[ad_1]

Chậm báo cáo giao dịch cổ đông lớn ở TV2 và TNI, 2 cá nhân bị xử phạt

Ngày 22/11/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Tạ Công Sơn và bà Lê Thị Thùy Linh do công bố thông tin không đúng hạn.

Đối với ông Tạ Công Sơn, cá nhân này đã công bố thông tin không đúng thời hạn khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng và khi không còn là cổ đông lớn. Cụ thể, ngày 20/11/2018, ông Tạ Công Sơn mua 5,300 và bán 1,215 cp của CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 2 (HOSE: TV2), dẫn đến số lượng cổ phiếu tăng từ 612,245 lên 616,330 cp, tương ứng tỷ lệ nắm giữ tăng từ 4.97% lên 5%, trở thành cổ đông lớn của TV2.

Ngày 10/01/2019, ông Tạ Công Sơn đã bán 5,000 cp TV2, dẫn đến số lượng cổ phiếu giảm từ 616,300 xuống 611,300 cp, tương ứng tỷ lệ nắm giữ giảm từ 5% xuống 4.96%, không còn là cổ đông lớn.

Tuy nhiên đến ngày 15/03/2019, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội mới nhận được công bố thông tin và giải trình của ông Sơn. Do đó, cá nhân này bị phạt tiền 30 triệu đồng.

Một trường hợp khác cũng vừa bị phạt do vi phạm về thời gian báo cáo giao dịch. Tại CTCP Tập đoàn Thành Nam (HOSE: TNI), bà Lê Thị Thùy Linh đã mua 265,000 cp của TNI vào ngày 03/06/2020, dẫn đến số lượng (tỷ lệ nắm giữ) cổ phiếu tăng từ 2.6 triệu (4.99%) lên 2.9 triệu cp (5.49%), trở thành cổ đông lớn. Song đến ngày 19/06/2020, HOSE mới nhận được báo cáo giao dịch.

Với hành vị trên, bà Linh bị phạt hành chính 25 triệu đồng theo quy định.

*Chủ tịch TNI cảnh báo nhà đầu tư thận trọng trước diễn biến tăng sốc của giá cổ phiếu

Duy Na

[ad_2]