Một số doanh nghiệp ngay đầu năm đã chi ra hàng trăm tỉ đồng để chia cổ tức bằng tiền mặt.

Chẳng hạn, Công ty CP Bia Sài Gòn Miền Trung (SMB) có ngày chốt danh sách cổ đông là 21.2 để tạm ứng cổ tức đợt 2.2021 bằng tiền mặt tỷ lệ 10% (tương đương 1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng. Với gần 30 triệu cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp này sẽ chi ra tỉ đồng và thời gian thanh toán là ngày 2.3. Nghị quyết ĐHCĐ thường niên thông qua chính sách cổ tức năm 2021 ở mức 35%. Trước đó vào tháng 11.2021, doanh nghiệp đã chi khoảng 74,5 tỉ đồng để tạm ứng cổ tức đợt 1 bằng tiền theo tỷ lệ 25%. Như vậy, sau đợt thanh toán sắp tới, công ty sẽ hoàn tất nghĩa vụ chi trả cổ tức.

Các doanh nghiệp chi hàng trăm tỉ đồng cổ tức đầu năm - ảnh 1

Một số doanh nghiệp chi hàng trăm tỉ đồng tiền mặt cổ tức từ đầu năm

Ngọc thắng

Một công ty bia khác là Tổng công ty CP bia – rượu – nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) sẽ tạm ứng cổ tức tiền mặt năm 2021 tỷ lệ 15%, tương đương 1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức 3.3 và ngày chi trả 23.3. Với 641,3 triệu cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp bia dự chi khoảng 962 tỉ đồng để tạm ứng cổ tức đợt này. Trước đó, Sabeco cũng đã tạm ứng cổ tức tiền mặt năm 2021 tỷ lệ 20%, tương đương với mức thanh toán 1.282 tỉ đồng. Còn Công ty CP Gỗ An Cường (ACG) sẽ chốt danh sách cổ đông chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 5%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 500 đồng. Thời gian thanh toán từ 21.3. Với hơn 87,64 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, gỗ An Cường sẽ chi khoảng 44 tỉ đồng tạm ứng cổ tức đợt này cho cổ đông. Đợt này, công ty còn chào bán gần 4,4 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện là 100:5, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được quyền mua thêm 5 cổ phiếu mới với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Một doanh nghiệp khác là Công ty CP vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) cũng thông báo 8.3 là ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông thực hiện quyền tạm ứng cổ tức và tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2022. Cụ thể, công ty dự kiến tạm ứng cổ tức đợt 1.2021 bằng tiền với tỷ lệ 6%, tương ứng 1 cổ phiếu được nhận 600 đồng. Với hơn 227 triệu cổ phiếu đang lưu hành, số tiền dự kiến chi đợt này khoảng 136 tỉ đồng và thanh toán là ngày 7.4…Dự án xem nhiều:

Có thể bạn sẽ quan tâm:

Nguồn: https://thanhnien.vn/cac-doanh-nghiep-chi-hang-tram-ti-dong-co-tuc-dau-nam-post1431145.html