Bầu Hiển cùng nhóm cổ đông liên quan chi khoảng 1.200 tỷ đồng thực hiện quyền mua 100 triệu cổ phiếu SHB với giá phân nửa thị trường.

Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) vừa thông báo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu của Chủ tịch ngân hàng, ông Đỗ Quang Hiển, hay còn được gọi là bầu Hiển cùng 5 cổ đông liên quan.

Bầu Hiển và hai con trai, hai chị gái, và Tập đoàn T&T đã nộp tổng số tiền khoảng 1.250 tỷ để thực hiện quyền mua gần 100 triệu cổ phiếu SHB với mức giá 12.500 đồng mỗi cổ phiếu, thấp hơn một nửa so với thị giá 22.950 đồng đóng cửa phiên giao dịch 10/12. Các giao dịch đều được thực hiện trong ngày 8/12.

Cụ thể, bầu Hiển đã nộp 185 tỷ đồng để mua hơn 14,8 triệu cổ phiếu SHB, nâng số cổ phiếu nắm giữ sau giao dịch lên gần 67,8 triệu. Tập đoàn T&T nộp gần 674 tỷ đồng mua 53,9 triệu cổ phiếu SHB lên nắm giữ hơn 246 triệu cổ phiếu.

Hai con trai bầu Hiển là ông Đỗ Vinh Quang, Đỗ Quang Vinh chi lần lượt gần 200 tỷ và 1,75 tỷ mua vào gần 16 triệu và 140.000 cổ phiếu. Còn hai chị gái ông Hiển là bà Đỗ Thị Thu Hà và Đỗ Thị Minh Nguyệt chi lần lượt hơn 138 tỷ và 48 tỷ.

Trước giao dịch, bầu Hiển cùng hai con trai, hai chị gái và Tập đoàn T&T nắm giữ tổng cộng hơn 356 triệu cổ phiếu SHB, tương đương tỷ lệ sở hữu 18,5% ngân hàng. Với số cổ phiếu này, nhóm cổ đông bầu Hiển được quyền mua 99,7 triệu cổ phiếu SHB trong đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu.

Đây là quyền mua được phát hành tại đợt chào bán 540 triệu cổ phiếu SHB cho cổ đông hiện hữu với giá 12.500 đồng một cổ phiếu. Tỷ lệ thực hiện quyền mua là 28%, tức cổ đông nắm 100 cổ phiếu được mua thêm 28 cổ phiếu.

Quỳnh TrangDự án xem nhiều:

Có thể bạn sẽ quan tâm: