Chủ tịch Tập đoàn Everland bị xử phạt

Ngày 13/12/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Lê Đình Vinh.

Chủ tịch Tập đoàn Everland bị xử phạt

Nguồn: Báo cáo thường niên 2020 của EVG

Ông Lê Đình Vinh bị phạt 85 triệu đồng do kiêm nhiệm cả 2 chức danh Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc của cùng một công ty đại chúng, cụ thể là CTCP Tập đoàn EverLand (HOSE: EVG).

Bên cạnh đó, ông Vinh còn bị phạt 85 triệu đồng do thực hiện hợp đồng, giao dịch khi chưa được ĐHĐCĐ chấp thuận theo quy định của pháp luật. Chi tiết hơn, vị lãnh đạo đã ký, thực hiện Hợp đồng hợp tác đầu tư số 99/2021/HĐHTĐT/EVG-THIENMINH ngày 01/04/2021 với CTCP Tập đoàn Đầu tư Bất động sản Thiên Minh (có giá trị lớn hơn 35% tổng tài sản EVG tại báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020) khi chưa được ĐHĐCĐ thông qua.

Tổng cộng, ông này bị phạt số tiền 170 triệu đồng.

Duy NaDự án xem nhiều:

Có thể bạn sẽ quan tâm: