BĐS Đại Phát từng chi 4.000 tỷ để M&A một phần KĐT Aqua City, có thể xây công trình 25 tầng bên sông Đồng NaiDự án xem nhiều:

Có thể bạn sẽ quan tâm:

Nguồn: https://vietnammoi.vn/bds-dai-phat-tung-chi-4000-ty-de-ma-mot-phan-kdt-aqua-city-co-the-xay-cong-trinh-25-tang-ben-song-dong-nai-202314173738322.htm