Được giao vốn đầu tư công kỷ lục trên 94.000 tỷ đồng và triển khai đồng loạt nhiều dự án quan trọng quốc gia với quy mô lớn, lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải đề nghị các đơn vị xác định “đường găng” giải ngân đối với từng dự án, giải ngân tối đa nguồn vốn kế hoạch được giao…

Mục tiêu đáp ứng tiến độ, chất lượng, giải ngân tối đa nguồn vốn kế hoạch được giao năm 2023.
Mục tiêu đáp ứng tiến độ, chất lượng, giải ngân tối đa nguồn vốn kế hoạch được giao năm 2023.

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng vừa ra Chỉ thị số 02 về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2023.

VỐN ĐẦU TƯ CÔNG ĐƯỢC GIAO KỶ LỤC

Chỉ thị nêu rõ, năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ, có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện các Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021-2025. Dự báo tình hình thế giới tiếp tục diễn biến rất phức tạp, nền kinh tế trong nước đối mặt với nhiều khó khăn thách thức.

 

Trong bối cảnh đó, Bộ Giao thông vận tải triển khai đồng loạt nhiều dự án quan trọng quốc gia với quy mô lớn. Kế hoạch vốn đầu tư công được giao lớn nhất từ trước tới nay, lên tới 94.161 tỷ đồng, gấp 2,2 lần năm 2021 và 1,7 lần năm 2022.

Vì vậy, Bộ trưởng yêu cầu thủ trưởng các đơn vị chủ đầu tư, ban quản lý dự án, các cơ quan tham mưu liên quan của Bộ phát huy, kế thừa những kết quả đạt được, khắc phục các tồn tại, hạn chế của năm 2022; quán triệt thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 6/1/2023 của Chính phủ nhằm triển khai các dự án.

“Mục tiêu đáp ứng tiến độ, chất lượng, giải ngân tối đa nguồn vốn kế hoạch được giao năm 2023, bảo đảm công khai, minh bạch, không tiêu cực, thất thoát, lãng phí trong quá trình thực hiện”, chỉ thị nêu rõ.

GIẢI NGÂN TỐI ĐA NGUỒN VỐN

Do đó, Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị cần có tư duy mới, cách làm mới, sáng tạo, quyết liệt tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thi công, đẩy mạnh tiến độ giải ngân các dự án, đồng thời chú trọng đến công tác kiểm soát chất lượng các dự án ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm 2023.

Bộ trưởng yêu cầu các chủ đầu tư, ban quản lý dự án phân công trách nhiệm cụ thể từng lãnh đạo đơn vị theo dõi tiến độ thực hiện của từng dự án, báo cáo về bộ qua Cục Quản lý đầu tư xây dựng và Vụ Kế hoạch – Đầu tư để theo dõi, chỉ đạo.

Cùng với đó, khẩn trương triển khai phân khai dự toán chi theo kế hoạch được giao cho các dự án tại Quyết định số 1797 ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải theo đúng tiến độ yêu cầu.

Đẩy nhanh hoàn thiện thủ tục thanh toán với Kho bạc Nhà nước khi có khối lượng được nghiệm thu; kịp thời thực hiện ghi thu, ghi chi vốn ODA và vay ưu đãi đã thực hiện với Kho bạc Nhà nước; xử lý nghiêm cán bộ, phòng, ban không tuân thủ quy trình giải ngân, gây khó khăn cho đơn vị khi làm thủ tục thanh toán.

 

Các chủ đầu tư, ban quản lý dự án cũng được yêu cầu lập kế hoạch giải ngân chi tiết theo từng tháng, quý, xác định “đường găng” giải ngân đối với từng dự án, báo cáo bộ qua Vụ Kế hoạch – Đầu tư trong tháng 1/2023 làm cơ sở điều hành và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch của đơn vị.

Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án đầu tư các dự án khởi công mới.

Đẩy nhanh tiến độ công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu, tư vấn; thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán; thủ tục quyết toán các dự án.

“Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hiện trường, đôn đốc các nhà thầu, tư vấn đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án đang triển khai bảo đảm tiến độ, chất lượng yêu cầu”, Bộ trưởng đề nghị.

Cùng đó, chủ động, quyết liệt chỉ đạo, cử cán bộ có đủ thẩm quyền thường xuyên có mặt tại hiện trường phối hợp, làm việc với các địa phương để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng, vật liệu xây dựng…

Thường xuyên rà soát, cập nhật kế hoạch thực hiện – giải ngân của từng dự án/gói thầu để kịp thời phát hiện khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, đề xuất biện pháp xử lý; thực hiện công tác báo cáo giải ngân đúng thời hạn, số liệu báo cáo phải chính xác, trung thực.

Bộ trưởng cũng yêu cầu các đơn vị đặc biệt quan tâm đến việc bảo đảm chất lượng công trình, coi việc bảo đảm chất lượng là ưu tiên hàng đầu ngay từ khâu chuẩn bị đầu tư, thiết kế, dự toán và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm chất lượng, tiến độ dự án.

“Giải ngân tối đa nguồn vốn kế hoạch được giao năm 2023, phấn đấu đạt mục tiêu theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1513/2022 về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023”, Bộ trưởng chỉ đạo.

Chỉ thị cũng nêu rõ các đơn vị tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện đầu tư các dự án, đặc biệt là các dự án trọng điểm, dự án thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội như dự án thành phần cao tốc Bắc – Nam phía Đông, cao tốc Mỹ Thuận- Cần Thơ, cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột, cầu Đại Ngãi… và các dự án có tiến độ thực hiện, giải ngân chậm.

Nội dung kiểm tra gắn việc kiểm điểm tiến độ thực hiện với kiểm điểm kết quả giải ngân kế hoạch của từng dự án, gói thầu.

“Kết quả giải ngân kế hoạch đăng ký đầu năm là tiêu chí chủ yếu để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ công tác năm 2023 của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, trừ lý do bất khả kháng. Yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị lấy tiêu chí kế hoạch giải ngân của đơn vị để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cán bộ có liên quan”, Bộ trưởng lưu ý.

Nguồn: https://vneconomy.vn/bo-giao-thong-van-tai-phan-dau-giai-ngan-94-000-ty-trien-khai-don-dap-nhieu-du-an-quan-trong-quoc-gia.htmDự án xem nhiều:

Có thể bạn sẽ quan tâm: