Báo cáo không đúng hạn, một doanh nghiệp bia bị xử phạt Kim Đô Policity - Báo cáo không đúng hạn, một doanh nghiệp bia bị xử phạt Dự án Kim Đô Policity Yên Phong.
Báo cáo không đúng hạn, một doanh nghiệp bia bị xử phạt Dự án nóng bỏng từng ngày tại thành phố trẻ Từ Sơn Garden City, hãy tìm hiểu nguyên nhân.
Báo cáo không đúng hạn, một doanh nghiệp bia bị xử phạt Sánh vai với Ecopark hay Phú Mỹ Hưng chỉ có thể là Dự án khu đô thị Kim Đô PoliCity với mật độ xây dựng chỉ 21%.Báo cáo không đúng hạn, một doanh nghiệp bia bị xử phạt

Ngày 27/12/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Bia rượu nước giải khát VIGER số tiền 50 triệu đồng.

Cụ thể, CTCP Bia rượu nước giải khát VIGER báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước không đúng thời hạn theo quy định pháp luật đối với Báo cáo thường niên năm 2017, Tài liệu họp và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, 2019.

Do đó, CTCP Bia rượu nước giải khát VIGER bị xử phạt số tiền 50 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Minh HồngCó thể bạn sẽ quan tâm: