Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng về công tác về việc tăng cường công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng và trật tự đô thị trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng yêu cầu cán bộ phải gương mẫu tự giác chấp hành tháo dỡ công trình xây không phép, sai phép!

Ảnh minh họa

Ông Trần Văn Hiệp – Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ký văn bản số 1567/UBND-QH về việc tăng cường công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng và trật tự đô thị trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, qua kiểm tra, theo dõi, đến nay nhiều sở ngành, địa phương vẫn chưa thực hiện nghiêm Chỉ thị số 12. Công tác quy hoạch, quản lý sau quy hoạch chưa đạt hiệu quả, tình trạng xây dựng công trình không phép, sai phép, sai quy hoạch, xây dựng lấn chiếm đất công, xây trình công trình trên đất công nghiệp, tự xây đường giao thông trên đất nông nghiệp để phân lô, bán nền trái quy định…

Do đó, để tăng cường công tác quản lý quy hoạch, trật tự đô thị, trật tự xây dựng, hành lang an toàn đường bộ và chỉnh trang đô thị, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, TP thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nhiệm vụ trọng tâm.

Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tổ chức phát động tháng cao điểm tuyên truyền, vận động người dân (trước hết, cán bộ, đảng viên phải tiên phong, gương mẫu) tự giác chấp hành việc tháo dỡ, khắc phục vi phạm đối với các công trình, hạng mục công trình xây dựng trái phép, sai phép, cơi nới lấn chiếm lòng, lề đường, lộ giới.

Sau đó chỉ đạo đồng loạt các cấp ra quân, triển khai đến tất cả các hệ thống đường bộ (kể cả đường giao thông nông thôn) để tổ chức giải toả hoặc cưỡng chế giải toả, tổ chức cắm lại mốc lộ giới, khoảng lùi xây dựng theo quy định và theo phương châm bình đẳng, không có vùng cấm…

Thanh tra các vụ hiến đất làm đường nhằm mục đích phân lô bán nền trái quy định

Cũng tại Công văn nêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo các phòng chuyên môn và Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc quản lý, sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch đã được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Đặc biệt, thường xuyên thanh tra, kiểm tra việc quản lý sử dụng đất, xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền hoặc đề xuất xử lý các trường hợp lấn chiếm sử dụng đất trái phép, sử dụng đất không đúng mục đích hoặc các trường hợp hiến đất làm đường giao thông phục vụ mục đích phân lô, bán nền trái quy định của pháp luật và quy định của UBND tỉnh Lâm Đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các địa phương tổ chức thanh tra, kiểm tra công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh; tổng hợp báo cáo kết quả kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về cấp phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép đối với các công trình đang xây dựng trên địa bàn (bao gồm cả việc xử lý các trường hợp sai phạm).

Qua đó báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét xử lý trách nhiệm đối với các địa phương không, chậm triển khai hoặc triển khai không hiệu quả, vẫn còn để xảy ra tình trạng vi phạm trật tự xây dựng, trật tự đô thị trên địa bàn quản lý; tổng hợp báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/4/2022…



Dự án xem nhiều:

Có thể bạn sẽ quan tâm: