Cổ phiếu ngân hàng nào giảm giá trong năm 2021?

Năm 2021 chỉ có duy nhất 1 cổ phiếu ngân hàng giảm giá so với đầu năm, đó là cổ phiếu nào?

Cổ phiếu ngân hàng duy nhất giảm giá trong năm 2021 là mã nào?

 • CTG
 • VCB
 • BID
 • ACB

BID là cổ phiếu ngân hàng duy nhất giảm giá năm 2021
Cổ phiếu ngân hàng nào giảm giá trong năm 2021?

Cổ phiếu bất động sản niêm yết nào tăng mạnh nhất năm 2021?

 • CEO
 • DIG
 • CIG
 • PVL

PVL là cổ phiếu bất động sản dẫn đầu đà tăng năm 2021 với mức tăng 742% so với đầu năm.
Cổ phiếu ngân hàng nào giảm giá trong năm 2021?

Cổ phiếu niêm yết nào có thị giá thấp nhất sàn chứng khoán(tới 21/01/2021)?

 • HAI
 • ACM
 • FTM
 • AMD

Tới ngày 21/01/2022, cổ phiếu ACM chỉ có giá 3,200 đồng/cp, thấp nhất hai sàn niêm yết
Cổ phiếu ngân hàng nào giảm giá trong năm 2021?

Trạng ChứngDự án xem nhiều:

Có thể bạn sẽ quan tâm: