Lãnh đạo tỉnh Bắc Giang yêu cầu công khai các dự án không triển khai hoặc chậm tiến độ sử dụng đất trước ngày 30/12.

Đây là một trong những nội dung được đưa ra tại chỉ thị về chấn chính quản lý đất đai tại Bắc Giang. Theo đó, trước 30/12, Sở Tài nguyên & Môi trường phải công khai trên trang điện tử của tỉnh danh sách các dự án đầu tư không đưa đất vào sử dụng trong 12 tháng liên tục hoặc chậm 24 tháng so với tiến độ sử dụng đất. Danh sách phải công khai còn có các dự án được gia hạn cũng như chậm tiến độ sử dụng đất vì lý do bất khả kháng.

Các thông tin này cũng sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên & Môi trường, Tổng cục Quản lý đất đai. Bên cạnh đó, sở còn được giao giải pháp cơ sở dữ liệu hóa các quyết định giao đất, cho thuê đất để quản lý thời hạn sử dụng đất và có rà soát hằng năm.

Trong quá trình kiểm tra các dự án chậm đầu tư, Bắc Giang yêu cầu các đơn vị chức năng nghiên cứu kỹ, xây dựng đầy đủ trình tự thủ tục như: kiểm tra thực địa và mời đại diện UBND cấp xã chứng kiến; xác định rõ từng hạng mục, diện tích đã thực hiện; diện tích chưa thực hiện…

Mặt khác, khi lập biên bản, các đơn vị phải hướng dẫn chủ dự án xác định rõ về định nghĩa, thời gian hoàn thành, vận hành, đồng thời, nêu rõ trường hợp Nhà nước sẽ thu hồi đất mà không bồi thường. Trong đó, tỉnh lưu ý, tránh sử dụng thuật ngữ chung chung, đa nghĩa, gây khó khăn cho việc xử lý.

Bắc Giang lưu ý, có thể xử lý trách nhiệm cá nhân công chức xử lý hồ sơ để xảy ra lỗi do chủ quan bỏ sót trình tự thủ tục khiến không thu hồi được đất vi phạm.

Trước đó, Bắc Giang cho biết, trong bối cảnh tỉnh đang phát triển tốc độ cao, công tác quản lý đất đai đang bộc lộ một số yếu kém. Đơn cử, việc lập, thẩm định quy hoạch sử dụng đất, phân bổ khoanh vùng đất đai chưa tốt, thiếu linh hoạt; thẩm định hồ sơ giao, cho thuê, thu hồi đất sơ sài, thiếu thủ tục, hồ sơ trình lên tỉnh có sai sót lớn, gây mất thời gian. Bên cạnh đó, tỉnh đánh giá, việc xử lý sai phạm đất còn chưa quyết liệt, việc quản lý các dự án hết thời gian sử dụng đất và sau khi gia hạn chưa được quan tâm đúng mức…

Hồi tháng 9, khi tổng kết một năm thực hiện việc kiểm tra, thanh tra quản lý, sử dụng đất đai, toàn tỉnh phát hiện 73.169 trường hợp vi phạm, với quy mô đất lên 14.300 ha.

Đức MinhDự án xem nhiều:

Có thể bạn sẽ quan tâm: