Chứng khoán phái sinh Ngày 24/03/2022: Rủi ro đang hiện diện

Các hợp đồng tương lai hầu hết giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 23/03/2022. Basis hợp đồng VN30F2204 thu hẹp so với phiên trước và đạt giá trị -8.39 điểm. Điều này cho thấy nhà đầu tư bớt bi quan hơn về triển vọng của VN30-Index.

I. HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI CỦA CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

I.1. Diễn biến thị trường

Các hợp đồng tương lai hầu hết giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 23/03/2022. VN30F2204 (F2204) giảm 0.19%, xuống 1,497 điểm; VN30F2205 (F2205) giảm 0.27%, xuống 1,493.6 điểm; hợp đồng VN30F2206 (F2206) tăng 0.05%, đạt 1,494 điểm; hợp đồng VN30F2209 (F2209) giảm 0.35%, xuống 1,489.9 điểm. Hiện tại, chỉ số cơ sở VN30-Index đang ở mức 1,505.59 điểm.

Khối lượng và giá trị giao dịch của thị trường phái sinh lần lượt tăng 16.16% và 16.11% so với phiên ngày 22/03/2022. Cụ thể, khối lượng giao dịch F2204 tăng 16.15% với 134,488 hợp đồng được khớp lệnh. Khối lượng giao dịch của F2205 đạt 180 hợp đồng, tăng 45.16%.

Khối ngoại tiếp tục mua ròng với tổng khối lượng mua ròng trong phiên giao dịch ngày 23/03/2022 đạt 660 hợp đồng.

Trong phiên giao dịch ngày 23/03/2022, hợp đồng F2204 hiện diện sắc xanh ngay từ đầu phiên và đà tăng được nới rộng thêm vào cuối phiên sáng. Tuy nhiên, lực bán mạnh bất ngờ xuất hiện ở đầu phiên chiều đã khiến hợp đồng quay đầu giảm mạnh và rớt xuống dưới mức tham chiếu khi kết phiên.

Đồ thị trong phiên của VN30F2204

Chứng khoán phái sinh Ngày 24/03/2022: Rủi ro đang hiện diện

Nguồn: https://stockchart.vietstock.vn/

Kết phiên, basis hợp đồng VN30F2204 thu hẹp so với phiên trước và đạt giá trị -8.39 điểm. Điều này cho thấy nhà đầu tư bớt bi quan hơn về triển vọng của VN30-Index.

Biến động VN30F2204 và VN30-Index

Chứng khoán phái sinh Ngày 24/03/2022: Rủi ro đang hiện diện

Nguồn: VietstockFinance

Lưu ý: Basis được tính theo công thức sau: Basis = Giá hợp đồng tương lai – VN30-Index

I.2. Định giá các hợp đồng tương lai

Dựa trên phương pháp định giá hợp lý với thời điểm khởi đầu ngày 24/03/2022, khung giá hợp lý của các hợp đồng tương lai đang được giao dịch trên thị trường được thể hiện như sau:

Chứng khoán phái sinh Ngày 24/03/2022: Rủi ro đang hiện diện

Nguồn: VietstockFinance

Lưu ý: Chi phí cơ hội trong mô hình định giá được điều chỉnh để phù hợp với thị trường Việt Nam. Cụ thể, lãi suất tín phiếu phi rủi ro (tín phiếu Chính phủ) sẽ được thay thế bằng lãi suất tiền gửi trung bình của các ngân hàng lớn với sự hiệu chỉnh kỳ hạn phù hợp với từng loại hợp đồng tương lai.

I.3. Phân tích kỹ thuật VN30-Index

Trong phiên giao dịch ngày 23/03/2022, VN30-Index có phiên điều chỉnh nhẹ ngay tại đường SMA 50 ngày và SMA 100 ngày, điều này cho thấy lực bán đang hiện diện tại đây.

Khối lượng giao dịch vẫn biến động dưới mức trung bình 20 ngày. Tín hiệu này phản ánh niềm tin của nhà đầu tư vẫn đang tỏ ra thận trọng về triển vọng thị trường. Nếu trong những phiên tới dòng tiền vào thị trường được cải thiện thì tình hình sẽ càng lạc quan hơn.

Chứng khoán phái sinh Ngày 24/03/2022: Rủi ro đang hiện diện

Nguồn: VietstockUpdater

II. HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI CỦA THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU

Dựa trên phương pháp định giá hợp lý với thời điểm khởi đầu ngày 24/03/2022, khung giá hợp lý của các hợp đồng tương lai đang được giao dịch trên thị trường được thể hiện như sau:

Chứng khoán phái sinh Ngày 24/03/2022: Rủi ro đang hiện diện

Nguồn: VietstockFinance

Lưu ý: Chi phí cơ hội trong mô hình định giá được điều chỉnh để phù hợp với thị trường Việt Nam. Cụ thể, lãi suất tín phiếu phi rủi ro (tín phiếu Chính phủ) sẽ được thay thế bằng lãi suất tiền gửi trung bình của các ngân hàng lớn với sự hiệu chỉnh kỳ hạn phù hợp với từng loại hợp đồng tương lai.

Theo định giá trên thì GB05F2206, GB05F2209 và GB05F2212 hiện đang có giá khá hấp dẫn. Nhà đầu tư có thể tập trung chú ý và mua vào hai hợp đồng này trong thời gian tới do các hợp đồng tương lai này đang có giá hời nhất trên thị trường.

Bộ phận Phân tích Kinh tế & Chiến lược Thị trường, Phòng Tư vấn Vietstock

Nguồn: https://vietstock.vn/2022/03/chung-khoan-phai-sinh-ngay-24032022-rui-ro-dang-hien-dien-1636-944138.htmDự án xem nhiều:

Có thể bạn sẽ quan tâm: