Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (mã chứng khoán AGG) vừa thông qua nghị quyết phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2021. Công ty dự kiến phát hành tối đa 300 tỷ đồng trái phiếu.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và được bảo đảm bằng tài sản, kỳ hạn 12 tháng kể từ ngày phát hành.

Bất động sản An Gia muốn huy động 300 tỷ đồng trái phiếu

Bất động sản An Gia muốn huy động 300 tỷ đồng trái phiếu.

Trước đó, An Gia cũng thông qua chủ trương điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

Theo phương án cũ, An gia dự kiến chào bán và phát hành hơn 91 triệu cổ phiếu với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Trong đó, hơn 82,75 triệu cổ phiếu được chào bán cho cổ đông hiện hữu và 8,2 triệu cổ phiếu được phát hành để trả cổ tức. Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán và phát hành theo mệnh giá là hơn 910 tỷ đồng.

Theo phương án điều chỉnh, công ty sẽ phát hành 28,96 triệu cổ phiếu mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Trong đó, hơn 8,27 triệu cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2020 tỷ lệ 10% và tối đa 20,7 triệu cổ phiếu, để chào bán cho cổ đông hiện hữu với giá chào bán dự kiến là 10.000 đồng/cổ phiếu.

Về kết quả kinh doanh, lũy kế 9 tháng năm 2021, doanh thu thuần của công ty đạt 687 tỷ đồng, gấp hơn 9 lần cùng kỳ. Tuy nhiên do các chi phí tăng khiến lãi sau thuế của công ty chỉ tăng nhẹ lên 205 tỷ đồng.

Tổng tài sản cuối quý 3 của công ty xấp xỉ 11.830 tỷ đồng, tăng hơn 21% so với đầu năm. Trong đó, hàng tồn kho chiếm 61% tổng giá trị tài sản, tương đương gần 7.221 tỷ đồng và tăng gần 30% so với đầu kỳ. The Sóng, Westgate, The Standard là những dự án chiếm phần lớn giá trị tồn kho với gần 5.700 tỷ.

Tiền và tương đương tiền của doanh nghiệp giảm mạnh so với đầu năm, từ 519 tỷ đồng về 144 tỷ đồng. Bên cạnh đó, An Gia đang ghi nhận trên 3.300 tỷ đồng tiền khách hàng các nhân trả trước để mua căn hộ dự án.Dự án xem nhiều:

Có thể bạn sẽ quan tâm: