UBND tỉnh Bình Phước chấp thuận BĐS Thái Thành chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với 278 lô đất thuộc dự án khu dân Thái Thành – Bom Bo – giai đoạn 3 và 231 lô đất thuộc dự án khu dân Thái Thành – Bom Bo – giai đoạn 2.

UBND tỉnh Bình Phước vừa chấp thuận cho CTCP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Thái Thành (BĐS Thái Thành) chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với 278 lô đất cho người dân tự xây dựng nhà ở thuộc dự án khu dân cư Thái Thành – Bom Bo (giai đoạn 3).

Khu đất nằm tại xã Bom Bo, huyện Bù Đăng, với tổng diện tích 31.544,7 m2, thời hạn sử dụng đến ngày 13/11/2068, mục đích sử dụng là đất ở tại nông thôn.

Tháng 7 trước đó, UBND tỉnh cũng chấp thuận cho BĐS Thái Thành chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với 231 thửa đất có tổng diện tích 26.874 m2 đã được đầu tư hạ tầng kỹ thuật cho người sử dụng đất tự xây dựng nhà ở theo quy hoạch tại dự án Khu dân cư Thái Thành – Bom Bo (giai đoạn 2). Khu đất này có thời hạn sử dụng đến năm 2068.

Ngoài BĐS Thái Thành, cùng vào cuối tháng 9, UBND tỉnh cũng chấp thuận cho Công ty TNHH Bất động sản Thuận Lợi Thái Thành chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với 203 lô đất với diện tích 24.145,5 m2 cho người dân tự xây dựng nhà ở thuộc dự án Khu khu dân Thái Thành – Thuận Lợi (đã trừ 12.955,7 m2 để xây dựng nhà ở xã hội).

Khu đất trên tọa lạc tại xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú, thời hạn sử dụng đất đến ngày 13/01/2071.

Hồi tháng 6, CTCP Bất động sản Bình Phước được chấp thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với 200 thửa đất (tổng diện tích 28.701 m2) đã được đầu tư hạ tầng kỹ thuật cho người sử dụng đất tự xây dựng nhà ở theo quy hoạch tại dự án xây dựng Khu dân cư Đồng Tiến, huyện Đồng Phú.

Trước đó, vào tháng 4, Công ty TNHH MTV Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Đại Hoàng Kim chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với 93 lô đất (tổng diện tích 10.626,5 m2) đã được đầu tư hạ tầng cho người sử dụng đất tự xây dựng nhà theo quy hoạch tại dự án Khu dân cư Tiến Hưng.Dự án xem nhiều:

Có thể bạn sẽ quan tâm:

Nguồn: https://vietnammoi.vn/binh-phuoc-chap-thuan-chuyen-nhuong-quyen-su-dung-dat-doi-voi-hon-500-lo-dat-khu-dan-cu-thai-thanh-bom-bo-20221076111371.htm