Dự án KCN Nam Tân Uyên (giai đoạn II) có quy mô 345,86 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến 345,5 triệu USD, việc thực hiện kinh doanh dự án trên có thể giúp Nam Tân Uyên mang lại bình quân dòng tiền 696 tỷ đồng/năm và lãi sau thuế 502 tỷ đồng/năm trong giai đoạn 2023 – 2027.

UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành quyết định về việc cho phép CTCP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên (mã chứng khoán: NTC) thuê đất (đợt 1) để thực hiện dự án Khu công nghiệp (KCN) Nam Tân Uyên mở rộng (giai đoạn II) tại phường Hội Nghĩa, Uyên Hưng, TP Tân Uyên.

Cụ thể, tỉnh Bình Dương sẽ cho Nam Tân Uyên thuê hơn 344,3 ha đất, trong đó, đất nhà máy, kho tàng là 254,3 ha; đất các khu kỹ thuật là đất các khu kỹ thuật là gần 7,6 ha; đất công trình hành chính, dịch vụ là 3,5 ha; đất cây xanh hơn 36 ha và đất giao thông là gần 43 ha. 

Hình thức thuê là Nhà nước cho thuê đất và Nam Tân Uyên trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, thời hạn thuê để thực hiện dự án là tới ngày 13/9/2068.

Đất Nhà nước cho thuê để thực hiện dự án đầu tư mà không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục, hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với kế hoạch, chủ đầu tư được gia hạn sử dụng 24 tháng và phải nộp cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với thời gian chậm tiến độ thực hiện dự án trong thời gian này.

Nếu hết thời hạn được gia hạn mà chủ đầu tư vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất.

Dự án KCN Nam Tân Uyên mở rộng giai đoạn 2 có quy mô gần 346 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 345 triệu USD. KCN phần mở rộng nằm trên khu đất thuộc Nông trường cao su Hội Nghĩa của thị trấn Uyên Hưng và xã Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương của CTCP Cao su Phước Hòa (mã: PHR). Hồi tháng 8/2020, UBND tỉnh Bình Dương đã có quyết định thu hồi gần 346 ha đất trồng cây cao su nói trên để làm dự án KCN Nam Tân Uyên mở rộng giai đoạn 2 

Nam Tân Uyên cho biết, công ty sẽ tổ chức thực hiện các công tác chuẩn bị đầu tư để làm cơ sở triển khai thực hiện dự án trên ngay sau khi được tỉnh Bình Dương quyết định cho thuê đất.

Sau khi được cấp phép để triển khai với diện tích 346 ha, công ty sẽ nâng tổng diện tích khai thác và vận hành KCN lên 1.066 ha. Bên cạnh đó, việc thực hiện kinh doanh dự án KCN trên có thể giúp công ty mang lại bình quân dòng tiền 696 tỷ đồng/năm và lợi nhuận sau thuế 502 tỷ đồng/năm trong giai đoạn 2023 – 2027. Dự án xem nhiều:

Có thể bạn sẽ quan tâm:

Nguồn: https://vietnammoi.vn/binh-duong-cho-nam-tan-uyen-thue-hon-344-ha-dat-lam-kcn-nam-tan-uyen-mo-rong-giai-doan-ii-2023525143117815.htm