Tử vi tuổi Bính Thân (Hỏa):  Hay gặp phải những người vô duyên.
 • Tử vi tuổi Mậu Thân (Thổ): Tiền tài được cải thiện rõ rệt.
 • Tử vi tuổi Canh Thân (Mộc): Cẩn thận có người muốn lợi dụng.
 • Tử vi tuổi Nhâm Thân (Kim): Bạn bè không cần nhiều, chân thành là đủ.

10. Số may mắn cho tuổi Dậu

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1957 

Đinh Dậu  Hỏa  Nam  7 27 84 68
Nữ  8 60 17 34

1969

 Kỷ Dậu Thổ Nam  4 49 96 07
Nữ  06 58 89

1981

Tân Dậu  Mộc  Nam  77 20 45
Nữ 5 35 69 92

1993 

Quý Dậu  Kim  Nam  7 14 75 56
Nữ 8 86 03 28

 1945
 2005

 Ất Dậu  Thủy Nam  1
4
95
50
44
38
70
11
Nữ  5
2
29
46
56
15
97
80
Tử vi hôm nay 1/9/2022 tuổi Dậu cần lưu ý điều gì: 

 • Tử vi tuổi Ất Dậu (Thủy): Ngày có nhiều tài lộc may mắn.
 • Tử vi tuổi Đinh Dậu (Hỏa): Bạn xứng đáng với hạnh phúc này.
 • Tử vi tuổi Kỷ Dậu (Thổ): Có người mang tới tiền bạc.
 • Tử vi tuổi Tân Dậu (Mộc): Được yêu thương quả là hạnh phúc.
 • Tử vi tuổi Quý Dậu (Kim): Cần biết nói không khi cần.

Mời bạn xem thêm:

11. Số đẹp hôm nay cho tuổi Tuất

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

 1946
 2006

 Bính Tuất Thổ  Nam  9 45 07 98
Nữ  6 26 65 53

 1958

 Mậu Tuất Mộc  Nam  6 79 96 01
Nữ  9 34 50 75

1970 

Canh Tuất   Kim Nam  3 91 29 40
Nữ  3 57 46 19

 1982

 Nhâm Tuất Thủy  Nam  9 04 74 86
Nữ 6 68 37 24

 1994

 Giáp Tuất  Hỏa Nam  9
3
11
83
85
18
60
33
Nữ 6
3
54
76
61
42
89
27
Tử vi hôm nay 1/9/2022 tuổi Tuất cần lưu ý điều gì: 

 • Tử vi tuổi Giáp Tuất (Hỏa): Tránh xa ngay các trò may rủi.
 • Tử vi tuổi Bính Tuất (Thổ): Bạn có nhiều vướng bận trong tâm mình.
 • Tử vi tuổi Mậu Tuất (Mộc): Hãy quyết tâm, chớ nên bỏ cuộc.
 • Tử vi tuổi Canh Tuất (Kim): Trân trọng những gì người khác làm cho mình.
 • Tử vi tuổi Nhâm Tuất (Thủy): Tránh tiết lộ bí mật của người khác.

12. Số cát lành cho tuổi Hợi

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1995

Ất Hợi   Hỏa Nam   5 63 28 44
Nữ  1 18 54 97

1959 

 Kỷ Hợi Mộc  Nam  5 74 06 38
Nữ  1 35 69 10

 1971

Tân Hợi  Kim  Nam  2 82 47 56
Nữ 4 09 78 64

1983 

Quý Hợi  Thủy  Nam  8 57 12 85
Nữ 7 26 89 07

1947
2007 

Đinh Hợi   Thổ Nam  8
2
94
45
36
93
22
79
Nữ  7
4
14
37
58
02
65
98
Tử vi hôm nay 1/9/2022 tuổi Hợi cần lưu ý điều gì: 

 • Tử vi tuổi Ất Hợi (Hỏa): Có những người bạn không nên thân.
 • Tử vi tuổi Đinh Hợi (Thổ): Học hỏi từ sai lầm của người khác.
 • Tử vi tuổi Kỷ Hợi (Mộc): Bạn giữ được nhiều tiền.
 • Tử vi tuổi Tân Hợi (Kim): Làm ra những thứ có tính nghệ thuật.
 • Tử vi tuổi Quý Hợi (Thủy): Tránh tư duy theo lối mòn.

* Cơ sở tìm ra con số may mắn hôm nay 1/9/2022 theo tuổi:

 
Xét về triết học phương Đông, vạn vật trong vũ trụ đều phát sinh từ ngũ hành, chứa trong nó 5 hành tố Kim, Mộc, Thủy, Hỏa và Thổ. Vì thế, ngũ hành được ứng dụng rộng rãi trong đời sống con người, việc tìm ra con số may mắn của mỗi người cũng không ngoại lệ.
 
Theo đó, việc xác định con số may mắn theo 12 con giáp (đủ Lục thập hoa giáp) dựa trên những cơ sở sau:
– Ngũ hành
– Thiên can
– Địa chi
– Quái số
Đón xem CON SỐ MAY MẮN NGÀY 2/9/2022 THEO NĂM SINH được cập nhật lúc 17h trên Lịch Ngày Tốt!
twitter Con số may mắn hôm nay 1/9/2022 theo tuổi: Số LỘC về tay, có ngay TIỀN vào Con số may mắn hôm nay 1/9/2022 theo tuổi: Số LỘC về tay, có ngay TIỀN vào Con số may mắn hôm nay 1/9/2022 theo tuổi: Số LỘC về tay, có ngay TIỀN vào

Dự án xem nhiều:

 • Kim Đô Policity
 • Việt Đức Legend City
 • Từ Sơn Garden City
 • Hanoi Phoenix Tower Cao Bằng
 • Nhà ở xã hội Rice City Long Biên
 • Hud Mê Linh Central
 • Khu đô thị Việt Đức Legend City

Có thể bạn sẽ quan tâm:

 • Dự án khu đô thị Từ Sơn Garden City
 • Dự án khu đô thị Kim Đô PoliCity
 • Nhà ở xã hội RICE CITY LONG BIÊN
 • Dự án AMDI GREEN CITY


Dự án xem nhiều:

Có thể bạn sẽ quan tâm: