1. Bản đồ quy hoạch sử dụng đất là gì?

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất được giải thích cụ thể tại khoản 6 Điều 3 Luật Đất đai 2013 như sau:

6. Bản đồ quy hoạch sử dụng đất là bản đồ được lập tại thời điểm đầu kỳ quy hoạch, thể hiện sự phân bổ các loại đất tại thời điểm cuối kỳ của quy hoạch đó.

Trong đó, khoản 2 Điều 3 Luật Đất đai 2013 quy định về quy hoạch sử dụng đất là:

2. Quy hoạch sử dụng đất là việc phân bổ và khoanh vùng đất đai theo không gian sử dụng cho các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu trên cơ sở tiềm năng đất đai và nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực đối với từng vùng kinh tế – xã hội và đơn vị hành chính trong một khoảng thời gian xác định.

Như vậy, bản đồ quy hoạch sử dụng đất được hiểu là bản đồ được lập tại thời điểm đầu kỳ quy hoạch nhằm thể hiện sự phân bổ các loại đất tại thời điểm cuối kỳ của quy hoạch đó. Hiện nay, thời kỳ quy hoạch sử dụng đất là 10 năm.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất có ý nghĩa quan trọng trong quản lý đất cũng như quyết định đầu tư đất. Dựa vào bản đồ quy hoạch, các ký hiệu trên bản đồ quy hoạch, cá nhân, nhà đầu tư sẽ xác định được mục đích sử dụng, tiện ích, cơ sở hạ tầng xung quan cũng như tình trạng pháp lý thửa đất… từ đó có quyết định nên đầu tư hay không.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất là gì? (Ảnh minh họa)

2. Phân loại bản đồ quy hoạch sử dụng đất hiện nay

Hiện nay, bản đồ quy hoạch được chia thành 03 loại phổ biến: Bản đồ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500, bản đồ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.00 và bản đồ quy hoạch chung tỷ lệ 1/5.000. Cụ thể:

– Bản đồ quy hoạch chung tỷ lệ 1/5000:

  • Loại bản đồ này giúp xác định chức năng, định rõ mốc giới, định hướng các tuyến đường giao thông, các khu vực xây dựng cơ sở hạ tầng cầu, đường, cây xanh, điện, trường học, hồ nước…
  • Bản đồ 1/5.000 được sử dụng làm cơ sở để giải quyết các vấn đề như đền bù khi di dời dân cư, giải phóng mặt bằng…

– Bản đồ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000:

  • Bản đồ này có chức năng phân chia, xác định chức năng sử dụng đất và mạng lưới các hạ tầng công trình nhằm cụ thể hóa nội dung của bản đồ quy hoạch tỷ lệ 1/5.000.
  • Nội dung chính của bản đồ gồm: Phạm vi ranh giới, tính chất khu vực lập quy hoạch, diện tích, chỉ tiêu dự kiến về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, dân số…

– Bản đồ quy hoạch 1/500:

  • Bản đồ quy hoạch 1/500 quy hoạch chi tiết tất cả các công trình trên đất, từ hạ tầng kỹ thuật, việc bố trí đến từng ranh giới lô đất.
  • Căn cứ vào bản đồ quy hoạch 1/500 có thể xác định vị trí công trình, thiết kế cơ sở, kỹ thuật xây dựng và thi công xây dựng.

3. Ý nghĩa các ký tự trên bản đồ quy hoạch

Dưới đây là một số ký tự thường gặp trên bản đồ quy hoạch và ý nghĩa của các ký tự, màu sắc:

– Bảng ký hiệu các màu sắc trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất là gì? Ý nghĩa ký tự trên bản đồ quy hoạch

– Chú thích chức năng sử dụng đất theo quy hoạch

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất là gì? Ý nghĩa ký tự trên bản đồ quy hoạch

– Chú thích về ô quy hoạch

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất là gì? Ý nghĩa ký tự trên bản đồ quy hoạch

Trên đây là giải đáp về Bản đồ quy hoạch sử dụng đất là gì? Mọi vấn đề còn vướng mắc vui lòng liên hệ 19006192 để được LuatVietnam hỗ trợ, giải đáp.

Nguồn: https://luatvietnam.vn/dat-dai-nha-o/ban-do-quy-hoach-su-dung-dat-567-95598-article.htmlDự án xem nhiều:

Có thể bạn sẽ quan tâm: