Chứng thực hợp đồng ủy quyền liên quan đến quyền sử dụng đất

Chứng thực hợp đồng ủy quyền liên quan đến quyền sử dụng đất (Ảnh minh họa)

Theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 5 Nghị định 23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch thì UBND cấp xã có thẩm quyền:

“Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai”.

Quy định này được hiểu là UBND cấp xã có thẩm quyền chứng thực các hợp đồng, giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất, bao gồm cả hợp đồng ủy quyền liên quan đến quyền sử dụng đất.

Theo quy định tại khoản 6 Điều 5 của Nghị định 23/2015/NĐ-CP thì:

“Việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch liên quan đến quyền của người sử dụng đất được thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất. Việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch liên quan đến nhà ở được thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có nhà”.

Căn cứ vào các quy định này thì việc UBND xã chứng thực hợp đồng ủy quyền liên quan đến quyền sử dụng đất theo yêu cầu của người dân là đúng quy định pháp luật.

>>> Xem thêm: Chứng thực hợp đồng, giao dịch là gì? Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch như thế nào? Cơ quan nào có thẩm quyền, trách nhiệm chứng thực?

Có thể chứng thực hợp đồng ủy quyền vay vốn tại Ủy ban nhân dân xã không?

Thực hiện chứng thực chữ ký trong hợp đồng ủy quyền như thế nào? Và mức phí chứng thực là bao nhiêu?

Châu Thanh

Nguồn: https://thuvienphapluat.vn/tintuc/vn/thoi-su-phap-luat/tu-van-phap-luat/41241/chung-thuc-hop-dong-uy-quyen-ve-quyen-su-dung-dat-tai-ubnd-cap-xaDự án xem nhiều:

Có thể bạn sẽ quan tâm: