Công ty cổ phần Địa Tín phân phối độc quyền dự án: Khu đô thị Từ Sơn Garden City
[ad_1]

Mục tiêu đến năm 2025, diện tích nhà ở bình quân của tỉnh đạt 29,2 m2 sàn/người; tổng diện tích nhà ở tăng thêm khoảng 17,6 triệu m2 sàn; quỹ đất cần thiết để đáp ứng nhu cầu phát triển nhà ở của tỉnh là khoảng 2.406,61 ha; tổng kinh phí khoảng 243.059 tỷ đồng…

Ảnh minh họa. Ảnh minh họa.

HĐND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Nghị quyết điều chỉnh chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bắc Giang đến năm 2030.

Theo đó, mục tiêu đến năm 2025: diện tích nhà ở bình quân toàn tỉnh đạt 29,2 m2 sàn/người; tổng diện tích nhà ở tăng thêm khoảng 17,6 triệu m2 sàn. Trong đó, nhà ở thương mại là 7,3 triệu m2 sàn; nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp khoảng 1,245 triệu m2 sàn; nhà ở cho công nhân 6,2 triệu m2 sàn; nhà ở cho sinh viên 13 nghìn m2 sàn; nhà ở cho hộ nghèo; người có công với cách mạng khoảng 142 nghìn m2 sàn; nhà ở hộ gia đình, cá nhân tự xây 2,7 triệu m2 sàn.

Đồng thời, nâng cao tỷ lệ nhà ở kiên cố và bán kiên cố từ 97,5% lên 98,5%; giảm tỷ lệ nhà ở thiếu kiên có và đơn sơ từ 2,5% xuống còn 1,5%; 85% nhà ở có hệ thống cấp điện, cấp nước, thoát nước thải đồng bộ và được đấu nối vào hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung của khu vực. Dự kiến, quỹ đất cần thiết để đáp ứng nhu cầu phát triển nhà ở của tỉnh là khoảng 2.406,61 ha; tổng kinh phí khoảng 243.059 tỷ đồng.

Mục tiêu phát triển nhà ở đến năm 2030: diện tích nhà ở bình quân 32,5 m2 sàn/người; tổng diện tích nhà ở tăng thêm giai đoạn 2026 – 2030 đạt khoảng 22,6 triệu m2 sàn. Trong đó nhà ở thương mại 7,5 triệu m2 sàn; nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp 1.015.000 m2 sàn; nhà ở cho công nhân 11,5 triệu m2 sàn; nhà ở cho sinh viên 37 nghìn m2; nhà ở hộ gia đình, cá nhân tự xây 2.548.000 m2.

Trong giai đoạn này phấn đấu tỷ lệ nhà ở kiên cố và bán kiên cố đạt 99%; 90% nhà ở có hệ thống cấp điện, cấp nước, thoát nước thải đồng bộ và được đấu nối vào hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung của khu vực. Quỹ đất cần thiết để đáp ứng nhu cầu phát triển nhà ở của tỉnh Bắc Giang khoảng 1.656,91 ha; tổng kinh phí khoảng 245.951 tỷ đồng.

Ở cả hai giai đoạn trên thì nguồn vốn đều bao gồm: vốn đầu tư hạ tầng kỹ thuật, phát triển nhà ở thương mại, nhà ở xã hội bằng nguồn vốn xã hội hóa của doanh nghiệp, các tổ chức tín dụng… còn nhà ở riêng lẻ do người dân tự xây dựng từ nguồn vốn của  hộ gia đình.

Để đáp ứng nhu cầu về nhà ở,  UBND tỉnh Bắc Giang đã phê duyệt danh mục dự án khu nhà ở xã hội; điều chỉnh danh mục dự án khu đô thị, khu dân cư thu hút đầu tư.

Theo đó, Danh mục dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh cần thu hút đầu tư gồm: Khu nhà ở xã hội số 1 tại Khu đô thị mới phía Đông thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang, được đầu tư thực hiện trên lô đất CT2 với diện tích đất 1,25 ha. Quy hoạch chi tiết xây dựng khu đô thị mới này đã được UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh cục bộ tại Quyết định số 1389/QĐ- UBND ngày 09/12/2021; Khu nhà ở công nhân phục vụ khu công nghiệp Hòa Phú, huyện Hiệp Hòa tại xã Mai Đình, huyện Hiệp Hòa quy mô 7,8 ha theo đồ án Quy hoạch chi tiết đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1588/QĐ-UBND ngày 31/12/2021.

Đồng thời tỉnh đã quyết định điều chỉnh khu đô thị và nhà ở xã hội Vân Trung, xã Vân Trung, huyện Việt Yên với quy mô 74,65 ha (đã được UBND tỉnh phê duyệt ngày 10/11/2021) từ 2 danh mục dự án là khu số 1 (diện tích 42,35 ha) và khu số 2 (rộng 26,96 ha) thành 04 danh mục dự án (khu nhà ở xã hội số 1; khu nhà ở xã hội số 2 và khu số 1; khu số 2). Trong đó, dự án thứ nhất là khu nhà ở xã hội số 1 có diện tích đất khoảng 5,65 ha tại lô OXH – 01 và OXH – 04; tiếp đó là khu nhà ở xã hội số 2 có quy mô khoảng 4,52 ha tại lô OXH -02. Dự án thứ ba là khu số 1 khoảng 36,7 ha. Dự án thứ tư là khu số 2 khoảng 22,44 ha.

Nguồn: https://vneconomy.vn/bac-giang-can-khoang-2-406-ha-dat-de-phat-trien-nha-o.htm

[ad_2]