Cổ đông lớn muốn bán 10 triệu cp DAG trước thềm ĐHĐCĐ

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển NBH đăng ký bán 10 triệu cp của CTCP Tập đoàn Nhựa Đông Á (HOSE: DAG) từ ngày 28/02-23/03.

Nhằm tái cơ cấu danh mục, cổ đông lớn nhất của DAG đăng ký bán 10 triệu cp, nhằm hạ sở hữu từ mức 16 triệu cp (26.9%) xuống còn 6 triệu cp (10.1%).

Chiếu theo giá 13,200 đồng/cp trong phiên chiều 24/02, ước tính thương vụ có giá trị khoảng 132 tỷ đồng.

Động thái bán cổ phiếu của NBH diễn ra trước thềm ĐHĐCĐ thường niên, dự kiến ngày 18/03/2022. Bên cạnh thông qua tình hình hoạt động kinh doanh, kế hoạch 2022, cổ đông DAG dự kiến sẽ thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS.

Năm 2021, DAG đặt mục tiêu doanh thu 1,810 tỷ đồng và lãi sau thuế 28 tỷ đồng. Sau 9 tháng đầu năm, Công ty thực hiện được 85% về doanh thu và chỉ 10% về lợi nhuận (gia hạn công bố BCTC quý 4 đến hết tháng 2/2022).

Kết quả kinh doanh của DAG qua từng quý

Trên thị trường, cổ phiếu DAG có mức hồi phục 34% kể từ đáy gần nhất vào 19/01/2022 . Trước đó, DAG từng tăng gấp 3 lần từ mức 6,000 đồng/cp vào cuối tháng 9/2021 lên vùng 18,000 đồng/cp vào cuối tháng 11/2021 rồi điều chỉnh về quanh 13,000 đồng/cp.

Biến động giá cổ phiếu DAG

Duy NaDự án xem nhiều:

Có thể bạn sẽ quan tâm: